Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009

y pp Yhteistyรถkumppanuus Lievestuoreen Setlementti ry


400 00

2009

SETLEMENTIN TOIMINTA TUKEE YHTEISÖLLISYYTTÄ/KYLÄHENKEÄ 401 00

Setlementtitalo toimii yksilöiden ja yhteisöjen kohtaamispaikkana 401 01

Setlementin toimitalon käyttöaste/toimintapäivä on 85%

Ei mitattu vuonna 2009. 401 02

LYHDE –projektin tapahtumia on setlementtitalossa kolme ja pysyviä yhteistyökumppaneita on viisi

Ei mitattu vuonna 2009. 401 03

Setlementtitalossa kolme vakituista vuokralaista järjestää omaa toimintaa

Ei mitattu vuonna 2009. 401 04

Vähintään 75% vastaa 1–3 väittämään: Yhdistyksellemme on tärkeää saada käyttää setlementin tiloja

Asteikko: 1. Täysin samaa mieltä 2. Samaa mieltä 3. Jokseenkin samaa mieltä 4. En samaa enkä eri mieltä 5. Jokseenkin eri mieltä 6. Eri mieltä 7. Täysin eri mieltä.

Ei mitattu vuonna 2009. 401 05

Vähintään 75% vastaa 1–3 väittämään: Setlementin toiminta pyrkii pitämään kylän elinvoimaisena

Asteikko: 1. Täysin samaa mieltä 2. Samaa mieltä 3. Jokseenkin samaa mieltä 4. En samaa enkä eri mieltä 5. Jokseenkin eri mieltä 6. Eri mieltä 7. Täysin eri mieltä.

Ei mitattu vuonna 2009.


402 00

Setlementti tunnetaan aloitteellisena/aktiivisena yhteistyökumppanina 402 01

Setlementti toteuttaa kaksi hanketta ja toimii yhteistyössä viiden kumppanin kanssa

Ei mitattu vuonna 2009. 401 05

Vähintään 75% vastaa 1–3 väittämään: Setlementin toiminta pyrkii pitämään kylän elinvoimaisena

Asteikko: 1. Täysin samaa mieltä 2. Samaa mieltä 3. Jokseenkin samaa mieltä 4. En samaa enkä eri mieltä 5. Jokseenkin eri mieltä 6. Eri mieltä 7. Täysin eri mieltä.

Ei mitattu vuonna 2009.

Yhteistyökumppanuus - Lievestuoreen Setlementti ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, yhteistyökumppanuus - Lievestuoreen Setlementti ry

Yhteistyökumppanuus - Lievestuoreen Setlementti ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, yhteistyökumppanuus - Lievestuoreen Setlementti ry

Advertisement