Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009

y pp Yhteistyรถkumppanuus Koskelan Setlementti ry


Päätavoite

1.

2011

KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA ELLA jakautuu 3 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Koskela toimii yhteistyökumppanina luotettavasti ja vastuullisesti Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % vastaajista (merkittävimmille yhteistyökumppaneille - kunnan edustajat ja opetus- ja sosiaalitoimesta - muiden organisaatioiden edustajat) vastaavat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väitteeseen: ”Koskela on luotettava yhteistyökumppani” Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kysely merkittävimmille yhteistyökumppaneille Asteikko: 7. erittäin vahvasti samaa mieltä 6. samaa mieltä 5. osittain samaa mieltä 4. ei samaa eikä eri mieltä 3. osittain eri mieltä 2. eri mieltä 1. erittäin vahvasti eri mieltä en osaa sanoa

Tulos: 100% vastaajista vastasi olevansa erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä. Lähetettyjä kyselyitä oli 18, vastanneita 13 eli 72%.

kysymykseen vastanneet: 13/18 kpl (72%)

2. Tavoitemittari: 70 % vastaajista (merkittävimmille yhteistyökumppaneille -Kunnan edustajat opetus- ja sosiaalitoimesta sekä muiden yhteistyöorganisaatioiden edustajat) vastaavat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väitteeseen: ”Koskela on vastuullinen yhteistyökumppani” Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kysely merkittävimmille yhteistyökumppaneille Asteikko: 7. erittäin vahvasti samaa mieltä 6. samaa mieltä 5. osittain samaa mieltä 4. ei samaa eikä eri mieltä 3. osittain eri mieltä 2. eri mieltä 1. erittäin vahvasti eri mieltä en osaa sanoa

Tulos: 100% vastaajista vastasi olevansa erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä. Lähetettyjä kyselyitä oli 18, vastanneita 13 eli 72%.

kysymykseen vastanneet: 13/18 kpl (72%)


2. Osatavoite: Koskela tuottaa lisäarvoa paikalliselle yhteisölle järjestämällä kyseisiä palveluja Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa on lukuvuosittain mukana 90 lasta.

2. Tavoitemittari: Opiston netto-opiskelijamäärä on 10 % kunnan väestöstä (vuoden alun väestöluku).

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Osallistujatilastot

Osallistujatilastot

Tulos: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa oli mukana 91 lasta.

Tulos: Kunnan väestöstä 14 % prosenttia osallistuu opiston toimintaan.

3. Tavoitemittari: Klubitalon päivittäinen kävijämäärä (mielenterveyskuntoutujia) on 15.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Osallistujatilastot

Tulos: Klubitalon päivittäinen kävijämäärä on 12.

3. Osatavoite: Koskela on merkittävä työllistäjä Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Koskelassa työskentelee 15 vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa (toistaiseksi voimassa oleva työsuhde)

2. Tavoitemittari: Koskelassa on vuosittain 100 tuntiopettajaa tai muita lyhytaikaisessa työsuhteessa olevaa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tilastotieto

Tilastotieto

Tulos: Koskelassa työskentelee 9 vakituisessa kokoaikaisessa työsuhteessa. Vielä vuonna 2010 luku oli 12.

Tulos: Koskelassa oli vuonna 2011 137 tuntiopettajaa tai muuta lyhytaikaisessa työsuhteessa työskentelevää henkilöä.


3. Tavoitemittari: Koskelassa vuosittain tukityöllistettynä 4 henkiloä (työsopimus)

4. Tavoitemittari: Koskelassa maksetaan vuosittain palkkoja yhteensä 950 000 euroa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tilastotieto

Taloudellinen kirjanpito

Tulos: Tukityöllistettynä v. 2011 8 henkilöä.

Koskelassa

oli

Tulos: Koskela maksoi vuonna 2011 palkkoja yhteensä 811 857 euroa.


1. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI


Tililuokka 100 00

2010

Tililuokka muodostuu 3 tavoitteesta

KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA

Tavoite 101 00

Koskela toimii yhteistyökumppanina luotettavasti ja vastuullisesti Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:

7. erittäin vahvasti samaa mieltä 6. samaa mieltä 5. osittain samaa mieltä 4. ei samaa eikä eri mieltä 3. osittain eri mieltä 2. eri mieltä 1. erittäin vahvasti eri mieltä en osaa sanoa Kysely merkittävimmille yhteistyökumppaneille: -kunnan edustajat ja opetus- ja sosiaalitoimesta -muiden organisaatioiden edustajat Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 101 01 70 % vastaajista (merkittävimmille yhteistyökumppaneille) vastaavat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä kysymykseen: ”Koskela on luotettava yhteistyökumppani”

Tu l o s :

94 % vastaajista oli erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa että Koskela on luotettava yhteistyökumppani

90 70 50 30

94 %

10

Indikaattori 101 02 70 % vastaajista (merkittävimmille yhteistyökumppaneille) vastaavat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä kysymykseen: ”Koskela on vastuullinen yhteistyökumppani”

Tu l o s :

100 % vastaajista oli erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä että Koskela on vastuullinen yhteistyökumppani

90 70 50 30 10

100 %


Tavoite 102 00

Tavoite 103 00

Koskela tuottaa lisäarvoa paikalliselle yhteisölle järjestämällä kyseisiä palveluja.

Koskela on merkittävä työllistäjä

Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 102 01

Indikaattori 103 01

Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnassa on lukuvuosittain mukana 90 lasta.

Koskelassa työskentelee 15 vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa (toistaiseksi voimassa oleva työsuhde)

Tu l o s :

Tu l o s :

Lapsia 101.

Koskelassa työskentelee 12 vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa.

Indikaattori 102 02

Indikaattori 103 02

Opiston netto-opiskelijamäärä on 10 % kunnan väestöstä (vuoden alun väestöluku).

Koskelassa on vuosittain 100 tuntiopettajaa ja muita lyhytaikaisessa työsuhteessa olevaa.

Tu l o s :

Tu l o s :

Netto-opiskelijamäärä 14 % kunnan väestöstä.

143 tuntiopettajaa.

Indikaattori 102 03

Indikaattori 103 03

Klubitalon päivittäinen kävijämäärä (mielenterveyskuntoutujia) on 15.

Koskelassa vuosittain tukityöllistettynä 4 henkiloä (työsopimus)

Tu l o s :

Tu l o s :

Päivittäinen kävijämäärä on 12.

Tukityöllistettynä oli 7 henkilöä. Indikaattori 103 04 Koskelassa maksetaan vuosittain palkkoja yhteensä 950 000 euroa.

Tu l o s :

Palkkoja maksettiin 828 202 €


100 00

2009

KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA MIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA

101 00

Koskela toimii yhteistyökumppanina luotettavasti ja vastuullisesti 101 01

70 % vastaajista (merkittävimmille yhteistyökumppaneille) - kunnan edustajat ja opetus- ja sosiaalitoimesta - muiden organisaatioiden edustajat vastaavat erittäin vahvasti luotettava tai luotettava kysymykseen: ”Koskela on luotettava yhteistyökumppani”

70

100

0

100%

Asteikko: 7. erittäin vahvasti samaa mieltä 6. samaa mieltä 5. osittain samaa mieltä 4. ei samaa eikä eri mieltä 3. osittain eri mieltä 2. eri mieltä 1. erittäin vahvasti eri mieltä en osaa sanoa

Kaikkien yhteistyökumppaneiden kyselyyn vastanneiden mielestä Koskela on luotettava yhteistyökumppani (7-6). (n= 17/20) 101 02

70 % vastaajista (merkittävimmille yhteistyökumppaneille) esim - kunnan edustajat, opetus- ja sosiaalitoimesta - muiden organisaatioiden edustajat vastaavat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä kysymykseen: ”Koskela on vastuullinen yhteistyökumppani”

70

100

0

Asteikko: 7. erittäin vahvasti samaa mieltä 6. samaa mieltä 5. osittain samaa mieltä 4. ei samaa eikä eri mieltä 3. osittain eri mieltä 2. eri mieltä 1. erittäin vahvasti eri mieltä en osaa sanoa

Kaikkien yhteistyökumppaneiden kyselyyn vastanneiden mielestä Koskela on vastuullinen yhteistyökumppani (7-6). (n= 17/20)

100%


102 00

Koskela tuottaa lisäarvoa paikalliselle yhteisölle järjestämällä kysyttyjä palveluja. 102 01

Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnassa on lukuvuosittain mukana 90 lasta

89 lasta osallistuu koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. 102 02

Opiston netto-opiskelijamäärä on 5 % kunnan väestöstä (vuoden alun väestöluku)

Opiston netto-opiskelijamäärä on 14 % kunnan väestöstä. 102 03

Klubitalon päivittäinen kävijämäärä (mielenterveyskuntoutujia) on 15

Klubitalossa käy päivittäin 11,4 henkilöä.

103 00

Koskela on merkittävä työllistäjä 103 01

Koskelassa työskentelee 15 vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa

Koskelassa on 11 henkilöä vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa. 103 02

Koskelassa on vuosittain 100 tuntiopettajaa ja muita lyhytaikaisessa työsuhteessa olevaa

Koskelassa on yhteensä 147 tuntiopettajaa ja muita lyhytaikaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. 103 03

Koskelassa on vuosittain tukityöllistettynä 4 henkiloä

Koskelassa on 5 henkilöä tukityöllistettynä. 103 04

Koskelassa maksetaan vuosittain tuntiopettajille ja muille lyhytaikaisissa työsuhteissa oleville palkkaa yhteensä 380 000 €

Koskelassa maksetut palkat yhteensä 433 111 €.

Yhteistyökumppanuus - Koskelan Setlementti ry  
Yhteistyökumppanuus - Koskelan Setlementti ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, yhteistyökumppanuus - Koskelan Setlementti ry

Advertisement