Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2010

y j Setlementti tyรถnantajana Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n Naistari yksikkรถ


Tililuokka 600 00

2010

Tililuokka muodostuu 4 tavoitteesta

NAISTARI ON HYVÄ TYÖPAIKKA

Tavoite 601 00

Henkilökunta kokee oman työnsä mielekkääksi ja haasteelliseksi Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 601 01 Työntekijät kokevat oman työnsä mielekkääksi ja haasteelliseksi Tavoitekeskiarvo 4,0. Kysely henkilökunnalle asteikolla 1 – 5

Tu l o s :

Kyselyyn vastasivat kaikki Naistarin työntekijät. Keskiarvo 4,7.

3 2

4

5

1

ka

4,7


Tavoite 602 00

Henkilökunta on sitoutunut työhönsä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 602 01 Työntekijät kokevat olevansa sitoutuneita ja vastuullisia Tavoitekeskiarvo 4.0 Kysely henkilökunnalle asteikolla 1 – 5

Tu l o s :

Kyselyyn vastasivat kaikki Naistarin työntekijät. Keskiarvo 4,8.

3 2

4

5

1

ka

4,8

Tavoite 603 00

Naistarissa panostetaan työhyvinvointiin Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 603 01 Järjestetään työnohjausta 8 kertaa, kehittämispäivää kehityskeskustelut pidetään 2xv 2 tykypäivää

Tu l o s :

Työnohjausta ei järjestetty vuonna 2010

Tavoite 604 00

Naistarissa on hyvä työilmapiiri Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 604 01 Työntekijät kokevat olevansa tärkeä osa avoimen ja luottamuksellisen työilmapiirin rakentamisessa Tavoitekeskiarvo 4.0 Kysely henkilökunnalle asteikolla 1 – 5

Tu l o s :

Kyselyyn vastasivat kaikki Naistarin työntekijät. Keskiarvo 4,8.

3 2

4

5

1

ka

4,8

Setlementti työnantajana - Naistari  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, setlementti työnantajana - Naistari

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you