Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009

Asumisen misen palvelut - Palveluasum Palveluasuminen Setlementti Ukonhattu ry


Päätavoite

5.

2011 UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ ASIAKKAILLE LE jakautuu 6 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Asuminen on laadukasta Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee olevansa hyvin tai erittäin hyvin tyytyväinen asumiseensa Ukonhatussa.

3 kpl (6%)

3 kpl (6%)

13 kpl (27%)

17 kpl (35%)

11 kpl (22%)

2 kpl (4%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Hyvin

Erittäin hyvin

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä: ”Olen tyytyväinen asumiseeni Ukonhatussa”

3,6

Tulos: 57 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on hyvin tai erittäin hyvin tyytyväinen asumiseensa Ukonhatussa.

2. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee asumisen Ukonhatussa laadukkaana Tietoja tuloksen kokoamisesta: Karpalokodin asiakas

Kuvaus: Täällä on mukavoo on kavereitakin + askartelemista ja pääsee valmiiseen pöytään - se on minulle ylellisyyttä. Oma rauha, oma yksiö - jos annetaan tällaiset edellytykset niin on hyvä olla. 3. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee omaisensa asumisen Ukonhatussa laadukkaana

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kimppatalon kehitysvam. palveluasumisen asiakkaan omainen

Kuvaus: Kehitysvammainen omaisemme on ollut 3 vuotta hoitokoti Ukonhatussa. Omaiset olemme kokeneet itsemme onnekkaiksi saadessamme hänelle laadukkaan ja kodinomaisen hoidon, joka ilmenee hänen tyytyväisyytenä. Hän saa ennen kaikkea virikkeitä ja terveyden tilasta pidetään hyvää huolta. Henkilökunnan pätevyys erinomainen.


2. Osatavoite: Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavuus on hyvää Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka on kuntoutunut Ukonhatun tuella

Tietoja tuloksen kokoamisesta: mies 42v mielenterv.kuntoutujien asumisyksikön asiakas (Keskustelun kirjannut Elina Kettunen)

Kuvaus: ”Olenhan minä paljon kuntoutunut. Ei ole sairaalajaksojakaan ollut… hetkinen… ainakaan kahteen vuoteen. Pystyn hoitamaan omat asiani jo melkein kaikki, kaupassa ja laboratoriossakin käyn itse. Vaikka en aina haluaisi. Vois minuakin joskus käyttää autolla, niin kuin muitakin. Enkö olekin hyvin hoitanut asiani?”

3. Osatavoite: Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta on monipuolista Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, että erilaisia ryhmätoimintoja on riittävästi

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kysymys jäi pois kyselystä.

Tulos: ei mitattu.

2. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, että toiminnan sisältö ryhmissä on vaihtelevaa.

1 kpl (6%)

0 kpl (0%)

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

0-20

21-40

3 kpl (17%) Jokseenkin samaa mieltä 41-60

7 kpl (~38,5%)

7 kpl (~38,5%)

Samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

61-80

81-100

kysymykseen vastanneet: 18/18 kpl 100 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Toiminnan sisältö ryhmissä on vaihtelevaa”. Asteikko jana 0-100

72

Tulos: 78 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on samaa tai täysin samaa mieltä, että toiminnan sisältö on vaihtelevaa


4. Osatavoite: Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta on toimintakykyä edistävää Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, jonka mielestä mielenterveyskuntoutujan päivätoiminta on edistänyt toimintakykyä

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Päivätoiminta asiakkaan kuvaus

Kuvaus: Päivätoiminta edistää toimintakykyäni. Se on luonut sosiaalisia taitoja ja kädentaidot ovat ehdoton. Ennen en osannut neuloa esim. sukkaa, nyt onnistuu mikä vaan. Samoin nettijutut valkenivat minulle, ne tärkeimmät esim. tiedostojen käsittely ja internet taidot syvenivät. Ahdistuksen hallinta on myös kehittynyt rauhallisuuden oppimisen kautta. Olen oppinut pysähtymään tilanteeseen esim. hengitysharjoitukset auttavat.

5. Osatavoite: Kehitysvamma-asiakkaiden asuminen on Ukonhatussa toimintakykyä ylläpitävää Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kuvaus kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Irma Lyytikäinen, päivätoiminnan ohjaaja

Kuvaus: Aikuisen ihmisen vuorokausi rytmittyy tavallisimmin työn, vapaa-ajan sekä levon muodostamaksi monipuolisesti vaihtelevaksi kokonaisuudeksi. Kuitenkaan kaikille monipuolisuus, vaihtelevuus ja mielekkyys eivät ole itsestään selviä, sillä osa aikuisista tarvitsee muita enemmän tukea ja ohjausta päivärutiineista selviytymiseen ja päivän toiminnan järjestämiseen. Yhteisöllisyyden keinoin päivätoiminnassa kiinnitettiin enemmän huomiota vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin kuin ongelmiin ja esteisiin. Toiseksi se tarkoittaa myös käytännön kehittämistä niin, että päivätoiminta ei ole toimetonta tarkkailua tai passiivista oleilua vaan aktiivista ja tavoitteellista toimintaa. Määräaikaisessa tiistai- iltapäivän ryhmässä käsittelimme itsenäisen elämisen taitoja ja aikuisuutta tukevaa toimintaa ja aikuisille tyypillisten valintojen tukemista.

2. Tavoitemittari: Kuvaus kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta

Tietoja tuloksen kokoamisesta: - asiakkaan omainen

Kuvaus: Ukonhattu ry:n Mäkiorvokki asuntolassa asukas saa viettää arvokasta mahdollisimman itsenäistä elämää.


6. Osatavoite: Ukonhattu auttaa elämän eri tilanteissa Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Ukonhatulla on valmius tarjota kriisiasunto. Tulos: Ukonhatun kriisiasuminen on tarkoitettu sellaisille henkilöille tai perheille, joiden asumispalvelujen tarve aiheutuu tilapäisestä elämäntilanteeseen liittyvästä kriisistä. Kriisiasuminen on sosiaalihuoltolain mukaista

2. Tavoitemittari: Kuvaus siitä, miten Ukonhattussa on järjestetty valvottuja tapaamisia Kuvaus: Vuonna 2010 Ukonhatussa on järjestetty lapsen valvottuja tapaamisia kahden eri perheen kesken. Valvotut tapaamiset tapahtuvat Karpalokodin päivätoiminta Kirsikan tiloissa. Valvotuissa tapaamisissa on mukana Ukonhatun työntekijä, jolla on joko sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutus. Pyrkimys on, että tapaamisenvalvonnassa on mukana aina sama ohjaaja.

3. Tavoitemittari: Ukonhattu tuottaa tukihenkilö- ja saattajapalvelua

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tukihenkilö- ja saattajapalvelu sopimusten määrä

Tulos: Ukonhatussa on tehty vuonna 2011 3 kpl tukihenkilö- ja saattajapalvelusopimusta.

4. Tavoitemittari: Ukonhatun vertaisryhmässä käyminen tukee arjessa jaksamista Tulos: Tenavatupa on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille. Toimintaa on kaksi kertaa viikossa Arkikeskus Pellavassa, tiistaina ja perjantaina, klo 9 – 12 välisenä aikana. Toiminnan tarkoituksena on että, lapsiperheet voivat tavata samassa elämäntilanteessa olevia, tutustua toisiinsa ja tulla vaikka hetkeksi hengähtämään kahvikupposen ääressä ja vaihtamaan kuulumisia toisten vanhempien kanssa. Samalla lapset saavat seuraa ja leikkivät yhdessä. Jos vanhemmilla on halua ja innostusta, niin he voivat toimia esim. lapsille suunnatun toiminnan tai muun teema- tai toimintatuokion ohjaajana.


2010

Tililuokka 500 00 Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta

UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ ASIAKKAILLE

Tavoite 501 00

Asuminen on laadukasta Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattoreilla:

Indikaattori 501 01 70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee olevansa hyvin tai erittäin hyvin tyytyväinen asumiseensa Ukonhatussa Asteikko: 0. En osaa sanoa O (hymynaamat) 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin”

Tu l o s :

90

62 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on hyvin tai erittäin hyvin tyytyväinen asumiseensa Ukonhatussa. (n=24/39)

70 50 30

62 %

10

Indikaattori 501 02

Indikaattori 501 03

Kuvaus henkilöltä, joka kokee asumisen Ukonhatussa laadukkaana

Kuvaus henkilöltä, joka kokee omaisensa asumisen Ukonhatussa laadukkaana

Nainen, 37v: ”Ihan mukava täällä on olla. Asunnot on tosi tilavat ja viihtyy näissä. Ohjaajat on ihan mukavia. Elokuvakerho on mukava. Täällä on tosi hyvä asua.”

Palvelukodissa on hyvät omaohjaajat. Omaisemme luottaa heihin ja se on kuntoutuksen kannalta ensisijaisen tärkeä. Samoin me vanhemmat olemme hyvin tyytyväisiä heidän yhteistyöhön. Omaisemme asuntoasia on hyvin järjestetty. Karpalon päivätoiminta saa suuret kiitokset! Monipuolisuus, kannustaminen ja tarjonnan runsaus!!

Keskustelun 21.12.10 kirjannut Elina Kettunen

asiakkaan omainen


Tavoite 502 00

Mielenterveys-kuntoutujien kuntouttavuus on hyvää Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 502 01 Kuvaus henkilöltä, joka on kuntoutunut Ukonhatun tuella

Olen ollut Karpalokodissa reilun vuoden ja olen kokenut ensimmäisen kerran, että kuntoutus on toiminut. Olen vahvistunut psyykkisesti ja pärjään paljon paremmin myös itseni kanssa. -asiakas nainen 38 v.

Tavoite 503 00

Mielenterveys-kuntoutujien toiminnallisuus on hyvää Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 503 01 Esimerkki mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuudesta

KUVAUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PÄIVÄTOIMINNAN TOIMINNALLISUUDESTA Kuntouttavan päivätoiminnan puitteissa on v 2010 aikana ohjattu seuraavia toiminnallisia ryhmiä; Kokki, leivonta, kädentaidot, luovat toiminnat, lehtiryhmä, kuvataide, musiikki- ja elokuva, luontopainotteinen POLKU-ryhmä ja erilaiset liikuntaryhmät. Ko. ryhmien tavoitteena on ollut mahdollistaa kuntoutujien osallistuminen monenlaiseen toimintaan, antaa heille virikkeitä ja mahdollisuuksia olla toisten seurassa, vahvistaa jo olemassa olevia taitoja, ohjata uusiin taitoihin ja kokemuksiin sekä virkistää mielialaa. Sosiaalisten taitojen hallinta korostuu myös toiminnallisissa ryhmissä. Toiminnallisuuteen kuuluu myös päivätoiminnan puitteissa tehtävät konsertti-, elokuva-, näytte-

ly- ja teatterimatkat, päiväretket, leirit, marjanpoiminta-, sieni- ja patikkaretket, matonpesupäivät ja uintireissut, karaokeiltapäivät ja pilkkireissut. Järjestämme myös koko talon yhteisiä tapahtumia esim. vappujuhlat, kesäkauden avajaiset, myyjäiset, ”kesäolympialaiset”, itsenäisyyspäivän juhlat sekä pikkujoulut. Kuntoutujia on aina myös mukana suunnittelemassa ja järjestämässä tätä toimintaa ja kaikki nämä ovat toivottuja ja odotettuja tapahtumia. 20.12.2010 Merja Issakainen, mt-kuntoutujien päivätoiminta, vastuuohjaaja


Tavoite 504 00

Kehitysvamma-asiakkaiden asuminen on Ukonhatussa toimintakykyä ylläpitävää Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 504 01 Kuvaus kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta

Kuvaus kehitysvammaisen asiakkaan päivätoiminnasta henkilökunnan edustajan näkökulmasta. Päivätoiminta keskittyy oman elämän hallintaan liittyviin toiminnallisiin tehtäviin. Ohjaajina toteamme, että kehitysvammaisille arjen tavalliset asiat ovat vaikeita. Asiat vaativat toistoa. Muiden huomioon ottamista harjoitellaan esim. yhteisissä lounashetkissä. Tunteet sinänsä ovat jo tärkeä asia. Tunteiden ilmaiseminen ja tunnistaminen voi olla ongelmallista. Useinhan muut ihmiset sanovat kehitysvammaiselle, miten heidän tulee olla. Pohdimme

itsemääräämisoikeuden ja oman minän halun esille tuomista. Meillä kaikilla on kuitenkin oikeus esittää mielipiteensä, pyytää, tulla kuulluksi ja olla osallinen. Ryhmien kausisuunnitelmat kuin kokkikerhon ruokalista tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kehitysvammaisten päivätoiminnan ohjaajat Pirkko Vänskä ja Irma Lyytikäinen

Indikaattori 504 02 Kuvaus siitä, että kehitysvammaisen omainen kokee asiakkaan toimintakyvyn pysyneen hyvänä

Omaiseni toimintakyky vaihtelee aika-ajoin. Kaikesta huolimatta toimintakyky on saatu pysymään melko hyvänä. Talo on huolehtinut päivien kulumisen niin, että joka päivälle on jotakin ”ohjelmaa” ja asukas ei jää toimettomana vain olemaan. On myös huomioitu asukkaan yksilölliset mieltymykset ja sen mukaan järjestetty ohjelmaa päivään. Kimppataloa hän pitää kotinaan ja on tyytyväinen asuntoonsa ja hoitajiin. Elämä on sujunut myönteisissä merkeissä. Asiakkaan omainen


Tavoite 505 00

Ukonhattu auttaa elämän eri tilanteissa Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 505 01 Ukonhatulla on kriisiasunto.

Kuvaus kriisiasumisesta Ukonhatun kriisiasuminen on tarkoitettu sellaisille henkilöille tai perheille, joiden asumispalvelujen tarve aiheutuu tilapäisestä elämäntilanteeseen liittyvästä kriisistä. Kriisiasuminen on sosiaalihuoltolaiin mukaista

Indikaattori 505 02

Indikaattori 505 04

Kuvaus siitä, miten Ukonhattussa on järjestetty valvottuja tapaamisia

Ukonhatun vertaisryhmässä käyminen tukee arjessa jaksamista

Järjestetty valvottuja tapaamisia

Kuvaus äiti-lapsivertaisryhmän toiminnasta

Vuonna 2010 Ukonhatussa on järjestetty lapsen valvottuja tapaamisia kahden eri perheen kesken. Valvotut tapaamiset tapahtuvat Karpalokodin päivätoiminta Kirsikan tiloissa. Valvotuissa tapaamisissa on mukana Ukonhatun työntekijä, jolla on joko sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutus. Pyrkimys on, että tapaamisenvalvonnassa on mukana aina sama ohjaaja.

Indikaattori 505 03 Ukonhattu tuottaa tukihenkilö- ja saattajapalvelua

Tu l o s :

Ukonhatussa on tehty vuonna 2010 7 kpl tukihenkilö- ja saattajapalvelu sopimusta.

Olemme käyneet Tenavatuvalla lähes säännöllisesti pojan kanssa siitä lähtien, kun hän oli kolmen kuukauden ikäinen. Olemme tutustuneet äiteihin ja lapsiin, joita emme varmaan muualla olisi tavanneet. Toisten äitien kanssa olemme jakaneet kokemuksiamme ja antaneet vinkkejä arkipäivän tilanteisiin ja lapsen kasvatuksessa kohtaamiimme haasteisiin. Olemme pojan kanssa saaneet Tenavatuvalla paikkakuntalaisia samassa elämäntilanteessa olevia ystäviä, joiden kanssa on ollut helppo sopia muun muassa kimppakyydeistä ja lasten hoitoavusta. Tenavatuvalla on myös aina tarjolla vahtiapua, niin että olen saanut hetken rauhassa lukea lehteä ja juoda kahvia, mikä on tuonut pienen pojan äitinä minulle piristystä arkeen. Äiti 30 v ja poika 1 v 2 kk


500 00

2009

UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ ASIAKKAILLE 501 00

Mielenterveyskuntoutujien asuminen on laadukasta 501 01

Markku Salon ja Mari Kallisen Mielenterveyden keskusliiton julkaisun ”Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tila ja tulevaisuus”(2007) mukainen asumisindikaattori on Ukonhatussa sama kuin valtakunnan keskiarvo (13,5)

Asumisindikaattori on laskettu seuraavista tarkastelukohteista: • Ukonhatun keskimääräinen etäisyys palveluista • Ukonhatun asukkaiden huoneiden/asuntojen keskimääräinen koko • Ukonhatun huoneiden varustetaso • Ukonhatun asukaspaikkojen määrä • Ukonhatussa yhden hengen huoneessa asuvien kuntoutujien osuus Ukonhatun asumisindikaattorin keskiarvo on 17,6 / maksimipisteet 24,0.


501 02

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että asuminen Ukonhatussa on hyvää tai erittäin hyvää

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

70

41 % asiakaskyselyyn vastaaneista sanoo asumisensa Ukonhatussa olevan hyvää. (n=51/63) 501 03

100

0

41%

Kuvaus henkilöstä, joka kokee asumisen Ukonhatussa laadukkaana Asuminen Ukonhatussa on laadukasta ”Asun Kimppatalossa, joka on rakennettu juuri tätä tarkoitusta varten. Rakennukset ovat kauniit samoin kuin asunnot. Minulla on oma kaunis, viihtyisä asunto, jonka olen saanut sisustaa itse. Koko pihapiiristä on tehty mahdollisimman viihtyisä. Asuminen näin ollen Kimppatalolla on erittäin laadukasta!” Nainen, 37v

501 04

Kuvaus henkilöstä, joka kokee omaisensa asumisen Ukonhatussa laadukkaana

”Talonväki otti sydämen asiakseen tyttäreni kuntoutuksen ja vuosien työn tuloksena hän on palautunut melkein ennalleen. Kiitos siitä henkilökunnalle. Talossa vallitsee kotoinen ja lämmin henki asukkaiden ja henkilökunnan kesken. Asukkaat vaikuttavat tyytyväisiltä, myös oma tyttäreni pitää Mäkiorvokkia kotinaan. Kimppatalo ei ole asukkaiden säilytyspaikka eikä heitä yritetä eristää ympäröivästä elämästä. Hyvin positiivisena seikkana pidän sitä, että asukkaita pyritään aktivoimaan jokaisen kykyjen mukaan. Asukkaat otetaan yksilöinä huomioon. Jokainen voi osallistua yhteisiin asioihin tai sitten ei. Järjestetty päivätoiminta, retket, teatterikäynnit, konsertit, toritapahtumat ym. kertovat omalta osaltaan sen, että hoitohenkilökunta haluaa auttaa asukkaita laadukkaaseen elämään. Itse olen kohta 80 v. ja varmaan vähitellen putoamassa pois tyttäreni elämästä, mutta voin rauhallisin mielin jättää hänet Kimppatalon henkilökunnan hoitoon. ” Asiakkaan omainen


502 00

Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavuus on hyvää 502 01

Markku Salon ja Mari Kallisen Mielenterveyden keskusliiton julkaisun ”Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tila ja tulevaisuus”(2007) mukainen kuntouttavuusindikaattori on Ukonhatussa valtakunnan keskiarvoa (21,9)

Ukonhatun kuntouttavuusindikaattorin keskiarvo on 35,0 / maksimipisteet 46,0. Kuntouttavuusindikaattori on laskettu seuraavista tarkastelukohteista: • Viimeisen 12 kk:n aikana asukkaiden siirtyminen omaan asuntoon (+) tai psykiatriseen sairaalahoitoon (-) (yhteenlaskettu summa) • Mielenterveyskuntoutujien osuus Ukonhatun asukkaista • Viimeisen 12 kk:n aikana psykiatrisia avopalveluita ja muita kuntoutuspalveluita käyttäneiden asukkaiden osuus • Asumisen tukipalveluiden tarjonta entisille asukkaille ja muille kuntoutujille • Asukkaiden kuntoutustoimintaan osallistuvien yhteistyötahojen määrä 502 02

Esimerkki henkilöstä, joka kuntoutunut Ukonhatun tuella Asiakkaan kuvaus, kirjaaja vastuuohjaaja Merja Issakainen ”Mitä päivätoiminta minulle merkitsi - se oli turvasatama, viikonloput tuntuivat pitkiltä – odotin maanantaita, jolloin pääsin päivätoimintaan, toisten kanssa oli helpompi olla kuin yksin - koin tulevani nähdyksi ja olla sellainen kuin olin - ohjaajien kanssa keskustelut auttoivat aina pahimman vaiheen yli - tunne, että minusta ehkä sittenkin välitetään, tarvitsin huomiota ja sain sitä - olin ”päivähoidossa”, jonka turvin selvisin päivästä toiseen – ilman päivätoimintaa ei elämästäni olisi tullut mitään - lopulta tärkein askel paranemiselle oli oman asenteen muutos, se että opin hyväksymään sairauteni, ohjaajien kanssa käymieni keskustelujen kautta lähti ”siemen itämään” siihen suuntaan ja minua kannustettiin koko ajan Kesällä 2008 koin jo kuntoutuneeni niin, että voin lopettaa päivätoiminnassa käynnin. Lopetus tehtiin yhteisellä sopimuksella mt-neuvolan ja päivätoiminnan ohjaajan kanssa.”


503 00

Mielenterveyskuntoutujien toiminnallisuus on hyvää 503 01

Markku Salon ja Mari Kallisen Mielenterveyden keskusliiton julkaisun ”Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tila ja tulevaisuus”(2007) mukainen toiminnallisuusindikaattori on Ukonhatussa valtakunnan keskiarvoa (8,5)

Ukonhatun toiminnallisuus-indikaattorin keskiarvo on 12,0 / maksimipisteet 30,0. Toiminnallisuusindikaattori on laskettu seuraavista tarkastelukohteista: • • • • •

Asukkaiden harrastuksiin ja muuhun toimintaan osallistuminen -yhteispisteet Päivätoimintaan osallistuvien asukkaiden osuus yksikön asukkaista Koulutukseen osallistuvien asukkaiden osuus yksikön asukkaista Työtoimintaan osallistuvien asukkaiden osuus yksikön asukkaista Järjestötoimintaan osallistuvien asukkaiden osuus yksikön asukkaista 503 02

Esimerkki mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuudesta

KUVAUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PÄIVÄTOIMINNAN TOIMINNALLISUUDESTA ”Kuntouttavan päivätoiminnan puitteissa oli vuoden aikana useita toiminnallisia ryhmiä, kuntoutujien omista toiveista ja tarpeista lähtien. Kuluneen vuoden aikana tälläisiä ryhmiä ovat olleet kokkiryhmä, kädentaidot, luovat toiminnat, kuvataide, musiikki- ja elokuvaryhmä, lehtiryhmä, elämyksellinen luontopainotteinen POLKU-ryhmä, puutarharyhmä, Liikettä niveliin –ryhmä, liikuntasaliryhmä. Kussakin ryhmässä on ollut osallistujia 5 – 9 henkilöä. ” … ”Toiminnallisuuteen kuuluu myös päivätoiminnan puitteissa tehdyt konsertti-, elokuva-, näyttely- ja teatterimatkat, päiväretket, leirit, marjanpoiminta-, sienija patikkaretket, matonpesupäivät ja uintireissut, karaokeiltapäivät ja pilkkireissut. Järjestimme myös koko talon yhteisiä tapahtumia esim. vappujuhlat, kesäkauden avajaiset, myyjäiset, ”kesäolympialaiset”, itsenäisyyspäivän juhlat sekä pikkujoulut. Toimintaa toteutettiin vuosisuunnitelman mukaisesti siten että jokaiselle kuukaudelle on jokin yhteinen tapahtuma. Kuntoutujia oli aina myös mukana suunnittelemassa ja järjestämässä tätä toimintaa ja kaikki nämä ovat toivottuja ja odotettuja tapahtumia.” Merja Issakainen, mt-kuntoutujien päivätoiminta, vastuuohjaaja


504 00

Kehitysvamma-asiakkaiden asuminen on Ukonhatussa toimintakykyä ylläpitävää 504 01

Esimerkki kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta

Esimerkki kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta Päivätoiminta asettuu osaksi laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle henkilölle monipuolinen ja rikas elämä. Kehitysvammaisten päivätoiminnalla pyritään ylläpitämään ja edistämään asiakkaiden toimintakykyä kokonaisvaltaisesti tukemalla asiakkaan itsetuntoa, itseluottamusta ja vahvuusalueita, ohjaamalla ryhmätilanteissa vuorovaikutustaitoja ja näin ylläpitämään ja edistämään sosiaalisia suhteita. Lisäksi asiakkaille tarjotaan uusia ja erilaisia elämyksiä sekä kokemuksia. Uusien asioiden kokeileminen avartaa elämänpiiriä ja tuo elämään sisältöä. Irma Lyytikäinen ja Tarja Tuovinen, kehitysvammaisten päivätoiminnan ohjaajat

504 02

Esimerkki siitä, että kehitysvammaisen omainen kokee asiakkaan toimintakyvyn pysyneen hyvänä

”Kiitän teitä kuluneesta vuodesta ja veljeni saamasta hyvästä hoidosta. Hän on siellä piristynyt ja näkee hänestä että on tyytyväinen siellä. ” asiakkaan omainen


505 00

Ukonhattu auttaa elämän eri tilanteissa 505 01

Ukonhatulla on kriisiasunto

Kriisiasumistilaston mukaan kriisiasuntoa on käyttänyt kaksi asiakasta / 7 vrk. 505 02

Ukonhattu järjestää valvottuja tapaamisia

Valvottuja tapaamisia on ollut 24 kertaa. 505 03

Ukonhattu tuottaa tukihenkilö- ja saattajapalvelua

Tukihenkilö- ja saattajapalvelun sopimuksia on tehty 22 kpl.

Palveluasuminen - Setlementti Ukonhattu ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, palveluasuminen - Setlementti Ukonhattu ry

Palveluasuminen - Setlementti Ukonhattu ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, palveluasuminen - Setlementti Ukonhattu ry

Advertisement