Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009

Opinto- ja kulttuuritoiminta Opinto Lievestuoreen kansalaisopisto


500 00

2009

LIEVESTUOREEN SETLEMENTTI TUOTTAA HYÖTYÄ LIEVESTUOREEN KYLÄLLE

501 00

Setlementti on merkittävä työnantaja 501 01

Setlementissä työskentelee kuusi päätoimista työntekijää ja 35 tuntityöntekijää

Verotustietojen mukaan setlementissä maksettiin palkkaa 12 päätoimiselle ja 20 sivutoimiselle työntekijälle. Vähintään 85% työaikaa heistä teki 5 ja 30t/viikko 1 työntekijä, 26 työntekijän palkkauksen perusteena oli tuntityö. 501 02

Palkkoja maksetaan € / vuosi

Lievestuoreen Setlementin maksamat palkat 203.046 € / 2009.

502 00

Setlementti on merkittävä työllistymistä tukeva yhdistys 502 01

Setlementissä työskentelee vuosittain vähintään kolme palkkatuella työllistettyä ja/tai julkisin varoin kustannettua työntekijää tai opiskelijaa

Vuonna 2009 Setlementissä työskenteli kuusi palkkatuella työllistettyä ja / tai julkisin varoin kustannettua työntekijää.


503 00

Setlementin tuottamat palvelut täydentävät Laukaan kunnan palveluita 503 01

Laukaan kunta ja setlementti sopivat vuosittain kaksi ostopalvelusopimusta

Vuonna 2009 Laukaan kunnan ostopalveluna järjestettiin iltapäivätoiminta Jälkkäri ja leikkikoulutoimintaa 3–5-vuotiaille.

503 02

Vähintään 75% vastaa 1–3 väittämään: Setlementin tuottamat palvelut täydentävät Laukaan kunnan palveluita

Asteikko: 1. Täysin samaa mieltä 2. Samaa mieltä 3. Jokseenkin samaa mieltä 4. En samaa enkä eri mieltä 5. Jokseenkin eri mieltä 6. Eri mieltä 7. Täysin eri mieltä.

Ei mitattu vuonna 2009.

504 00

Setlementti vahvistaa toiminnallaan kyläläisten tietoja ja taitoja 504 01

Setlementillä on yksi hanke, jossa kyläläisille tarjotaan ajankohtaista tietoa

LYHDE-projekti.


504 02

Kansalaisopiston tarjonnassa on 20 taito- ja tietokurssia

Opiston uutiset lehti: Kurssitarjonnassa tieto- ja taitokursseja kevätkaudella 53 ja syyskaudella 48.

505 00

Setlementin toiminta edistää kyläläisten terveyttä ja hyvinvointia 505 01

Setlementin toiminnassa on kaksi tapahtumaa, joissa keskitytään hyvinvointiin

Kevätkaudella tarjottiin Naisten päivä opistolla –tapahtumaa, jonka aiheiksi suunniteltiin liikuntaa, terveyttä ja kauneutta. (Ei toteutunut.) Syyskaudella järjestettiin seminaaripäivä: Lievestuoreen elämää tutkimuksen valossa. (Toteutui, osallistujia 64.) 505 02

Kansalaisopisto tarjoaa liikuntaryhmiä viitenä päivänä viikossa

Syyskaudella 2009 tarjottiin seuraavat ryhmät: Maanantaisin: latinobic ja mattojumppa, Tiistaisin: naisen kuntoliikunta ja teemajumppa, Keskiviikkoisin: street dance ladies’ light , Torstaisin: kevyt päiväjumppa ja rentoutus, Perjantaisin: jooga ja Lauantaisin: pilates. Kaikki ryhmät olivat toiminnassa suunnitelman mukaisesti syyskaudella.

506 00

Setlementti tuottaa taloudellista hyötyä Laukaan kunnalle/kuntaan 506 01

Setlementin toimintaan on saatu rahoitusta kunnan ulkopuolelta 140 000 €

Yhteensä 170.584€ (Valtionosuus 79.645, Palkkatuet 22.856, RAY 61.785, Jyväsriihi ry 5.298).

Opinto- ja kulttuuritoiminta - Lievestuoreen kansalaisopisto  
Opinto- ja kulttuuritoiminta - Lievestuoreen kansalaisopisto  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, opinto- ja kulttuuritoiminta - Lievestuoreen kansalaisopisto

Advertisement