Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010

y - Nuorisotyรถ Lapset ja nuorisotyรถ Kalliolan Nuoret


Päätavoite

4

2011 KIVIKON KUMPPANUUSTALO TARJOAA MONIPUOLISEN LISSEN JJA A TURVALLISEN KOHTAAMISPAIKAN ALUEEN LAPSILLE JA NUORILLE jakautuu 4 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Kivikon kumppanuusnuorisotalolla tuetaan lasten ja nuorten osallisuutta Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Nuoret voivat itse toteuttaa tapahtumia Kivikon nuorisotalolla Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tulos saatiin pyytämällä Kivikon nuorisotalon nuorta kirjoittamaan itsenäisesti toteuttamastaan tapahtumasta Kivikon nuorisotalolla marraskuussa 2011. Nuori on 19-vuotias erityisnuori.

Nuoren kuvaus Sounds of Kivikko – musiikkitapahtuman toteuttamisesta 25.11.2011: Tapahtuma meni hyvin vaikka oli mutkia matkassa. ihmisiä oli sopivasti. Bändien hankkiminen on helppoa siihen saakka kun peruutuksia alkoi tulla. Vain yksi esiintyjä oli ennestään tuttu ja yksi kaverin kautta. Asioin esiintyjien kanssa sähköpostitse. Esiintyjät olivat myös tyytyväisiä ja ovat käytettävissä myös tulevaisuudessa. Esiintyjät tulivat vapaaehtoisesti ja ilman palkkiota. Tarjoilut tulivat Kivikon nuorisotalon puolesta. Mielestäni oli tärkeää, että tapahtuma oli päihteetön, maksuton ja ikärajaton. Tällaisen tapahtuman järjestäminen oli mielestäni hauskaa, mielenkiintoista ja palkitsevaa, vaikka mutkia olikin matkassa. Tätä haluaisin tehdä tulevaisuudessa! Työntekijän kuvaamaa materiaalia nuorien toteuttamasta Sounds of Kivikko tapahtumasta 25.11.2011: 25 .11 11.20 2011 011:: http://ww http://www.youtube.com/watch?v=C09H_p-1sbY

2. Tavoitemittari: Nuoret toimivat vapaaehtoisena Kivikon nuorisotalon toiminnassa Tulos: Vuonna 2011 Kivikon nuorisotalolla toimi 48 vapaaehtoista nuorta tapahtumissa ja nuorten illoissa.


2. Osatavoite: Tavoitamme syrjäytymisvaarassa olevia nuoria Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Maahanmuuttajatytöille järjestetään kohdennettua toimintaa Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kivikon nuorisotalo on poikavoittoinen ja kokoonsa nähden kävijämäärät ovat suuret. Rauhallinen, vain tytöille osoittautunut ilta on monelle tytölle tärkeä. Osa tytöistä ei saa perheiltään lupaa osallistua nuorisotalon toimintaan silloin kun se on auki tytöille sekä pojille. Siksi on tärkeää, että Kivikon nuorisotalo järjestää kohdennettua toimintaa maahanmuuttajatytöille. Iltoihin saa osallistua myös kantaväestön tyttöjä.

Tulos: Vuonna 2011 Kivikon nuorisotalolla järjestettiin kuusi (6) Tyttöjen iltaa. Tyttöjen iltaan osallistui vuoden 2011 aikana 53 tyttöä. (keväällä 25 tyttöä ja syksyllä 28 tyttöä)

2. Tavoitemittari: Nuoria, joilla on erityisiä tarpeita, tavoitetaan ja heille järjestetään toimintaa

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tulos (tytön kuvaus) saatiin pyytämällä Kivikon nuorisotalolla käyvää ja tyttöjen iltoihin osallistunutta tyttöä kertomaan mitä Kivikon nuorisotalon tyttöjen illoissa tehdään. Nuori kirjoitti kuvauksensa paperille avoimen illan aikana ja palautti sen työntekijälle illan päätteeksi.

Tyttöjen iltaan osallistuvat tytön kuvaus: Tyttöjen illat ovat kivaa yhdessäoloa. Laitamme ruokaa ja syömme yhdessä, sitten kiireetöntä jutustelua, kynsienhoitoa, musiikin kuuntelua, löhöilyä. Retket olisivat kivoja! Kivaa yeah!

Työntekijän kuvaus siitä miten erityisnuoria tavoitetaan mukaan toimintaan: Kivikon Kumppanuusnuorisotalo tavoittaa erityisnuoria ja – lapsia mukaan toimintaan pääosin verkostojen kautta. Erityisesti yhteistyö seinän takana sijaitsevanalueen lastensuojelun ja läheisen leikkipuisto Kipinän kanssa toimii väylänä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tavoittamisessa.

Erityislapset tulevat usein talolle tutustumaan yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. He voivat osallistua esim. taidekerhoon ja sitä kautta he kiinnittyvät myös talon muuhun toimintaan. Kun kiinnittyminen tapahtuu tuetusti ja rauhassa on mahdollista, että jatkossa sosiaalityöntekijää ei enää tarvita lapsen tukena, vaan hän saattaa tulla yksinkin.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Yhteisyökumppanien tulokset saatiin pyytämällä kuvaus sekä lastensuojelun työntekijältä että nuorisoasiainkeskuksen työntekijältä Kivikon nuorisotalon roolista erityislasten ja –nuorten kanssa tavoittamisesta ja toimimisesta.

Yhteistyökumppanin kuvaus I:

Yhteistyökumppanin kuvaus II:

Alueen lastensuojelutyöntekijöiden näkökulmasta avoimella nuorisotalotoiminnalla on hyvät mahdollisuudet tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Työskentely lasten parissa jo ala-aste-iässä mataloittaa kynnystä käyttää taloa yläasteikäisenä.

Kalliolan Nuorten ohjaajien toiminnassa näkyy nuorten huomioiminen, kohtaaminen sekä ammatillinen aito välittäminen ja nuorten on heitä helppo lähestyä. Ohjaajien työssä - syrjäytymisvaaran uhan alla olevan nuoren tukeminen näkyy vahvana ammattiosaamisena ja toimintaa on helppo arvostaa.

Olen huomannut, että talolta löytyy aina tilaa jutella rauhassa lapsen kanssa ja sitten tehdä asioita yhdessä ja ehkä vähitellen poistua paikalta lapsen saatua varmuutta ja halua jäädä toimintaan mukaan.


3. Osatavoite: Tarjoamme nuorille tarpeenmukaista tukea Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vuosittain järjestetään pienryhmätoimintaa

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kivikon kumppanusnuorisotalon työryhmä koostuu kahdesta Kalliolan Nuoret ry:n työntekijästä ja kahdesta Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen työntekijästä. Kalliolan Nuoret ry. tuo lisäarvonsa kumppanuuteen nimenomaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittamisessa sekä ammatillisessa osaamisessaan pienryhmätoiminnan järjestämisessä. Pienryhmätoiminnan järjestäminen on hyvä asettaa tavoitteeksi Kivikon nuorisotalon toiminnassa vuosittain, sillä paine avoimen nuorisotalontoiminnan järjestämiselle ja toteuttamiselle on suuri. Pienryhmätoimintaa järjestämällä varmistamme Kalliolan nuoret ry:n osaamisen näkymisen Kivikon nuorisotalolla sekä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa positiivisesti ryhmään osallistuvien lasten ja nuorten elämänkulkuun.

Tulos: Pienryhmiä vuonna 2011 / 3 (kuvataidekerho, tyttiskerho, futiskerho) Ryhmissä 371 ryhmäkäyntiä (8.12.2011 mennessä)

2. Tavoitemittari: Nuoret saavat tukea pienryhmätoiminnan kautta

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tulos saatiin pyytämällä Kivikon nuorisotalon pienryhmään (futis-ryhmä) osallistuvaa nuorta kertomaan ”mitä futisryhmä sinulle antaa?” Nuoren kuvaus videoitiin ja litteroitiin siitä kuvaukseksi sosiaalista tilinpitoa varten. (marraskuussa 2011)

Nuoren kuvaus pienryhmästä (kysymys:”mitä futisryhmä sinulle antaa?”): No paljon! Mä voin olla kavereiden kanssa siellä. Pidetään hauskaa ja niin edelleen. Me mennään sinne treenaamaan. Yleensä puolet sieltä harrastaa futista. Ryhmä jonne kaikki on tervetulleita”

3. Tavoitemittari: Nuoria tuetaan yksilöllisesti tarpeen mukaan

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tulos saatiin Kivikon kumppanuusnuorisotalon työntekijän kuvauksesta. Hän kuvaa esimerkin kautta, miten nuorta on tuettu yksilöllisen tarpeen mukaan Kivikon nuorisotalolla syksyllä 2011.

Työntekijän kuvaus: Olemme Kivikon nuorisotalolla tukeneet tämän syksyn aikana intensiivisesti viisitoistavuotiasta tyttöä, joka on kiusaamisen kohteena. Hän on käyttäytynyt aggressiivisesti, riitaantuu helposti kavereittensa kanssa ja on hyvin onneton. Tytön kanssa on käyty yksilöllisiä keskusteluja, joissa on hiljalleen selvinnyt tytön kokonaistilanne ja käyttäytymiseen vaikuttavat taustatekijät. Käytyjen yksilöllisten keskustelujen perusteella olemme tytön kanssa yhteisesti päättäneet varata ajan Tyttöjen Talolle saamaan tarpeenmukaista tukea tytön tilanteeseen. Menemme ensimmäiseen tapaamiseen yhdessä, niin ettei hänen tarvitse mennä yksin. Hän kertoi, että oli jo aikaisemmin aikonut käydä siellä, mutta ei ole tullut lähdetyksi sinne yksin. Usein uuteen paikkaan meneminen jännittää. Nuoremme eivät juuri poistu Itä – Helsingin alueelta.


4. Tavoitemittari: 80 % Kivikon nuorisotalon kyselyyn vastanneista nuorista kokee saaneensa tukea joihinkin seuraavista; koulunkäynti, harrastukset, kaverisuhteet, perhesuhteet, omat vahvuudet ja osaaminen, itsetunto

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 7 s.77 Kyselyyn vastasi 59 henkilöä, joista 3 (5%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Kyselyä tarjottiin 60 nuorelle.

koulunkäynti y harrastukset vapaa-aika p kaverisuhteet perhesuhteet p omat vahvuudet jja osaaminen itsetunto jjoku muu,, mikä

Tulos: 95 % kyselyyn vastanneista, kokee saaneensa tukea joihinkin seuraavista, ; koulunkäynti, harrastukset, vapaa-aika, kaverisuhteet, perhesuhteet, omat vahvuudet ja osaaminen, itsetunto. kpl 7 15 38 26 5 12 13 3

kysymykseen vastanneet: 56/60 kpl (93,3%)

4. Osatavoite: Kivikon kumppanuusnuorisotalo tuo esiin terveellisten elämäntapojen merkitystä nuorille Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Terveellisiä elämäntapoja edistetään nuorisotalon toiminnassa Työntekijän kuvaus siitä, miten terveellisiä elämäntapoja edistetään toiminnassa: Ala-asteikäisille lapsille myydään karkkia vain perjantaisin, jolloin on nuorisotalon karkkipäivä. Sen sijaan myytävänä on aina näkkileipää juustolla tai leikkeleellä ja yleensä myös juureksia ja hedelmiä. Limsaa ei enää myydä lainkaan. Ylä-asteikäisille myymme karkkia, mutta terveydenedistämispuheemme vuosien mittaan ovat saaneet aikaan sen, että ylä-asteikäisetkin suosivat suklaapatukan sijaan mieluummin näkkileipää tai hedelmiä/juureksia. Korostamme jatkuvasti terveellisemmän ravinnon hyviä puolia. Kiellettyjen listalla on jyrkästi myös nuorten suosimat energiajuomat, joita ei saa nauttia talolla.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tulos saatiin pyytämällä kuvaus pienryhmätoimintaan (futisryhmä), osallistuvalta nuorelta. Häneltä kysyttiin ” miten ryhmässä on tullut esiin terveelliset elämäntavat?” Nuoren kuvaus viedoitiin ja kirjattiin siitä ylös sosiaalista tilinpitoa varten. (marraskuussa 2011) Nuoren kuvaus:

”Tulee liikuntaa samalla kun ollaan kavereiden kanssa, oppii uusia taitoja. Meille on puhuttu hygienian merkityksestä, unen ja levon tarpeellisuudesta ja oikeanlaisen ruuan puolesta, ei saa aina syödä mäkkäriruokaa (McDonald’s).”


2. Tavoitemittari: 80 % kivikon nuorisotalon kyselyyn vastanneista kokee saaneensa tukea joihinkin seuraavista; terveellinen ravinto, liikunta, tupakointi, päihteet, puhtaus/hygienia, nukkuminen/lepo

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos: 85 % kyselyyn vastanneista, kokee saaneensa tietoa ja ohjausta joihinkin seuraavista terveellinen ravinto, liikunta, tupakointi, päihteet, puhtaus/hygienia, nukkuminen/lepo.

Viite 7 s.77 Kyselyyn vastasi 59 henkilöä, joista 9 (15%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Kyselyä tarjottiin 60 nuorelle.

terveellinen ravinto liikunta tupakointi päihteet h puhtaus hygienia h /h i i nukkuminen / lepo kk i l muu, mikä joku muu

kpl 12 33 14 12 5 8 6

kysymykseen vastanneet: 50/60 kpl (83,3%)


4. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI Arviointi koskee 4. päätavoitetta Kivikon kumppanuusnuorisotalo tarjoaa monipuolisen ja turvallisen kohtaamispaikan alueen lapsille ja nuorille (Osatavoitteet 4,1 – 4,2 ja tavoitemittarit 4,11 – 4,42). Kivikon kumppanuustalo osallistui sosiaaliseen tilinpitoon ensimmäistä kertaa. Tavoitteet luotiin niin, että haluttiin korostaa Kivikon kumppanuustalon erityisiä vahvuuksia, jotta niille saadaan näkyvyyttä, kuten 4,1 Kivikon nuorisotalolla tuetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja 4,4, Kivikon kumppanuusnuorisotalo tuo esiin terveellisten elämäntapojen merkitystä sekä toisaalta tuoda esiin 4,2 syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamista ja 4,3 tarpeenmukaisen tuen tarjoamista, koska siihen on alueella suuri tarve ja sitä on kumppanuustalolla haasteellista järjestää, koska paineita kaupungin taholta avoimelle talotoiminnalle on yhä enenevissä määrin. Tavoitemittarissa 4,11 Kivikon nuorisotalolla alolla tuetaan lasten ja nuorten osallisuutta, käytettiin tositteena ensimmäistä kertaa Kalliolan Nuorissa videota. Tositteessa on linkki Youtubeen. Linkin kautta voi saada väläyksen Kivikon nuorisotalon Sounds of Kivikko tapahtumasta, jonka järjestivät ja toteuttivat Kivikon nuorisotalon nuoret. Koimme tuloksen esittämistavan näin hyvänä ja tulemme varmasti jatkossa käyttämään tämänkaltaista tulosten esittämistapaa enemmän. Maahanmuuttajanuorilla, etenkin pojilla, joita valtaosa Kivikon nuorisotalon kävijöistä on, on korkea kynnys kirjoittaa mielipiteitään ja kokemuksiaan ylös. Kuvauksia kerättäessä päätettiin kynnystä madaltaa videoimalla nuorten kuvaukset. Videokuvaaminen on arkista ja yleistä Kivikon nuorisotalolla, joten siihen sinänsä ei kohdistunut erityisiä paineita. t Nuoret N t eivät i ät halunneet h l t esiintyä ii t ä videolla, siksi kuvaukset kirjattiin ylös.

Henna Lehtinen / Kalliolan Nuoret ry:n sot-tiimi

kuva: Tuukka Ervasti

kuva: Tuukka Ervasti


2010

Tililuokka 200 00 Tililuokka muodostuu 4 tavoitteesta

KALLIOLAN NUORET RY ON PAIKALLISTEN LASTEN JA NUORTEN TARPEISIIN REAGOIVA Tavoite 201 00

Tunnistamme toimintakenttämme lasten ja nuorten tarpeet Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 201 01 Kaksi kuvausta verkostoista, joiden kautta saadaan tietoa oman toimintakentän lasten ja nuorten tarpeista.

”Oman toimintakentän nuorten tarpeista saamme tietoa Kalliolan Nuoret ry:n eri tahoilla toimivien työntekijöiden säännöllisissä yhteisissä kokouksissa (UMU, Kalliolan Nuoret Ry:n kehityspäivät). Nuorten tarpeet tulevat myös esille tyttöjen sosiaalityöntekijöiden kanssa käydyissä palavereissa, paikkakyselyjen yhteydessä ja ohjausryhmän tapaamisissa.” Tyttöjen Tuetun asumisen työntekijä Vuonna 2007 Puistolan alueella ilmeni tarvetta aluekatsaukseen ja yhteiseen keskusteluun alueen lasten ja nuorten asioissa. Perustettiin varhaisnuorten ja nuorten asioita käsittelevä työryhmä, joka myöhemmin nimettiin Puistolan Kostoksi. Työryhmän tehtävänä on kartoittaa alueen tilannetta ja reagoida alueelta nouseviin ilmiöihin. Yhteisen tietoisuuden ja vuoropuhelun myötä tavoitteena on ehkäistä ilkivaltaa ja nuorten päihteiden käyttöä sekä lisätä tervettä ja turvallista kasvua edistäviä suojaavia tekijöitä varhaisnuorten ja nuorten elämässä. Työryhmän jäseninä ovat alueen koulujen rehtorit ja koulukuraattorit, alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijä, aluepoliisi, seurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, Kalliolan Nuoret ry., Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Pohjois-Koillisen nuorisotyöyksikkö, alueen

leikkipuisto. Vuosien myötä toimijaverkosto on laajentunut käsittämään esimerkiksi alueen kauppiaan, sosiaalitoimen eri yksiköitä yms. Kalliolan Nuoret ry. liitti Puistolan alueen lähiönuorisotyönsä piiriin. Alusta asti ilmeni huoli alueen 5-6-luokkalaisten (erityisesti poikien) harrastusmahdollisuuksista. Alueella ilmeni ns. jengiytymistä, ilkivaltaa sekä alkoholinkäyttöä. Ala-asteen ylemmillä luokilla oleville haluttiin ennaltaehkäisevästi saada mielekästä tekemistä aikuisen valvonnassa. Kalliolan Nuoret ry. pystyi aloittamaan 5-6-luokkalaisille erityistä tukea tarvitseville pojille suunnatun intensiivisen pienryhmätoiminnan vuoden 2010 lopulla alueen leikkipuiston tiloissa. Yhteistyöllä useiden kokousten ja palavereiden jälkeen löydettiin tilat ala-asteen koululta, vapaaehtoisia sekä ammattilaisia aikuisia aloittamaan syksyllä 2007 perjantai-illoiksi nuorille suunnatun avoimentoiminnan, joka nimettiin Olkkariksi. Yhteistyö Puistolan Koston eri toimijoiden välillä on ollut sitoutunutta ja kokouksia on pidetty säännöllisin väliajoin. Näin kaikilla oli koko ajan riittävä tieto, miten lapset ja nuoret asuinalueellaan viihtyivät, miten koulutyöskentely sujuu ja minkälaisia haasteita ilmenee. (Työntekijän kuvaus)


Kuvaus Helsinki Teamista Helsinki Team ry on Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla toimivien lapsi- ja varhaisnuorisotyötä tekevien järjestöjen yhteistyöjärjestö, jolla on pitkät perinteet. Se on perustettu jo vuonna 1943. Kalliolan Nuoret ry/Setlementtinuoret ovat olleet aktiivinen Helsinki teamin jäsen. Vuoden 2010 Kalliolan Nuoret ry:n edustaja toimi hallituksen jäsenenä. Helsinki teamin tehtävänä ja tarkoituksena on toimia järjestöjen edunvalvojana päättäjiin ja muihin yhteiskunnallisiin päättäjiin nähden. Lasten ja nuorten ”ääni” ovat toiminnan keskiössä. Helsinki teamissa on mukana 19 jäsenjärjestöä ja se yhdistää ei-poliittiset ja poliittiset järjestöt saman sateenvarjon alle. Yhteinen tahtotila on helsinkiläisen lasten ja nuorten hyvinvointi. Helsinki team edistää nuorten järjestötoiminnan arvostusta ja ke-

hittää järjestöjen välistä yhteistyötä. Helsinki team edustaa noin 25 000 helsinkiläistä lasta ja nuorta. Helsinki team kouluttaa jäsenjärjestöjensä jäseniä, edistää vuorovaikutusta järjestöjen ja päättäjien kesken, järjestää opintomatkoja, seminaareja, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin lasten ja nuorten ”edunvalvojana”. Vuoden 2010 painopistealueita olivat mm. vaikuttaminen lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän työn arvostuksen lisäämiseen Helsingissä, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutukseen otettiin kantaa, vaikutettiin vapaaehtoistoiminnan työryhmässä, iltapäivätoiminnan ja harrastustoiminnan koko kaupungin kattavassa työryhmässä ja nuorten vaikuttamisjärjestelmän luomisessa Helsinkiin. Kaiken toiminnan ytimenä on lasten ja nuorten asiat Helsingissä. (Kalliolan Nuoret ry:n edustajan kuvaus)

Indikaattori 201 03 Selvitys rahoituksen hakemisesta v.2010 pienryhmätoimintaan, Poikien Taloon, tukihenkilötoimintaan jne.

Vuonna 2010 haettiin rahoitusta pienryhmätoimintaan eri säätiöiltä sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Pienryhmätoiminta on osa Kalliolan Nuoret ry:n perustoimintaa. Pienryhmiä perustetaan syrjäytymisvaarassa oleville varhaisnuorille ja nuorille ympäri Helsinkiä. Ryhmätoiminnassa tuetaan nuorten omia voimavaroja, autetaan arjessa jaksamisessa, elämänhallinnassa sekä muissa lasten ja nuorten elämästä nousevissa asioissa. Pienryhmiä perustetaan olemassa olevien toimintojen yhteyteen sekä tarpeen ja kysynnän mukaan perustetaan uusia ryhmiä lähiöihin. Terve ja turvallinen kaupunki neuvottelukunnalta saatiin rahoitusta poikatyöhön. Sen turvin käynnistettiin poikaryhmiä Pihlajamäessä ja Puistolassa. Vuonna 2010 haettiin rahoitusta myös Poikien Talon perustamista sekä tukihenkilötoiminnan kehittämistä varten RAY:lta. Poikien Taloon saatiin rahoitus neljälle vuodelle. Poikien Talon puitteissa luodaan toimintamalli, joka tukee poikien psykososiaalista kasvua. Tarve Poikien Talolle syntyi huomiosta, että tällä hetkellä olemassa olevat palvelut eivät kohtaa poikien tarpeita ja tarjoa heille riittävää tukea. Poikien Talon toiminnan lähtökohtana on syvällinen ymmärrys pojista ja poikana olemiseen ja kasvuun liittyvistä erityiskysymyksistä. Poikien Ta-

lon prosesseihin kuuluu pienryhmätoimintaa sekä intensiivistä ja kohdennettua yksilötyötä. Rahoitusta haettiin (ja saatiin) myös seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden tyttöjen ja poikien matalankynnyksen palvelun kehittämiseen. Tyttöjen Talolla huomattiin, että toimintaan on hakeutunut viime vuosina yhä enemmän seksuaalista väkivaltaa kohdanneita tyttöjä. Myös poikien kanssa tehtävässä pitkäjänteisessä työssä on tullut ilmi seksuaalisen väkivaltatyön tarve. Käytännön työssä on tullut ilmi, että seksuaalista väkivaltaa ja uhrien tarpeita ei tunnisteta riittävän hyvin terveydenhuollossa eikä yhtenäisiä hoitoketjuja ole tarjolla. Hanke tarjoaa koulutusta sekä matalan kynnyksen palvelua uhrien kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. Vuonna 2010 haettiin ja saatiin rahoitusta myös Voimaneidot-materiaalin julkaisemiseen. Voimaneidot on materiaali materiaali 10-16 vuotiaiden tyttöjen kanssa tehtävään tavoitteelliseen tunnekasvatukseen sosiaalisessa nuorisotyössä. Tavoitteena on tukea tyttöjen tunnetaitojen opettelua aggression haltuunoton näkökulmasta. Materiaali julkistetaan huhtikuussa 2011. (Kalliolan Nuoret ry:n työntekijän kuvaus)


”Yhdistyksellä on systemaattinen toimintatapa lasten ja nuorten tarpeiden kartoittamiseksi ja niiden huomioon ottamiseksi toiminnan suunnittelussa. Toiminnan arviointi on osa yhdistyksen toimintatapaa. Yhdistys on luonut toimintoja, joita on pystytty mallintamaan ja ”brändäämään” (Yhteistyökumppanin kommentti Kalliolan Nuoret ry:stä)

Tavoite 202 00

Kalliolan Nuoret ry:n toiminta suunnitellaan lasten ja nuorten tarpeista lähtien Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 202 01 80% Tyttöjen Talon asiakkaista on täysin samaa tai samaa mieltä väittämän ”Tyttöjen Talon toiminta vastaa tarpeitani” kanssa Kysely. Asteikolla: 5=täysin samaa mieltä 4= samaa mieltä 3= ei samaa eikä eri mieltä 2=eri mieltä 1=täysin eri mieltä 0= en osaa vastata

Tu l o s :

86 % Tyttöjen Talon kyselyyn vastanneista on täysin samaa tai samaa mieltä väittämän ”Tyttöjen Talon toiminta vastaa tarpeitani” kanssa.

90 80 70 50 30

86 %

10

Indikaattori 202 02 Tyttöjen tuetun asumisen asukkaiden kuvaukset siitä, miten Tyttöjen tuettu asuminen vastaa heidän tarpeitaan

”Itselleni tämä oli silloin noin vuosi sitten ihan täydellinen vaihtoehto. Ei olis ollut oikeastaan muuta. Tai olis ollut, mutta ne olis ollut huonompia. Tää oli just oikee. Mut nyt jo tuntuuu, että pystyis asumaan yksin.”

”Se [Tyttöjen tuettu asumisyhteisö] on tosi hyvä ratkaisu, koska nuorisokotiin mä en ois halunnu, et tää on tosi kiva musta et saa olla enemmän itsenäinen ja, jonkun ei tartte koko aika vahtia.” (Tyttöjen tuetun asumisen asukkaiden kommentteja)


Tavoite 203 00

Lapset ja nuoret ovat osallisina Kalliolan Nuoret ry:n toiminnan suunnittelussa Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 203 01

Indikaattori 203 02

80% iltapäiväkerholaisista vastaa hymynaamalla kysymykseen ”Oletko saanut olla mukana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa?”

80% Tyttöjen Talon asiakkaista on täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että heillä on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun

Hymynaamakysely. Asteikolla 1. Kyllä 2. Ei

Kysely. Asteikolla: 5. täysin samaa mieltä 4. samaa mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 2. eri mieltä 1. täysin eri mieltä 0. en osaa vastata

Tu l o s :

90 80 70

85 % iltapäiväker50 85 holaisten kyselyyn % vastanneista on sitä 30 mieltä, että he saavat 10 olla mukana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa

Indikaattori 203 03 Tyttöjen tuetun asumisen asukkaiden kuvaus osallisuudestaan asumisyhteisönsä toiminnan suunnittelussa

”Maanantairyhmässä käydään läpi eniten (asioita). Mun mielestä me kaikki saadaan sanoa siihen oma mielipide ja sit otetaan käyttöön se mikä halutaan ja se mikä ei toimi niin se käydään yhdessä läpi ja koitetaan keksiä siihen joku hyvä juttu.” (Tyttöjen tuetun asumisen asukkaan kuvaus toiminnan suunnittelusta)

Tu l o s :

90 80 70

61 % Tyttöjen Talon kyselyyn vastanneista 50 61 % on täysin samaa tai 30 samaa mieltä siitä, että 10 heillä on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun. Indikaattori 203 04 80% henkilöstöstä on vahvasti tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa ”Toiminta suunnitellaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa” Asteikolla: 5. vahvasti samaa mieltä 4. osittain samaa mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 2. osittain eri mieltä 1. vahvasti eri mieltä 0. en osaa vastata

Tu l o s :

90 80 70

89 % henkilöstökyselyyn vastanneista on 50 89 % vahvasti tai osittain 30 samaa mieltä väittä- 10 män kanssa ”Toiminta suunnitellaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa”. (N=27/36)


Indikaattori 203 05 Kuvaus kustakin toimintayksiköstä, miten lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa

Pyrimme luomaan ”meidän kerhon” positiivisella tavalla, esim. lapset ovat itse luoneet säännöt, mitä kerhossa saa tehdä eikä päinvastoin. Lasten mielipiteet otetaan huomioon toiminnan suunnittelun ja toteutumisen kannalta. Toimimme lasten ehdoilla, aina on mahdollisuus ulkoiluun ja vapaaseen leikkiin, mihinkään tekemiseen emme pakota. Pidämme kyselykierrok-

sia jokaisen henkilökohtaisista toiveista esim. välipalan, leikin, askartelun, videon, lukukirjan jne. suhteen niin että hiljaisimmatkin tulevat kuulluksi. Suunnittelemme myös juhlat yms.erilaiset extra tapahtumat lasten kanssa Yhdessä. (Iltapäiväkerho-ohjaajan kuvaus)

Tavoite 204 00

Toimintaa on resurssoitu riittävästi iittävästi vastaamaan lasten ja nuorten t ttarpeisiin i ii Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 204 01

Indikaattori 204 02

80% Tyttöjen Talon asiakkaista on täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että toiminnassa on tarpeeksi aikuisia läsnä

80% Tyttöjen Talon asiakkaista on täysin samaa tai samaa mieltä väitteen ”Tyttöjen Talolla on tarpeeksi toimintaa, leirejä ja ryhmiä” kanssa

Kysely. Asteikolla: 5. täysin samaa mieltä 4. samaa mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 2. eri mieltä 1. täysin eri mieltä 0. en osaa vastata

Kysely. Asteikolla: 5. täysin samaa mieltä 4. samaa mieltä 3. ei samaa eikä eri mieltä 2. eri mieltä 1. täysin eri mieltä 0. en osaa vastata

Tu l o s :

97 % Tyttöjen Talon kyselyyn vastanneista on täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että toiminnassa on tarpeeksi aikuisia läsnä.

Tu l o s :

90 80 70 50 30 10

97 %

90 80 70

53 % Tyttöjen Talon 50 kyselyyn vastaajista on täysin samaa tai 30 53 samaa mieltä väitteen 10 % ”Tyttöjen Talolla on tarpeeksi toimintaa, leirejä ja ryhmiä” kanssa


Indikaattori 204 03 Tyttöjen Tuetun asumisen asukkaiden kuvaukset aikuisten läsnäolosta asumisyhteisössä

”Ne [työntekijät] on enemmän niinku meijän KANSSA niinku täällä eikä, mitään sellasii TÄTEJÄ, jotka tänne tulee joka päivä.”

”Ne [työntekijät] istuu tuol tietokonehuoneessa, sit ne…niinku hoitaa kaikkii meijän asioita tai niinku, auttaa hoitamaan ja juttelee meijän kans siivousvuoroista ja on täällä, päivästä iltaan asti ja väli istuskelee tuol tv:tä kattomassa meijän kaa.” (Tyttöjen tuetun asumisen asukkaiden kommentteja)

Indikaattori 204 04 Tyttöjen Tuetun asumisen asukkaiden kuvaus siitä, onko rsseja tehdä retkiä, matkoja ja järjestää yhteistä toimintaa.

”Kyllähän meillä on paljon sellasia juttuja, että mennään yhdessä teatteriin tai kesäl Pihlikseen tai matkalle ulkomaille. Me tehtiin kesällä ihan sikana kaikkee. Käytiin pelaamassa minigolfia, käytiin Saksassa ja kaksi kertaa Pihlajasaaressa. Ja Lintsillä. Kaikki siistiä. Ja käydään välillä ulkona syömässä. Ja leffassa. (Tyttöjen tuetun asumisen asukkaiden haastattelupätkä)


Indikaattori 204 05 80% iltapäiväkerholaisista vastaa hymynaamalla kysymykseen: ”Onko kerhossa tarpeeksi aikuisia?” Hymynaamakysely. Asteikolla 1= Kyllä 2= Ei

Indikaattori 204 06 80% iltapäiväkerholaisista vastaa hymynaamalla kysymykseen: ”Mitä mieltä olet kerhon leluista, välineistä ja tiloista?” Hymynaamakysely. Asteikolla 1= Olen tyytyväinen 2= Olen tyytymätön

Indikaattori 204 07 80% henkilöstöstä on vahvasti tai osittain samaa mieltä siitä, että toiminnalla on riittävät aineelliset resurssit (esim. työvälineet, tietokoneet, toimintarahat) Kysely. Asteikolla: 5=vahvasti samaa mieltä 4=osittain samaa mieltä 3= ei samaa eikä eri mieltä 2=osittain eri mieltä 1=vahvasti eri mieltä 0= en osaa vastata

Indikaattori 204 08 80% henkilöstöstä on vahvasti tai osittain samaa mieltä siitä, että toiminnalla on riittävät henkilöstöresurssit Kysely. Asteikolla: 5=vahvasti samaa mieltä 4=osittain samaa mieltä 3= ei samaa eikä eri mieltä 2=osittain eri mieltä 1=vahvasti eri mieltä 0= en osaa vastata

Tu l o s :

91 % iltapäiväkerholaisten kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että kerhossa on tarpeeksi aikuisia.

90 80 70 50 30

91 %

10

Tu l o s :

86 % iltapäiväkerholaisten kyselyyn vastanneista on tyytyväinen kerhon leluihin, välineisiin ja tiloihin.

90 80 70 50 30

86 %

10

Tu l o s :

48 % henkilöstökyselyyn vastanneista on vahvasti tai osittain samaa mieltä siitä, että toiminnalla on riittävät aineelliset resurssit (esim. työvälineet, tietokoneet, toimintarahat)

90 80 70 50 30 10

48 %

(N=27/36)

Tu l o s :

50 % henkilöstökyselyyn vastanneista on vahvasti tai osittain samaa mieltä siitä, että toiminnalla on riittävät henkilöstöresurssit. (N=27/36)

90 80 70 50 30

50 %

10

Indikaattori 204 09 Työntekijän kuvaus siitä, miten toiminnan resurssit vastaavat tarpeita

”Rahasta on aina pulaa ja varsinkin näinä aikoina. Joudumme tarkkaan miettimään mihin rahat riittävät. Sosiaalinen nuorisotyö vaatii riittävästi euroja ja henkilöstöresursseja. Tähän on vaikeaa päästä. Usein on liian vähän rahaa palkata riittävästi ammattilaisia kohtaamaan erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria.” (Kalliolan Nuoret ry:n työntekijä)


Indikaattori 204 10 Kuvaus siitä, minkälaisia rahoituksia toimintaan on haettu ja saatu vuoden 2010 aikana

Vuoden 2010 aikana haetut ja saadut rahoitukset (uudet ei aikaisemmin haettu): Toimintaan haettu ja saatu rahoitus Opetus ja kulttuuriministeriö ( OKM), monikulttuuriseen pienryhmätoimintaan 10 000 € Ely-keskus lasten ja nuorten harrastustoiminta 5 000 € RAY: Poikien Talo hanke 120 000 € THL: Aino hanke seksuaalista väkivaltaa kohdanneille tytöille ja pojille matalankynnyksen palvelun kehittämiseen 95 000 € Tunkelo säätiö ja Nuorisoasiainkeskus yht. 2000 € Voimaneidot materiaalin julkaisemiseen Toimintaan haettu, mutta ei saatu rahoitus Stiftelsen 7:nde mars fonden, pienryhmätoimintaan 0€ Ragnar Ekbergin säätiö, pienryhmätoimintaan 0 € Rikoksentorjunta neuvosto, Yhteisötaidehankkeeseen Itä-Pasilassa 0 € Anna Lindh säätiö ”Helsinki meets Casablanca- hanke” 0 €


Tililuokka 300 00 Tililuokka muodostuu 3 tavoitteesta

KALLIOLAN NUORET RY ON LASTEN JA NUORTEN KASVUA JA ELÄMÄNHALLINTAA TUKEVA Tavoite 301 00

Lapset ja nuoret tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi ainutkertaisina Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 301 01 80% Tyttöjen Talon asiakkaista on täysin samaa tai samaa mieltä väitteen ”Koen tulevani kohdatuksi ja kuulluksi ainutkertaisena Tyttöjen Talon toiminnassa” Kysely. Asteikolla: 5=täysin samaa mieltä 4= samaa mieltä 3= ei samaa eikä eri mieltä 2=eri mieltä 1=täysin eri mieltä 0= en osaa vastata

Tu l o s :

95 % Tyttöjen Talon kyselyn vastaajista on täysin samaa tai samaa mieltä väitteen ”Koen tulevani kohdatuksi ja kuulluksi ainutkertaisena Tyttöjen Talon toiminnassa”.

90 80 70 50 30

95 %

10

Indikaattori 301 02 Tyttöjen Tuetun asumisen asukkaiden kuvaukset kohdatuksi ja kuulluksi tulemisestaan asumisyhteisössä.

ks. tililuokka 108 02

Indikaattori 301 03 80% iltapäiväkerholaisista vastaa hymynaamalla kysymykseen ”Koen olevani tärkeä ryhmässä” Hymynaamakysely. Asteikolla 1= Kyllä 2= Ei

Tu l o s :

93 % iltapäiväkerholaisten kyselyyn vastanneista kokee olevansa tärkeä ryhmässä.

90 80 70 50 30 10

93 %


Indikaattori 301 04 80% henkilöstöstä on vahvasti tai osittain samaa mieltä väitteen ”Jokainen asiakas tulee kohdatuksi ja kuulluksi ainutkertaisena yksikköni toiminnassa” kanssa Kysely. Asteikolla: 5=vahvasti samaa mieltä 4=osittain samaa mieltä 3= ei samaa eikä eri mieltä 2=osittain eri mieltä 1=vahvasti eri mieltä 0= en osaa vastata

Tu l o s :

93 % henkilöstökyselyyn vastanneista on vahvasti tai osittain samaa mieltä väitteen ”Jokainen asiakas tulee kohdatuksi ja kuulluksi ainutkertaisena yksikköni toiminnassa” kanssa

90 80 70 50 30

93 %

10

(N=27/36)

Tavoite 302 00

Lapset ja nuoret kokevat, että ympärillä on turvallisia aikuisia Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 302 01 80% Tyttöjen Talon asiakkaista on täysin samaa tai samaa mieltä väitteen ”Tyttöjen Talossa on turvallisia aikuisia” kanssa Kysely. Asteikolla: 5=täysin samaa mieltä 4= samaa mieltä 3= ei samaa eikä eri mieltä 2=eri mieltä 1=täysin eri mieltä 0= en osaa vastata

Tu l o s :

97 % Tyttöjen Talon kyselyyn vastanneista on täysin samaa tai samaa mieltä väitteen ”Tyttöjen Talossa on turvallisia aikuisia” kanssa.

90 80 70 50 30

97 %

10

Indikaattori 302 02 Tyttöjen tuetun asumisyhteisön asukkaiden kuvaukset tilanteista, joissa he ovat voineet turvautua asumisyhteisönsä aikuisiin.

”Oon kyllä ollu tosi kiitollinen että he [työntekijät]on ollu siellä koska mähän olin IHAN pihalla niistä papereist* mitä piti täyttää ja just se ku ei koskaan oo ollu tommoses tilantees.”

”Mä oon vähän sellanen jääräpäinen ihminen että mä aina koitan, niinku ite sillain, ns. selvitä asioista. – – Kyl, semmoset asiat, mistä mä en niinku, missä tulee seinä vastaan, ni sitten mä meen nöyränä* meen et hei nyt tarvis jeesii tällases asias ja miten mä hoidan tän.” (Tyttöjen tuetun asumisen asukkaiden kommentteja)

Indikaattori 302 03 80% iltapäiväkerhon lapsista vastaa hymynaamalla kysymykseen ”Voitko turvautua kerhon ohjaajiin tarvittaessa?” Hymynaamakysely. Asteikolla 1= Kyllä 2= Ei

Tu l o s :

97 % iltapäiväkerholaisten kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että ohjaaja auttaa häntä jos on hätä

90 80 70 50 30 10

97 %


Tavoite 303 00

Lapset ja nuoret saavat yksilöllistä ja tarpeenmukaista tukea Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 303 01 80% Tyttöjen Talon asiakkaista on täysin samaa tai samaa mieltä väitteen ”Saan Tyttöjen Talolta yksilöllistä ja tarpeenmukaista tukea” Kysely. Asteikolla: 5=täysin samaa mieltä 4= samaa mieltä 3= ei samaa eikä eri mieltä 2=eri mieltä 1=täysin eri mieltä 0= en osaa vastata

Tu l o s :

85 % Tyttöjen Talon kyselyyn vastanneista on täysin samaa tai samaa mieltä väitteen ”Saan Tyttöjen Talolta yksilöllistä ja tarpeenmukaista tukea”.

90 80 70 50 30

85 %

10

Indikaattori 303 02 Tyttöjen tuetun asumisen asukkaiden kuvaukset yksilöllisestä ja tarpeenmukaisesta tuesta asumisyhteisössä.

”Tää on sellast tavallaan, no just niinku itsenäisen elämän harjotteluu niin, tottakai siin niinku tarvii tukee, et se on hyvä, et niinku et joku on niinku auttamassa, ettei oo ihan yksin.”

”Mua pitää välillä niinku silleen vähän patistaa mut et sekin on ihan hyväks, et sit oppii, et hei kantsis tehä niinku näin tai sit jää tekemättä ja niinku et, et tälleen oppii miten arjessaki eletään.” (Tyttöjen tuetun asumisen asukkaiden kommentteja)


Indikaattori 303 03 80% iltapäiväkerhojen lapsista vastaa hymynaamalla kysymykseen ”Auttaako ohjaaja sinua jos sinulla on hätä?” Hymynaamakysely. Asteikolla 1= Kyllä 2= Ei

Tu l o s :

97 % iltapäiväkerholaisten kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että ohjaaja auttaa häntä jos on hätä.

90 80 70 50 30

97 %

10

Indikaattori 303 04 Kaksi valittua esimerkkiä yksilöllisestä tuesta Tyttöjen Talolla ja Tyttöjen tuetussa asumisessa

Yksilötapaamisia on toteutettu tytön kanssa vuoden ajan säännöllisesti kerran viikossa. Tyttö oli tuolloin 16 – vuotias. Tapaamisissa on pohdittu tytön suhdetta omaan itseensä, seksuaalisuuteen, seurusteluun ja muuttuvaa suhdetta omiin vanhempiin. Tapaamiset ovat olleet keskusteluluonteisia ja työntekijä on asettanut kysymyksiä tukemaan ja ohjaamaan keskusteluja. Työntekijä on myös vahvistanut sanallisesti tytön vahvuuksia ja voimavaroja ja auttanut tyttöä näin vahvistumaan omassa itsessään. Tapaamisten ohella tyttöä tavattiin kerran myös yhdessä vanhempien kanssa. Tilanteen selkiinnyttyä ja tytön vahvistuttua tapaamisia harvennettiin noin yhteen kertaan kuussa yhteisestä sopimuksesta. Nykyään tyttö on 19- vuotias ja sopii tapaamisia tarpeen mukaan. Keskimäärin tapaamisia on puolen vuoden välein noin kolmisen kertaan peräkkäin. Näissä tapaamisissa tyttö käy pohtimassa jotakin sen hetkistä tilannetta elämässään ja hakemassa tukea ja varmuutta omille pohdinnoilleen. (Tyttöjen Talon työntekijä)

Tyttöjen tuetussa asumisyhteisössä kukin tytöistä saa juuri oman yksilöllisen tilanteensa, tarpeidensa ja toiveidensa mukaista tukea arkielämässä. Tyttö suunnittelee, työntekijöiden tuella, omien kiinnostustensa mukaiset opiskelu-, harrastus- ja työkuvionsa. Yhteisön työntekijät ovat läsnä arjen tilanteissa, mikä mahdollistaa yksilöllisen tuen tarjoamisen juuri silloin, kun joku tytöistä sattuu sitä tarvitsemaan. Lisäksi jokaisella tytöistä on viikoittainen yksilötapaaminen työntekijöiden kanssa. Tyttöjä tuetaan omannäköiseen elämään yhteisöön saapumishetkestä aina poismuuttoon asti, ja tarvittaessa heidän on mahdollisuus saada työntekijöiden tukea vielä omaan asuntoonsa muuttamisen jälkeenkin. (Tyttöjen Tuetun asumisen työntekijä)

Nuorisotyö - Kalliolan Nuoret  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, nuorisotyö - Kalliolan Nuoret

Nuorisotyö - Kalliolan Nuoret  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, nuorisotyö - Kalliolan Nuoret

Advertisement