Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2010

Monikulttuurinen tyรถ Naistari


2010

Tililuokka 200 00 Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta

NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ Kaikki tililuokan kyselyt on toteutettu asteikolla 1 – 5 ja tavoitekeskiarvo on 3,5.

Tavoite 201 00

Tavoite 202 00

Asiakkaat kokevat voivansa luottaa Naistarin työntekijöihin

Naistarin asiakkaat kokevat palveluohjauksen tukeneen heitä arjessa

Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 202 01 Naistarin eri työmuotojen asiakkaat tuntevat saaneensa tukea arjen asioissa.

Indikaattori 201 01 Naistarin asiakkaat luottavat työntekijöihin.

2 kyselyä, toinen Hilman asiakkaille,

Tu l o s :

Kyselyyn vastasi 20 Naistarin asiakasta. Keskiarvo 4,9.

3

Tu l o s :

4 5

2 1

ka

4,9

Kyselyyn vastasi 20 Naistarin asiakasta. Keskiarvo 4,9.

3

4 5

2 1

ka

4,9


Tavoite 203 00

Tavoite 204 00

Muistikuntoutusryhmät ovat Naistari on tarjonnut mahdollistaneet osallistumisen mielekästä sisältöä arkeen omalla äidinkielellä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 203 01

Indikaattori 204 01

Muistikuntoutus omalla äidinkielellä on vaikutuksellista

Asiakkaat kokevat saaneensa mielekästä toimintaa Naistarin eri toiminnoista.

Tu l o s : Muistikuntoutusta on järjestetty 28 kertaa. Palautekyselyyn osallistui neljä 65 – 75 -vuotiasta ja neljä 76 – 85 -vuotiasta venäjän kieltä puhuvaa ikääntynyttä maahanmuuttajaa.

Kaikki kokivat saaneensa onnistumisen kokemuksia, virkistävää ja hyödyllistä toimintaa, mahdollisuuden tavata muita ihmisiä sekä hyvää mieltä. Kaikki kokivat myös että muistikuntoutuksesta on ollut hyötyä.

Tu l o s :

Kyselyyn vastasi 20 Naistarin asiakasta. Keskiarvo 4,5.

3

4 5

2 1

ka

4,5

Indikaattori 204 02 Työssä harjoittelijat ovat kokeneet jakson Naistarilla vieneen elämässä eteenpäin.

Tu l o s :

Kyselyyn vastasi 5 Naistarilla työvoimatoimenpiteessä ollutta naista. Keskiarvo 4,8

3

4 5

2 1

ka

4,8

Tavoite 205 00

Naistari toimii matalan kynnyksen paikkana Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 205 01 Asiakkaat kokevat että Naistariin on helppo tulla ja siellä tullaan kuulluksi

Tu l o s :

Kyselyyn vastasi 20 Naistarin asiakasta. Keskiarvo 4,9.

3

4 5

2 1

ka

4,9


Tililuokka 300 00 Tililuokka muodostuu 4 tavoitteesta

NAISTARI TOIMII YHTEISÖLLISESTI

Tavoite 301 00

Tavoite 302 00

Naiset kokevat osallisuutta

Maahanmuuttajanaisten naisten sosiaaliset verkostot laajenevat

Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 301 01

Indikaattori 302 01

Kysely eri ryhmiin osallistuville mistä kaikesta tunne rakentuu Tavoitetaso 3.5. Kysely asteikolla 1 – 5

Laaditaan asiakkaiden verkostosta verkostokarttoja joiden avulla kartoitetaan naisten sosiaalisia verkostoja

Tu l o s :

Tu l o s :

Ei mitattu

Ei mitattu

Tavoite 303 00

Maahanmuuttajaryhmien omaehtoinen yhteisöllisyys on mahdollistunut. Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 303 01 Maahanmuuttajayhdistykset ja yksittäiset henkilöt ovat järjestäneet omaehtoista toimintaa ja tapahtumia Naistarilla

Tu l o s :

Maahanmuuttajaryhmät järjestivät Naistarilla itsenäisesti mm. häitä, syntymäpäiviä ja kerhotoimintaa 64 kertaa. Osallistujia oli 8 – 60/ kerta.


Tavoite 304 00

Naistari on osa Hervantaa kehittävää yhteisöä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 304 01 Naistarin työntekijät osallistuvat hervantalaisten verkostojen toimintaan.

Tu l o s :

Naistarin työntekijät ovat osallistuneet Hervannan aluetyöryhmän, Hervantaverkoston ja Hervannan seurakunnan työryhmien toimintaan aktiivisesti. Naistarilla oli myös edustus Kaakkois- Alvrin toiminnassa. Naistari on ollut järjestämässä yhteisiä tapahtumia mm. kansainvälistä naistenpäiväjuhlaa sekä joulujuhlaa.


Tililuokka 400 00 Tililuokka muodostuu 4 tavoitteesta

NAISTARI TUOTTAA HYÖTYÄ YHTEISKUNNALLE

Tavoite 401 00

Kotoutuminen on vahvistunut Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 401 01 Naistarin toiminta tähtää kotoutumisen tukemiseen. Naistarin toiminnan kautta maahanmuuttajien yhteiskuntatuntemus ja suomen kielen osaaminen on lisääntynyt

Tu l o s :

Tulosta ei ole mitattu.


Tavoite 402 00

Monikulttuurinen vuorovaikutus on lisääntynyt Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 402 01 Naistarin on saanut julkisuudessa palstatilaa kertoakseen myönteisessä mielessä monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta.

Tu l o s :

Lehtiartikkelit: Tori 21.4.2010 Seura 35/2010 Hervannan Sanomat 17.11.2010

Tavoite 403 00

Syrjäytymistä on ehkäisty Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 403 01 Naistarin toiminta on ehkäissyt maahanmuuttajanaisten syrjäytymistä Tavoitekeskiarvo 3.5 Kysely yhteistyökumppaneille asteikolla 1 – 5

Tu l o s :

Kysely lähetettiin 31:lle Naistarin yhteistyökumppanille. Kyselyyn vastasi 20. Keskiarvo 4,8.

3

4 5

2 1

ka

4,8

Tavoite 404 00

Harjoittelijat saavat maahanmuuttajatyöhön liittyviä hyödyllisiä kokemuksia Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 404 01 Opiskelijat t ovat kokeneet harjoittelujakson Naistarilla hyödylliseksi. Tavoitekeskiarvo 3.5. Kysely asteikolla 1 – 5.

Tu l o s :

Kysely lähetettiin 5:lle Naistarilla a harjoitelleelle opiskelijalle. kyselyyn vastasi 4 opiskelijaa. Keskiarvo 4,65.

3

4 5

2 1

ka

4,7

Monikulttuurinen työ - Naistari  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, monikulttuurinen työ - Naistari

Monikulttuurinen työ - Naistari  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, monikulttuurinen työ - Naistari

Advertisement