Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009

Julkinen sektori jja toiminnan asiakkaat Setlementti Ukonhattu ry


Päätavoite

1.

2011

UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu 5 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 %:lle kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä Ukonhatun arvot merkitsevät paljon tai erittäin paljon omassa työssä.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

3 kpl (7%)

20 kpl (43%)

23 kpl (50%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirjallinen väittämä ”Ukonhatun arvoilla on merkitystä työssäni.”

4,4

Tulos: 93 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että arvot merkitsevät työssä paljon tai erittäin paljon.

2. Osatavoite: Asiakkaan oikeuksia kunnioitetaan Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon.

1 kpl (2%)

10 kpl (20%)

12 kpl (~25%)

11 kpl (22%)

14 kpl (29%)

1 kpl (2%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Oikeuksiani kunnioitetaan Ukonhatussa”

3,6

Tulos: 51 % kyselyyn vastanneista asikkaista kokee, että hänen oikeuksiaan kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon.


2. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

6 kpl (13%)

30 kpl (65%)

10 kpl (22%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia.”

4,1

Tulos: 87 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että oikeuksia kunnioitetaan paljon tai erittäin paljon.

3. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että omaiseni oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Omaiskyselyn kirjallinen väittämä ”Omaiseni oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa” asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Tulos: 76 % kysymykseen vastanneista (22 kpl) omaisista kokee, että hänen omaisensa oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon. Kohtalaisesti: 24% (7 kpl)

kysymykseen vastanneet: 29/56 kpl 52 %

4. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvaus: Palvelukotina Nikkilänmäen palveluasuminen soveltuu hyvin enolleni. Palvelukodissa otetaan hyvin huomioon enoni yksilöllisyys ja yksityisyys.

Asiakkaan omainen

Enoni kunto ja mieliala ovat vuoden aikana kohentuneet sekä aktiivisuus osallistua tapahtumiin ja toimintaan on myös kasvanut.


3. Osatavoite: Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon.

1 kpl (2%)

7 kpl (14%)

13 kpl (27%)

12 kpl (24%)

14 kpl (29%)

2 kpl (4%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta”

3,7

Tulos: 53 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

2. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

4 kpl (9%)

29 kpl (63%)

13 kpl (28%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta.”

4,2

Tulos: 91 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon.


3. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Omaiskyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta.” asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Tulos: 83 % kysymykseen vastanneista (24 kpl) omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta. kysymykseen vastanneet: 29/56 kpl 52 %

Kohtalaisesti: 17% (5 kpl)

4. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: - asiakkaan omainen

Tulos: Kimppatalon asennoituminen erilaisuuteen on esimerkillistä useille muillekin yhteisöille, siellä olevat asiakkaat ovat samanvertaisia kaikkien toistensa ja henkilökunnan kanssa.

4. Osatavoite : Ukonhatussa yhteisö toimii yksilön tukena Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta asiakkaista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon.

2 kpl (4%)

4 kpl (8%)

20 kpl (41%)

13 kpl (27%)

9 kpl (18%)

1 kpl (2%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa yhteisö toimii tukenani”

3,5

Tulos: 45 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon.


2. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastannesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

16 kpl (35%)

28 kpl (61%)

2 kpl (4%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirj. väittämä ”Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena.”

3,7

Tulos: 65 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa Yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon.


3. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastannesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii henkilökunnan tukena paljon tai erittäin paljon.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

2 kpl (4%)

36 kpl (78%)

8 kpl (~18%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirj. väittämä ”Ukonhatussa yhteisö toimii tukenani.”

4,1

Tulos: 96 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii henkilökunnan tukena paljon tai erittäin paljon.

4. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Omaiskyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena” asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Tulos: 72 % kysymykseen vastanneista (21 kpl) omaisista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena. Kohtalaisesti: 28% (8 kpl)

kysymykseen vastanneet: 29/56 kpl 52 %

5. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena Tietoja tuloksen kokoamisesta: Mies 31

Kuvaus: Koen, että yhteisöllisyys toimii kuntoutumiseni tukena.


5. Osatavoite: Ukonhatussa toteutuu tasa-arvoisuus Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta asiakkaista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti.

3 kpl (6%)

4 kpl (8%)

17 kpl (35%)

12 kpl (~25%)

11 kpl (22%)

2 kpl (4%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Hyvin

Erittäin hyvin

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti”

3,5

Tulos: 47 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti.

2. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

10 kpl (22%)

32 kpl (69%)

4 kpl (9%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Hyvin

Erittäin hyvin

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirj. väittämä ”Ukonhatussa asiakkaita huomioidaan tasaarvoisesti.”

3,9

Tulos: 78 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti.


3. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Omaiskyselyn kirjallinen väittämä ”Asiakkaita huomioidaan tasa-arvoisesti Ukonhatussa” asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin

Tulos: 79 % kysymykseen vastanneista (23 kpl) omaisista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittin hyvin tasa-arvoisesti. kysymykseen vastanneet: 29/56 kpl 52 %

Kohtalaisesti: 17% (5 kpl) En osaa sanoa: ~4% (1 kpl)

4. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa asiakasta huomioidaan hyvin tai erittäin hyvin yksilöllisesti.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

7 kpl (15%)

32 kpl (70%)

7 kpl (15%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Hyvin

Erittäin hyvin

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirj. väittämä ”Ukonhatussa asiakkaita huomioidaan yksilöllisesti.”

4,0

Tulos: 85 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin yksilöllisesti.

5. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa on asiakasta huomioidaan yksilöllisesti.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Keskustelun kirjannut Elina Kettunen

Kuvaus: ”Jatkuvastihan te minun kanssa puljaatte. Minä saan kyllä niin hyvää hoitoa teiltä ja kaiken osaatte tehdä tosi hienosti. Ei monessa paikassa osattais. Ei muilla varmaan ole tämmösiä juttuja, mitä minun kanssa jouvutte tekemään. Ainaki toivon niin.”


Päätavoite

5.

UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ ASIAKKAILLE jakautuu 6 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Asuminen on laadukasta Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee olevansa hyvin tai erittäin hyvin tyytyväinen asumiseensa Ukonhatussa.

3 kpl (6%)

3 kpl (6%)

13 kpl (27%)

17 kpl (35%)

11 kpl (22%)

2 kpl (4%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Hyvin

Erittäin hyvin

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä: ”Olen tyytyväinen asumiseeni Ukonhatussa”

3,6

Tulos: 57 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on hyvin tai erittäin hyvin tyytyväinen asumiseensa Ukonhatussa.

2. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee asumisen Ukonhatussa laadukkaana Tietoja tuloksen kokoamisesta: Karpalokodin asiakas

Kuvaus: Täällä on mukavoo on kavereitakin + askartelemista ja pääsee valmiiseen pöytään - se on minulle ylellisyyttä. Oma rauha, oma yksiö - jos annetaan tällaiset edellytykset niin on hyvä olla. 3. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee omaisensa asumisen Ukonhatussa laadukkaana

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kimppatalon kehitysvam. palveluasumisen asiakkaan omainen

Kuvaus: Kehitysvammainen omaisemme on ollut 3 vuotta hoitokoti Ukonhatussa. Omaiset olemme kokeneet itsemme onnekkaiksi saadessamme hänelle laadukkaan ja kodinomaisen hoidon, joka ilmenee hänen tyytyväisyytenä. Hän saa ennen kaikkea virikkeitä ja terveyden tilasta pidetään hyvää huolta. Henkilökunnan pätevyys erinomainen.


2. Osatavoite: Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavuus on hyvää Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka on kuntoutunut Ukonhatun tuella

Tietoja tuloksen kokoamisesta: mies 42v mielenterv.kuntoutujien asumisyksikön asiakas (Keskustelun kirjannut Elina Kettunen)

Kuvaus: ”Olenhan minä paljon kuntoutunut. Ei ole sairaalajaksojakaan ollut… hetkinen… ainakaan kahteen vuoteen. Pystyn hoitamaan omat asiani jo melkein kaikki, kaupassa ja laboratoriossakin käyn itse. Vaikka en aina haluaisi. Vois minuakin joskus käyttää autolla, niin kuin muitakin. Enkö olekin hyvin hoitanut asiani?”

3. Osatavoite: Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta on monipuolista Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, että erilaisia ryhmätoimintoja on riittävästi

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kysymys jäi pois kyselystä.

Tulos: ei mitattu.

2. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, että toiminnan sisältö ryhmissä on vaihtelevaa.

1 kpl (6%)

0 kpl (0%)

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

0-20

21-40

3 kpl (17%) Jokseenkin samaa mieltä 41-60

7 kpl (~38,5%)

7 kpl (~38,5%)

Samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

61-80

81-100

kysymykseen vastanneet: 18/18 kpl 100 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Toiminnan sisältö ryhmissä on vaihtelevaa”. Asteikko jana 0-100

72

Tulos: 78 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on samaa tai täysin samaa mieltä, että toiminnan sisältö on vaihtelevaa


4. Osatavoite: Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta on toimintakykyä edistävää Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, jonka mielestä mielenterveyskuntoutujan päivätoiminta on edistänyt toimintakykyä

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Päivätoiminta asiakkaan kuvaus

Kuvaus: Päivätoiminta edistää toimintakykyäni. Se on luonut sosiaalisia taitoja ja kädentaidot ovat ehdoton. Ennen en osannut neuloa esim. sukkaa, nyt onnistuu mikä vaan. Samoin nettijutut valkenivat minulle, ne tärkeimmät esim. tiedostojen käsittely ja internet taidot syvenivät. Ahdistuksen hallinta on myös kehittynyt rauhallisuuden oppimisen kautta. Olen oppinut pysähtymään tilanteeseen esim. hengitysharjoitukset auttavat.

5. Osatavoite: Kehitysvamma-asiakkaiden asuminen on Ukonhatussa toimintakykyä ylläpitävää Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kuvaus kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Irma Lyytikäinen, päivätoiminnan ohjaaja

Kuvaus: Aikuisen ihmisen vuorokausi rytmittyy tavallisimmin työn, vapaa-ajan sekä levon muodostamaksi monipuolisesti vaihtelevaksi kokonaisuudeksi. Kuitenkaan kaikille monipuolisuus, vaihtelevuus ja mielekkyys eivät ole itsestään selviä, sillä osa aikuisista tarvitsee muita enemmän tukea ja ohjausta päivärutiineista selviytymiseen ja päivän toiminnan järjestämiseen. Yhteisöllisyyden keinoin päivätoiminnassa kiinnitettiin enemmän huomiota vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin kuin ongelmiin ja esteisiin. Toiseksi se tarkoittaa myös käytännön kehittämistä niin, että päivätoiminta ei ole toimetonta tarkkailua tai passiivista oleilua vaan aktiivista ja tavoitteellista toimintaa. Määräaikaisessa tiistai- iltapäivän ryhmässä käsittelimme itsenäisen elämisen taitoja ja aikuisuutta tukevaa toimintaa ja aikuisille tyypillisten valintojen tukemista.

2. Tavoitemittari: Kuvaus kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta

Tietoja tuloksen kokoamisesta: - asiakkaan omainen

Kuvaus: Ukonhattu ry:n Mäkiorvokki asuntolassa asukas saa viettää arvokasta mahdollisimman itsenäistä elämää.


6. Osatavoite: Ukonhattu auttaa elämän eri tilanteissa Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Ukonhatulla on valmius tarjota kriisiasunto. Tulos: Ukonhatun kriisiasuminen on tarkoitettu sellaisille henkilöille tai perheille, joiden asumispalvelujen tarve aiheutuu tilapäisestä elämäntilanteeseen liittyvästä kriisistä. Kriisiasuminen on sosiaalihuoltolain mukaista

2. Tavoitemittari: Kuvaus siitä, miten Ukonhattussa on järjestetty valvottuja tapaamisia Kuvaus: Vuonna 2010 Ukonhatussa on järjestetty lapsen valvottuja tapaamisia kahden eri perheen kesken. Valvotut tapaamiset tapahtuvat Karpalokodin päivätoiminta Kirsikan tiloissa. Valvotuissa tapaamisissa on mukana Ukonhatun työntekijä, jolla on joko sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutus. Pyrkimys on, että tapaamisenvalvonnassa on mukana aina sama ohjaaja.

3. Tavoitemittari: Ukonhattu tuottaa tukihenkilö- ja saattajapalvelua

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tukihenkilö- ja saattajapalvelu sopimusten määrä

Tulos: Ukonhatussa on tehty vuonna 2011 3 kpl tukihenkilö- ja saattajapalvelusopimusta.

4. Tavoitemittari: Ukonhatun vertaisryhmässä käyminen tukee arjessa jaksamista Tulos: Tenavatupa on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille. Toimintaa on kaksi kertaa viikossa Arkikeskus Pellavassa, tiistaina ja perjantaina, klo 9 – 12 välisenä aikana. Toiminnan tarkoituksena on että, lapsiperheet voivat tavata samassa elämäntilanteessa olevia, tutustua toisiinsa ja tulla vaikka hetkeksi hengähtämään kahvikupposen ääressä ja vaihtamaan kuulumisia toisten vanhempien kanssa. Samalla lapset saavat seuraa ja leikkivät yhdessä. Jos vanhemmilla on halua ja innostusta, niin he voivat toimia esim. lapsille suunnatun toiminnan tai muun teema- tai toimintatuokion ohjaajana.


Päätavoite

6.

UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE jakautuu 6 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Ukonhattu on merkittävä työllistäjä Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Ukonhattu on työllistänyt vuoden 2011 aikana yhteensä 80 henkilöä

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Vuoden aikana tehtyjen työsopimusten määrä

Tulos: Kaikkiaan Ukonhattu on työllistänyt 80 henkilöä vuoden 2011 aikana

2. Tavoitemittari: Kuvaus siitä, miten Ukonhattu tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja

Tietoja tuloksen kokoamisesta: 13.12.11 Johanna Kärkkäinen, palvelukotien johtaja

Tulos: Kimppatalolla Saarnissa työskenteli v. 2011 kuntouttavassa työtoiminnassa yksi henkilö puolen vuoden ajan. Hän toimi hoitoapulaisen tehtävissä ja hänen töihin kuului astioiden tiskaaminen sekä yleisestä siisteydestä huolehtiminen.

3. Tavoitemittari: Ukonhattussa on mahdollisuus työskennellä palkkatuella Tietoja tuloksen kokoamisesta: Työsopimukset

Tulos: Vuonna 2011 Ukonhatussa työskenteli palkkatuella 7 henkilöä

4. Tavoitemittari: Ukonhattu maksaa palkkoja 1,8 milj. euroa

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Taloudellinen päätös

tilin-

Tulos: Ukonhattu maksoi palkkoja 2 039 064,36 €


2. Osatavoite: Vähennämme julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspuolen kuormitusta Osatavoitetta on mitattu 9 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Leppävirran kunnan edustajat kokevat, että Ukonhattu vähentää julkisen sektorin kuormitusta paikkakunnalla

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Paula Tiihonen, Perusturvajohtaja, Leppävirran kunta

Kuvaus: Ukonhatun palvelujen avulla julkisen sektorin kuormitus vähenee sosiaalitoimen näkökulmasta monellakin tapaa. Eritasoiset asumispalvelut takaavat asukkaille tarpeellista tukea, jonka avulla asuminen sujuu ilman häiriöitä ja asuntokanta pysyy asiallisessa kunnossa. Päivätoiminnan ja muun voinnin ja lääkehoidon seurannan avulla sairaalajaksot erikoissairaanhoidossa Ukonhatun asiakkailla ovat selvästi vähentyneet. Kuntouttava työtoiminta on avannut asiakkaille mielekkään työn lisäksi polkuja, joiden päässä häämöttää koulutus ja työllistyminen. Ukonhattu tuottaa palveluja joustavasti ja asiakaslähtöisesti kuunnellen myös kunnan tarpeita.

2. Tavoitemittari: Kaksi kuvausta mielenterveyskuntoutujista, joiden tulo Ukonhatun asiakkaiksi on vähentänyt julkisen sektorin kuormitusta

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Jaana Silvast, Päivätoiminnan vs. vastuuohjaaja

Kuvaus: Päivätoiminnan 62-v., alkavaa Alzheimerin tautia sairastava, miesasiakas käy hakemassa joka arkiaamu päivittäiset lääkkeensä valvotusti Ukonhatun päivätoiminnasta. Lisäksi hän osallistuu päivittäin erilaisiin ryhmätoimintoihin, jotka antavat hänelle virikkeitä ja mielihyvää muutoin yksinäiseen elämään. Päivätoiminnan ohjaajat myös jakavat hänen lääkkeensä, huolehtivat reseptien uusinnat ja lääkkeiden haun apteekista. Asiakkaan voinnin seuranta, tukikeskustelut ja aikainen puuttuminen voinnin mahd. huonontuessa toteutuu myös hyvin kun kontaktit ovat päivittäisiä (paitsi vkl, jolloin päivätoiminta on kiinni). Näillä toiminnoilla vältytään mm. kotisairaanhoidon käynneiltä.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: mies 42v keskustelun kirjannut Elina Kettunen

”No joka päivähän tuolla (terveyskeskuksessa) olis saannu rampata! On se mukava, kun hoidatte haavat täällä. Ja hyvin hoidattekin.”


3. Tavoitemittari: Ukonhattu on korvannut 60 asiakas käyntiä psykiatrilla

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilasto psykiatrin asiakaskäynneistä

TULOS: Kimppatalo - Mielenterveystyö Nikkilänmäki Karpalokoti YHTEENSÄ

14 käyntiä 22 käyntiä 24 käyntiä 60 KÄYNTIÄ

4. Tavoitemittari: Julkiselta sektorilta säästetty raha psykiatrin palvelujen osalta

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kuvaus: Johanna Kärkkäinen

Kuvaus: Vuoden 2011 aikana Ukonhattu osti yksityiseltä psykiatrilta 60 asiakaskäyntiä. Mikäli Ukonhattu ei ostaisi yksityisen psykiatrin palveluja, käyttäisivät asiakkaat julkisen sektorin palveluja.

5. Tavoitemittari: Jokaisen yksikön henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitaja

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Sairaanhoitajien lukumäärä

Tulos: Ukonhatussa työskentee 9 sairaanhoitajaa, työyksiköitä on 5

7. Tavoitemittari: Toteutamme terveyden- ja sairaanhoitoa mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnassa

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Erilaiset toimenpiteet ja niiden määrät

Tulos: Suoritimme sairaanhoidollisia toimenpiteitä 1488kpl vuonna 2011

9. Tavoitemittari: Julkiselta sektorilta säästetty raha terveyden- ja sairaanhoidon menoissa Tulos: Säästöä Ukonhatun keskipalkan (sivukuluineen) mukaan 27 843,53 €

6. Tavoitemittari: Toteutamme terveyden- ja sairaanhoitoa asumispalveluyksiköissä

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Erilaiset toimenpiteet ja niiden määrät

Tulos: Ukonhatussa on tehty vuoden 2011 aikana yhteensä 1108 erillistä terveyden- ja sairaanhoidon toimenpidettä

8. Tavoitemittari: Julkiselta terveydenhuollolta säästetty aika, koska toimenpiteet on tehty Ukonhatussa Tulos: Terveydenhoidollisiin toimenpiteisiin käytettiin aikaa 280 h 20 min ja sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin 1507 h 30 min


3. Osatavoite: Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatun toiminta on edistänyt heidän terveyttään ja hyvinvointiaan paljon tai erittäin paljon.

3 kpl (6%)

7 kpl (14%)

10 kpl (20%)

13 kpl (27%)

15 kpl (31%)

1 kpl (2%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn väittämä ”Ukonhatun toiminta on edistänyt terveyttäni ja hyvinvointiani”

3,7

Tulos: 58 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhattu on edistänyt heidän terveyttä ja hyvinvointia paljon tai erittäin paljon.

2. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että Ukonhatun toiminta on edistänyt heidän omaisensa terveyttä ja hyvinvointia paljon tai erittäin paljon.

Tulos: 83 % kysymykseen vastanneisita (24 kpl) omaisista kokee, että Ukonhatun toiminta on edistänyt heidän omaisensa teveyttä kysymykseen ja hyvinvointia paljon tai erittäin vastanneet: 29/56 kpl paljon. 52 %

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Omaiskyselyn väittämä ”Ukonhatun toiminta on edistänyt omaiseni terveyttä ja hyvinvointia” asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Kohtalaisesti: 17% (5 kpl)

3. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on sitä samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhatun toiminta on edistänyt asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

1

2

3 kpl (21%) Jokseenkin samaa mieltä 3

5 kpl (36%)

4 kpl (29%)

2 kpl (14%)

Samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

4

5

kysymykseen vastanneet: 14/31 kpl 45 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Yhteistyökumppanikyselyn väittämä ”Mielestäni Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia”

4,1

Tulos: 75 % kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhattun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia.


4. Tavoitemittari: Kuvaus asiakkaalta, joka kokee, että Ukonhattu on edistänyt hänen terveyttään ja hyvinvointiaan

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kimppatalon mielenterv. palveluasumisen asiakas. Keskustelun pohjalta kirjannut Elina Kettunen

Kuvaus: ”Olen laihtunut täällä. Oliko se kakskymmentä kiloa? Kakskymmentä kiloa. Se on paljon. Eikö ole? Jaksaa liikkua paljon paremmin.” ”Verenpaineetkin oli nyt paremmat. Oli paremmat. Lääkkeet auttaa.” ”Herkkuja en syö täällä enää ollenkaan. Nytkään en kaupasta ostanut mitään. Kaks kymppiä jäi rahaa. En ostanut herkkuja.” ”Verensokerit on hyvät. Perjantaina taas mitataan. On ne varmaan hyvät.”

4. Osatavoite: Toimintamme tuottaa varoja julkiselle sektorille Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kunnalle maksetut vuokratuotot ja verot kunnittain Tulos: Maksetut vuokrat 180 124,75 € ja maksetut verot 6666,16 €

2. Tavoitemittari: Palkoistamme kunnittain maksetut kunnallisverot

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Taloudellinen janpito

kir-

Tulos: Kunnallisveroa maksettu eri kunnille yhteensä 391 521,78 €

5. Osatavoite: Ukonhattu tuottaa päivätoimintaa kunnassa asuville mielenterveyskuntoutujille Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Ukonhattu tarjoaa päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille Tulos: Päivätoiminta tarjoaa kokonaisvaltaista kuntouttavaa ja tavoitteellista päivätoimintaa kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntotujille viitenä päivänä viikossa. Tarjoamme tavoitteellisia ryhmätoimintoja mm. yhteisöllisyyden keinoja käyttäen.

2. Tavoitemittari: Ukonhatun tarjoama päivätoiminta on tarpeellista

Tietoja tuloksen kokoamisesta: - Leppävirran kunnan edustaja

Tulos: Setlementti Ukonhattu ry:n päivätoiminta on mielestäni tarpeellista, koska se tukee osaltaan asiakkaiden arjenhallintaa ja lisää heidän psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyään.


6. Osatavoite: Ukonhattu kehittää pysyviä toimintamalleja ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Ukonhattu suunnittelee pysyviä toimintamalleja ihmisen elämän eri vaiheisiin

Kuvaus autismiyksikön suunnitelmasta Hanketta on ryhdytty selvittämään yhdistyksen hallituksen päätöksen mukaisesti jo vuonna 2009. Autismiyksikön suunnittelu on edennyt asiakkaiden ja alueen palvelun ostajien tarpeesta, luonnossuunnitteluun ja rahoituksen järjestelyyn. Laitoshoitopaikkojen purku, koulunsa päättäneiden nuorten autististen asiakkaiden tarve omaan kotiin on nähtävissä ja ennakoitavissa kasvusuuntaisena tarpeena myös Leppävirralla. Olemme vierailleet useissa autismikodeissa ja keskustelleet eri toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa. Arkkitehdin tekemät ensimmäiset luonnossuunnitelmat laadittiin syyskuussa 2011. Suunniteltu yksikkö sijaitsee Kimppatalon palvelukodin vieressä. Hankkeelle haettiin Ara rahoitusta ja avustusta syksyllä 2011. Mikäli rahoitusta ei saada vuodelle 2012, rahoitusta haetaan seuraavalle vuodelle uudelleen. Autismiyksikön asukkaat ovat autistisia tai vaikeasti vammaisia henkilöitä. Yksikköön on suunniteltu kolme viiden hengen ryhmäkotia. Näin on haluttu turvata yksilöllisyys ja sopivan ryhmän löytymisen mahdollisuus erilaisille asukkaille. Henkilökunta tulee olemaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on kokemusta ja koulutusta autismiasiakkaiden ja vaikeasti vammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä. Henkilöstömitoituksessa lähtökohtana on AVIN ohjeistus sekä asiakkaiden avun ja tuen tarve, joka on mahdollisesti ohjeistusta suurempi ja vaatii lisäresursointia. Nykyisten palvelukotien henkilökunnan autismiosaamista tuetaan ja kehitetään jo uuden yksikön suunnitteluvaiheessa.


2. Tavoitemittari: Kuvaus siitä, kuinka Ukonhattu on kehittänyt nuorisotyötä Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kuvaus nuorisotyön kehittämissuunnitelmasta

Kuvaus: Neuvottelut nuorisotoiminnan kehittämisestä käynnistettiin rahoittajan, Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry, ja yhteistyökumppaneiden kanssa vuonna 2009. 1.3.2010 – 31.10.2010 välisenä aikana toteutettiin nuorisotoiminnan kehittämisen esiselvityshanke, jossa kartoitettiin Leppävirran nuorten toimintaa ja toimimisen mahdollisuuksia nuorten näkökulmasta sekä etsittiin kansainvälisiä kumppaneita Rural Partners -kansainvälisyyden kehittämishankkeen kanssa yhteistyössä. Esiselvitykseen liittyi merkittävänä osana nuorille toteutettu nettikysely. Esiselvitystyön avulla saatiin nuorilta itseltään konkreettista näkemystä kehittämistarpeista ja lisäksi realistinen käsitys siitä, miten näihin tarpeisiin tulisi vastata. Ukonhatun hallitus teki päätöksen lokakuussa 2010 nuorisotyön kehittämiseen liittyvästä uudesta kansainvälisestä yhteistyöhankkeesta. Kansainvälinen nuorisotoiminnan kehittämishanke ”Active, Creative and Humane Youth”, ACHY, on tarkoitus toteuttaa vahvassa yhteistyössä Järvi - Kuopion seurakunnan, Espanjan Leader - ryhmän GAL - Sierra del Jarama + 17 muun alueella olevan toimintaryhmän ja niiden nuorisotoimijoiden sekä Unkarin toimintaryhmän MHV-HACS – Leader - ryhmän sekä sen nuorisotoimijoiden kanssa käytyjen aieyhteistyö-neuvottelujen pohjalta. Hankkeelle haetaan rahoitusta Mansikka ry:ltä. Kehittämishankkeen ajankohdaksi on suunniteltu 1.4.2012 – 31.12.2014. Kohderyhmänä ovat 15 – 19-vuotiaat nuoret. Hankkeessa toteutetaan paikallisesti Leppävirralla yhdessä nuorten kanssa nuorten oma toimintatila eli ”nuorten olohuone”, jossa mahdollistuu avoin kokoontuminen ja erilaiset työpajat, kuten mediapaja, kansainvälinen nettikahvila ja infopiste. Nuorisotoiminnan kehittämisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi pyritään tehostamaan Leppävirran kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä. Lähtökohtaisesti kehittämishanke mahdollistaa Setlementti Ukonhattu ry:n toiminnan laajenemisen ja vakiinnuttamisen nuorisotyöhön tuoden siten Leppävirralle lisäresursseja ja nuorisotoiminnan innovatiivista kehittämistä täydentäen jo olemassa olevaa paikallista toimintaa. Ukonhattu haluaa kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa nuorten omista tarpeista lähtevää toimintaa ja toimimisen mahdollisuuksia nuorten näkökulmasta sekä kansainvälisyyttä sisältävää nuorisotyötä. Hanke aktivoi ja kehittää maaseudun kansainvälistymistä sekä hyödyntää esiselvityshankkeen aikaansaamia ulkomaisten toimintaryhmien / yhteistyötahojen suhteita.


Tililuokka 100 00

2010

Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta

UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2010 Tavoite 101 00

Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 101 01 80%:lle kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä Ukonhatun arvoit merkitsevät paljon tai erittäin paljon omassa työssä “Henkilökunnan kehityskeskustelun kirjallinen väittämä ”Ukonhatun arvoilla on merkitystä työssäni.” Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon”

Tu l o s :

96 % kysymykseen vastanneen henkilökunnan mielestä arvot merkitsevät työssä paljon tai erittäin paljon. (n= 42 /44)

90 80 70 50 30 10

96 %


Tavoite 102 00

Asiakkaan oikeuksia kunnioitetaan tetaan Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:

0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin äin paljon Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 102 01

Indikaattori kaattori 102 02

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon

80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon

Tu l o s :

56 % kyselyyn vastanneista asiakkaista kokee, että hänen oikeuksiaan kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon.

Tu l o s :

90 70 50 30

56 %

10

(n=23/41)

Indikaattori 102 04

“70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että omaiseni oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon”

83 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että hänen omaisensa oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljo paljon. on. (n=24/ 29)

86 % kysymykseen 50 86 vastanneen henkilöstön mielestä 30 % Ukonhatussa 10 kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon. (n= 38 /44)

Indikaattori 102 03

Tu l o s :

90 80 70

90 70 50 30 10

83 %

Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia

Kuvaus Kimppatalon kehitysvammaisten palveluasumisen asiakkaan omaiselta Yhteisö on kodinomainen yksilöä kunnioittava ja ihmisten erilaisuuden hyväksyvä. Se myös kannustaa ja vahvistaa poikaamme käyttämään niitä tietoja ja taitoja mitä hänellä on. Poikamme toiveita kuunnellaan ja ne otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Hänen tarvitsema henkilökohtainen avuntarve huomioidaan hienotunteisesti ja hyväksyvästi. Yksilönoikeus poikamme kohdalla toimii hänen erityinen avuntarve huomioiden niin hyvin kuin se on mahdollista. Mielestäni Mäkiorvokissa ja koko Ukonhatun yhteisössä yksilönoikeuden kunnioitus tulee esiin arjessa luonnollisesti ja huomaamattomasti, suurempaa numeroa asiasta tekemättä. Kaikkia kohdellaan tasavertaisina ihmisinä. - asiakkaan omainen -


Tavoite 103 00

Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:

0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 103 01

Indikaattori 103 02

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

Tu l o s :

61 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

Tu l o s :

90 70 50 30

61 %

10

(n=23/38)

89 % kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon.

90 80 70 50 30

89 %

10

(n= 40 /44)

Indikaattori 103 04

Indikaattori 103 05

70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta

Tu l o s :

82 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon. (n=23/ 28)

90 70 50 30 10

82 %

Kuvaus vapaaehtoistoiminnassa mukana olevalta Olen työskennellyt yli 30 vuotta asiantuntijatehtävissä julkisella sektorilla, joten näin eläkepäivinä teen vapaaehtoistyötä omana itsenäni. On upeaa päästä tuottamaan ihmisille hyvää mieltä ja tehdä vapaaehtoistyötä monipuolisesti.


Tavoite 104 00

Ukonhatussa yhteisö toimii yksilön tukena Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:

0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 5. Erittäin paljon Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 104 01

Indikaattori 104 02

70% kysymykseen vastanneesta asiakkaista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon

80% kysymykseen vastannesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon

Tu l o s :

46 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon.

Tu l o s :

90 70 50 30 10

46 %

(n= 18/39)

73 % kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon.

90 80 70 50 30

73 %

10

(n= 32/44)

Indikaattori 104 03

Indikaattori 104 04

80% kysymykseen vastannesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii henkilökunnan tukena paljon tai erittäin paljon

70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon

Tu l o s :

74 % kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon. (n= 27 /37)

Tu l o s :

90 80 70 50 30 10

74 %

71% kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon.

90 70 50 30

71 %

10

(n=20/28)

Indikaattori 104 05 Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena

Mies, 44v: ”Hoitajista on paljon tukea. Haluan, että minua tuetaan hankalina hetkinä. Tänäänkin saan tukea asiointiin, kun en pysty lähtemään yksin.” Keskustelun 21.12.10 kirjannut Elina Kettunen


Tavoite 105 00

Ukonhatussa toteutuu tasa-arvoisuus Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 105 01 70% kysymykseen vastanneesta asiakkaista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin

Indikaattori 105 02 80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4 Hyvin 4. Hyv n 55.. Erittäin Erittä Eri ttäin in hyvin hyvin

Tu l o s :

47 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti. (n= 18/38)

Tu l o s :

73 % kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa huomoidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti. (n= 32 /44)

90 70 50 30 10

47 %

90 80 70 50 30 10

73 %


Indikaattori 105 03 70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin

Indikaattori 105 04 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa asiakasta huomioidaan hyvin tai erittäin hyvin yksilöllisesti. Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin

Tu l o s :

90

82 % kysymykseen vastannesita omaisista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti. (n= 22/ 27)

Tu l o s :

76 % kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin yksilöllisesti. (n=28/37)

70 50 30

82 %

10

90 80 70 50 30

76 %

10

Indikaattori 105 05 Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa on asiakasta huomioidaan yksilöllisesti.

Kuvaus Karpalokodin asiakkaalta Jokaisella asiakkaalla on omaohjaajat. -asiakas nainen 38v-


Tililuokka 500 00 Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta

UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ ASIAKKAILLE

Tavoite 501 00

Asuminen on laadukasta Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattoreilla:

Indikaattori 501 01 70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee olevansa hyvin tai erittäin hyvin tyytyväinen asumiseensa Ukonhatussa Asteikko: 0. En osaa sanoa O (hymynaamat) 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin”

Tu l o s :

90

62 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on hyvin tai erittäin hyvin tyytyväinen asumiseensa Ukonhatussa. (n=24/39)

70 50 30

62 %

10

Indikaattori 501 02

Indikaattori 501 03

Kuvaus henkilöltä, joka kokee asumisen Ukonhatussa laadukkaana

Kuvaus henkilöltä, joka kokee omaisensa asumisen Ukonhatussa laadukkaana

Nainen, 37v: ”Ihan mukava täällä on olla. Asunnot on tosi tilavat ja viihtyy näissä. Ohjaajat on ihan mukavia. Elokuvakerho on mukava. Täällä on tosi hyvä asua.”

Palvelukodissa on hyvät omaohjaajat. Omaisemme luottaa heihin ja se on kuntoutuksen kannalta ensisijaisen tärkeä. Samoin me vanhemmat olemme hyvin tyytyväisiä heidän yhteistyöhön. Omaisemme asuntoasia on hyvin järjestetty. Karpalon päivätoiminta saa suuret kiitokset! Monipuolisuus, kannustaminen ja tarjonnan runsaus!!

Keskustelun 21.12.10 kirjannut Elina Kettunen

asiakkaan omainen


Tavoite 502 00

Mielenterveys-kuntoutujien kuntouttavuus on hyvää Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 502 01 Kuvaus henkilöltä, joka on kuntoutunut Ukonhatun tuella

Olen ollut Karpalokodissa reilun vuoden ja olen kokenut ensimmäisen kerran, että kuntoutus on toiminut. Olen vahvistunut psyykkisesti ja pärjään paljon paremmin myös itseni kanssa. -asiakas nainen 38 v.

Tavoite 503 00

Mielenterveys-kuntoutujien toiminnallisuus on hyvää Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla:

Indikaattori 503 01 Esimerkki mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuudesta

KUVAUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PÄIVÄTOIMINNAN TOIMINNALLISUUDESTA Kuntouttavan päivätoiminnan puitteissa on v 2010 aikana ohjattu seuraavia toiminnallisia ryhmiä; Kokki, leivonta, kädentaidot, luovat toiminnat, lehtiryhmä, kuvataide, musiikki- ja elokuva, luontopainotteinen POLKU-ryhmä ja erilaiset liikuntaryhmät. Ko. ryhmien tavoitteena on ollut mahdollistaa kuntoutujien osallistuminen monenlaiseen toimintaan, antaa heille virikkeitä ja mahdollisuuksia olla toisten seurassa, vahvistaa jo olemassa olevia taitoja, ohjata uusiin taitoihin ja kokemuksiin sekä virkistää mielialaa. Sosiaalisten taitojen hallinta korostuu myös toiminnallisissa ryhmissä. Toiminnallisuuteen kuuluu myös päivätoiminnan puitteissa tehtävät konsertti-, elokuva-, näytte-

ly- ja teatterimatkat, päiväretket, leirit, marjanpoiminta-, sieni- ja patikkaretket, matonpesupäivät ja uintireissut, karaokeiltapäivät ja pilkkireissut. Järjestämme myös koko talon yhteisiä tapahtumia esim. vappujuhlat, kesäkauden avajaiset, myyjäiset, ”kesäolympialaiset”, itsenäisyyspäivän juhlat sekä pikkujoulut. Kuntoutujia on aina myös mukana suunnittelemassa ja järjestämässä tätä toimintaa ja kaikki nämä ovat toivottuja ja odotettuja tapahtumia. 20.12.2010 Merja Issakainen, mt-kuntoutujien päivätoiminta, vastuuohjaaja


Tavoite 504 00

Kehitysvamma-asiakkaiden asuminen on Ukonhatussa toimintakykyä ylläpitävää Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 504 01 Kuvaus kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta

Kuvaus kehitysvammaisen asiakkaan päivätoiminnasta henkilökunnan edustajan näkökulmasta. Päivätoiminta keskittyy oman elämän hallintaan liittyviin toiminnallisiin tehtäviin. Ohjaajina toteamme, että kehitysvammaisille arjen tavalliset asiat ovat vaikeita. Asiat vaativat toistoa. Muiden huomioon ottamista harjoitellaan esim. yhteisissä lounashetkissä. Tunteet sinänsä ovat jo tärkeä asia. Tunteiden ilmaiseminen ja tunnistaminen voi olla ongelmallista. Useinhan muut ihmiset sanovat kehitysvammaiselle, miten heidän tulee olla. Pohdimme

itsemääräämisoikeuden ja oman minän halun esille tuomista. Meillä kaikilla on kuitenkin oikeus esittää mielipiteensä, pyytää, tulla kuulluksi ja olla osallinen. Ryhmien kausisuunnitelmat kuin kokkikerhon ruokalista tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kehitysvammaisten päivätoiminnan ohjaajat Pirkko Vänskä ja Irma Lyytikäinen

Indikaattori 504 02 Kuvaus siitä, että kehitysvammaisen omainen kokee asiakkaan toimintakyvyn pysyneen hyvänä

Omaiseni toimintakyky vaihtelee aika-ajoin. Kaikesta huolimatta toimintakyky on saatu pysymään melko hyvänä. Talo on huolehtinut päivien kulumisen niin, että joka päivälle on jotakin ”ohjelmaa” ja asukas ei jää toimettomana vain olemaan. On myös huomioitu asukkaan yksilölliset mieltymykset ja sen mukaan järjestetty ohjelmaa päivään. Kimppataloa hän pitää kotinaan ja on tyytyväinen asuntoonsa ja hoitajiin. Elämä on sujunut myönteisissä merkeissä. Asiakkaan omainen

30


Tavoite 505 00

Ukonhattu auttaa elämän eri tilanteissa Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 505 01 Ukonhatulla on kriisiasunto.

Kuvaus kriisiasumisesta Ukonhatun kriisiasuminen on tarkoitettu sellaisille henkilöille tai perheille, joiden asumispalvelujen tarve aiheutuu tilapäisestä elämäntilanteeseen liittyvästä kriisistä. Kriisiasuminen on sosiaalihuoltolaiin mukaista

Indikaattori 505 02

Indikaattori 505 04

Kuvaus siitä, miten Ukonhattussa on järjestetty valvottuja tapaamisia

Ukonhatun vertaisryhmässä käyminen tukee arjessa jaksamista

Järjestetty valvottuja tapaamisia

Kuvaus äiti-lapsivertaisryhmän toiminnasta

Vuonna 2010 Ukonhatussa on järjestetty lapsen valvottuja tapaamisia kahden eri perheen kesken. Valvotut tapaamiset tapahtuvat Karpalokodin päivätoiminta Kirsikan tiloissa. Valvotuissa tapaamisissa on mukana Ukonhatun työntekijä, jolla on joko sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutus. Pyrkimys on, että tapaamisenvalvonnassa on mukana aina sama ohjaaja.

Indikaattori 505 03 Ukonhattu tuottaa tukihenkilö- ja saattajapalvelua

Tu l o s :

Ukonhatussa on tehty vuonna 2010 7 kpl tukihenkilö- ja saattajapalvelu sopimusta.

Olemme käyneet Tenavatuvalla lähes säännöllisesti pojan kanssa siitä lähtien, kun hän oli kolmen kuukauden ikäinen. Olemme tutustuneet äiteihin ja lapsiin, joita emme varmaan muualla olisi tavanneet. Toisten äitien kanssa olemme jakaneet kokemuksiamme ja antaneet vinkkejä arkipäivän tilanteisiin ja lapsen kasvatuksessa kohtaamiimme haasteisiin. Olemme pojan kanssa saaneet Tenavatuvalla paikkakuntalaisia samassa elämäntilanteessa olevia ystäviä, joiden kanssa on ollut helppo sopia muun muassa kimppakyydeistä ja lasten hoitoavusta. Tenavatuvalla on myös aina tarjolla vahtiapua, niin että olen saanut hetken rauhassa lukea lehteä ja juoda kahvia, mikä on tuonut pienen pojan äitinä minulle piristystä arkeen. Äiti 30 v ja poika 1 v 2 kk

31


Tililuokka 600 00 Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta

UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE Tavoite 601 00

Ukonhattu on merkittävä työllistäjä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattoreilla:

Indikaattori 601 01 “Ukonhattu työllistää yhteensä 60 henkilöä”

Tu l o s :

Työllistää 60 henkilöä.

Indikaattori 601 02 “Kuvaus siitä, miten Ukonhattu tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja”

Kuvaus kuntouttavasta työtoiminnasta. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille työllistymismahdollisuuk-sien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, laativat yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa. Kuntien on kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain mukaan järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa • joko työmarkkinatuen ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen tai • toimeentulotuen ja siihen liittyvän toimintarahan • sekä osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset

Kuntouttava työtoimintaa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-5 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kunnat ja työvoimatoimistot järjestämään kullekin asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden. Ukonhattu on yksi kuntouttavaan työtoimintaa ottava työpaikka. Vuonna 2010 Ukonhattu on tarjonnut yhteensä kahdeksan (8) kuntouttavan työtoiminnan työpaikkaa. Kuntouttavassa työtoiminnassa olleet henkilöt ovat työskennelleet hyvin erilaisissa työtehtävissä. Työtehtävät, työaika ja työpäivien määrät ovat vaihdelleet yksilöllisesti kunkin henkilön tilanteen ja koulutustaustan mukaisesti avustavaista ohjaajan tehtävistä keittiöapulaisen tehtäviin sekä ulkotöihin.


Indikaattori 601 03 “Ukonhattussa on mahdollisuus työskennellä palkkatuella”

Indikaattori 601 04 Ukonhattu maksaa palkkoja 1,8 milj. euroa

Tu l o s :

Ukonhatussa työskenteli vuonna 2010 viisi työllistettyä työntekijää. Tu l o s :

maksetut palkat 1 905 810 euroa.


Tavoite 602 00

Vähennämme julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspuolen kuormitusta Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 602 01 Leppävirran mielenterveysneuvolan edustajat kokevat, että Ukonhattu vähentää julkisen sektorin kuormitusta paikkakunnalla

UKONHATUN TUOTTAMA HYÖTY JULKISELLE SEKTORILLE LEPPÄVIRRAN KUNNASSA MIELENTERVEYSNEUVOLAN KUVAAMANA Leppävirralla eri mielenterveystyön toimijat ( mtneuvola, mt-tuki ja Ukonhattu) täydentävät hyvin toisiaan ja mahdollistavat mt- asiakkaiden / kuntoutujien yksilöllisen ja tarpeenmukaisen palvelun “räätälöimisen”. Yhteistyö Ukonhatun kanssa 2000- luvun alkupuolelta on toiminut hyvin ja toiminta on koko ajan kehittynyt entistä laadukkaammaksi ja asiakkaiden erilaisia tarpeita huomioivaksi / niihin vastaavaksi. Ukonhattu on kehittänyt toimintaa mt- neuvolasta saadun palautteen ja tarpeen mukaisesti. Ukonhattu toteuttaa laaja-alaista mt- kuntoutusta ( päivätoiminta, asumispalvelut, lääkehoidon toteutus, retket ja muu virkistystoiminta, ateriapalvelut, pyykkihuolto jne.) ja tukee asiakkaan kriisitilanteissa mt-neuvolan terapiaa. Tämä vähentää terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuormitusta: • • •

lääkehoidon seuranta ja valvonta pitää voinnin tasaisena voinnin muutokseen nopea reagoiminen päivätoiminta vähentää selkeästi mt- neuvolan terapian tarvetta vastaamalla sosiaalisen kuntoutuksen tarpeeseen ja kriisitilanteissa tukee mt- neuvolan terapiaa kuvaukset omalääkärille / psykiatrille esim. hoitotukien hakemisessa mukana omalääkärin / psykiatrin vastaanotolla välittämässä arjessa näkyvää voinnin tasoa asumispalvelut alkaen vuokrasuhteesta Karpalokodilla ympärivuorokautisesti tuettuun palveluasumiseen

Ukonhattu toteuttaa palveluja usein paljon monipuolisemmin kuin mitä on maksusitoumukseen määritelty. Kokonaistaloudellisesti arvioituna toimintaa kunnan taholta on pidetty kustannusvaikuttavana vaihtoehtoisiin ratkaisuihin nähden. Kokonaisuudessaan Ukonhatun toiminta ja palvelut vähentää perusterveyden huollon kuormitusta ja säästää myös erikoissairaanhoidon kuluissa. Esim. Asiakkaalla joka asui kirkonkylällä omassa asunnossa vuonna 2008 oli psykiatrian sairaalajaksoja yhteensä 3,5 kk ja jatkona intervallijaksoja 4 kk. 2009 hän muutti vuokralaiseksi Karpalokodille. Vuonna 2009 osastohoitoa oli 3,5 viikkoa ja intervallijaksoja ei ole tarvittu lainkaan. Asiakkaan sairaalahoito on selkeästi vähentynyt mt- neuvolan ja Ukonhatun palvelujen yhteistyöllä. On lyhentänyt sairaalajaksoja ja poistanut tarvetta intervallijaksolle. Leppävirralla 21.12.2009 Mielenterveysneuvolan sairaanhoitajat Anna Maija Asikainen

Aino Kanniainen Taina Markkanen


Indikaattori 602 02

Indikaattori 602 03

Kuvaus mielenterveyskuntoutujasta, jonka tulo Ukonhatun asukkaaksi on vähentänyt julkisen sektorin kuormitusta

Ukonhattu on korvannut 60 asiakas käyntiä psykiatrilla

”Liisan” intervallijaksot Julkulassa ovat vähentyneet vuosi vuodelta. Aluksi niitä oli jopa useampi jakso vuodessa nyt viimeisimmästä aikaa 1.5 vuotta.

Tu l o s :

49 käyntiä psykiatrilla

Airi Seppä, ohjaaja MT-yksikkö

Indikaattori 602 04 Kuvaus julkiselta sektorilta säästetystä rahasta psykiatrin palvelujen osalta

Kuvaus kuinka oma psykiatri vähentää julkisen sektorin kuormitusta. Asiakas on 74-vuotias mies, joka sairastaa skitsofreniaa. Asiakkaan kunto vaihtelee paljonkin. Asiakkaalla on ajoittain itsetuhoisia ajatuksia. Hän ei pysty luomaan kaikkien ohjaajien kanssa keskustelukontaktia. Asiakas puhuu erittäin hiljaisella äänellä, joten välillä ohjaajilla on vaikeuksia tulkita mitä hän tarkoittaa. Usein asiakas kirjoittaa ohjaajille kirjeitä, joissa hän kertoo voinnistaan ja halusta tehdä itselleen jotain. Oman psykiatrin luona käyminen säännöllisesti on auttanut häntä. Psykiatria olemme voineet myös konsultoida väliaikoina. Olemme sitä mieltä, että oma psykiatri on auttanut asiakasta niin, että sairaalajaksoilta on vuonna 2010 vältytty, emmekä ole tarvinneet käydä terveyskeskuksen vastaanotolla asian vuoksi.

Indikaattori 602 05 Jokaisen yksikön henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitaja

Tu l o s :

Ukonhatussa työskentelee 9 srh, työyksiköitä on 5.

Indikaattori 602 06 Toteutamme terveyden- ja sairaanhoitoa asumispalveluyksiköissä sekä arkikeskus Pellavassa

Tu l o s :

1439 kpl terveydenhoidollista ja 6816 kpl sairaanhoidollista toimenpidettä

Kuvaus; Outi Takkunen

Indikaattori 602 07

Indikaattori 602 08

Julkiselta terveydenhuollolta säästetty aika, koska toimenpiteet on tehty Ukonhatussa

Julkiselta sektorilta säästetty raha terveyden- ja sairaanhoidon menoissa m

Tu l o s :

Tu l o s :

Terveydenhoidollisiin ollisiin toimenpiteisiin käytettiin iraanhoiaikaa 234h ja sairaanhoipiteisiin dollisiin toimenpiteisiin 1162h 20min

Säästöä Ukonhatun keskipalkan (sivukuluineen) mukaan 25 566,25 €


Tavoite 603 00

Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 603 01

Indikaattori 603 02

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatun toiminta on edistänyt heidän terveyttään ja hyvinvointiaan paljon tai erittäin paljon

70% kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että Ukonhatun toiminta on edistänyt heidän omaisensa terveyttä ja hyvinvointia paljon tai erittäin paljon.

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Tu l o s :

90

70 58 % kysymykseen 50 58 vastanneista % asiakkaista kokee, 30 että Ukonhattu 10 on edistänyt heidän terveyttä ja hyvinvointia paljon tai erittäin paljon.

Tu l o s :

90

70 70 % kysymykseen 50 70 vastanneista omaisista kokee, että 30 % Ukonhatun toiminta 10 on edistänyt heidän omaisensa terveyttä ja hyvinvointia paljon tai erittäin paljon. (n= 16/23)

Indikaattori 603 03 70% kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on sitä samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhatun toiminta on edistänyt asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Täysin eri mieltä 2. Jokseenkin eri mieltä 3. Jokseenkin samaa mieltä 4. Samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

Tu l o s :

90

70 % kysymykseen 50 70 vastanneista yhteistyökumppaneista on 30 % samaa tai täysin sa10 maa mieltä siitä, että Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia. 70

(n= 12/16)

Indikaattori 603 04 Kuvaus asiakkaalta, joka kokee, että Ukonhattu on edistänyt hänen terveyttään ja hyvinvointiaan

Kuvaus asiakkaalta, joka kokee, että Ukonhattu on edistänyt hänen terveyttä Mies, 44v: ”Täällä asuminen on parantanut vointia huomattavasti. Vointi on tasoittunut ja vahvistunut täällä asumisen aikana.” Keskustelun kirjannut Elina Kettunen


Tavoite 604 00

Toimitamme tuottaa varoja julkiselle sektorille Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 604 01

Indikaattori 604 02

Kunnalle maksetut vuokratuotot ja verot kunnittain

Palkoistamme kunnittain maksetut kunnallisverot

Tu l o s :

Tu l o s :

maksetut vuokrat 169 830,58 €, maksetut verot 6 695,05 €.

Kunnallisveroa maksettu eri kunnille yhteensä 366 211,39 €.

Tavoite 605 00

Ukonhattu kehittää pysyviä toimintamalleja ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 605 01

Indikaattori 605 02

Ukonhattu suunnittelee pysyviä toimintamalleja ihmisen elämän eri vaiheisiin

Kuvaus siitä, kuinka Ukonhattu on kehittänyt nuorisotyötä

Ukonhatun toimintaa kehitetään paikallisesta ja alueellisesta tarpeesta käsin. Vuonna 2010 hallitus teki periaatepäätöksen autismiyksikön perustamisesta joko rakentamalla uudisrakennuksen tai peruskorjaamalla nykyisistä omista kiinteistöistä sopivan yksikön.

Kuvaus nuorisotyön kehittämissuunnitelmasta Neuvottelut nuorisotoiminnan kehittämisestä käynnistettiin rahoittajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa vuonna 2009. Ukonhatun hallitus teki päätöksen lokakuussa 2010 nuorisotyön kehittämiseen liittyvästä uudesta hankkeesta. Kehittämishankkeelle haetaan rahoitusta vuosille 2011 – 2012. Uuden hankkeen tarpeet nousevat esiselvitystyön tuloksista ja tulevat olemaan pohjana Ukonhatun toiminnan laajenemiselle nuorisotyöhön maaseudun kehittämisessä ja sen kansainvälistymisessä. Kehitettävän nuorisotyön tavoitteena on pyrkiä lisäämään nuorten aktiivista osallistumista heidän omassa paikallisyhteisössään, lisätä nuorten oma-aloitteellisuutta, luovuutta, vastuuta yhteisistä asioista ja tukea kansainvälistä nuorisoalan yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten vaihtoa.


500 00

2009

UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ ASIAKKAILLE 501 00

Mielenterveyskuntoutujien asuminen on laadukasta 501 01

Markku Salon ja Mari Kallisen Mielenterveyden keskusliiton julkaisun ”Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tila ja tulevaisuus”(2007) mukainen asumisindikaattori on Ukonhatussa sama kuin valtakunnan keskiarvo (13,5)

Asumisindikaattori on laskettu seuraavista tarkastelukohteista: • Ukonhatun keskimääräinen etäisyys palveluista • Ukonhatun asukkaiden huoneiden/asuntojen keskimääräinen koko • Ukonhatun huoneiden varustetaso • Ukonhatun asukaspaikkojen määrä • Ukonhatussa yhden hengen huoneessa asuvien kuntoutujien osuus Ukonhatun asumisindikaattorin keskiarvo on 17,6 / maksimipisteet 24,0.


501 02

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että asuminen Ukonhatussa on hyvää tai erittäin hyvää

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

70

41 % asiakaskyselyyn vastaaneista sanoo asumisensa Ukonhatussa olevan hyvää. (n=51/63) 501 03

100

0

41%

Kuvaus henkilöstä, joka kokee asumisen Ukonhatussa laadukkaana Asuminen Ukonhatussa on laadukasta ”Asun Kimppatalossa, joka on rakennettu juuri tätä tarkoitusta varten. Rakennukset ovat kauniit samoin kuin asunnot. Minulla on oma kaunis, viihtyisä asunto, jonka olen saanut sisustaa itse. Koko pihapiiristä on tehty mahdollisimman viihtyisä. Asuminen näin ollen Kimppatalolla on erittäin laadukasta!” Nainen, 37v

501 04

Kuvaus henkilöstä, joka kokee omaisensa asumisen Ukonhatussa laadukkaana

”Talonväki otti sydämen asiakseen tyttäreni kuntoutuksen ja vuosien työn tuloksena hän on palautunut melkein ennalleen. Kiitos siitä henkilökunnalle. Talossa vallitsee kotoinen ja lämmin henki asukkaiden ja henkilökunnan kesken. Asukkaat vaikuttavat tyytyväisiltä, myös oma tyttäreni pitää Mäkiorvokkia kotinaan. Kimppatalo ei ole asukkaiden säilytyspaikka eikä heitä yritetä eristää ympäröivästä elämästä. Hyvin positiivisena seikkana pidän sitä, että asukkaita pyritään aktivoimaan jokaisen kykyjen mukaan. Asukkaat otetaan yksilöinä huomioon. Jokainen voi osallistua yhteisiin asioihin tai sitten ei. Järjestetty päivätoiminta, retket, teatterikäynnit, konsertit, toritapahtumat ym. kertovat omalta osaltaan sen, että hoitohenkilökunta haluaa auttaa asukkaita laadukkaaseen elämään. Itse olen kohta 80 v. ja varmaan vähitellen putoamassa pois tyttäreni elämästä, mutta voin rauhallisin mielin jättää hänet Kimppatalon henkilökunnan hoitoon. ” Asiakkaan omainen


502 00

Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavuus on hyvää 502 01

Markku Salon ja Mari Kallisen Mielenterveyden keskusliiton julkaisun ”Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tila ja tulevaisuus”(2007) mukainen kuntouttavuusindikaattori on Ukonhatussa valtakunnan keskiarvoa (21,9)

Ukonhatun kuntouttavuusindikaattorin keskiarvo on 35,0 / maksimipisteet 46,0. Kuntouttavuusindikaattori on laskettu seuraavista tarkastelukohteista: • Viimeisen 12 kk:n aikana asukkaiden siirtyminen omaan asuntoon (+) tai psykiatriseen sairaalahoitoon (-) (yhteenlaskettu summa) • Mielenterveyskuntoutujien osuus Ukonhatun asukkaista • Viimeisen 12 kk:n aikana psykiatrisia avopalveluita ja muita kuntoutuspalveluita käyttäneiden asukkaiden osuus • Asumisen tukipalveluiden tarjonta entisille asukkaille ja muille kuntoutujille • Asukkaiden kuntoutustoimintaan osallistuvien yhteistyötahojen määrä 502 02

Esimerkki henkilöstä, joka kuntoutunut Ukonhatun tuella Asiakkaan kuvaus, kirjaaja vastuuohjaaja Merja Issakainen ”Mitä päivätoiminta minulle merkitsi - se oli turvasatama, viikonloput tuntuivat pitkiltä – odotin maanantaita, jolloin pääsin päivätoimintaan, toisten kanssa oli helpompi olla kuin yksin - koin tulevani nähdyksi ja olla sellainen kuin olin - ohjaajien kanssa keskustelut auttoivat aina pahimman vaiheen yli - tunne, että minusta ehkä sittenkin välitetään, tarvitsin huomiota ja sain sitä - olin ”päivähoidossa”, jonka turvin selvisin päivästä toiseen – ilman päivätoimintaa ei elämästäni olisi tullut mitään - lopulta tärkein askel paranemiselle oli oman asenteen muutos, se että opin hyväksymään sairauteni, ohjaajien kanssa käymieni keskustelujen kautta lähti ”siemen itämään” siihen suuntaan ja minua kannustettiin koko ajan Kesällä 2008 koin jo kuntoutuneeni niin, että voin lopettaa päivätoiminnassa käynnin. Lopetus tehtiin yhteisellä sopimuksella mt-neuvolan ja päivätoiminnan ohjaajan kanssa.”


503 00

Mielenterveyskuntoutujien toiminnallisuus on hyvää 503 01

Markku Salon ja Mari Kallisen Mielenterveyden keskusliiton julkaisun ”Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tila ja tulevaisuus”(2007) mukainen toiminnallisuusindikaattori on Ukonhatussa valtakunnan keskiarvoa (8,5)

Ukonhatun toiminnallisuus-indikaattorin keskiarvo on 12,0 / maksimipisteet 30,0. Toiminnallisuusindikaattori on laskettu seuraavista tarkastelukohteista: • • • • •

Asukkaiden harrastuksiin ja muuhun toimintaan osallistuminen -yhteispisteet Päivätoimintaan osallistuvien asukkaiden osuus yksikön asukkaista Koulutukseen osallistuvien asukkaiden osuus yksikön asukkaista Työtoimintaan osallistuvien asukkaiden osuus yksikön asukkaista Järjestötoimintaan osallistuvien asukkaiden osuus yksikön asukkaista 503 02

Esimerkki mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuudesta

KUVAUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PÄIVÄTOIMINNAN TOIMINNALLISUUDESTA ”Kuntouttavan päivätoiminnan puitteissa oli vuoden aikana useita toiminnallisia ryhmiä, kuntoutujien omista toiveista ja tarpeista lähtien. Kuluneen vuoden aikana tälläisiä ryhmiä ovat olleet kokkiryhmä, kädentaidot, luovat toiminnat, kuvataide, musiikki- ja elokuvaryhmä, lehtiryhmä, elämyksellinen luontopainotteinen POLKU-ryhmä, puutarharyhmä, Liikettä niveliin –ryhmä, liikuntasaliryhmä. Kussakin ryhmässä on ollut osallistujia 5 – 9 henkilöä. ” … ”Toiminnallisuuteen kuuluu myös päivätoiminnan puitteissa tehdyt konsertti-, elokuva-, näyttely- ja teatterimatkat, päiväretket, leirit, marjanpoiminta-, sienija patikkaretket, matonpesupäivät ja uintireissut, karaokeiltapäivät ja pilkkireissut. Järjestimme myös koko talon yhteisiä tapahtumia esim. vappujuhlat, kesäkauden avajaiset, myyjäiset, ”kesäolympialaiset”, itsenäisyyspäivän juhlat sekä pikkujoulut. Toimintaa toteutettiin vuosisuunnitelman mukaisesti siten että jokaiselle kuukaudelle on jokin yhteinen tapahtuma. Kuntoutujia oli aina myös mukana suunnittelemassa ja järjestämässä tätä toimintaa ja kaikki nämä ovat toivottuja ja odotettuja tapahtumia.” Merja Issakainen, mt-kuntoutujien päivätoiminta, vastuuohjaaja


504 00

Kehitysvamma-asiakkaiden asuminen on Ukonhatussa toimintakykyä ylläpitävää 504 01

Esimerkki kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta

Esimerkki kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta Päivätoiminta asettuu osaksi laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle henkilölle monipuolinen ja rikas elämä. Kehitysvammaisten päivätoiminnalla pyritään ylläpitämään ja edistämään asiakkaiden toimintakykyä kokonaisvaltaisesti tukemalla asiakkaan itsetuntoa, itseluottamusta ja vahvuusalueita, ohjaamalla ryhmätilanteissa vuorovaikutustaitoja ja näin ylläpitämään ja edistämään sosiaalisia suhteita. Lisäksi asiakkaille tarjotaan uusia ja erilaisia elämyksiä sekä kokemuksia. Uusien asioiden kokeileminen avartaa elämänpiiriä ja tuo elämään sisältöä. Irma Lyytikäinen ja Tarja Tuovinen, kehitysvammaisten päivätoiminnan ohjaajat

504 02

Esimerkki siitä, että kehitysvammaisen omainen kokee asiakkaan toimintakyvyn pysyneen hyvänä

”Kiitän teitä kuluneesta vuodesta ja veljeni saamasta hyvästä hoidosta. Hän on siellä piristynyt ja näkee hänestä että on tyytyväinen siellä. ” asiakkaan omainen


505 00

Ukonhattu auttaa elämän eri tilanteissa 505 01

Ukonhatulla on kriisiasunto

Kriisiasumistilaston mukaan kriisiasuntoa on käyttänyt kaksi asiakasta / 7 vrk. 505 02

Ukonhattu järjestää valvottuja tapaamisia

Valvottuja tapaamisia on ollut 24 kertaa. 505 03

Ukonhattu tuottaa tukihenkilö- ja saattajapalvelua

Tukihenkilö- ja saattajapalvelun sopimuksia on tehty 22 kpl.


600 00

UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE

601 00

Ukonhattu on merkittävä työllistäjä 601 01

Ukonhattu työllistää yhteensä 55 henkilöä

Ukonhattu työllistää keskimäärin 59 henkilöä. 601 02

Kuntouttavassa työtoiminnassa viisi henkilöä

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli kuusi henkilöä 11:lla sopimuksella. 601 03

Tuetulla työllistämisellä neljä henkilöä

Neljä työntekijää on työllistetty tukirahoituksella. 601 04

Ukonhattu maksaa palkkoja 1,8 milj. euroa

Ukonhatussa on maksettu palkkoja 1 776 970 € / 2009.


602 00

Vähennämme julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspuolen kuormitusta 602 01

Leppävirran mielenterveysneuvolan edustajat kokevat, että Ukonhattu vähentää julkisen sektorin kuormitusta paikkakunnalla UKONHATUN TUOTTAMA HYÖTY JULKISELLE SEKTORILLE LEPPÄVIRRAN KUNNASSA MIELENTERVEYSNEUVOLAN KUVAAMANA Ukonhattu toteuttaa laaja-alaista mt- kuntoutusta ( päivätoiminta, asumispalvelut, lääkehoidon toteutus, retket ja muu virkistystoiminta , ateriapalvelut, pyykkihuolto jne.) ja tukee asiakkaan kriisitilanteissa mtneuvolan terapiaa. Tämä vähentää terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuormitusta: - lääkehoidon seuranta ja valvonta pitää voinnin tasaisena voinnin muutokseen nopea reagoiminen - päivätoiminta vähentää selkeästi mt- neuvolan terapian tarvetta vastaamalla - sosiaalisen kuntoutuksen tarpeeseen ja kriisitilanteissa tukee mt- neuvolan terapiaa - kuvaukset omalääkärille / psykiatrille esim. hoitotukien hakemisessa - mukana omalääkärin / psykiatrin vastaanotolla välittämässä arjessa näkyvää voinnin tasoa - asumispalvelut alkaen vuokrasuhteesta Karpalokodilla ympärivuorokautisesti tuettuun palveluasumiseen Ukonhattu toteuttaa palveluja usein paljon monipuolisemmin kuin mitä on maksusitoumukseen määritelty. Kokonaistaloudellisesti arvioituna toimintaa kunnan taholta on pidetty kustannusvaikuttavana vaihtoehtoisiin ratkaisuihin nähden.Kokonaisuudessaan Ukonhatun toiminta ja palvelut vähentää perusterveydenhuollon kuormitusta ja säästää myös erikoissairaanhoidon kuluissa.

Anna Maija Asikainen

Leppävirralla Mielenterveysneuvolan sairaanhoitajat Aino Kanniainen Taina Markkanen


602 02

Esimerkki mielenterveyskuntoutujasta, jonka tulo Ukonhatun asukkaaksi on vähentänyt julkisen sektorin kuormitusta ”…Masennuin niin että halusin kuolla.Yhtenä maanantaina otin koko dosetillisen lääkkeitä ja huuhtelin ne kurkusta alas viinalla. Silloin tuli hätä. Soitin 112. Veivät minut ensiapuun KYS:lle vatsahuuhteluun ja selvisin. Ensiavussa olin yön yli. Aamulla toimittivat minut psykiatriselle osastolle Julkulaan. Osastolla pitivät sen verran että kuntouduin omaan asuntoon, eli n. 3-4kk. Omaan asuntoon päästyäni sama toistui 3-4 kertaa ennen kun alkoivat puhumaan tuettuun asumiseen siirtymisestä. .. …Nyt jos joutuisin täältä pois… pelottaisi. En osaisi lähteä etsimään kavereita. Tulisi turvattomuus ja kontrollin puute. Elämääni tulisi kaaos. Pian huomaisin olevani lähtökuopassa mistä olen päässyt tähän.” mies, 55v, Ukonhatun asiakas 31.12.2009

602 03

Maksettu omista varoista omalle psykiatrille 4000 € korvausta palvelusta

Kirjanpidon mukaan psykiatrille on maksettu 4125 € palvelusta. 602 04

Kuvaus siitä, miten oma psykiatri vähentää julkisen sektorin kuormitusta

”…Jos Ukonhatulla ei olisi omaa psykiatria, olisimme vuoden 2009 aikana joutuneet ottamaan lähes kuukausittain yhteyttä julkisen sektorin psykiatriin ja todennäköisesti turvautumaan sairaalahoitoon useita kertoja. Oman psykiatrin ansiosta asiakkaalla oli vain yksi sairaalahoitojakso vuoden 2009 aikana.” Elina Kettunen, vastuuohjaaja, MT-yksikkö

602 05

Jokaiseen työyksikköön kuuluu vähintään yksi sairaanhoitaja

Yksiköitä on neljä ja niissä työskentelee yhteensä yhdeksän sairaanhoitajaa.


602 06

Toteutamme terveyden- ja sairaanhoitoa asumispalveluyksiköissä

Vuonna 2009 suoritimme seuraavia terveydenhoidollisia toimenpiteitä: RR-perusseuranta, painon perusseuranta, influenssarokotukset ja muut injektiot Vuonna 2009 suoritimme seuraavia sairaanhoidollisia toimenpiteitä: RR-mittaus, painon mittaus, verensokerin mittaus, haavanhoito, opetus ja valistus, verikoe, säännölliset injektiot, ulostenäytteen otto, korvien huuhtelu, korvien tarkastus korvalampulla, virtsanäytteen otto, seula (esim diabetesta seulova testi), sairaanhoitajan arvio Yhteensä 5931 kpl toimenpiteitä.

602 07

Julkiselta terveydenhuollolta säästetty aika, koska toimenpiteet on tehty Ukonhatussa

Käytetty aika terveyden- ja sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin: - terveydenhoidollisiin toimenpiteisiin 315h 5min - sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin 743h 10min yhteensä 1058 tuntia ja 15 minuuttia

602 08

Julkiselta sektorilta säästetty raha

Julkiselta sektorilta säästetty raha. Palkat sivukuluineen. Sairaanhoitajan keskiarvopalkka julkisella sektorilla 2350,00 x 1,24 (=sivukulut)= 2914,00 = 17,34 / h Säästöä sairaanhoitajan keskipalkan mukaan 18350,07 euroa.


603 00

Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia 603 01

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatun toiminta on edistänyt heidän terveyttään ja hyvinvointiaan kohtalaisesti tai paljon

70

100

0

76%

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

76% asiakaskyselyyn vastanneista kokee, että Ukonhatun toiminta on edistänyt heidän terveyttään ja hyvinvointiaan (3–4). (n=51/63) 603 02

70

70% kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että Ukonhatun toiminta on edistänyt heidän omaisensa terveyttä ja hyvinvointia kohtalaisesti tai paljon

100

0

91%

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

91% omaiskyselyyn vastanneista kokee, että Ukonhatun toiminta on edistänyt hänen omaisensa terveyttä ja hyvinvointia (3–4). (n=36/62) 603 03

70% kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on jonkin verran tai täysin samaa mieltä siitä, että Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia

70

100

0

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Täysin eri mieltä 2. Jonkin verran eri mieltä 3. Ei samaa eikä eri mieltä 4. Jonkin verran samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä

93%

93% yhteistyökumppaneiden kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia (4–5). (n=30/80) 603 04

Esimerkki asiakkaasta, joka kokee, että Ukonhattu on edistänyt hänen terveyttään ja hyvinvointiaan

Ukonhattu on edistänyt asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia Asiakkaan kuvaus: ”Kimppatalolla asumisen tervehdyttävä vaikutus näkyy mm. siinä, että sairaalajaksoja on ollut hyvin vähän. Olen viettänyt sairaaloissa 8 pitkää vuotta ja olin täysin laitostunut, kun muutin sairaalasta Kimppatalolle. Se, että olen pystynyt asumaan täällä, on osoitus siitä, että tämä paikka edistää hyvinvointia ja auttaa tervehtymistä.” Nainen, 37v, Ukonhatun asiakas 29.12.2009


603 05

Esimerkki siitä, miten kriisiasuminen on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia Ote Karpalokodin raportista, esimerkki siitä, miten kriisiasuminen on edistänyt yksilön hyvinvointia Kesäkuu 2009 Eilen illalla soitettu Leppävirran tk:sta, olisiko vapaata kriisiasumiseen K:lle. Varsinaisen kriisiasunnon ollessa varattu, K sijoitettu yöksi Hillan intervalli-huoneeseen. Kesäkuu 2009 Saunonut. Omat vaatteet pesty ja saanut lainaksi talolta vaatteita. Hyvin puhelias mies, yhteisissä tiloissa istuskellut. Soittanut poliisilaitokselle, on menossa maanantaina tekemään rikosilmoituksen pahoinpitelystä.Annettu talolta myös kännykkälaturi yöksi lainaksi.

604 00

Toimintamme tuottaa varoja julkiselle sektorille 604 01

Kunnalle maksetut vuokratuotot ja verot

Ukonhattu on maksanut Leppävirran kunnalle vuonna 2009: Kiinteistövuokrat 165 005,85 € Tonttivuokrat 5 356,00 € Kiinteistövero 6 858,64 € Yhteensä 177 220,49 € 604 02

Palkoistamme kunnittain maksetut kunnallisverot

Kunnallisveroa maksettu eri kunnille yhteensä 330 852,33e


605 00

Ukonhattu kehittää pysyviä toimintamalleja ihmisen eri elämänkaaren vaiheisiin 605 01

Kaksi kuvausta siitä, miten Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamien projektien päättymisen jälkeen toiminta on jatkumassa tai jatkunut omalla rahoituksella Vapaaehtoistoiminnan RAY -rahoitus päättyi vuonna 1999. Vapaaehtoistoiminta on jatkunut vuosina 2000-2009 omakustanteisesti, tiiviissä yhteistyössä Leppävirran seurakunnan kanssa. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavan päivätoiminnan RAY -rahoitus päättyi vuonna 2009. Toimintaa jatketaan omakustanteisesti.

605 02

Ukonhattu suunnittelee autismiyksikön perustamista Ukonhatun toimintaa kehitetään paikallisesta ja alueellisesta tarpeesta käsin. Tarve autismiyksikön perustamiselle on noussut esille paikallisesti omaisten ja viranhaltijoiden taholta. Vuoden 2009 aikana Ukonhatun hallitus teki päätöksen selvittää autismiyksikön tarvetta ja perustamiskustannuksia.


605 03

Ukonhattu kehittää nuorisotyötä

Neuvottelut nuorisotoiminnan kehittämisestä käynnistettiin rahoittajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa vuonna 2009. Tulevan esiselvitystyön tarkoituksena on nostaa esiin nuorten omia näkemyksiä nuorisotoiminnan kehittämiseen Leppävirran kunnan alueella. Esiselvityksessä kartoitetaan myös Varkauden nuorten tarpeita taajamaalueiden ulkopuolisilla asuinalueilla sekä selvitetään Puijolan Nuorten kanssa yhteistyömahdollisuuksia. Selvitystyön tulokset tulevat olemaan pohjana Ukonhatun toiminnan laajenemiselle nuorisotyöhön maaseudun kehittämisessä ja sen kansainvälistymisessä. Kehitettävän nuorisotyön tavoitteena on pyrkiä lisäämään nuorten aktiivista osallistumista heidän omassa paikallisyhteisössään, lisätä nuorten oma-aloitteellisuutta, luovuutta, vastuuta yhteisistä asioista ja tukea kansainvälistä nuorisoalan yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten vaihtoa. Sekä selvitystyö että työstettävä jatkohanke toteutetaan vahvassa yhteistyössä Leppävirran kunnan, Leppävirran seurakunnan ja alueella olevien aktiivisten yhdistysten kanssa. Selvitystyön aikana työstetään myös jatkohanketta sekä etsitään kansainvälisiä kumppaneita Rural Partners kansainvälisyyden kehittämishankkeen kautta.

Julkinen sektori ja toiminnan asiakkaat - Setlementti Ukonhattu ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, julkinen sektori ja toiminnan asiakkaat - Setlementti Ukonhattu ry

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you