Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009

yy Arvot, y yhteisรถllisyys Setlementti Ukonhattu ry


Päätavoite

1.

2011

UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu 5 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 %:lle kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä Ukonhatun arvot merkitsevät paljon tai erittäin paljon omassa työssä.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

3 kpl (7%)

20 kpl (43%)

23 kpl (50%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirjallinen väittämä ”Ukonhatun arvoilla on merkitystä työssäni.”

4,4

Tulos: 93 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että arvot merkitsevät työssä paljon tai erittäin paljon.

2. Osatavoite: Asiakkaan oikeuksia kunnioitetaan Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon.

1 kpl (2%)

10 kpl (20%)

12 kpl (~25%)

11 kpl (22%)

14 kpl (29%)

1 kpl (2%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Oikeuksiani kunnioitetaan Ukonhatussa”

3,6

Tulos: 51 % kyselyyn vastanneista asikkaista kokee, että hänen oikeuksiaan kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon.


2. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

6 kpl (13%)

30 kpl (65%)

10 kpl (22%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia.”

4,1

Tulos: 87 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että oikeuksia kunnioitetaan paljon tai erittäin paljon.

3. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että omaiseni oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Omaiskyselyn kirjallinen väittämä ”Omaiseni oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa” asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Tulos: 76 % kysymykseen vastanneista (22 kpl) omaisista kokee, että hänen omaisensa oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon. Kohtalaisesti: 24% (7 kpl)

kysymykseen vastanneet: 29/56 kpl 52 %

4. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvaus: Palvelukotina Nikkilänmäen palveluasuminen soveltuu hyvin enolleni. Palvelukodissa otetaan hyvin huomioon enoni yksilöllisyys ja yksityisyys.

Asiakkaan omainen

Enoni kunto ja mieliala ovat vuoden aikana kohentuneet sekä aktiivisuus osallistua tapahtumiin ja toimintaan on myös kasvanut.


3. Osatavoite: Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon.

1 kpl (2%)

7 kpl (14%)

13 kpl (27%)

12 kpl (24%)

14 kpl (29%)

2 kpl (4%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta”

3,7

Tulos: 53 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

2. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

4 kpl (9%)

29 kpl (63%)

13 kpl (28%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta.”

4,2

Tulos: 91 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon.


3. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Omaiskyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta.” asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Tulos: 83 % kysymykseen vastanneista (24 kpl) omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta. kysymykseen vastanneet: 29/56 kpl 52 %

Kohtalaisesti: 17% (5 kpl)

4. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: - asiakkaan omainen

Tulos: Kimppatalon asennoituminen erilaisuuteen on esimerkillistä useille muillekin yhteisöille, siellä olevat asiakkaat ovat samanvertaisia kaikkien toistensa ja henkilökunnan kanssa.

4. Osatavoite : Ukonhatussa yhteisö toimii yksilön tukena Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta asiakkaista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon.

2 kpl (4%)

4 kpl (8%)

20 kpl (41%)

13 kpl (27%)

9 kpl (18%)

1 kpl (2%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa yhteisö toimii tukenani”

3,5

Tulos: 45 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon.


2. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastannesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

16 kpl (35%)

28 kpl (61%)

2 kpl (4%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirj. väittämä ”Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena.”

3,7

Tulos: 65 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa Yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon.


3. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastannesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii henkilökunnan tukena paljon tai erittäin paljon.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

2 kpl (4%)

36 kpl (78%)

8 kpl (~18%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirj. väittämä ”Ukonhatussa yhteisö toimii tukenani.”

4,1

Tulos: 96 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii henkilökunnan tukena paljon tai erittäin paljon.

4. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Omaiskyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena” asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Tulos: 72 % kysymykseen vastanneista (21 kpl) omaisista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena. Kohtalaisesti: 28% (8 kpl)

kysymykseen vastanneet: 29/56 kpl 52 %

5. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena Tietoja tuloksen kokoamisesta: Mies 31

Kuvaus: Koen, että yhteisöllisyys toimii kuntoutumiseni tukena.


5. Osatavoite: Ukonhatussa toteutuu tasa-arvoisuus Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta asiakkaista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti.

3 kpl (6%)

4 kpl (8%)

17 kpl (35%)

12 kpl (~25%)

11 kpl (22%)

2 kpl (4%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Hyvin

Erittäin hyvin

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti”

3,5

Tulos: 47 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti.

2. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

10 kpl (22%)

32 kpl (69%)

4 kpl (9%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Hyvin

Erittäin hyvin

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirj. väittämä ”Ukonhatussa asiakkaita huomioidaan tasaarvoisesti.”

3,9

Tulos: 78 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti.


3. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Omaiskyselyn kirjallinen väittämä ”Asiakkaita huomioidaan tasa-arvoisesti Ukonhatussa” asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin

Tulos: 79 % kysymykseen vastanneista (23 kpl) omaisista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittin hyvin tasa-arvoisesti. kysymykseen vastanneet: 29/56 kpl 52 %

Kohtalaisesti: 17% (5 kpl) En osaa sanoa: ~4% (1 kpl)

4. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa asiakasta huomioidaan hyvin tai erittäin hyvin yksilöllisesti.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

7 kpl (15%)

32 kpl (70%)

7 kpl (15%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Hyvin

Erittäin hyvin

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilökunnan kehityskeskustelun kirj. väittämä ”Ukonhatussa asiakkaita huomioidaan yksilöllisesti.”

4,0

Tulos: 85 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin yksilöllisesti.

5. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa on asiakasta huomioidaan yksilöllisesti.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Keskustelun kirjannut Elina Kettunen

Kuvaus: ”Jatkuvastihan te minun kanssa puljaatte. Minä saan kyllä niin hyvää hoitoa teiltä ja kaiken osaatte tehdä tosi hienosti. Ei monessa paikassa osattais. Ei muilla varmaan ole tämmösiä juttuja, mitä minun kanssa jouvutte tekemään. Ainaki toivon niin.”


Tililuokka 100 00

2010

Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta

UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2010 Tavoite 101 00

Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 101 01 80%:lle kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä Ukonhatun arvoit merkitsevät paljon tai erittäin paljon omassa työssä “Henkilökunnan kehityskeskustelun kirjallinen väittämä ”Ukonhatun arvoilla on merkitystä työssäni.” Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon”

Tu l o s :

96 % kysymykseen vastanneen henkilökunnan mielestä arvot merkitsevät työssä paljon tai erittäin paljon. (n= 42 /44)

90 80 70 50 30 10

96 %


Tavoite 102 00

Asiakkaan oikeuksia kunnioitetaan tetaan Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:

0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin äin paljon Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 102 01

Indikaattori kaattori 102 02

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon

80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon

Tu l o s :

56 % kyselyyn vastanneista asiakkaista kokee, että hänen oikeuksiaan kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon.

Tu l o s :

90 70 50 30

56 %

10

(n=23/41)

Indikaattori 102 04

“70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että omaiseni oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon”

83 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että hänen omaisensa oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljo on. paljon. (n=24/ 29)

86 % kysymykseen 50 86 vastanneen henkilöstön mielestä 30 % Ukonhatussa 10 kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon. (n= 38 /44)

Indikaattori 102 03

Tu l o s :

90 80 70

90 70 50 30 10

83 %

Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia

Kuvaus Kimppatalon kehitysvammaisten palveluasumisen asiakkaan omaiselta Yhteisö on kodinomainen yksilöä kunnioittava ja ihmisten erilaisuuden hyväksyvä. Se myös kannustaa ja vahvistaa poikaamme käyttämään niitä tietoja ja taitoja mitä hänellä on. Poikamme toiveita kuunnellaan ja ne otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Hänen tarvitsema henkilökohtainen avuntarve huomioidaan hienotunteisesti ja hyväksyvästi. Yksilönoikeus poikamme kohdalla toimii hänen erityinen avuntarve huomioiden niin hyvin kuin se on mahdollista. Mielestäni Mäkiorvokissa ja koko Ukonhatun yhteisössä yksilönoikeuden kunnioitus tulee esiin arjessa luonnollisesti ja huomaamattomasti, suurempaa numeroa asiasta tekemättä. Kaikkia kohdellaan tasavertaisina ihmisinä. - asiakkaan omainen -


Tavoite 103 00

Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:

0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 103 01

Indikaattori 103 02

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

Tu l o s :

61 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

Tu l o s :

90 70 50 30

61 %

10

(n=23/38)

89 % kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon.

90 80 70 50 30

89 %

10

(n= 40 /44)

Indikaattori 103 04

Indikaattori 103 05

70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta

Tu l o s :

82 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon. (n=23/ 28)

90 70 50 30 10

82 %

Kuvaus vapaaehtoistoiminnassa mukana olevalta Olen työskennellyt yli 30 vuotta asiantuntijatehtävissä julkisella sektorilla, joten näin eläkepäivinä teen vapaaehtoistyötä omana itsenäni. On upeaa päästä tuottamaan ihmisille hyvää mieltä ja tehdä vapaaehtoistyötä monipuolisesti.


Tavoite 104 00

Ukonhatussa yhteisö toimii yksilön tukena Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:

0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 5. Erittäin paljon Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 104 01

Indikaattori 104 02

70% kysymykseen vastanneesta asiakkaista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon

80% kysymykseen vastannesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon

Tu l o s :

46 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon.

Tu l o s :

90 70 50 30 10

46 %

(n= 18/39)

73 % kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon.

90 80 70 50 30

73 %

10

(n= 32/44)

Indikaattori 104 03

Indikaattori 104 04

80% kysymykseen vastannesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii henkilökunnan tukena paljon tai erittäin paljon

70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon

Tu l o s :

74 % kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon. (n= 27 /37)

Tu l o s :

90 80 70 50 30 10

74 %

71% kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon.

90 70 50 30

71 %

10

(n=20/28)

Indikaattori 104 05 Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena

Mies, 44v: ”Hoitajista on paljon tukea. Haluan, että minua tuetaan hankalina hetkinä. Tänäänkin saan tukea asiointiin, kun en pysty lähtemään yksin.” Keskustelun 21.12.10 kirjannut Elina Kettunen


Tavoite 105 00

Ukonhatussa toteutuu tasa-arvoisuus Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 105 01 70% kysymykseen vastanneesta asiakkaista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin

Indikaattori 105 02 80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4 Hyvin 4. Hyv n 55.. Erittäin Erittä Eri ttäin in hyvin hyvin

14

Tu l o s :

47 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti. (n= 18/38)

Tu l o s :

73 % kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa huomoidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti. (n= 32 /44)

90 70 50 30 10

47 %

90 80 70 50 30 10

73 %


Indikaattori 105 03 70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin

Indikaattori 105 04 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa asiakasta huomioidaan hyvin tai erittäin hyvin yksilöllisesti. Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin

Tu l o s :

90

82 % kysymykseen vastannesita omaisista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti. (n= 22/ 27)

Tu l o s :

76 % kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin yksilöllisesti. (n=28/37)

70 50 30

82 %

10

90 80 70 50 30

76 %

10

Indikaattori 105 05 Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa on asiakasta huomioidaan yksilöllisesti.

Kuvaus Karpalokodin asiakkaalta Jokaisella asiakkaalla on omaohjaajat. -asiakas nainen 38v-

15


100 00

2009

UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU TUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2010 101 00

Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin 101 01

80%:lle kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä Ukonhatun arvoilla on suuri merkitys omassa työssä

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

74 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee että Ukonhatun arvoilla on suuri merkitys omassa työssä. (n=52/56)

80 100

0

74%


102 00

Yksilön oikeuksia kunnioitetaan 102 01

70

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että yksilön oikeuksia kunnioitetaan paljon Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

40%

40 % asiakaskyselyyn vastanneista kokee että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon. (n=51/63) 102 02

80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

80

62%

70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

70

100

0

61 % omaiskyselyyn vastanneista omaisista kokee että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon. (n=36/62) 102 04

100

0

62 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon. (n=52/56) 102 03

100

0

61%

Kuvaus henkilöstä, joka kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan yksilön oikeuksia

”Yhteisö on kodinomainen yksilöä kunnioittava ja ihmisten erilaisuuden hyväksyvä. Se myös kannustaa ja vahvistaa poikaamme käyttämään niitä tietoja ja taitoja mitä hänellä on. Poikamme toiveita kuunnellaan ja ne otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Hänen tarvitsema henkilökohtainen avuntarve huomioidaan hienotunteisesti ja hyväksyvästi. Yksilönoikeus poikamme kohdalla toimii hänen erityinen avuntarve huomioiden niin hyvin kuin se on mahdollista. Mielestäni Mäkiorvokissa ja koko Ukonhatun yhteisössä yksilönoikeuden kunnioitus tulee esiin arjessa luonnollisesti ja huomaamattomasti, suurempaa numeroa asiasta tekemättä. Kaikkia kohdellaan tasavertaisina ihmisinä.” asiakkaan omainen


103 00

Ukonhatussa hyväksytään erilaisuus 103 01

70

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

43%

43 % asiakaskyselyyn vastanneista kokee että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon. (n=51/63) 103 02

80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

80

69% 70

70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

100

0

67 % omaiskyselyyn vastanneista omaisista kokee että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon. (n=36/62) 103 04

100

0

69 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon. (n=52/56) 103 03

100

0

Esimerkki henkilöstä, joka kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon

”Olen ollut Ukonhatun vapaaehtoistoiminnassa ja Kohtaamispaikka toiminnassa mukana aivan alusta saakka, 20 vuotta. Olen toiminut Kohtaamispaikan emäntänä, lähimmäispalvelu tehtävissä, myyjäisjärjestelyissä ja käsitöissä. Olen kokenut, että jokainen voi tulla toimintaan mukaan sellaisena kuin on ja erilaisuus yhdistää meitä. Joku päivä voin olla puheliaampi ja seurallisempi ja toisinaan hiljaisempi, mutta silti voin olla oma itseni. On ollut myös aikoja, jolloin elämäntilanteeni ei ole mahdollistanut osallistumistani kovinkaan paljon Kohtaamispaikan toimintaan. Minusta on ollut hirveän kiva asia, että välillä aroillekin asioille on voitu nauraa yhdessä. On ollut myös asioita, joille itkutkin ovat tulleet yhdessä. Minulle yksinäiselle, ikääntyneelle leski-ihmiselle on aivan elintärkeää, että pääsen päivittäin Pellavaan toisten seuraan.” -Nainen 81 vuotta -

67%


104 00

Ukonhatussa yhteisö toimii yksilön tukena 104 01

70

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

32%

32 % asiakaskyselyyn vastanneista kokee että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonahatussa. (n=51/63) 104 02

80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

70

32%

70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

70

100

0

39 % omaiskyselyyn vastanneista omaisista kokee että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa. (n=36/62) 104 04

100

0

33 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa. (n=52/56) 104 03

100

0

39%

Esimerkki henkilöstä, joka kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa

15.12.2009 Karpalokodin asukas Marja omin sanoin: ” Hanna ( toinen asukas, kirjaajan huom. ) on ollut tähänkin asti paras auttaja huonoinakin päivinä, se jaksaa piristää, huonoinakin päivinä. Onhan täällä muitakin piristäjiä, mutt kun sit kun tulee ahistus, se tuntuu tuskalliselta. Te ootte mulle kaikki tärkeitä ihmisiä”


105 00

Ukonhatussa toteutuu tasa-arvoisuus 105 01

70

70% kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

42%

42 % asiakaskyselyyn vastanneita kokee että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa. (n=51/63) 105 02

80% kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

70

39%

70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa

Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2.Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri

70

100

0

53 % omaiskyselyyn vastanneista omaisista kokee että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa. (n=36/62) 105 04

100

0

39 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa. (n=52/56) 105 03

100

0

53%

Esimerkki henkilöstä, joka kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa

Tasa-arvo toteutuu Ukonhatussa Tasa-arvo on yksi niitä tärkeimpiä arvoja meillä, jotta niin asiakkaiden kuin henkilökunnan olisi turvallista ja hyvä elää palvelukodissamme. Emme ole toisiamme parempia tai huonompia vaan ihmisinä samalla viivalla. Toinen tarvitsee enemmän apua tai huomioimista kuin toinen, missä elämän tilanteessa sitten onkin. Kokonaisvaltaisesti ajateltuna mielestäni tasa-arvo toteutuu ja elää meidän yksikössämme. Maarit Kallioinen, ohjaaja, MT-yksikkö

Arvot, yhteisöllisyys - Setlementti Ukonhattu ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, arvot, yhteisöllisyys - Setlementti Ukonhattu ry

Arvot, yhteisöllisyys - Setlementti Ukonhattu ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, arvot, yhteisöllisyys - Setlementti Ukonhattu ry

Advertisement