Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010

yy Arvot, y yhteisรถllisyys Setlementti Louhela ry


Päätavoite

1

2011

SETLEMENTTI LOUHELA TOTEUTTAA SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISIÄ ARVOJA JA TOIMINNALLE YHDESSÄ SOVITTUJA TOIMINTAPERIAATTEITA IAATTEITA jakautuu 2 osatavoitteeseen

Päätavoitteessa 1 on tavoitteena tuoda Setlementti Louhelan toiminnan taustalla oleva arvopohja ja sen näkyminen/vaikutukset arjen työssä. Mahdollisimman kattavan tuloksen saamiseksi on eri asiakasryhmien ja vapaaehtoisten sekä sidosryhmien kyselyissä kysytty päätavoitteessa 1 tavoitemittareihin liittyvät kysymykset. Asiakasryhmät ovat Rinkulan ja Jampan olohuoneiden asiakkaat (olohuonekysely), maahanmuuttaja-asiakkaat (Rinki), Rinkulan avunvälityksen asiakkaat (Rinkulan avun.), Rinkulan ja Ringin vapaaehtoiset (vapaaehtoiskys.) sekä sovittelun vapaaehtoiset (Sovittelu). Tavoitemittarin1 kohdalla sovittelun vapaaehtoiskyselystä oli kysymys tuntemattomasta syystä jäänyt pois. 2 osatavoitteen tavoitemittariin 1 liittyvä kysymys on nähty tarkoituksenmukaiseksi kysyä myös sidosryhmiltä. Kyselyt ja vastausprosentit Olohuonekysely: 18/18, vastausprosentti: 100% Rinki-kysely: 27/27, vastausprosentti:100% Rinkulan avunvälityksen asiakkaat: 13/58, vastausprosentti: 22,4% Vapaaehtoiskysely: 18/45, vastausprosetti: 40% Sovittelun vapaaehtoiskysely: 20/48, vastausprosentti: 41,7% Sidosryhmäkysely: 19/89, vastausprosentti: 21,4%

1. Osatavoite: Setlementti Louhelassa arvostetaan ihmisten erilaisuutta Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 % vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”Setlementti Louhelan toiminnassa saa olla oma itsensä” kanssa.

0 kpl (0 %)

4 kpl (6,9 %)

10 kpl (17,2 %)

44 kpl (75,9 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 58/148 kpl (39,2%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Vastaajat: Jampan olohuoneiden asiakkaat, maahanmuuttaja-asiakkaat, Rinkulan avunvälityksen asiakkaat, Rinkulan ja Ringin vapaaehtoiset täysin samaa mieltä (TSM) osittain samaa mieltä (OSM) osittain eri mieltä (OEM) täysin eri mieltä (TEM)

3,7

Tulos: 93,1 % vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Olohuonekysely Rinki Rinkulan avun. Vapaaehtoiskys Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0

OEM 2 1 1 0 4

OSM 2 4 0 4 10

TSM 4 19 8 13 44

Vast.yht. 8 24 9 17 58


2. Tavoitemittari: Kolme kuvausta kuinka Setlementti Louhelassa erilaisuus on rikkaus.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Lähde: Rinkulan asiakkaat, yhteisiä ajatuksia ennen bingo-hetkeä. Kirjasi Jyrki Brandt.

Kuvaus 1: Kaikenlaiset ihmiset saavat osallistua toimintaan, kaikki tulevat hyväksytyksi sellaisena kuin on. Toiminta on turvallista kaikille, ei ole pelkoa syrjityksi tulemiseksi. Saa tutustua erilaisiin ihmisiin. Elämän rikkautta ovat erilaiset ihmiset. Eri-ikäiset ihmiset voivat opettaa toisille viisautta, vanhemmat nuoremmille ja nuoremmat vanhemmille. Oppii myös muita kulttuureja, avartaa kun oppii tietämään minkälaista muissa maissa on. Hinta ei ole osallistumisen esteenä kun osallistuminen on edullista tai maksutonta, joten myös vähävaraiset voivat osallistua. Kahvikupposen äärellä voi viihtyä ja kuunnella toisten tarinoita. Kaikki tämä yhdistettynä tarkoittaa, että on matala kynnys tulla mukaan toimintaan.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Lähde: Rinki asiakas kansainvälisessä päivässä 8.12.2011 Kuvaus 2:

Kuvaus 3:

To every community there are challenges and opportunities. Rinki helps me to fit in the finish community by learning the finish language and gives me an opportunity to meet new people from different countries, cultures and background as a way to socialize with them.

Itse koulutus on tärkeää, luulen silti että paras anti on yhdessä olo ja olette saaneet työllänne aikaan hyvin lämmin henkisen yhteisön kiitoksia- Ilolla sivusta seurannut.

I now don’t find it so difficult to communicate in finish though I still have to keep making a lot of practice.

3. Tavoitemittari: Setlementti Louhelan työntekijöistä vähintään 10 % on erilaisista etnisistä taustoista.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: työntekijöiden kertomukset etnisestä taustastaan

Tulos: 13,3 % Setlementti Louhelan työntekijöistä on erilaisista etnisistä taustoista.

Erilaisuus on rikkaus. Kulttuuripäivän viettoa 4.11.2011


2. Osatavoite: Setlementti Louhela on oppimista ja arkea tukeva yhteisö Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”Setlementti Louhelan toiminta edistää heikommassa asemassa olevien ihmisten elämänlaatua” kanssa.

0 kpl (0 %)

4 kpl (4,2 %)

33 kpl (34,4 %)

59 kpl (61,4 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 96/285 kpl (33,7%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Vastaajat: Jampan olohuoneiden asiakkaat, maahanmuuttaja-asiakkaat, Rinkulan avunvälityksen asiakkaat, Rinkulan ja Ringin vapaaehtoiset, sovittelun vapaaehtoiset, sidosryhmät

3,6

Tulos: 95,8 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa Olohuonekysely Rinki Rinkulan avun. Vapaaehtoiskys Sovittelu Sidosryhmäkysely Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0 0 0

OEM 1 2 1 0 0 0 4

OSM 2 6 2 6 9 8 33

TSM 5 16 6 11 10 11 59

Vast.yht. 8 24 9 17 19 19 96

2. Tavoitemittari: 65 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”Setlementti Louhelan toiminnassa on mahdollisuus oppia uusia asioita” kanssa.

0 kpl (0 %)

3 kpl (4,0 %)

24 kpl (32,0 %)

48 kpl (64,0 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 75/196 kpl (38,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Vastaajat: Jampan olohuoneiden asiakkaat, maahanmuuttaja-asiakkaat, Rinkulan avunvälityksen asiakkaat, Rinkulan ja Ringin vapaaehtoiset, sovittelun vapaaehtoiset

3,6

Tulos: 96 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa Olohuonekysely Rinki Rinkulan avun. Vapaaehtoiskys Sovittelu Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0 0

OEM 1 1 1 0 0 3

OSM 2 4 1 7 10 24

TSM 5 19 5 9 10 48

Vast.yht. 8 24 7 16 20 75


3. Tavoitemittari: 65 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”Setlementti Louhelan toiminnassa oppii yhteisöissä tarvittavia kanssakäymisen taitoja” kanssa.

0 kpl (0 %)

4 kpl (5,2 %)

28 kpl (36,4 %)

45 kpl (58,4 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 77/196 kpl (38,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Vastaajat: Jampan olohuoneiden asiakkaat, maahanmuuttaja-asiakkaat, Rinkulan avunvälityksen asiakkaat, Rinkulan ja Ringin vapaaehtoiset, sovittelun vapaaehtoiset

3,5

Tulos: 94,8 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Olohuonekysely Rinki Rinkulan avun. Vapaaehtoiskys Sovittelu Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0 0

OEM 1 0 1 0 2 4

OSM 3 9 2 6 8 28

TSM 4 15 4 12 10 45

Vast.yht. 8 24 7 18 20 77

nuoret, Louhelassa voi oppia uusia taitoja niin on ikerh bänd n Paja . atkin kuin vähän vanhemm a. loiss arke elok elan Louh ässä pojat esiintym

Louhelassa voi oppia uusia taitoja niin nuoret, kuin vähän vanhemmatkin. Lady-clubissa kehitytään käsi- ja askartelutöissä.


Päätavoite

6.

KEHITTYVÄ OLOHUONEVERKOSTO VAHVISTAA TOIMINTAKYKYÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Olohuonetoiminnan tulokset koostuvat viiden verkostoon kuuluvan olohuoneen asiakaskyselyistä. Rinkula ja Jamppa ovat Louhelan omia olohuoneita, Kotimäki ja Viertola Keravan palvelukotisäätiön ja Sahan koulu Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston olohuoneita.

1. Osatavoite: Olohuonetoiminta luo mielekästä sisältöä elämään ja tukee osallisuutta Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 5 hyvää esimerkkiä siitä, miten olohuonetoiminta on tuonut mielekästä sisältöä elämään

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Aluetuvan asiakasasiakas Jampan aluetuvasta, Jamppaviikon tilaisuudessa ostarilla, kirjannut: Jyrki Brandt, Kansalaistoiminnan johtaja

kirjoittanut Aluetuvan asiakas Porvoon retkellä

Kuvaus: Se on niin mukavaa, kun on sellainen kohtaamispaikka. Siellä saa olla vaan ja jutella ja vaihtaa ajatuksia muiden kanssa. Sitä kun yksin asuu, niin kotona on ihan itsekseen omien ajatuksien kanssa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Jyrki Brandt, Kansalaistoiminnan johtaja, haastatellut olohuonekävijää Porvoon retkellä

Kuvaus: Ou jee! Mukava retki Porvooseen. Aluetuvalla viime vuoden aikana olen saanut hyviä kavereita, vaikka ollaan vähän eri ikäisiä. Minä nuorempi, muut vanhempia. Kun olen aamulla herännyt, niin sinne on kiva mennä. Kiva kun ei koko päivänä tarvitse olla itsekseen. Yhteiselo, seura on mukavaa

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Rinkulan asiakas kirjoitanut Porvoon retkellä

Kuvaus: Paula vei lauluhetkeen. Tulin Rinkulaan laulamaan ja sitten se jatkui askartelun merkeissä. Helena laittoi kirjeen ja pyysi halpoja askartelutarvikkeita ja se on jatkunut tähän päivään saakka. Kevätretket ensi kohteisiin ollut tärkeitä. Samoin teatterit ja konsertit. Ne lisäävät yhdessäoloa

Kuvaus: Aluetupa on elämäni henkireikä käyn siellä joka päivä, jos ei ole mitään esteitä, olen saanut tuvalla monta hyvää ystävää, oikeastaan sydänystävää. Olen asunut Järvenpäässä vasta pari vuotta ja viihtynyt hyvin, osittain aluetuvan ansiosta.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Sanottua Rinkulan ideointipäivänä, kirjannut Jyrki Brandt, Kansalaistoiminnan johtaja

Kuvaus: ” Silloin kun mulla on Ladyclub tai on lauluhetki, mulla on iloinen mieli ja ajatukset miten ihanaa elämä on, en koskaan lähde täältä muutenkaan pahalla mielellä.” Ritva (Ladyclub on säännöllisesti kokoontuva käsityöja askarteluryhmä, SoT -koordinaattorin huom.)

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakkaan palautteen kirjasi A. Tuura Aivojumpparyhmä - vanhat lorut rytmitettynä - aivojen ja liikkeiden yhteistoimintaa

Kuvaus: ”Mukavaa kaivaa vanhat lorut muistin perukoilta tuo mieleen oman lapsuuden ja kun omat lapset olivat pieniä”


2. Tavoitemittari: olohuoneissa toimii keskimäärin 5 omaehtoista toimintaryhmää

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastot Tulos: 5:ssä olohuoneessa toimii yht. 32 erilaista ryhmää. Keskiarvo 6,4.

3. Tavoitemittari: 70 % asiakaskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuonetoiminta on tuonut mielekästä sisältöä elämääni” kanssa

0 kpl (0 %)

4 kpl (8,7 %)

15 kpl (32,6 %)

27 kpl (58,7 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 46/46 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,5 Tulos: 91.3 % vastanneista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa Kotimäki Rinkula+Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0

OEM 0 4 0 0 4

OSM 1 6 4 4 15

TSM 4 8 12 3 27

Vast.yht. 5 18 16 7 46

4. Tavoitemittari: 70 % asiakaskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”voin vaikuttaa olohuonetoiminnan sisältöön” kanssa

1 kpl (2,3 %)

4 kpl (9,3 %)

17 kpl (39,5 %)

21 kpl (48,8 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 43/46 kpl (93,5%)

Vastausten keskiarvo 3,3 Tulos: 88,3 % vastanneista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa Kotimäki Rinkula+Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

TEM 0 0 1 0 1

OEM 0 2 1 1 4

OSM 2 7 6 2 17

TSM 3 7 7 4 21

Vast.yht. 5 16 15 7 43


2. Osatavoite: Olohuoneverkoston toimijoiden työskentelytapa on innovatiivista ja se luo hyviä käytäntöjä Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 85 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuoneverkoston työssä toteutuu keskinäinen kunnioitus” kanssa

1 kpl (6,67 %)

0 kpl (0 %)

4 kpl (26,67 %)

10 kpl (66,67 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 15/19 kpl (78,9%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Verkostokysely

3,5

Tulos: 93,3 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa

2. Tavoitemittari: 85 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuoneverkoston työssä toteutuu yhteisöllisyys” kanssa

1 kpl (6,67 %)

0 kpl (0 %)

7 kpl (46,67 %)

7 kpl (46,67 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 15/19 kpl (78,9%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Verkostokysely

3,3

Tulos: 93,3 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.


3. Tavoitemittari: 85 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ” olohuoneverkoston työssä toteutuu luotettavuus” kanssa

1 kpl (6,67 %)

1 kpl (6,67 %)

3 kpl (20 %)

10 kpl (66,67 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 15/19 kpl (78,9%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Verkostokysely

3,5

Tulos: 86,7 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa

4. Tavoitemittari: Kuvaus hyvästä toimintamallista tai hyvästä käytännöstä

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Olohuoneverkoston kysely, webropol. 19:sta vastaajasta 3 vastasi tähän kohtaan

Kuvaus: 1. Verkostona toteutettava vapaaehtoistyön peruskoulutus on hyvä tapa yhdistää voimat: saadaan laadukas koulutus, jossa mukana monenlaista asiantuntijuutta. Hienoa on suunnitella koulutusta verkostona ja mukavaa. ettei itse tarvitse huolehtia kaikesta, kun vastuu jakautuu useamman kouluttajan kesken. Kun koulutuksesta tiedottaa myös verkoston kautta, niin sana kiirii useammalle koulutuksesta kiinnostuneelle.

2. Kotihoitoon saatu vapaaehtoistoimijoita jotka ulkoiluttavat vanhuksia. Vanhukset pääsevät ulos jokaisen kykenemällä tyylillä 3. Tiedon jakaminen verkoston sisällä sekä yhteisen arviointipohjan, sosiaalisen tilinpidon, luominen on m otivoinut osallistujia kehittämään toimintoja omassa toimessaan ja ”omissa” olohuoneissaan.

5. Tavoitemittari: 70 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”verkoston työ on tuottanut hyviä käytäntöjä” kanssa

1 kpl (6,67 %)

2 kpl (13,33 %)

9 kpl (60 %)

3 kpl (20 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 15/19 kpl (78,9%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Verkostokysely

2,9

Tulos: 80 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.


3. Osatavoite: Olohuoneet ovat turvallisia ja luotettavia paikkoja, joissa mahdollistuu toisen ihmisen kohtaaminen Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuone on turvallinen paikka” kanssa

0 kpl (0 %)

1 kpl (2,2 %)

7 kpl (15,2 %)

38 kpl (82,6 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 46/46 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,8 Tulos: 97,8 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Kotimäki Rinkula+ Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0

OEM 0 1 0 0 1

OSM 0 2 3 2 7

TSM 5 15 13 5 38

Vast.yht. 5 18 16 7 46

2. Tavoitemittari: 80 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuonetoiminta vastaa odotuksiani” kanssa

0 kpl (0 %)

1 kpl (2,2 %)

16 kpl (34,8 %)

29 kpl (63 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 46/46 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,6 Tulos: 97,8 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Kotimäki Rinkula+Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0

OEM 0 1 0 0 1

OSM 1 3 7 5 16

TSM 4 14 9 2 29

Vast.yht. 5 18 16 7 46


3. Tavoitemittari: 65 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olen tutustunut uusiin ihmisiin olohuoneessa” kanssa

0 kpl (0 %)

2 kpl (4,3 %)

7 kpl (15,2 %)

37 kpl (80,4 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 46/46 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,8 Tulos: 95,6% vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä. Kotimäki Rinkula+Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0

OEM 0 1 1 0 2

OSM 0 4 2 1 7

TSM 5 13 13 6 37

Vast.yht. 5 18 16 7 46

4. Tavoitemittari: 50 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuonetoiminnassa saa tuoda esiin eriäviä mielipiteitä” kanssa

0 kpl (0 %)

3 kpl (6,5 %)

13 kpl (28,3 %)

30 kpl (65,2 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 46/46 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,6 Tulos: 93,5 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Kotimäki Rinkula+Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0

OEM 0 2 0 1 3

OSM 2 5 4 2 13

TSM 3 11 12 4 30

Vast.yht. 5 18 16 7 46


5. Tavoitemittari: 85 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuonetoiminnassa saa olla oma itsensä” kanssa

0 kpl (0 %)

3 kpl (6,5 %)

5 kpl (10,9 %)

38 kpl (82,6 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 46/46 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,8 Tulos: 93,5 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Kotimäki Rinkula+Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0

OEM 0 2 1 0 3

OSM 0 3 1 1 5

TSM 5 13 14 6 38

Rupatteluhetki kah ahvvik iku up pp po ose sen n ääressä Rinkulassa

Kädentaitoja Viertolan olohuoneessa

Vast.yht. 5 18 16 7 46


4. Osatavoite: Olohuonetoiminta tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan muotoja Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kolme kuvausta hyvästä kokemuksesta vapaaehtoistoiminnassa

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Lähde: Viertolan olohuoneen Ukkokerhon vapaaehtoisvetäjä

Lähde: Kirjasi A.Tuura vapaaehtoisten järjestämässä tilaisuudessa Kotimäen olohuoneessa

Kuvaus kuinka olohuonetoiminta tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan muotoja:

Vapaaehtoiskyselyt tai haastattelut

”Ryhmän vetäjänä joutuu ottamaan huomioon monen henkilön erilaiset mielipiteet. Samalla tulee ”peilattua” omia arvoja ja asenteita. Terveellistä. Ryhmän jäsenenä oppii kunnioittamaan erilaisia ihmiskohtaloita. Lisäksi oppii aivan uusia asioita.

Kuvaus: vapaaehtoistyön onnistumisen kokemus syntyi asiakkaan palautteesta ”Vieno Kekkonen esiintyi olohuoneessamme. Saimme palautetta : Oli aivan mahtavaa kuunnella ja olla mukana oman aikamme tähden konsertissa”

Ryhmän vetäjänä joutuu koko ajan ”skarppaamaan” eikä voi jäädä kotiin märehtimään omia fyysisiä tai psyykkisiä ongelmiaan

2. Tavoitemittari: 80 % vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olen löytänyt olohuonetoiminnasta mielekkään tavan tehdä vapaaehtoistyötä” kanssa

0 kpl (0 %)

1 kpl (4,3 %)

8 kpl (34,8 %)

14 kpl (60,9 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kysely vapaaehtoistyöntekijöille

kysymykseen vastanneet: 23/23 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,6 Tulos: 95,7 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Vapaaehtoiskys Kotimäki Sahan koulu Vast.yht.

TEM 0 0 0 0

OEM 0 1 0 1

OSM 4 1 3 8

TSM 7 3 4 14

Vast.yht. 11 5 7 23


Tililuokka 100 00

2010

Tililuokka muodostuu 2 tavoitteesta

LOUHELAN KANSALAISTOIMINTA TOTEUTTAA SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISIÄ ARVOJA JA TOIMINNALLE YHDESSÄ SOVITTUJA TOIMINTAPERIAATTEITA

Tavoite 101 00

Louhelan kansalaistoiminnassa luotetaan ihmisten kykyyn toimia aktiivisina kansalaisina Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 101 01 70 % vastanneista ovat osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”voin vaikuttaa kohtaamispaikan toiminnan sisältöön” kanssa Asteikko: Täysin samaa mieltä, Osittain samaa mieltä, Osittain eri mieltä, Täysin eri mieltä.

Indikaattori 101 02 Kansalaistoiminnan keskuksessa toimii vähintään 5 itseohjautuvaa ryhmää

Tu l o s :

Vastaajista 73,2 % kokee voivansa vaikuttaa kansalaistoiminnan keskuksen sisältöön. (n=45/47)

Tu l o s :

Kansalaistoiminnan keskuksessa toimi 12 itseohjautuvaa ryhmää.

90 70 50 30 10

73 %


Indikaattori 10103 Viisi hyvää esimerkkiä itseohjautuvasta ryhmästä:

Esimerkki 1: Monikulttuurisen Ringin suomen kielen kerho kokoontuu kaksi kertaa viikossa vapaaehtoisten vetäjien johdolla opettelemaan suomen kieltä. Useimmiten kerhossa jakaannutaan pienryhmiin suomen kielen osaamisen tason mukaan. Pienryhmissä keskustellaan taito-tason mukaisella suomen kielellä, muokataan vaikeista lauseista helpompia, kirjoitetaan muistiin vieraita sanoja ja tutustutaan kieliopin saloihin. Kerhossa ei edetä kurssimaisen säntillisesti eteenpäin, vaan ottaen huomioon kerholaisten toiveet ja tarpeet. Esimerkki 2: Vapaaehtoistoiminnan keskuksen Rinkulan käsityökerho Ladyklubi on kokoontunut jo vuosia vapaaehtoisen vetäjän johdolla. Ryhmässä tehdään käsitöitä ja askarrellaan monenlaisia tuotteita myytäväksi Rinkulan asiakkaille. Ladyklubin tunnelma on leppoisa ja paikoitellen puhelias, varsinkin kun kahvihetken yhteydessä syvennytään vaihtamaan kuulumisia. Esimerkki 3: Jampan aluetuvan viikoittaista tuolijumpparyhmää vetää asiansaosaava vapaaehtoinen. Vapaaehtoisen mukaan vain näin saa itsekin liikuntaa. Ryhmätilassa jumpatessa kuunnellaan musiikkia ja 45 minuutin tiiviin jumppaamiseen jälkeen hiki onkin jo noussut pintaan ja on aika siirtyä tuvan puolelle elpymään.

Esimerkki 4: Vapaaehtoistoiminnan keskus Rinkulassa vietetään lauluhetkeä keskiviikkoisin puoliltapäivin. Joka viikko vapaaehtoinen laulattaja vaihtuu vapaaehtoistyön välittäjän sovitellessa laulattajien aikatauluja yhteen. Vapaaehtoisten taitojen mukaan välillä lauluhetkessä soi piano tai kitara, joskus lauletaan myös karaokea. Myös pappi käy silloin tällöin vetämässä lauluhetkeä. Esimerkki 5: Monikulttuurisen keskuksen Ringin Hutunkeittäjät ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa laittamaan yhdessä ruokaa. Hutunkeittäjiin osallistujat ovat iältään lapsista vaareihin, niin kantasuomalaisia kuin maahanmuuttajia useasta eri kulttuuritaustasta. Keittiö onkin ollut kovin etninen ja ruokaa on tehty laidasta laitaan aina japanilaisesta sushista kurdilaiseen perinneruokaan ja suomalaiseen ruisleipään. Kaikki eivät mahdu pieneen keittiöön kokkailemaan, joten osa ryhmäläisistä odottaa ruokaa olohuoneessa pelaillen seurapelejä ja yhteisen ruokahetken jälkeen siirtyvät tiskaamaan.


Indikaattori 101 04 50 % toiminnassa mukana olevista ovat osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”toiminnassa voi tuoda esiin myös eriäviä mielipiteitä” kanssa. Asteikko: Täysin samaa mieltä, Osittain samaa mieltä, Osittain eri mieltä, Täysin eri mieltä.

Tu l o s :

79,5 % toiminnassa mukana olevista kokee, että toiminnassa voi tuoda esiin myös eriäviä mielipiteitä. (n=34/37)

90 70 50 30 10

80 %


Tavoite 102 00

Ihmiset tulevat kohdatuksi omana arvokkaana itsenään Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 102 01 90 % toiminnassa mukana olevista on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”koen, että olen tullut kohdatuksi arvostavasti” kanssa Asteikko: Täysin samaa mieltä, Osittain samaa mieltä, Osittain eri mieltä, Täysin eri mieltä.

Tu l o s :

85,3 % toiminnassa mukana olevista kokee, että on tullut kohdatuksi arvostavasti. (n=34/37)

90 70 50 30 10

85 %


Tililuokka 400 00 Tililuokka muodostuu 2 tavoitteesta

LOUHELAN KANSALAISTOIMINTA VAHVISTAA JA LUO YHTEISÖJÄ, JOISSA KOROSTUU AITO KOHTAAMINEN JA ARJEN JAKAMINEN Tavoite 401 00

Toiminnassa mukana olevat ihmiset ovat saaneet arvokasta sisältöä elämäänsä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 401 01

Indikaattori 401 02

70 % toiminnassa mukana olevista kokee toiminnan vähentävän yksinäisyyttä paljon tai erittäin paljon

90 % vapaaehtoistoimijoista on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”Vapaaehtoistyössä palkitsevaa on se, että voi olla muille hyödyksi.” kanssa.

Asteikko: Erittäin paljon. Jonkin verran.

Paljon. Ei lainkaan

Tu l o s :

59 % toiminnassa mukana olevista kokee toiminnan vähentävän yksinäisyyttä paljon tai erittäin paljon. (n=39/47)

Asteikko: Täysin samaa mieltä. Osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä. Täysin eri mieltä.

Tu l o s :

90 70 50 30 10

59 %

89 % vapaaehtoistoimijoista kokee palkitsevana sen, että voi y y olla muille hyödyksi. ((n=9/72) (n (n= =99/7 9//72) 2)

90 70 50 30 10

89 %


Indikaattori 401 03 80 % omaehtoisissa ryhmissä mukana olevista kokee toiminnan mielekkääksi tai erittäin mielekkääksi Asteikko: Erittäin mielekästä, mielekästä, ei lainkaan mielekästä, en ole osallistunut ryhmätoimintaan.

Tu l o s :

88,8 % omaehtoisissa ryhmissä mukana olevista kokee toiminnan mielekkääksi tai erittäin mielekkääksi. (n=27)

90 80 70 50 30

89 %

10

Indikaattori 401 04 2 hyvää esimerkkiä kuinka toiminnassa mukana olevat ovat saaneet arvokasta sisältöä elämään

Kaksi hyvää esimerkkiä kuinka toiminnassa mukana olevat ovat saaneet arvokasta sisältöä elämään: Esimerkki 1: ”Tämä on kuin toinen koti”. Esimerkki 2: ”Tulin tänne aikoinaan ensin työharjoitteluun. Arvostan tätä paikkaa. Vaikka työntekijät vaihtuvat, niin asenne ja toiminnot pysyvät samoina. Hyvä, että olen saanut osallistua myös vetämään toimintoja, aina välillä olen vetänyt bingoa tai mölkkyä. Tämä paikka on peruskivi, hyvä että perinne pysyy.”

Tavoite 402 00

Toiminnassa mukana olevat ihmiset kokevat yhteisöt ihmislähtöisiksi Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 402 01 80 % yhteisöissä toimivista on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”kohtaamispaikka on ihmislähtöinen yhteisö” kanssa Asteikko: täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä, täysin eri mieltä.

Tu l o s :

82,3 % yhteisöissä toimivista pitää yhteisöä on ihmislähtöisenä. (n=34/37)

90 80 70 50 30 10

82 %

Arvot, yhteisöllisyys - Setlementti Louhela ry  
Arvot, yhteisöllisyys - Setlementti Louhela ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, arvot, yhteisöllisyys - Setlementti Louhela ry

Advertisement