Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009

yy Arvot, y yhteisöllisyys Jyvälän Setlementti ry


Päätavoite

1

SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ

2011

jakautuu 3 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus arjen keskellä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

1 kpl (2%)

4 kpl (9%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

3 kpl (7%) ei eri eikä samaa mieltä 3

20 kpl (~46%) jokseenkin samaa mieltä 4

16 kpl (36%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

4,1

Tulos: 82 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 11 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä

2. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

1 kpl (2%)

3 kpl (7%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

9 kpl (20,5%) ei eri eikä samaa mieltä 3

17 kpl (38,5%) jokseenkin samaa mieltä 4

14 kpl (32%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

3,9

Tulos: 70,5 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 9 % oli täysin tai jokseenkin eri mieltä


2. Osatavoite: Jyvälän setlementtityössä on toteutunut yhteisöllisyys Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälässä jaetaan vastuuta” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

1 kpl (2%)

3 kpl (7%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

11 kpl (25%) ei eri eikä samaa mieltä 3

20 kpl (45,5%) jokseenkin samaa mieltä 4

9 kpl (20,5%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

3,8

Tulos: 66 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 9 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä

2. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

0 kpl (0%)

5 kpl (11%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

11 kpl (25%) ei eri eikä samaa mieltä 3

18 kpl (41%) jokseenkin samaa mieltä 4

10 kpl (23%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

3,8

Tulos: 64 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 11% oli jokseenkin tai täysin eri mieltä


3. Osatavoite: Jyvälän setlementtityössä on toteutunut erilaisten ihmisten välinen yhteistyö Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

2 kpl (5%)

4 kpl (9%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

5 kpl (11%) ei eri eikä samaa mieltä 3

19 kpl (43%) jokseenkin samaa mieltä 4

14 kpl (32%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

3,9

Tulos: 75 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 14 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä

2. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

2 kpl (5%)

6 kpl (14%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

9 kpl (20%) ei eri eikä samaa mieltä 3

15 kpl (34%) jokseenkin samaa mieltä 4

12 kpl (27%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

3,7

Tulos: 61 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 19% oli jokseenkin tai täysin eri mieltä


3. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

0 kpl (0%)

4 kpl (9%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

9 kpl (20,5%) ei eri eikä samaa mieltä 3

13 kpl (29,5%) jokseenkin samaa mieltä 4

18 kpl (41%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

4,0

Tulos: 70,5 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 9 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä


Tililuokka 100 00

2010

Tililuokka muodostuu 3 tavoitteesta

SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ Kaikki tililuokan kyselyt on toteutettu asteikolla: 7=vahvasti samaa mieltä 6=samaa mieltä 5=osittain samaa mieltä 4=ei samaa eikä eri mieltä 3=osittain eri mieltä 2=eri mieltä 1=vahvasti eri mieltä 0= en osaa vastata

Tavoite 101 00

Lähimmäisenrakkaus on toteutunut arjen keskellä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 101 01 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan” kanssa.

Tu l o s :

74 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Jyvälässä hyväksytään toinen toisemme sellaisenaan (7-6). (n=35/70)

Indikaattori 101 02 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan” kanssa.

Tu l o s :

Kukaan sidosryhmäkyselyyn vastanneista ei ole eri mieltä siitä, että Jyvälässä hyväksytään toinen toisemme sellaisenaan (2-1). (n=35/70)

90 80 70 50 30

74 %

10

90 70 50 30 10

0 %


Indikaattori 101 03 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia” kanssa.

Tu l o s :

63 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia (7-6). (n=35/70)

Indikaattori 101 04 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia” kanssa.

Tu l o s :

6 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä, että Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia (2-1). (n=35/70)

90 80 70 50 30

63 %

10

90 70 50 30 10

6 %


Tavoite 102 00

Yhteisöllisyys on toteutunut Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 102 01 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä jaetaan vastuuta” kanssa.

Tu l o s :

62 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Jyvälässä jaetaan vastuuta (7-6). (n=34/70)

Indikaattori 102 02 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä jaetaan vastuuta” kanssa.

Tu l o s :

3 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä, että Jyvälässä jaetaan vastuuta (2-1). (n=34/70)

Indikaattori 102 03 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä halutaan toimia työntekijän parhaaksi” kanssa.

Tu l o s :

64 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Jyvälässä halutaan toimia työntekijän parhaaksi (7-6). (n=33/70)

Indikaattori 102 04 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä halutaan toimia työntekijän parhaaksi” kanssa.

6 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä, että Jyvälässä halutaan toimia työntekijän parhaaksi (2-1). (n=33/70)

90 80 70 50 30

62 %

10

90 70 50 30 10

3 %

90 80 70 50 30

64 %

10

90 70 50 30 10

6 %


Indikaattori 102 05 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa” kanssa.

Tu l o s :

65 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa (7-6). (n=34/70)

Indikaattori 102 06 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa” kanssa.

Tu l o s :

3 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä, että Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa (2-1). (n=34/70)

90 80 70 50 30

65 %

10

90 70 50 30 10

3 %


Tavoite 103 00

Erilaisten ihmisten välinen yhteistyö on toteutunut Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori 103 01 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta” kanssa.

Tu l o s :

68 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta (7-6). (n=34/70)

Indikaattori 103 02 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta” kanssa.

Tu l o s :

3 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä, että Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta (2-1). (n=34/70)

Indikaattori 103 03 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä” kanssa.

Tu l o s :

50 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä (7-6). (n=34/70)

Indikaattori 103 04 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä” kanssa.

Tu l o s :

9 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä, että Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä (2-1). (n=34/70)

90 80 70 50 30

68 %

10

90 70 50 30 10

3 %

90 80 70 50 30

50 %

10

90 70 50 30 10

9 %


Indikaattori 103 05 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä on avoin ja turvallinen ilmapiiri” kanssa.

Indikaattori 103 06 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä on avoin ja turvallinen ilmapiiri” kanssa.

Tu l o s :

64 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Jyvälässä on avoin ja turvallinen ilmapiiri (7-6). (n=33/70)

Tu l o s :

9 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä, että Jyvälässä on avoin ja turvallinen ilmapiiri (2-1). (n=33/70)

Indikaattori 103 07 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä” kanssa.

Indikaattori 103 08 Jyvälän Setlementti ry:n sisäisiä sidosryhmiä (=hallitus, henkilöstö) edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä” kanssa.

Tu l o s :

61 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä (7-6). (n=33/70)

Tu l o s :

Kukaan sidosryhmäkyselyyn vastanneista ei ole eri mieltä siitä, että Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä (2-1). (n=33/70)

90 80 70 50 30

64 %

10

90 70 50 30 10

9 %

90 80 70 50 30

61 %

10

90 70 50 30 10

0 %


100 00

2009

JYVÄLÄ ON TOTEUTTANUT SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISIÄ ARVOJA Tässä tililuokassa Jyvälän Setlementti ry:n sisäisillä sidosryhmillä tarkoitetaan hallitusta ja henkilöstöä. Kaikki tililuokan kyselyt on toteutettu asteikolla: 7=vahvasti samaa mieltä 6=samaa mieltä 5=osittain samaa mieltä 4=ei samaa eikä eri mieltä 3=osittain eri mieltä 2=eri mieltä 1=vahvasti eri mieltä 0= en osaa vastata

101 00

Jyvälän Setlementti ry on toteuttanut arjen keskellä toteutuvaa lähimmäisenrakkautta 101 01

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ” Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan” kanssa.

80 100

0

69%

69 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan (7-6). (n=48/94) 101 02

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ” Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan” kanssa

10 100

0

0%

Kukaan sidosryhmäkyselyyn vastanneista ei ole eri mieltä siitä että Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan (2-1). (n=48/94 ) 101 03

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia” kanssa

55 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia (7-6). (n=47/94)

80 100

0

55%


101 04

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia” kanssa

10 100

0

0% Kukaan sidosryhmäkyselyyn vastanneista ei ole eri mieltä siitä että Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia (2-1). (n=47/94)

102 00

Jyvälän Setlementti ry on toteuttanut yhteisöllisyyttä

102 01

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä jaetaan vastuuta” kanssa

80 100

0

60%

60 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä jaetaan vastuuta (7-6). (n=47/94) 102 02

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä jaetaan vastuuta” kanssa

10

0%

Kukaan sidosryhmäkyselyyn vastanneista ei ole eri mieltä siitä että Jyvälässä jaetaan vastuuta (2-1). (n=47/94) 102 03

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä halutaan toimia työntekijän parhaaksi” kanssa

54 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä halutaan toimia työntekijän parhaaksi (7-6). (n=48/94)

100

0

80 100

0

54%


102 04

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä halutaan toimia työntekijän parhaaksi” kanssa

10 100

0

4%

4 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä että Jyvälässä halutaan toimia työntekijän parhaaksi (2-1). (n=48/94) 102 05

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Yhteisö kantaa vastuuta jäsenistään” kanssa

80 100

0

47%

47 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että yhteisö kantaa vastuuta jäsenistään (7-6). (n=45/94) 102 06

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 10 korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ” Yhteisö kantaa vastuuta jäsenistään” kanssa 0

100

4% 4 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä että yhteisö kantaa vastuuta jäsenistään (2-1). (n=45/94) 102 07

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa” kanssa

80 100

0

54%

54 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä annamme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa (7-6). (n=48/94) 102 08

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta 10 ja rohkaisua arjen toimissa” kanssa

2 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä että Jyvälässä annamme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa (2-1). (n=48/94)

100

0

2%


103 00

Jyvälän Setlementti ry on toteuttanut erilaisten ihmisten välistä yhteistyötä 103 01

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta” kanssa

80 100

0

63%

63 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta (7-6). (n=46/94)

103 02

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta” kanssa

10 100

0

0%

Kukaan sidosryhmäkyselyyn vastanneista ei ole eri mieltä siitä että Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta (2-1). (n=46/94) 103 03

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä” kanssa

42 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä (7-6). (n=45/94)

80 100

0

42%


103 04

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä” kanssa

10

0%

Kukaan sidosryhmäkyselyyn vastanneista ei ole eri mieltä siitä että Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä (2-1). (n=45/94) 103 05

80

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä on avoin ja turvallinen ilmapiiri” kanssa

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän ”Jyvälässä on avoin ja turvallinen ilmapiiri” kanssa

52%

10

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä” kanssa

4%

80

Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä 10 väittämän ”Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä” kanssa

2 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä että Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä (2-1). (n=45/94)

100

0

69%

69 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä (7-6). (n=45/94) 103 08

100

0

4 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä että Jyvälässä on avoin ja turvallinen ilmapiiri (2-1). (n=46/94) 103 07

100

0

52 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä on avoin ja turvallinen ilmapiiri (7-6). (n=46/94) 103 06

100

0

100

0

2%

Arvot, yhteisöllisyys - Jyvälän Setlementti ry  
Arvot, yhteisöllisyys - Jyvälän Setlementti ry  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain, arvot, yhteisöllisyys - Jyvälän Setlementti ry

Advertisement