Page 1

SET

SIAA

EN SO I T T N E

M

SETLE

LOK U T T E LIS

AIN T T I O TEEM

A T A N J 012 I 2 A M O I LT E T O D N T I I UO P R V O U U T T L U K


JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä edistää elinikäistä oppimista – Jyvälän kansalaisopisto 4 Toimintaa resursoidaan tasapuolisesti eri ikäryhmien välillä Osaamista on vahvistettu kurssitoiminnan avulla Hyvinvointia on edistetty kurssitoiminnan avulla Opiskelijat ovat tyytyväisiä kansalaisopiston kursseihin

3


TELY

ESIT N O N N I TOIM

Jyvälän kansalaisopisto tarjosi yleissivistävää koulutusta kaikenikäisille. Toiminnan tavoitteena oli elinikäisen oppimisen mahdollistaminen sekä hyvinvoinnin vahvistaminen. Tähän pyrittiin tarjoamalla laadukkaita, ajanmukaisia ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia koulutuspalveluja. Monipuolinen kurssitoiminta tarjosi musiikkia, kädentaitoja, elämäntaitoja, fyysisen kunnon ylläpitoa ja hyvää oloa. Toteutuneita valtionosuustunteja oli 4308, valtionosuuskursseja oli 223 ja opiskelijoita 2203. Ylimääräisellä valtionosuudella ja opintoseteliavustuksella toteutettiin kaksi yhteensä 342 tunnin Avaimet onnistumiseen –koulutusta nuorille maahanmuuttajanaisille. Opistolla oli edelleen mahdollisuus myöntää opetushallituksen opintosetelityyppisen avustuksen turvin alennuksia kurssimaksuista työttömille ja maahanmuuttajille. Lisäksi avustuksen turvin toteutettiin kirjoittajaryhmä ja englannin ryhmä seniori-ikäisille.

4


5


– E: T PPIMISTA I O O Ä V T A S T I Ä 5 PÄÄ Ä ELINIKavoitteeseen Ä T S I D E t JYVÄLÄ utuu 4 osa a k ja e it o v a päät

PISTO

LAISO N KANSA

JYVÄLÄ

1. OSATAVOITE: TOIMINTAA RESURSOIDAAN TASAPUOLISESTI ERI IKÄRYHMIEN VÄLILLÄ osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1.Tavoitemittari:Yhdenmukaistetaan kurssien määrä eri ikäryhmien välillä suhteessa eri ikäryhmien osallistujamääriin. Tulos: Tarjottujen kurssien osuudet kohderyhmittäin: lasten ryhmät 21 % kokonaistarjonnasta senioriryhmät 10 % kokonaistarjonnasta Kohderyhmien osuudet koko opiskelijamäärästä (netto-opiskelijat): lapsia eli 0-15 v: 16 % senioreita eli yli 61 v: 25 % Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastotieto

Tuloksen itsearviointi: Lapsille suunnatun tarjonnan osuus kokonaistarjonnasta on suurempi kuin alle 16-vuotiaiden osuus opiskelijoista. Senioriikäisillä tilanne on päinvastoin. Tämän perusteella voisi olla aihetta miettiä, josko lapsille suunnattua tarjontaa voisi jonkun verran vähentää ja vastaavasti senioriryhmiä lisätä. Jälkimmäisessä on kuitenkin syytä olla maltillinen, koska tälläkin hetkellä vain n. puolet seniori-ikäisistä osallistuu varsinaisiin senioreiden omiin opintoryhmiin. Laatija: Asta Niemi

6

Päivämäärä: 22.3.2013


2. OSATAVOITE: OSAAMISTA ON VAHVISTETTU KURSSITOIMINNAN AVULLA osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1.Tavoitemittari: Kaksi valittua esimerkkiä kursseista, joilla on vahvistettu opiskelijoiden osaamista Tulos: Esimerkki 1: Äänenkäytöstä itsetuntoa ja vapautta Äänenkäytön kurssilla perehdytään kehon hallintaan ja hengitykseen sekä rentoon ja luonnolliseen äänenkäyttöön käytännön harjoitusten avulla. Opettajana toimii Jaana Eloranta.Vuoden 2012 kahdelle äänenkäytön kurssille osallistui yhteensä 18 opiskelijaa. Kurssipalautteiden mukaan kurssi vahvisti osallistujien tietoja ja taitoja: ”Loistavia neuvoja äänenkäyttöön.” ”Sain todella hyviä työkaluja äänen ja kehon käyttöön! ” Esimerkki 2: Astangajoogan alkeet Astangajooga on kokonaisvaltainen menetelmä hyvinvoinnin, tasapainon ja terveyden ylläpitämiseksi. Kurssilla opetellaan astangajoogan perusteet. Opettajana toimii Jura Mikkola.Vuoden 2012 kahdelle astangajoogan alkeiskurssille osallistui yhteensä 22 opiskelijaa. Kurssipalautteiden mukaan kurssi vahvisti osallistujien tietoja ja taitoja: ”Todella hyvä (ope) ja jaksoi alussa ”kerrata” liikettä, opin hyvin.” ”En tiennyt oikeastaan mitään joogasta, joten todella paljon se vahvisti (tietojani ja taitojani).” Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tulos on kerätty kurssipalautteiden sanallisista arvioista vuonna 2012. Kurssipalaute täytettiin opiston uusilla kursseilla sekä sellaisilla kursseilla, joissa osallistujista vähintään puolet oli uusia opiskelijoita eli vuonna 2012 yhteensä 55 kurssilla. Palautteen sai täytettäväksi 531 opiskelijaa ja sen täytti heistä 330. Vastausprosentti oli siis 62 %.

Tuloksen itsearviointi: Tulokset osoittavat osaamisen vahvistuneen opiston kursseilla (myös seuraava tavoitemittari) Laatija: Asta Niemi

7

Päivämäärä: 22.3.2013


2.Tavoitemittari: Opiskelijat ovat väittämän Kurssi vahvisti tietojani ja taitojani kanssa melko samaa mieltä (vastausten keskiarvotavoite = 1). Kurssi vahvisti tietojani ja taitojani

0 kpl

2 kpl

11 kpl

93 kpl p

217 kpl

4 kpl

(0%)

(0.6%)

(3.4%)

(28.4%)

(66.4%)

(1.2%)

eri mieltä

melko eri mieltä

ei samaa eikä eri mieltä

melko samaa mieltä

samaa mieltä

en osaa sanoa

-2

-1

0

1

2

1.0 1 00 1. 1.00

Tavoitekeskiarvo

Vastanneet: 327 / 531 kpl (61.6%)

Saavutettu keskiarvo

1.6 1 63 1. 1.63

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tuloksen itsearviointi: Tulos on kerätty kurssipalautteista vuonna 2012. Tulokset osoittavat osaamisen vahvistuneen opiston kursseilla (myös edellinen Kurssipalaute täytettiin opiston uusilla kursseilla sekä tavoitemittari) sellaisilla kursseilla, joissa osallistujista vähintään puolet oli uusia opiskelijoita eli vuonna 2012 yhteensä 55 kurssilla. Palautteen sai täytettäväksi 531 opiskelijaa ja sen täytti heistä 330. Vastausprosentti oli siis 62 %. Laatija: Asta Niemi

8

Päivämäärä: 22.3.2013


3. OSATAVOITE: HYVINVOINTIA ON EDISTETTY KURSSITOIMINNAN AVULLA osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1.Tavoitemittari: Kaksi valittua esimerkkiä kursseista, jotka ovat edistäneet hyvinvointia Tulos: Esimerkki 1: Musiikkia odottaville äideille Rentoudutaan musiikin avulla, lauletaan ja liikutaan musiikin tahtiin. Tutustutaan myös synnytyslauluun ja opetellaan loruja ja lastenlauluja. Opettajana on Sinikka Kivelä. Syksyn 2012 kurssille osallistui kahdeksan opiskelijaa. Kurssipalautteiden mukaan osallistujien hyvinvointi parani: ”Joka kerta odotin tuntia ja hyvillä mielin lähdin kotiin.” ”Hyvät rentoutustekniikat. Kiva tavata toisia samassa elämäntilanteessa olevia.” ”Oma aika ja raskauteen keskittyminen oli ihanaa!” Esimerkki 2:Yrttisalvojen monet mahdollisuudet Kurssilla tutustutaan salvakasveihin, erilaisten vaivojen hoitoon salvojen avulla sekä salvapohjan perusraakaaineisiin. Valmistetaan myös kaksi erilaista salvaa. Opettajana on Minna Puntala. Kevään 2012 kurssille osallistui 10 opiskelijaa. Kurssipalautteiden mukaan kurssi edisti osallistujien hyvinvointia: ”Rentouttava lauantai-iltapäivä mukavassa seurassa! Ohjaaja loi välittömällä ja persoonallisella otteella mukavaa tunnelmaa.Voimauttava kokemus, jonka myötä sai myös uutta tietoa ja konkreettista mukavaa kotiin vietävää!” ”Oli tosi kiva ja rento ilmapiiri.Vaihdettiin ”kokemuksia” ja tuntemuksia monesta asiasta.” Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tulos on kerätty kurssipalautteiden sanallisista arvioista vuonna 2012. Kurssipalaute täytettiin opiston uusilla kursseilla sekä sellaisilla kursseilla, joissa osallistujista vähintään puolet oli uusia opiskelijoita eli vuonna 2012 yhteensä 55 kurssilla. Palautteen sai täytettäväksi 531 opiskelijaa ja sen täytti heistä 330. Vastausprosentti oli siis 62 %.

Tuloksen itsearviointi: Tulokset osoittavat kurssitoiminnan edistäneen osallistujien hyvinvointia (myös seuraava tavoitemittari) Laatija: Asta Niemi

9

Päivämäärä: 22.3.2013


2.Tavoitemittari: Opiskelijat ovat väittämän Kurssi edisti hyvinvointiani kanssa melko samaa mieltä (vastausten keskiarvotavoite = 1). .XUVVLHGLVWLK\YLQYRLQWLDQL

0 kpl

1 kpl

15 kpl

78 kpl

229 kpl

4 kpl

(0%)

(0.3%)

(4.6%)

(23.9%)

(70%)

(1.2%)

eri mieltä

melko eri mieltä

ei samaa eikä eri mieltä

melko samaa mieltä

samaa mieltä

en osaa sanoa

-2

-1

0

1

2

1.0 1 00 1. 1.00

Tavoitekeskiarvo

Vastanneet: 327 / 531 kpl (61.6%)

Saavutettu keskiarvo

7LHWRMDWXORNVHQNRNRDPLVHVWD

1.6 1 66 1. 1.66

7XORNVHQLWVHDUYLRLQWL Tulos on kerätty kurssipalautteista vuonna 2012. Tulokset osoittavat kurssitoiminnan edistäneen osallistujien hyvinvointia (myös Kurssipalaute täytettiin opiston uusilla kursseilla sekä edellinen tavoitemittari) sellaisilla kursseilla, joissa osallistujista vähintään puolet oli uusia opiskelijoita eli vuonna 2012 yhteensä 55 kurssilla. Palautteen sai täytettäväksi 531 opiskelijaa ja sen täytti heistä 330. Vastausprosentti oli siis 62 %. /DDWLMD Asta Niemi 3lLYlPllUl 22.3.2013

10


4. OSATAVOITE: OPISKELIJAT OVAT TYYTYVÄISIÄ KANSALAISOPISTON KURSSEIHIN osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1.Tavoitemittari: Opiskelijoiden kurssille antamien kokonaisarvosanojen keskiarvo on 4 .XUVVLVDDPLQXOWDNRNRQDLVDUYRVDQDQ

0 kpl

1 kpl

2 kpl

113 kpl

205 kpl

(0%)

(0.3%)

(0.6%)

(35.2%)

(63.9%)

1 heikoin

2

3

4

5 paras

1

2

3

4

5

4.0 4 00 4. 4.00

Tavoitekeskiarvo

Vastanneet: 321 / 531 kpl (60.5%)

Saavutettu keskiarvo

4.6 4 63 4. 4.63

7LHWRMDWXORNVHQNRNRDPLVHVWD

7XORNVHQLWVHDUYLRLQWL Tulos on kerätty kurssipalautteista vuonna 2012. Tulos osoittaa opiskelijoiden olevan kokonaisuudessaan tyytyväisiä Kurssipalaute täytettiin opiston uusilla kursseilla sekä kansalaisopiston kursseihin. sellaisilla kursseilla, joissa osallistujista vähintään puolet oli uusia opiskelijoita eli vuonna 2012 yhteensä 55 kurssilla. Palautteen sai täytettäväksi 531 opiskelijaa ja sen täytti heistä 330. Vastausprosentti oli siis 62 %. /DDWLMD Asta Niemi

11

3lLYlPllUl 22.3.2013

Opinto- ja kulttuuritoiminta  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you