Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

MIELENTERVEYS- JA LÄHIÖTYÖ SEKÄ VAIKEAT ELÄMÄNTILANTEET


4. PUIJOLA KASVATTAA SOSIAALISTA PÄÄOMAA - LÄHIÖTYÖ

4

4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON MERKITTÄVÄÄ

8

4.1 Asukastupatoiminta ylläpitää yhteisöllisyyttä 4.2 Asiakkaat ovat saaneet apua arjessa 4.3 Henkilöitä on työllistetty 4.4 On vahvistettu työllistymisen mahdollisuuksia

4.1 Vapaaehtoistoiminta pystyy vastaamaan avunpyyntöihin 4.2 Avun tarvitsijat ovat tyytyväisiä saamaansa apuun 4.3 Vapaaehtoisia toimijoita on riittävästi 4.4 Vapaaehtoistoiminta on merkityksellistä 4.5 Vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää

5. KOSKELA JÄRJESTÄÄ ARVOKASTA TOIMINTAA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE – KOSKEN KLUBITALO

12

5. LOUHELAN SOVITTELU AUTTAA IHMISIÄ RATKAISEMAAN KONFLIKTINSA

16

5. UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ ASIAKKAILLE

20

6. PUIJOLA TUKEE RIKOKSETTOMAAN ELÄMÄÄN – MAHKU KOKEILU- JA KEHITTÄMISHANKE

24

5.1 Klubitalotoiminta on arvostettua 5.2 Kävijämäärä vuonna 2011 on korkeampi kuin v. 2010 5.3 Jäsenet palaavat työelämää 5.4 Klubitalolla käynti vaikuttaa jäseniin niin,että he voivat paremmin ja elämänlaatu on parantunut 5.5 Jäsenten kykyyn tehdä työtä luotetaan 5.6 Mielenterveyskuntoutujille on tarjottu aktiivisen arkipäivän mahdollisuus 5.1 Sovittelun osapuolet kokevat olleensa osallisena myönteisessä prosessissa laadittiinpa sopimus tai ei 5.2 Vapaaehtoissovittelijat kokevat sovittelun itselleen ja yhteisölleen merkitykselliseksi ja arvokkaaksi 5.1 Asuminen on laadukasta 5.2 Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavuus on hyvää 5.3 Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta on monipuolista 5.4 Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta on toimintakykyä edistävää 5.5 Kehitysvamma-asiakkaiden asuminen on Ukonhatussa toimintakykyä ylläpitävää 5.6 Ukonhattu auttaa elämän eri tilanteissa

6.1 Mahkulaiset kokivat, että Mahkulaan on ollut helppo tulla 6.2 Mahkulainen on saanut apua elämäntilanteensa helpottamiseksi 6.3Mahkun toiminnot antoivat osallisuuden mahdollisuuksia 6.4 Mahkulainen on saanut vertaistukea 6.5 Mahku on tukenut mahkulaisten päihteetöntä ja rikoksetonta elämää

3


Päätavoite

4

PUIJOLA KASVATTAA SOSIAALISTA PÄÄOMAA – LÄHIÖTYÖ jakautuu 4 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Asukastupatoiminta ylläpitää yhteisöllisyyttä Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Asukastuvilla on ollut 40 000 käyntiä

2. Tavoitemittari: Asukastuvilla on järjestetty 60 tapahtumaa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kooste päivittäisistä käyntitilastoista

Tapahtumatilastot

Tulos: Asukastuvilla ollut yhteensä 53209 käyntiä

Tulos: Asukastuvilla on järjestetty 59 tapahtumaa.

3. Tavoitemittari: Asukastuvilla harjoittelee ja työskentelee eri kulttuuriryhmiin ja kansallisuuksiin kuuluvia henkilöitä

4. Tavoitemittari: On mahdollistettu kansalaisyhteiskunnan toimintaa tarjoamalla ilmaisia kokoontumistiloja 30 vakituisesti kokoontuvalle ryhmälle ja 50 kokoukselle tai tapahtumalle

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Henkilöstölistat

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tupavastaavien ylläpitämät viikko-ohjelmat ja iltavarauslistat

Tulos: Lähiötyössä on työssä tai harjoittelussa seitsemään eri kansallisuus- tai kulttuuriryhmään kuuluvia henkilöitä

Tulos: Asukastuvilla on kokoontunut 25 säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää ja kokouksia tuvilla on ollut 37.

2. Osatavoite: Asiakkaat ovat saaneet apua arjessa Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Asukastupien asiakkaille on jaettu 40 000 pussia leipää ilmaiseksi. Tietoja tuloksen kokoamisesta:

2. Tavoitemittari: Asiakkaat ovat saaneet ruokailla asukastuvalla omakustannushintaan 800 kertaa. Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tilastot

Ruokailuun osallistuneiden määrä

Tulos: Asukastupien asiakkaille on jaettu 46 956 pussia leipää ilmaiseksi.

Tulos: Asiakkaat ovat saaneet ruokailla asukastuvalla omakustannushintaan 1331 kertaa.

Leivänjako jakautui asukastuvittain seuraavasti: Katiska 4603 Koillistuuli 6439 Kotikulma 14799 Linnantupa 1038 Länsi-Puijo 12724 Puijonlaakso 7353

4


3. Tavoitemittari: Kirjallinen kuvaus siitä, miten asiakas on saanut apua arjessa

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvauksen laatija: Anne Nevalainen (vastaava ohjaaja)

Kuvaus: Mielenterveyskuntoutuja Pekalla (nimi muutettu) ei ole perhettä ja sisarukset asuvat kaukana. Hän on käynyt Kotikulmalla melkein 13 vuotta säännöllisesti joka maanantai, keskiviikko ja perjantai. Kotikulmalla käynti rytmittää viikkoa ja antaa hänelle ystäviä, virikkeitä, turvallisuuden tunnetta, sisältöä arkeen sekä tunteen, että kuuluu johonkin ryhmään. Kotikulman henkilökunta on vuosien varrella auttanut Pekkaa monessa kohtaa: on varattu lääkäriaikoja ja neuvottu erilaisten viranomaisasioiden hoitamisessa. Pekka on osallistunut melkein kaikille Kotikulman järjestämille retkille ja tapahtumiin. Kerran hän totesi, että talkooretket ovat hänelle kuin mökkireissuja, ainoita keinoja päästä esimerkiksi järvenrantaan mökkimaisemiin viettämään aikaa.

Kotikulman ompelupalvelu on korjannut Pekan vaatteita ja hän on saanut hankittua sekä itselleen että lahjaksi läheisilleen käsitöitä, kuten villasukkia ja lapasia. Joka käyntikerta mukaan tarttuu myös leipää, jota Kotikulma jakaa ilmaiseksi joka arkipäivä. Pekka saattaa soittaa joskus aamulla ja pyytää varaamaan hänelle leivän. Näin hän saa mieleisensä leivän, vaikka tuleekin käymään vasta iltapäivällä, jolloin leivät voivat olla jo loppuneet. Jos Pekasta ei jostakin syystä kuulu muutamaan päivään, Kotikulmalta soitetaan ”tarkistussoitto”, onko hänellä kaikki hyvin. Pekka myös ilmoittaa itse, jos poikkeuksellisesti ei saavukaan Kotikulmalle maanantaina, keskiviikkona tai perjantaina. Pekka on kiitollinen ja hyvillään, että hänestä pidetään huolta.

4. Tavoitemittari: Asiakkaille on tarjottu mahdollisuus ilmaiseen ATK:n käyttöön ja neuvontaan 250 päivänä 30 tietokoneella

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastot

Tulos: Asiakkaille on tarjottu mahdollisuus ilmaiseen ATK:n käyttöön ja neuvontaan 35 tietokoneella kaikkina vuoden 2011 arkipäivinä eli yli 250 päivänä. Asukastuvilla on asiakkaiden käytössä tietokoneita seuraavasti: Petosen asukastupa 14 Kotikulma 2 Puijonlaakso 4 Katiska 4 Länsi-Puijo 6 Koillistuuli 3 Linnanpelto 2 YHT. 35

5


3. Osatavoite: Henkilöitä on työllistetty

Osatavoitetta on mitattu 6 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Lähiötyössä on ollut 50 henkilöä palkkatukityössä.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

2. Tavoitemittari: Palkkatuella työllistetyt henkilöt ovat tehneet 12 henkilötyövuotta.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tilasto

Tilasto

Tulos: Lähiötyössä ollut 73 henkilöä palkkatukityössä.

Tulos: Palkkatuella työllistetyt henkilöt ovat tehneet 18 henkilötyövuotta.

3. Tavoitemittari: Lähiötyössä on ollut 25 henkilöä työharjoittelussa tai työvalmennuksessa.

4. Tavoitemittari: Työharjoittelussa ja työvalmennuksessa olleet ovat tehneet 1 henkilötyövuoden.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tilasto

Tilasto

Tulos: Lähiötyössä on ollut 41 henkilöä työharjoittelussa tai työvalmennuksessa

Tulos: Työharjoittelussa ja työvalmennuksessa olleet ovat tehneet 7 henkilötyövuoden

5. Tavoitemittari: Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 7 henkilöä. Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilasto

6. Tavoitemittari: Kuntouttavassa työtoiminnassa olleet henkilöt ovat osallistuneet työtoimintaan 550 päivänä. Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos: Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 14 henkilöä.

Tilasto

Tulos: Kuntouttavassa työtoiminnassa olleet henkilöt ovat tehneet yht. 3 henkilötyövuotta. Työtoimintaan v. 2011 on osallistuttu 556 päivänä.

4. Osatavoite: On vahvistettu työllistymisen mahdollisuuksia Osatavoitetta on mitattu 6 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Henkilöstöpalavereihin on osallistuttu 160 kertaa. Tietoja tuloksen kokoamisesta:

2. Tavoitemittari: Henkilöstölle on pidetty 40 kahdenkeskistä työllistymispolku -keskustelua. Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tilastot henkilöstöpalavereihin osallistuneista

Tilastot henkilöstöpalavereihin osallistuneista

Tulos: Henkilöstölle on pidetty 156 kahdenkeskistä työllistymispolku -keskustelua.

Tulos: Henkilöstöpalavereihin on osallistuttu 196 kertaa. 6


3. Tavoitemittari: Henkilöstön koulutuksiin on osallistunut 40 henkilöä.

4. Tavoitemittari: Lähiötyössä on ollut harjoittelemassa 20 opiskelijaa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Osallistumislistat

Henkilöstölistat

Tulos: Lähiötyössä on ollut harjoittelemassa 16 opiskelijaa.

Tulos: Henkilöstön koulutuksiin on osallistunut 44 henkilöä.

5. Tavoitemittari: Kirjallinen kuvaus siitä, kuinka Puijolassa työskentely on lisännyt työllistymisen mahdollisuuksia. Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvauksen laatija: Hannele Nykänen (lähiötyön koordinaattori)

Kuvaus: Yli kaksi vuotta työttömänä ollut keskiikäinen nainen tuli asukastuvalle työntekijäksi palkkatuettuun työsuhteeseen. Työ sujui hyvin ja hän sai positiivista palautetta työstään. Puolen vuoden jälkeen hän yleni tupavastaavaksi ja onnistui edelleen työtehtävissään. Palkkatuetun työsuhteen lopulla hän otti yhteyttä siivousalan yritykseen, jonne hän työllistyi

6. Tavoitemittari: Lähiötyössä työsuhteessa tai harjoittelussa olleista on sijoittunut vapaille työmarkkinoille 5 henkilöä. Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastot

Tulos: Lähiötyössä työsuhteessa tai harjoittelussa olleista on sijoittunut vapaille työmarkkinoille 5 henkilöä.

7

aluksi osa-aikaiseksi työntekijäksi. Muutaman kuukauden työn jälkeen hän oli jo kokoaikainen työntekijä ja hieman myöhemmin vastuullisessa asemassa. Asukastuvalla työskentely aktivoi pitkään työttömänä olleen työntekijän yrittämään työllistymistä tosissaan. Hyvä työtodistus vakuutti siivousalan yrittäjän hänen palkkaamisensa kannattavuudesta.


Päätavoite

4.

SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON MERKITTÄVÄÄ jakautuu 5 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Vapaaehtoistoiminta pystyy vastaamaan avunpyyntöihin Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 95 % kertaluontoista vapaaehtoista apua pyytäneistä saa avun Rinkulasta

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastot

Tulos: 95 % = Kertaluonteisia avunpyyntöjä yht. 175, joista 166:ään pystyttiin vastaamaan

2. Osatavoite: Avun tarvitsijat ovat tyytyväisiä saamaansa apuun Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 85 % asiakaskyselyyn vastanneista on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”Olen ollut tyytyväinen Rinkulasta saamaani apuun” kanssa

0 kpl (0 %)

1 kpl (2,5 %)

3 kpl (7,7 %)

35 kpl (89,8 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Vastaajat: Rinkulan avunvälityksen asiakkaat, maahanmuuttaja-asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 39/85 kpl (45,9%)

Vastausten keskiarvo 3,9 Tulos: 97,8 % asiakaskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Rinkulan avun. Rinki Vast.yht.

Kunnon kohotusta Rinkulassa vapaaehtoisen ohjauksessa

8

TEM 0 0 0

OEM 1 0 1

OSM 1 2 3

TSM 10 25 35

Vast.yht. 12 27 39


3. Osatavoite: Vapaaehtoisia toimijoita on riittävästi Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kansalaistoiminnan keskuksessa vapaaehtoisia toimijoita on listoilla vähintään 80

2. Tavoitemittari: Uusia vapaaehtoisia tulee toimintaan mukaan vuoden aikana vähintään 8

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Rinkulan ja Ringin vapaaehtoissopimukset

Rinkulan ja Ringin vapaaehtoistilastot

Tulos: Vuoden aikana toimintaan tuli mukaan 13 uutta vapaaehtoista: Rinkulaan 5 ja Rinkiin 8 henkilöä (joista 3 maahanmuuttajaa)

Tulos: Rinkulassa vapaaehtoisia 58, Ringissä 23. Yht. 81

4. Osatavoite: Vapaaehtoistoiminta on merkityksellistä Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 85 % asiakaskyselyyn vastanneista on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”vapaaehtoinen apu on helpottanut arjessa selviytymistäni” kanssa

1 kpl (8,3 %)

0 kpl (0 %)

3 kpl (25 %)

8 kpl (66,7 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Vastaajat: Rinkulan avunvälityksen asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 12/58 kpl (20,7%)

Vastausten keskiarvo 3,9 Tulos: 91,7 % asiakaskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.

2. Tavoitemittari: Kolme esimerkkiä, kuinka vapaaehtoinen apu helpottaa arjessa selviytymistä.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Rinki asiakas kansainvälisessä päivässä 8.12.2011

Esimerkki 1: The volunters work of Louhela help in my daily life specially suomi kieli.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysely Rinkulan avunvälityksen asiakkaille

Esimerkki 2: Olen kiitollinen, kun olen saanut tukihenkilön mukaani käydessäni sairaalan poliklinikalla. En olisi jaksanut yksin etsiä eri paikkoja. Tukihenkilö on ollut mukana iloissa ja suruissa. Hän ei ole jättänyt yksin. Kiitos Esimerkki 3: Vapaaehtoinen auttaja hoitaa kauppa ja postiasiat. ja mahdolliset muut vastaavat. En tiedä, miten muuten saisin näin hyvin toimivan, vastaavan avun. 9


3. Tavoitemittari: Kaksi esimerkkiä siitä, mitä ”auttaja” saa/hyötyy vapaaehtoistyöstä

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Rinkulan ja Ringin vapaaehtoiset (kysely tai haastattelu)

Kuvaus 1: Kokemuksia ja tunnelmia vapaaehtoistyöstä Lähdin mukaan vapaaehtoistyöhön sen vuoksi, että haluan auttaa muita nyt kun minulla on myös päivällä aikaa. Olen itse saanut opiskella, joten on ihan kohtuullista päästä jotenkin korvaamaan sitä. Lehdistä olin lukenut Ringin suomen kielen keskustelukerhosta. Se oli alkanut kiinnostaa, ja ilokseni pääsin mukaan porukkaan. Syksyn mittaan havaitsin saavani vapaaehtoistyöstä paljon enemmän kuin edes ymmärsin odottaa. Monesti tunnen itseni enemmän vastaanottavaksi kuin antavaksi osapuoleksi. Kerhotuntien jälkeen on pitkän aikaa niin mukava olo, että ihan hymyilyttää. Tämä tekee tosi hyvää korvien välille. Olen tavannut paljon upeita ihmisiä eri puolilta maapalloa ja samalla tutustunut eri kulttuureihin. Minulle oli yllätys, että Järvenpäässä asuu niin paljon väkeä niin monista eri maista. Motivaatio suomen kielen oppimiseen on todella korkealla. Osallistujien innostuksen vuoksi olen saanut kaivaa kirjoista ja netistä lisäinfoa ja vahvistusta tiedoilleni, jotta osaan selittää partitiivit ja akkusatiivit sun muut kommervenkit ymmärrettävällä tavalla. Olen siis myös itse päässyt vaivaamaan aivojani. On ollut mielenkiintoista havaita, miten eri tavoin suomen kieleen ja suomalaisiin tapoihin suhtaudutaan ja miten meille arkipäiväisiä juttuja ihmetellään ja oudoksutaan. Tämä on pannut miettimään asioita ja laajentanut omaa näkökulmaa. On hienoa, jos voin osaltani auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen. Kerhon aikataulut tuovat ryhtiä elämään, kun kalenteriin tulee merkintöjä ja pitää välillä elää kellon mukaan. Normaalien kerhotapaamisten lisäksi on ollut paljon muutakin toimintaa: ruokakerhoa, sieniretkeä, Järvenpää tutuksi -luentoja jne. Nekin ovat olleet hauskaa vaihtelua. Ja vaikka tarkoituksena on keskustella suomeksi, on välillä väkisin turvauduttava englantiin, jotta asiat selviävät varmasti. Bonuksena on siis tullut oman englannin taidon ylläpito. Kaikkein parasta on, että olen ystävystynyt niin monen maahanmuuttajan kanssa. Olemme tutustuneet yhdessä lähiympäristöön, ja olen kutsunut monia kotiini ja päässyt myös itse kyläilemään. Meillä on ollut todella rattoisia ruoanlaitto-, ruokailu- ja askarteluhetkiä, joiden aikana keskustelut ovat laukanneet maasta ja aiheesta toiseen. Silloin en ole opettaja eivätkä he oppilaita, vaan olemme ystäviä muuten vain. On myös pakko myöntää, että tuntuu hyvältä tuntea itsensä tarpeelliseksi ja saada positiivista palautetta työstään. Ensimmäiset kuukaudet ovat ollet minulle vasta opettamisen opettelua, joten mielelläni kuulen, mitä voin tehdä jatkossa paremmin. Kielikerho ei saa kuitenkaan muuttua työksi eikä kouluksi, koska se perustuu molemminpuoliseen vapaaehtoisuuteen ja sen pitää olla hauskaa. Minä ainakin haluan edelleen olla ”valeopettaja” ja oppilaiden olevan ”valeoppilaita”. Sehän juuri on tämän homman juju!

10


Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Rinkulan vapaaehtoinen, haastattelijana Jyrki Brandt, Kansalaistoiminnan johtaja

Kuvaus 2: Saan suuren tyydytyksen itselleni kun pääsen toteuttamaan maailmankatsomustani, eli kokonaisvaltaisen hyvän maailman luomisessa, eli että ihmiset auttavat pyyteettömästi toisia ihmisiä. Nykyisessä maailmassa liian usein lähtökohta on oma välitön hyöty itselle, mutta minulle lähtökohta on vain auttaminen. Pyyteetön oman ajan antaminen on yhtälailla oman itsensä auttamista kuin avuntarvitsijan, sillä vapaaehtoistyössä saa toteuttaa itseään ja itsekin ilahtuu kun avunsaajalle tuottaa hyvää mieltä. Vapaaehtoistyön kautta saa olla ihmisten kanssa tekemisessä, se on minulle tärkeä asia. Kun en ole enää ole työelämässä, niin en osaa olla tekemättä mitään, pitää saada tehdä jotain mistä on hyötyä. Uskon, että vapaaehtoistoiminnasta seuraavasta hyvinvoinnista on laajempaa yhteiskunnallista hyötyä..

5. Osatavoite: Vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: vapaaehtoistyötä tehdään 2 henkilötyövuotta

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Rinkulan ja Ringin vapaaehtoistyön tilastot Tulos: Rinkulassa ja Ringissä tehtiin vapaaehtoistyötä 1,66 henkilötyövuotta Kertaluonteinen apu, yhteensä: 458 h. Vapaaehtoistyö kohtaamispaikassa (kerhot, ryhmät, tapahtumat): 1326 h. -joista Jampassa 66 h., Rinkulassa 310 h., Ringissä 950 h. Vapaaehtoinen ystävätoiminta, yhteensä: 934 h. -Vapaaehtoinen ystävänä Rinki: 8 h., Rinkula: 926 h. Yhteensä: 2718 h. = 1,66 henkilötyövuotta Vapaaehtoiset vetävät suomen kielen kerhoa.

11


Päätavoite

5.

KOSKELA JÄRJESTÄÄ ARVOKASTA TOIMINTAA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE – KLUBITALO jakautuu 6 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Klubitalotoiminta on arvostettua. Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Käyttäjät ovat tyytyväisiä Klubitalon toimintaan. Heistä 75 % vastaa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen kysymykseen: ”Kuinka tyytyväinen olet Klubitalon toimintaan?” Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos: 83% vastanneista oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä klubitalon toimintaan.

Kysely asteikolla: Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En osaa sanoa En oikein tyytyväinen Tyytymätön

kysymykseen vastanneet: 24/54 kpl 44 %

2. Tavoitemittari: Työnantajat, kunnan ja Koskelan Setlementin edustajat ovat tyytyväisiä Klubitalon toimintaan. Heistä 75 % vastaa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen kysymykseen: ”Kuinka tyytyväinen olet Klubitalon toimintaan”

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos: 71,4% yhteistyötahoista kertoi olevansa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä Klubitalon toimintaan

Kysely asteikolla: Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En osaa sanoa En oikein tyytyväinen Tyytymätön

kysymykseen vastanneet: 7/20 kpl 35 %

3. Tavoitemittari: 15 jäsentä käyttää Klubitaloa päivittäin Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Respan tilasto päivittäisistä kävijämääristä

Tulos: 12 jäsentä käyttää Klubitaloa päivittäin.

12


2. Osatavoite: Kävijämäärä vuonna 2011 on korkeampi kuin v. 2010 Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vuoden 2011 kävijämäärä on enemmän kuin vuonna 2010, jolloin kävijöitä oli 2911.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viikkotyötuntilistat

Tulos: Vuoden 2011 kävijämäärä oli pienempi kuin vuonna 2010. Vuonna 2011 kävijöitä oli 2866. Muutoksena edellisiin vuosiin Klubitalo oli kesällä 2011 kiinni 25.6.-31.7 (5vk), mikä vaikuttaa kävijämääriin.

3. Osatavoite: Jäsenet palaavat työelämään Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 4 klubijäsentä on palkallisessa siirtymätyöpaikassa. Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastotieto

Tulos: 6 klubinjäsentä oli vuonna 2011 palkallisessa siirtymätyössä.

Syysistutukset käynnissä

Siirtymätyöneuvottelut käynnissä paikallisen yrittäjän kanssa.

13


2. Tavoitemittari: 2 malliesimerkkiä kuinka Klubitalon jäsen on onnistunut siirtymätyöpaikassa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kuvaukset

Kuvaus 1. ”Koen olevani täysarvoinen ihminen, minut otetaan tosissaan, maksetaan palkkaa ja opetetaan oikeasti työt.” Siirtymätyötä tehdessä tottuu heräämään aamulla ajoissa, niin kuin muutkin työläiset. Ensin kannatta kuitenkin kokeilla Klubilla sitä, kuinka monta tuntia jaksaa tehdä töitä ja vasta sitten hakeutua siirtymätöihin. Elämä alkaa niin kuin alusta, kun pääsee töihin!”

Kuvaus 2. ”Siirtymätyöhöni kuuluu pullonpalautuspisteen hoitaminen ja myymälän hyllyjen täyttäminen. Tämä on itsenäistä työtä, josta saan palkan lisäksi tekemistä päiviini sekä työkavereita. Siirtymätyössä tulee olla avoin, motivoitunut ja rohkea kysymään ohjeita. Itsenäisyys on tässä työssä parasta. Lähtemällä siirtymätyöhön, teet itsesi arvoisen teon!”

Työniloa ja puhdasta jälkeä

4. Osatavoite: Klubitalolla käynti vaikuttaa jäseniin niin,että he voivat paremmin ja elämänlaatu on parantunut Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Jäsenet vastavat että ovat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väitteeseen: ”Klubitalolla käyminen parantaa elämänlaatuani”.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysely Klubitalon kävijöille Asteikko: 7. erittäin vahvasti samaa mieltä 6. samaa mieltä 5. osittain samaa mieltä 4. ei samaa eikä eri mieltä 3. osittain eri mieltä 2. eri mieltä 1. erittäin vahvasti eri mieltä en osaa sanoa

Tulos: 67 % jäsenistä vastasi olevansa erittäin vahvasti samaa mieltä ja samaa mieltä tähän kysymykseen.

14

kysymykseen vastanneet: 24/54 kpl (44%)


2. Tavoitemittari: Jäsenet vastavat että ovat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä kysymykseen: ”Voin paremmin kun käyn Klubitalolla”

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysely Klubitalon kävijöille Asteikko: 7. erittäin vahvasti samaa mieltä 6. samaa mieltä 5. osittain samaa mieltä 4. ei samaa eikä eri mieltä 3. osittain eri mieltä 2. eri mieltä 1. erittäin vahvasti eri mieltä en osaa sanoa

Tulos: 63 % kyselyyn vastanneista vastasi, että ovat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä.

kysymykseen vastanneet: 24/54 kpl (44%)

5. Osatavoite: Jäsenten kykyyn tehdä työtä luotetaan Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Jäsenet vastavat että ovat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väitteeseen: ”Minun kykyihin luotetaan Klubitalolla” Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kysely asteikolla: Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En osaa sanoa En oikein tyytyväinen Tyytymätön

Tulos: 79 % kyselyyn vastanneista vastasi olevansa erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä. kysymykseen vastanneet: 24/54 kpl (44%)

6. Osatavoite: Mielenterveyskuntoutujille on tarjottu aktiivisen arkipäivän mahdollisuus Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 12 jäsentä osallistunut 6 tunnin työpäivään

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Respan tilasto vuonna 2011.

Tulos: Tilaston mukaan 12 jäsentä/päivä on osallistunut keskimäärin 3h 13min Klubitalon toimintaan.

15


Päätavoite

5.

LOUHELAN SOVITTELU AUTTAA IHMISIÄ RATKAISEMAAN KONFLIKTINSA jakautuu 2 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Sovittelun osapuolet kokevat olleensa osallisena myönteisessä prosessissa laadittiinpa sopimus tai ei Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vähintään 80 % vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”Sain sovittelussa sanoa sen, minkä halusin” kanssa

1 kpl (6,3 %)

1 kpl (6,3 %)

1 kpl (6,3 %)

13 kpl (81,3 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 16/69 kpl (23,2%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskysely sovitteluun osallistuneille * kts. sivun alalaita

3,6

Tulos: 87,6 % vastaajista oli täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.

2. Tavoitemittari: Vähintään 80 % vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”Sovittelusta oli minulle hyötyä” kanssa

3 kpl (18,8 %)

1 kpl (6,3 %)

4 kpl (25 %)

8 kpl (50 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 16/69 kpl (23,2%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskysely sovitteluun osallistuneille * kts. sivun alalaita

3,1

Tulos: 75 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.

* Asiakaskysely sovitteluun osallistuneille: Webropolkysely lähetettiin kaikille marras- ja joulukuun

2011 aikana sovitteluun osallistuneille sovittelun osapuolille (asianomistajille ja rikoksesta epäillyille, tai riita-asian osapuolille) sekä alaikäisten ollessa kyseessä myös heidän huoltajilleen. Kysely lähetettiin 69:lle henkilölle, joista 16 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli 23,2 %. Jatkuvan asiakaspalautteen kerääminen koettiin sovittelussa liian raskaaksi prosessiksi, joten tämän vuoksi päädyttiin tietyltä ajanjaksolta kerättävään otantaan. 16


3. Tavoitemittari: Kolme kuvausta myönteisestä sovittelukokemuksesta

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskysely sovitteluun osallistuneille * kts. sivu 26

Kuvaus 1: ”Pystyin kertomaan oman kantani ja sovittelijat varmistivat, että minua kuunnellaan. Sovittelijat pyrkivät tuomaan esille myös sen mikä muut osapuolet ajoivat tehtyihin asioihin, vaikka minusta itsestä johtuu se etten pysty ajattelemaan aina siltä kannalta että toisten teot eivät ole tahallisia tms. Sovittelu toi ehkä perheeseemme lisää riidan aiheita, mutta toivon että jokainen myös oppi jotain ja ainakin alkoi miettiä omaa toimintaansa ja sitä mitä on tehnyt väärin” Kuvaus 2: Yleisesti ottaen olen tyytyväinen sovittelijoiden työhön. Monimutkaisesta ongelmavyyhdestä aina helpolla saa otetta. Mielestäni sovittelijat pystyivät näkemään asiassa oleellisen. Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tekstiviesti asiakkaalta sovittelun ohjaajalle Katri Kytöpuulle.

Kuvaus 3: ”Hei! Kaikki korvaukset on suoritettu. Kiitos hyvästä palvelusta.” Työntekijän huomautus: Palaute liittyy keväällä soviteltuun asiaan, jossa oli syntynyt vakavia vammoja ja korvaussumma oli huomattavan suuri, n. 10 000 €

2. Osatavoite: Vapaaehtoissovittelijat kokevat sovittelun itselleen ja yhteisölleen merkitykselliseksi ja arvokkaaksi Osatavoitetta on mitattu 6 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Aktiivisia vapaaehtoissovittelijoita on mukana toiminnassa 50 henkilöä.

2. Tavoitemittari: Vapaaehtoiset käyttävät aikaa sovitteluun yhteensä 1300 tuntia.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos: Aktiivisia sovittelijoita oli vuoden lopussa listoilla 50.

Ei mitattu. Tavoitteen mittaaminen vaati muutoksia sovittelijoiden tekemään sovitteluselvityslomakkeeseen ja heidän perehdyttämistään sen täyttämiseen. Vuoden 2011 aikana sovitteluyksikön tilanteessa tapahtui siinä määrin isoja, paljon työaikaa vaativia muutoksia, joten tämän tavoitteen mittaamiseen ei ollut resursseja.

Tilastot

Sovittelijoiden työselosteet

17


3. Tavoitemittari: Sovittelijatapaamisiin osallistuu vähintään 12 sovittelijaa/tapaaminen Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastot

Tulos: 14 tapaamista, 141 osallistujaa = 10 hlö/tapaaminen. Sovittelutapaamiset 2011 Osallistujia 18.1. Sopimuspohja/Hyvinkää 11 19.1. Sopimuspohja/Järvenpää 34 24.2. Demonstraatiot 11 8.3. LSV sovittelijatapaaminen 8 30.3. Lapset ja nuoret sovittelussa 8 28.4. Parityöskentely 3 25.5. Lasten kohtaaminen 8 31.8. Voimavarana vapaaehtoistoiminta 11 13.9. LSV sovittelijatapaaminen 6 29.9. Sopimusilta 7 26.10. Toiminnallisia harjoituksia 7 9.11. Ben Fuhrman 8 24.11. Rikosuhripäivystys 7 14.12. Joulupuuro 12

4. Tavoitemittari: Viisi kuvausta mielekkäästä sovittelutilanteesta

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Lähde: vapaaehtoissovittelija

Kuvaus 1: Myönteinen sovittelukokemus on sellainen kun alun alkaen vaikealta tuntuva juttu sujuu odotettua paremmin. Mielensä pahoittanut on saanut pitää miettimistauon ja asia päätyi sovintoon.

Kuvaus 2: Molemmat sovittelijat ovat perehtyneet juttuun yhtälailla ja molemmat osallistuvat keskusteluun. Varmistettu että kaikki asianosaiset ovat saaneet tuoda julki mielipiteensä.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Lähde: Webropol, kysely sovittelijoille

Kuvaus 3: Tämä työ antaa tarkoituksen elämälle. Toivon voivani auttaa varsinkin nuorisoa ymmärtämään, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. On hienoa nähdä nuori, joka jo tullessaan sovitteluun, katsoo silmiin, käyttäytyy kohteliaasti ja ottaa vastuun tekemisisitään pyytämällä vilpittömästi anteeksi. Kuvaus 4: Huoman, että usein muodolliseksi luultu sovitteluprosessi on tehnyt syvän vaikutuksen monelle asianosaiselle. He ovat henkisesti tyydyväiset ja/tai keventyneen oloiset koettuun prosessiin jälkeen. 18


5. Tavoitemittari: 85 % vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”koen toimintani vapaaehtoissovittelijana arvokkaaksi” kanssa

0 kpl (0 %)

0kpl (0 %)

4 kpl (21,05 %)

15 kpl (78,6 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 19/48 kpl (39,6%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Sovittelijoiden palautekysely

3,8

Tulos: 100 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.

6. Tavoitemittari: Kuvaus sovittelun yhteiskunnallisesta merkityksestä sovittelijan näkökulmasta

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Lähde: Webropol, kysely sovittelijoille

Kaksi Kuvausta sovittelun yhteiskunnallisesta merkityksestä sovittelijoiden näkökulmasta 1. Mikäli restoratiivinen oikeus toteutuu, niin sovittelussa olleiden asiakkaiden kautta vaikutus laajenee heidän lähiympäristöönsä. Malli konfliktin ratkaisusta, erilaisten näkökulmien huomioon ottamisessa jne. Lakisääteinen sovittelupalvelu viestii yhteiskunnasta, jossa riitoja voi ratkoa pehmeämmin. Sovittelijana voin kertoa toiminnasta sekä toivottavasti myös omassa elämässäni konflikteissa toimia sov.periaatteiden mukaisesti. 2. Uskon sovittelutoiminnan oikeuskäsittelyä paremmin toimivan kaikkien osapuolten oppimisprosessina, jolla on ennalta ehkäiseviä vaikutuksia sekäkonkreettisia syyn ja seurauksen sekä vastuunkannon oppimisia. Sovittelu säästää yhteiskunnan varoja.

Sovittelun työntekijät kehittämispäivillä kesäisissä tunnelmissa

19


Päätavoite

5.

UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ ASIAKKAILLE jakautuu 6 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Asuminen on laadukasta

Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee olevansa hyvin tai erittäin hyvin tyytyväinen asumiseensa Ukonhatussa.

3 kpl (6%)

3 kpl (6%)

13 kpl (27%)

17 kpl (35%)

11 kpl (22%)

2 kpl (4%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Hyvin

Erittäin hyvin

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä: ”Olen tyytyväinen asumiseeni Ukonhatussa”

3,6

Tulos: 57 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on hyvin tai erittäin hyvin tyytyväinen asumiseensa Ukonhatussa.

2. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee asumisen Ukonhatussa laadukkaana Tietoja tuloksen kokoamisesta: Karpalokodin asiakas

Kuvaus: Täällä on mukavoo on kavereitakin + askartelemista ja pääsee valmiiseen pöytään - se on minulle ylellisyyttä. Oma rauha, oma yksiö - jos annetaan tällaiset edellytykset niin on hyvä olla. 3. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee omaisensa asumisen Ukonhatussa laadukkaana

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kimppatalon kehitysvam. palveluasumisen asiakkaan omainen

Kuvaus: Kehitysvammainen omaisemme on ollut 3 vuotta hoitokoti Ukonhatussa. Omaiset olemme kokeneet itsemme onnekkaiksi saadessamme hänelle laadukkaan ja kodinomaisen hoidon, joka ilmenee hänen tyytyväisyytenä. Hän saa ennen kaikkea virikkeitä ja terveyden tilasta pidetään hyvää huolta. Henkilökunnan pätevyys erinomainen.

20


2. Osatavoite: Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavuus on hyvää Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka on kuntoutunut Ukonhatun tuella

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

mies 42v mielenterv.kuntoutujien asumisyksikön asiakas (Keskustelun kirjannut Elina Kettunen)

Kuvaus: ”Olenhan minä paljon kuntoutunut. Ei ole sairaalajaksojakaan ollut… hetkinen… ainakaan kahteen vuoteen. Pystyn hoitamaan omat asiani jo melkein kaikki, kaupassa ja laboratoriossakin käyn itse. Vaikka en aina haluaisi. Vois minuakin joskus käyttää autolla, niin kuin muitakin. Enkö olekin hyvin hoitanut asiani?”

3. Osatavoite: Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta on monipuolista Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, että erilaisia ryhmätoimintoja on riittävästi

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kysymys jäi pois kyselystä.

Tulos: ei mitattu.

2. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä, että toiminnan sisältö ryhmissä on vaihtelevaa.

1 kpl (6%)

0 kpl (0%)

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

0-20

21-40

3 kpl (17%) Jokseenkin samaa mieltä 41-60

7 kpl (~38,5%)

7 kpl (~38,5%)

Samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

61-80

81-100

kysymykseen vastanneet: 18/18 kpl 100 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Toiminnan sisältö ryhmissä on vaihtelevaa”.

72

Tulos: 78 % kysymykseen vastanneista asiakkaista on samaa tai täysin samaa mieltä, että toiminnan sisältö on vaihtelevaa

Asteikko jana 0-100

21


4. Osatavoite: Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta on toimintakykyä edistävää Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, jonka mielestä mielenterveyskuntoutujan päivätoiminta on edistänyt toimintakykyä

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Päivätoiminta asiakkaan kuvaus

Kuvaus: Päivätoiminta edistää toimintakykyäni. Se on luonut sosiaalisia taitoja ja kädentaidot ovat ehdoton. Ennen en osannut neuloa esim. sukkaa, nyt onnistuu mikä vaan. Samoin nettijutut valkenivat minulle, ne tärkeimmät esim. tiedostojen käsittely ja internet taidot syvenivät. Ahdistuksen hallinta on myös kehittynyt rauhallisuuden oppimisen kautta. Olen oppinut pysähtymään tilanteeseen esim. hengitysharjoitukset auttavat.

5. Osatavoite: Kehitysvamma-asiakkaiden asuminen on Ukonhatussa toimintakykyä ylläpitävää Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kuvaus kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Irma Lyytikäinen, päivätoiminnan ohjaaja

Kuvaus: Aikuisen ihmisen vuorokausi rytmittyy tavallisimmin työn, vapaa-ajan sekä levon muodostamaksi monipuolisesti vaihtelevaksi kokonaisuudeksi. Kuitenkaan kaikille monipuolisuus, vaihtelevuus ja mielekkyys eivät ole itsestään selviä, sillä osa aikuisista tarvitsee muita enemmän tukea ja ohjausta päivärutiineista selviytymiseen ja päivän toiminnan järjestämiseen. Yhteisöllisyyden keinoin päivätoiminnassa kiinnitettiin enemmän huomiota vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin kuin ongelmiin ja esteisiin. Toiseksi se tarkoittaa myös käytännön kehittämistä niin, että päivätoiminta ei ole toimetonta tarkkailua tai passiivista oleilua vaan aktiivista ja tavoitteellista toimintaa. Määräaikaisessa tiistai- iltapäivän ryhmässä käsittelimme itsenäisen elämisen taitoja ja aikuisuutta tukevaa toimintaa ja aikuisille tyypillisten valintojen tukemista.

2. Tavoitemittari: Kuvaus kehitysvamma-asiakkaiden päivätoiminnasta

Tietoja tuloksen kokoamisesta: - asiakkaan omainen

Kuvaus: Ukonhattu ry:n Mäkiorvokki asuntolassa asukas saa viettää arvokasta mahdollisimman itsenäistä elämää. 22


6. Osatavoite: Ukonhattu auttaa elämän eri tilanteissa Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Ukonhatulla on valmius tarjota kriisiasunto. Tulos: Ukonhatun kriisiasuminen on tarkoitettu sellaisille henkilöille tai perheille, joiden asumispalvelujen tarve aiheutuu tilapäisestä elämäntilanteeseen liittyvästä kriisistä. Kriisiasuminen on sosiaalihuoltolain mukaista

2. Tavoitemittari: Kuvaus siitä, miten Ukonhattussa on järjestetty valvottuja tapaamisia Kuvaus: Vuonna 2010 Ukonhatussa on järjestetty lapsen valvottuja tapaamisia kahden eri perheen kesken. Valvotut tapaamiset tapahtuvat Karpalokodin päivätoiminta Kirsikan tiloissa. Valvotuissa tapaamisissa on mukana Ukonhatun työntekijä, jolla on joko sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutus. Pyrkimys on, että tapaamisenvalvonnassa on mukana aina sama ohjaaja.

3. Tavoitemittari: Ukonhattu tuottaa tukihenkilö- ja saattajapalvelua

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tukihenkilö- ja saattajapalvelu sopimusten määrä

Tulos: Ukonhatussa on tehty vuonna 2011 3 kpl tukihenkilö- ja saattajapalvelusopimusta.

4. Tavoitemittari: Ukonhatun vertaisryhmässä käyminen tukee arjessa jaksamista Tulos: Tenavatupa on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille. Toimintaa on kaksi kertaa viikossa Arkikeskus Pellavassa, tiistaina ja perjantaina, klo 9 – 12 välisenä aikana. Toiminnan tarkoituksena on että, lapsiperheet voivat tavata samassa elämäntilanteessa olevia, tutustua toisiinsa ja tulla vaikka hetkeksi hengähtämään kahvikupposen ääressä ja vaihtamaan kuulumisia toisten vanhempien kanssa. Samalla lapset saavat seuraa ja leikkivät yhdessä. Jos vanhemmilla on halua ja innostusta, niin he voivat toimia esim. lapsille suunnatun toiminnan tai muun teema- tai toimintatuokion ohjaajana.

23


Päätavoite

6

PUIJOLA TUKEE RIKOKSETTOMAAN ELÄMÄÄN – MAHKU KOKEILU- JA KEHITTÄMISHANKE jakautuu 5 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Mahkulaiset kokivat, että Mahkulaan on ollut helppo tulla Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 85 % mahkulaisista kokee Mahkulaan tulemisen olevan erittäin helppoa tai melko helppoa.

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

1 kpl (5 %)

0 kpl (0 %)

21 kpl (95 %)

erittäin vaikeaa

melko vaikeaa

en osaa sanoa

melko helppoa

erittäin helppoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 22/40 kpl (55%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysely mahkulaisille Kysymys: ”Miten helpoksi koet Mahkuun tulemisen?”

4,9

Tulos: 95% vastaajista arvioi Mahkulaan tulemisen olevan erittäin helppoa tai melko helppoa.

2. Tavoitemittari: Havainnoinnilla vahvistettu että Mahkulaan on helppo tulla.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvauksen laatija: Kati Hartikainen (lähihoitajaopiskelija)

Kuvaus: Mahku on tukenut rikoksetonta elämää ja ehkäissyt uusintarikollisuutta. Haastateltava on 56-vuotias eläkkeellä oleva mies. Mahkun ja Olkkari päiväkeskuksen yhteinen retkipäivä toi hänet Mahkun asiakkaaksi vuoden 2009 loppupuolella. Retkipäivän aikana hän tutustui Mahkun henkilökuntaan ja tuli käymään Mahkulassa uteliaisuuttaan. Mahkun suhteen hänellä ei ollut mitään odotuksia. Mahkuun tulo oli helppoa, koska hän oli tutustunut työntekijöihin jo aiemmin. Hänelle mieluisia asioita Mahkussa ovat avointen ovien aikana pelailut (erityisesti Uno), retket ja leirit. Hän odottaakin suurella innolla päiviä, jolloin pääsee pelailemaan tai retkille. Ne ovat antaneet arkeen uutta tekemistä ja sosiaalisia suhteita. Hän totesi, että Mahkussa hän on myös työntekijöille kaveri eikä 24

pelkästään asiakas. Mahkuun on hyvä ja helppo tulla ja siitä on tullut osa hänen elämäänsä suuressa määrin. Ihmisten tapaaminen ja yhdessä tekeminen ovat hänelle tärkeintä Mahkussa. Hän totesikin, että Mahkussa on hauskaa.


2. Osatavoite: Mahkulainen saanut apua elämäntilanteensa helpottamiseksi Osatavoitetta on mitattu 6 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 85 % mahkulaisista vastaa olen saanut paljon apua tai olen saanut melko paljon apua.

0 kpl (0 %) En ole saanut lainkaan apua 1

0 kpl (0 %) Olen saanut melko vähän apua 2

0 kpl (0 %) en osaa sanoa 3

2 kpl (9 %) Olen saanut melko paljon apua 4

20 kpl (91 %) Olen saanut paljon apua 5

kysymykseen vastanneet: 22/40 kpl (55%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysely mahkulaisille Kysymys: ”Oletko saanut apua elämäntilanteesi helpottamiseksi?”

4,9

Tulos: 100% vastaajista kokee, että on saanut paljon tai melko paljon apua elämäntilanteensa helpottamiseksi

2. Tavoitemittari: Mahkulaiset kirjoittivat kuvauksen Mahkun vaikutuksesta elämäntilanteeseensa. Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kuvauksen laatija: Perhe Mahkusta

Kuvaus: Olen 25 vuotias entinen päihteidenkäyttäjä. Mahkuun ajauduin monen mutkan kautta. Vankilaan piti lähteä muutaman päivän sisään, mutta minkäänlaista apua ja tukea minulla ja perheelläni ei ollut. Sitten menin Mahkuun, jossa tunsin heti alusta alkaen että minut otettiin avosylin vastaan ja työntekijät ottivat minut ja perheeni tosissaan. Mahku auttoi meitä erittäin paljon vankeusaikana. Poikani oli pieni kun lähdin, ja pelotti ajatuskin siitä etten näkisi poikaani ja puolisoani paljoa tuomion aikana, mutta onneksi oli Mahku. Suoritin Naarajärvellä suurimman osan tuomiostani, jossa sai perhetapaamisia, mutta rahallisesti olisi ollut mahdotonta nähdä usein. Mahkun avulla kuitenkin saimme usein tavata, sillä sen

3. Tavoitemittari: Mahkulaisille annettu keskusteluapua. Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilasto

Tulos: 404 kertaa. 25

kautta saimme apua siihen, että puolisoni pääsi usein lapseni kanssa minua katsomaan, ja se apu oli korvaamatonta. Oman perheen tapaamisista sai kuitenkin paljon henkistä apua jaksaa vankilassa. Tuomion lopussa pääsin koevapauteen kolmeksi kuukaudeksi, ja sekään tuskin olisi onnistunut niin hyvin, ellei olisi ollut Mahkua. Minuun luotettiin ja otettiin työelämänvalmennukseen koevapauden ajaksi, ja sain jälleen olla perheeni kanssa yhdessä lopun tuomiostani. Olemme saaneet Mahkusta erittäin paljon tukea sinä aikana kun olemme siellä käyneet, ja olemme siitä todella kiitollisia. Apu jota olemme saaneet on ollut meille erittäin tärkeää.


4. Tavoitemittari: 85 % mahkulaisista vastaa olen saanut paljon tai melko paljon ohjausta.

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

2 kpl (9 %)

20 kpl (91 %)

en lainkaan

melko vähän

en osaa sanoa

melko paljon

paljon

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 22/40 kpl (55%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysely mahkulaisille. Vastausvaihtoehdot kokonaisuudessaan: 1 = En ole saanut lainkaan ohjausta 2 = Olen saanut melko vähän ohjausta 3 = En osaa sanoa 4 = Olen saanut melko paljon ohjausta 5 = Olen saanut paljon ohjausta Kysymys: ”Miten olet saanut asioimis- ja palveluohjausta virastoissa ja toimistoissa asiointiin?”

5. Tavoitemittari: Mahkulaisille annettu asioimis- ja palveluohjausta virastoissa ja toimistoissa asiointiin 150 kertaa.

4,9

Tulos: 100% vastaajista arvioi saaneensa paljon tai melko paljon ohjausta.

6. Tavoitemittari: Mahkulainen saanut tukihenkilön mukaan asioimaan (sos.toimisto, lääkäri, kela jne.).

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tilasto ohjauskerroista

Tilasto tukihenkilökerroista

Tulos: 170 kertaa.

Tulos: 186 ohjauskertaa.

3. Osatavoite: Mahkun toiminnot antoivat osallistumisen mahdollisuuksia Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 85% mahkulaisista vastaa Melko samaa mieltä tai Täysin samaa mieltä väittämään: Toiminta antaa osallistumisen mahdollisuuksia.

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

1 kpl (5 %) melko samaa mieltä 4

21 kpl (95 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 22/40 kpl (55%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kysely mahkulaisille

5

Tulos: 100% vastaajista on melko samaa tai täysin samaa mieltä, että toiminta on antanut osallistumisen mahdollisuuksia 26


2. Tavoitemittari: Mahkussa on tuettu vapaaehtoista kansalaistoimintaa 20 tapahtumaa 120 osallistumiskertaa.

3. Tavoitemittari: Omaisia ja läheisiä osallistunut Mahkun järjestämiin tapahtumiin 40 käyntikertaa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tilastot tapahtumista sekä tapahtumiin osallistujista

Vieraskirja / Tilastot

Tulos: 15 osallistumiskertaa.

Tulos: 99 tapahtumaa, 320 osallistumiskertaa.

4. Tavoitemittari: Mahkulaisille järjestetty tilaisuuksia, jotka mahdollistavat läsnä- ja yhdessäoloa (avoimet ovet) tilaisuudet 100 osallistumiskertoja 300.

5. Tavoitemittari: Mahkulaiset osallistuneet Mahkun tapahtumien järjestelyihin järjestelyihin osallistujat 5 osallistumiskerrat 10. Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Vieraskirja / Tilastot

Tilastot tapahtumista sekä tapahtumien järjestelyihin osallistujista

Tulos: 126 tilaisuutta, 204 osallistumiskertaa.

Tulos: 4 osallistujaa, 12 osallistumiskertaa.

4. Osatavoite: Mahkulainen on saanut vertaistukea Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 85 % mahkulaisista vastaa Olen saanut paljon tai melko paljon vertaistukea kysymykseen: Miten olet kokenut saaneesi vertaistukea Mahkulassa?

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

1 kpl (4 %)

3 kpl (14 %)

18 kpl (82 %)

En lainkaan

melko vähän

en osaa sanoa

melko paljon

paljon

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 22/40 kpl (55%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysely mahkulaisille. Vastausvaihtoehdot kokonaisuudessaan: 1 = En ole saanut lainkaan ohjausta 2 = Olen saanut melko vähän ohjausta 3 = En osaa sanoa 4 = Olen saanut melko paljon ohjausta 5 = Olen saanut paljon ohjausta

27

4,8

Tulos: 96% vastaajista kokee saaneensa paljon tai melko paljon vertaistukea


5. Osatavoite: Mahku tukenut mahkulaisten päihteetöntä ja rikoksetonta elämää Osatavoitetta on mitattu 6 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Havainnointi vahvistaa, että mahkulaisten päihteiden käyttö on vähentynyt.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvauksen laatija: Kati Hartikainen (lähihoitajaopiskelija)

Kuvaus: Mahku on tukenut rikoksetonta elämää ja ehkäissyt uusintarikollisuutta. Haastateltava on 56-vuotias eläkkeellä oleva mies. Mahkun ja Olkkari päiväkeskuksen yhteinen retkipäivä toi hänet Mahkun asiakkaaksi vuoden 2009 loppupuolella. Retkipäivän aikana hän tutustui Mahkun henkilökuntaan ja tuli käymään Mahkulassa uteliaisuuttaan. Mahkun suhteen hänellä ei ollut mitään odotuksia. Mahkuun tulo oli helppoa, koska hän oli tutustunut työntekijöihin jo aiemmin. Hänelle mieluisia asioita

Mahkussa ovat avointen ovien aikana pelailut (erityisesti Uno), retket ja leirit. Hän odottaakin suurella innolla päiviä, jolloin pääsee pelailemaan tai retkille. Ne ovat antaneet arkeen uutta tekemistä ja sosiaalisia suhteita. Hän totesi, että Mahkussa hän on myös työntekijöille kaveri eikä pelkästään asiakas. Mahkuun on hyvä ja helppo tulla ja siitä on tullut osa hänen elämäänsä suuressa määrin. Ihmisten tapaaminen ja yhdessä tekeminen ovat hänelle tärkeintä Mahkussa. Hän totesikin, että Mahkussa on hauskaa.

2. Tavoitemittari: Yksi kuvaus, miten yhden mahkulaisen päihteidenkäyttö on vähentynyt.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvauksen laatija: Mahkun asiakkaan äiti

Kuvaus: Asiakas 23v. siilinjärveläinen nuori mies. Mahkun asiakkaaksi hän pääsi monen vaiheen jälkeen. Tuttavamme oli miettinyt kuinka voisi vielä auttaa perhettämme ja saada nuoren päihde- ja rikoskierre poikki. Hänen vaimonsa ystävä oli tietoinen Mahkun toiminnasta työnsä kautta. Hän oli antanut Juhan nimen ja numeron jolta kannattaisi kysyä voiko auttaa ja olisiko mahdollista päästä mukaan Mahkun toimintaan. Mahkussa ei tyrmätty edes sitä, kun vanhemmat hakevat apua täysi-ikäiselle nuorelle. Mahkusta saimme ystävällisen vastaanoton, siellä ei syytelty ketään mistään. Nuoremme on saanut apua ja tukea Juhalta aina kun on tarvinnut. Hänelle on voinut puhua asioita joita ei ole puhunut muille. Mahkun työntekijät ovat osallistuneet hoito- ja muihin palavereihin aina tarvittaessa. Heillä on ymmärrystä ja ammatti-

28

taitoa tehdä yksilöllisiä räätälöityjä suunnitelmia jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Myös päihteettömyyttä ja elämän kokonaisvaltaista hallinta tuetaan. Meille pääsy Mahkun asiakkaaksi oli suurempi kuin lottovoitto. Nuoremme on päässyt eteenpäin asioissaan ja hänen elämänsä on paremmin kuin vuosiin. Mahkussa nuoren asiat ovat menneet eteenpäin todella hyvin. Mielenterveystoimiston käynnit eivät tuottaneet vuosiin sitä tulosta jonka on saavutettu Mahkussa muutamassa kuukaudessa. Katsottuna asioita kansantalouden ja ihmisen kannalta Mahkun kaltaisia paikkoja tarvittaisiin enemmän.


3. Tavoitemittari: Mahkulaisten rikosten määrä vähentynyt. 5 osallistujan rikoksiin syyllistyminen on vähentynyt tai kokonaan loppunut.

4. Tavoitemittari: Yksi mahkulaisen kertomus, miten Mahku on tukenut rikoksetonta elämää ja ehkäissyt uusintarikollisuutta.

Tavoitemittari osoittautui käytännössä liian haastavaksi.

Sama kuin 6. päätavoitteen 5. osatavoitteen 1. tavoitemittari (ks. viereinen sivu)

5. Tavoitemittari: Osallistujien käyttäytymisen havainnointi vahvistaa että, mahkulaisten rikosmyönteiset ja yhteiskuntavastaiset asenteet ovat vähentyneet.

6. Tavoitemittari: Kaksi sidosryhmän edustajan kuvausta miten Mahku on muuttanut rikosmyönteisiä ja yhteiskuntavastaisia asenteita. Tavoitemittari osoittautui käytännössä liian haastavaksi.

Tulokset 6. päätavoitteen kohdissa: 1. osatavoitteen 2. tavoitemittari 2. osatavoitteen 2. tavoitemittari 5. osatavoitteen 2. tavoitemittari

29

Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet  
Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Advertisement