Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA


2. PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ – PUIJOLAN NUORET 2.1 Puijolan nuorisotyö on tarjonnut hyvää koululaisten iltapäivätoimintaa 2.2 Puijolan nuorisotyön tarjoama iltapäivätoiminta on vahvistanut lasten osallisuutta 2.3 Puijolan nuorisotyön tarjoama iltapäivätoiminta on edistänyt lasten hyvinvointia 2.4 Tyttöjen Talolla tytöt ja nuoret naiset ovat saaneet tukea kasvussa aikuisuuteen

4

4. JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ VARHAISKASVATUSTA – PÄIVÄKOTI, JYVÄLÄN LASTENTARHA

12

4. KOSKELAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ON LÄMMINHENKISTÄ JA TURVALLISTA

20

5. JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAA – JYVÄLÄN JÄLKKÄRI

26

5. KALLIOLAN NUORET RY TARJOAA TURVALLISTA JA LAPSILÄHTÖISTÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTAA KOULULAISILLE

32

4.1 Päiväkodin toiminta on valvottua ja turvallista päivähoitoa 4.2 Vanhemmat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen 4.3 Yhteistyö kodin ja päivähoidon välillä on toiminut hyvin 4.4 Asiakasperheet ovat tyytyväisiä päivähoidon laatuun

4.1 Koskelan tarjoama ap-ip- toiminta on turvallista 4.2 Koskela tarjoaa toiminnalle lämminhenkisen ympäristön 4.3 Koskelan tarjoama ap-ip-toiminta on laadukasta 4.4 Koskela tekee hyvää yhteistyötä kodin kanssa

5.1 Lapsille on tarjottu turvallista iltapäivätoimintaa 5.2 Lapset ovat tyytyväisiä Jälkkärin toimintaan

5.1 Iltapäivätoiminta tarjoaa turvallisen kasvuympäristön lapsille 5.2 Iltapäivätoiminta tarjoaa yksilöllistä ja tarpeenmukaista tukea lasten kasvuun 5.3 Iltapäivätoiminnassa tuetaan lasten sosiaalista kasvua 5.4 Iltapäivätoiminta on virikkeellistä ja monipuolista 5.5 Iltapäiväkerhon ohjaajat ovat ammattitaitoisia ja tehtävään soveltuvia

3


Päätavoite

2

PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Puijolan nuorisotyö on tarjonnut hyvää koululaisten iltapäivätoimintaa Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80% vanhemmista on kokenut iltapäivätoiminnan tarjoavan paljon tai erinomaisen paljon aikaa vapaaseen leikkiin.

0 kpl (0 %)

2 kpl (4 %)

39 kpl (71 %)

14 kpl (25 %)

ei lainkaan

hieman

paljon

erinomaisen paljon

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 55/95 kpl (58%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kirjallinen kysely lasten vanhemmille Kysymys: ”Onko lapsellasi ollut riittävästi vapaata leikkiaikaa iltapäivätoiminnassa?”

3,2

Tulos: 96% vastanneista vanhemmista on sitä mieltä, että lapsella on ollut vapaata leikkiaikaa iltapäivätoiminnassa paljon tai erinomaisen paljon

2. Tavoitemittari: 80% kyselyyn vastanneista vanhemmista on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että iltapäivätoiminnassa on tarjottu mahdollisuuksia osallistua ohjattuun toimintaan.

1 kpl (2 %)

1 kpl (2 %)

9 kpl (16 %)

28 kpl (51 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

kohtalaisesti

samaa mieltä

1

2

3

4

16 kpl (29 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 55/95 kpl (58%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kirjallinen kysely lasten vanhemmille Väittämä: ”Lapsellani on iltapäivätoiminnassa ollut mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan”

4,0

Tulos: 80% vastanneista vanhemmista on joko samaa tai täysin samaa mieltä, että lapsella on iltapäivätoiminnassa ollut mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan

4


3. Tavoitemittari: 80% kyselyyn vastanneista vanhemmista on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että iltapäivätoiminnassa on järjestetty monipuolista toimintaa.

1 kpl (2 %)

3 kpl (6 %)

10 kpl (18 %)

27 kpl (49 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

kohtalaisesti

samaa mieltä

1

2

3

4

14 kpl (25 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 55/95 kpl (58%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kirjallinen kysely lasten vanhemmille Väittämä: ”Iltapäivätoiminnassa on järjestetty monipuolista toimintaa”

3,9

Tulos: 74% vastanneista vanhemmista on samaa tai täysin samaa mieltä, että iltapäivätoiminnassa on järjestetty monipuolista toimintaa

4. Tavoitemittari: 80% kyselyyn vastanneista vanhemmista on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että ohjaajien työskentelyn on ollut ammattitaitoista.

0 kpl (0 %)

1 kpl (2 %)

10 kpl (19 %)

25 kpl (46 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

kohtalaisesti

samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kirjallinen kysely lasten vanhemmille Väittämä: ”Ohjaajien työskentely ollut mielestäsi ammattitaitoista”

18 kpl (33 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 54/95 kpl (57%)

Vastausten keskiarvo 4,1 Tulos: 79% vastanneista vanhemmista on samaa tai täysin samaa mieltä, että ohjaajien työskentely on ollut ammattitaitoista Yksi on jättänyt vastamatta tähän kysymykseen. Hän on laittanut lisäkommentteihin, että ohjaajien toimintaa ei voi arvioida, koska hän ei ole nähnyt heitä työssään.

5


5. Tavoitemittari: 80% kyselyyn vastanneista vanhemmista on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että iltapäivätoiminnassa on ollut turvallista.

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

1 kpl (2 %)

19 kpl (34 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

kohtalaisesti

samaa mieltä

1

2

3

4

35 kpl (64 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 55/95 kpl (58%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

4,6

Tulos: 98% vastanneista vanhemmista on samaa tai täysin samaa mieltä, että heidän lapsensa on tuntenut olonsa turvalliseksi iltapäivätoiminnassa

Kirjallinen kysely lasten vanhemmille Väittämä: ”Lapseni on tuntenut olonsa turvalliseksi iltapäivätoiminnassa”

2. Osatavoite: Puijolan nuorisotyön tarjoama iltapäivätoiminta on vahvistanut lasten osallisuutta Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80% kyselyyn vastanneista lapsista on kokenut saavansa vaikuttaa usein toiminnan sisältöihin.

23 kpl (24 %)

43 kpl (45 %)

29 kpl (31 %)

ei lainkaan

joskus

usein

1

2

3

kysymykseen vastanneet: 95/95 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kirjallinen kysely lapsille Kysymys: ”Onko sinulta kysytty mitä haluaisit kerhossa tehdä?”

2,1

Tulos: 31% lapsista arvioi saaneensa vaikuttaa usein toiminnan sisältöihin

6


2. Tavoitemittari: 80% kyselyyn vastanneista lapsista on kokenut että hänellä on kavereita iltapäivätoiminnassa riittävästi tai paljon.

0 kpl (0 %)

13 kpl (14 %)

33 kpl (35 %)

49 kpl (51 %)

ei lainkaan

joskus

riittävästi

paljon

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 95/95 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

3,4

Tulos: 86% lapsista arvioi, että heillä on riittävästi tai paljon kavereita iltapäivätoiminnassa

Kirjallinen kysely lapsille Kysymys: ”Onko sinulla kavereita iltapäivätoiminnassa?”

3. Tavoitemittari: 80% kyselyyn vastanneista lapsista on kokenut viihtyvänsä hyvin tai erinomaisesti iltapäivätoiminnassa.

1 kpl (1 %)

5 kpl (5 %)

41 kpl (43 %)

48 kpl (51 %)

en lainkaan

tyydyttävästi

hyvin

erinomaisesti

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 95/95 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

3,4

Tulos: 94% lapsista arvioi viihtyvänsä iltapäivätoiminnassa hyvin tai erinomaisesti

Kirjallinen kysely lapsille Kysymys: ”Viihdytkö iltapäiväkerhossa?”

4. Tavoitemittari: 90% kyselyyn vastanneista lapsista on kokenut ettei iltapäivätoiminnassa esiinny kiusaamista lainkaan.

1 kpl (1 %)

25 kpl (26 %)

69 kpl (73 %)

paljon

joskus

ei lainkaan

1

2

3

kysymykseen vastanneet: 95/95 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kirjallinen kysely lapsille Kysymys: ”Onko sinua kiusattu iltapäivätoiminnassa?”

7

2,4

Tulos: 73% lapsista arvioi, ettei iltapäivätoiminnassa esiinny lainkaan kiusaamista


3. Osatavoite: Puijolan nuorisotyön tarjoamaan iltapäivätoimintaan osallistuminen on edistänyt lasten hyvinvointia Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80% kyselyyn vastanneista vanhemmista on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että iltapäivätoiminta on edistänyt hänen lapsensa hyvinvointia.

0 kpl (0 %)

1 kpl (2 %)

7 kpl (13 %)

27 kpl (49 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

kohtalaisesti

samaa mieltä

1

2

3

4

20 kpl (36 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 55/95 kpl (58%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kirjallinen kysely lasten vanhemmille Väittämä: ”Iltapäivätoimintaan osallistuminen on edistänyt lapseni hyvinvointia”

4,2

Tulos: 85% vastanneista vanhemmista on samaa tai täysin samaa mieltä, että iltapäivätoiminta on edistänyt hänen lapsensa hyvinvointia

8


4. Osatavoite: Tyttöjen Talolla tytöt ja nuoret naiset ovat saaneet tukea kasvussa aikuisuuteen Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80% kyselyyn vastanneista tytöistä on kokenut Tyttöjen Talolle tulemisen helpoksi.

(0 %)

(100 %)

ei

kyllä

1

2

kysymykseen vastanneet: 19/19 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kirjallinen kysely tytöille Kysymys: ”Onko Tyttöjen Talolle ollut helppo tulla?”

2

Tulos: 100% vastanneista tytöistä kokee, että Tyttöjen Talolle on ollut helppo tulla

2. Tavoitemittari: 80% kyselyyn vastanneista tytöistä on kokenut yksilöllisten tarpeidensa tulleen huomioiduksi Tyttöjen Talolla.

(0 %)

(0 %)

(0 %)

(58 %)

täysin eri mieltä

eri mieltä

kohtalaisesti

samaa mieltä

1

2

3

4

(42 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 19/19 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kirjallinen kysely tytöille Väittämä: ”Minun yksilölliset tarpeeni on huomioitu Tyttöjen Talolla”

4,4

Tulos: 100% vastaajista on joko samaa tai täysin samaa mieltä, että heidän yksilölliset tarpeensa on huomioitu Tyttöjen Talolla

9


3. Tavoitemittari: 80% kyselyyn vastanneista tytöistä on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että on kokenut toimintaan osallistumisen turvalliseksi.

(0 %)

(0 %)

(0 %)

täysin eri mieltä

(0 %)

eri mieltä

kohtalaisesti

samaa mieltä

1

2

3

4

(100 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 19/19 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kirjallinen kysely tytöille Väittämä: ”Olen kokenut oloni turvalliseksi Tyttöjen Talolla.”

5

Tulos: 100% vastaajista on kokenut toimintaan osallistumisen turvalliseksi

10


4. Tavoitemittari: 80% kyselyyn vastanneista tytöistä on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että on kokenut kuuluvansa Tyttöjen Talon yhteisön jäseneksi.

(5 %)

(0 %)

(21 %)

täysin eri mieltä

(0 %)

eri mieltä

kohtalaisesti

samaa mieltä

1

2

3

4

(74 %) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 19/19 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kirjallinen kysely tytöille Väittämä: ”Olen kokenut kuuluvani Tyttöjen Talon yhteisön jäseneksi.”

4,6

Tulos: 95% vastaajista on joko samaa tai täysin samaa mieltä, että on kokenut kuuluvansa Tyttöjen talon yhteisön jäseneksi

5. Tavoitemittari: Tyttöjen Talon toimintaan osallistuvan nuoren kuvaus todistaa millaista tukea hän on saanut kasvussa aikuisuuteen. Toiminta kestänyt niin lyhyen aikaa, ettei kuvausta saatu

11


Päätavoite

4

JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ VARHAISKASVATUSTA – PÄIVÄKOTI, JYVÄLÄN LASTENTARHA jakautuu 4 osatavoitteeseen

Päiväkoti Päiväkoti eli perinteikäs Jyvälän Lastentarha tarjosi noin 35 lapselle päiväkoti- ja esikoulupaikan. Lastentarha toimi vanhempien kasvatuskumppanina ja teki laadukasta varhaiskasvatustyötä. Turvallisuus, välittäminen ja yhteisöllisyys olivat toiminnan kivijalkoja. Lapsityötä ohjasi rinnalla kulkemisen ajatus, mikä korosti lapsen yksilöllisyyden kunnioittamista ja huomioimista. Toiminnassa oli keskeistä luottamuksellinen yhteistyö perheiden kanssa sekä erilaiset yhteistoimintamuodot muiden toimijoiden kanssa.

1. Osatavoite: Päiväkodin toiminta on valvottua ja turvallista päivähoitoa Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä lapsiryhmässä on riittävästi henkilökuntaa. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

3,5

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Väittämä: ”Lapsiryhmässä on riittävästi henkilökuntaa.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

2. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä henkilöstö on asiantuntevaa lapsen hoito- ja kasvatusasioissa. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

4,5

täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 10/35 kpl (28,6%)

Saavutettu keskiarvo

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

4,1

Väittämä: ”Hoitaja on asiantunteva (YP) / henkilöstö on asiantuntevaa (YPR) lapsen hoito- ja kasvatusasioissa.” YP = yksityinen perhepäivähoito, YPR = yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

12


3. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä ulkotilat ovat asianmukaiset ja turvalliset. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

4,1

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Väittämä: ”Ulkotilat ovat asianmukaiset ja turvalliset.” * Kts. tarkemmat tiedot sivun alalaidasta

4. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä sisätilat ovat asianmukaiset ja turvalliset. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

4,5

täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

3,7

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Väittämä: ”Sisätilat ovat asianmukaiset ja turvalliset.” * Kts. tarkemmat tiedot sivun alalaidasta

* Kyselyn toteutti JYKES OY nettikyselynä huhtikuussa 2011 Jyvälän päiväkodin lasten vanhemmille. Vastausten jakaumatietoja ei ilmoitettu. Kyselyn toteuttamisen aikaan Jyvälän päiväkoti toimi vielä entisissä tiloissaan Kortesuonkadulla.

13


5. Tavoitemittari: Jyväskylän päivähoidon palvelukeskuksen valvontakäyntiraportti vahvistaa toiminnan turvallisuuden

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Jyväskylän kaupungin päivähoidon palvelukeskuksen asiakaspalvelupäällikkö Lasse Pehkonen teki päiväkotiin tarkastuskäynnin 21.12.2011. Käynnistä tehtiin valvontaraportti.

Tulos: Henkilöstö Työturvallisuus: Sisäilman laatuun on kiinnitety huomiota. (Jyvälä, vanha rakennus) Uudet tilat hyväksytty ja kunnossa. Rikostaustan selvittäminen (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002): Kaikki työntekijät esittäneet rikosrekisteriotteen toiminnnanjohtaja Helena Huovilalle

Turvallisuus Pelastussuunnitelma (Pelastuslaki 468/2003) Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa: On, liite. Pelastussuunnitelma uusittu 21.11.2011 Lasten turvallisuussuunnitelma ja kriisiohjeistus (Jyväskylän kaupungin ohje.: On Lasten vakuuttaminen: Pohjola Lääkehoitosuunnitelma (Turvallinen lääkehoito-opas, STM 2005:32): On

Tukipalvelut Sisätilojen turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus: Vuokratilat hyväksytty 16.11.2011. 2 uloskäyntiä (+1). 3 WC:tä; 2 isojen 1 pienten puolella. Päivälepo isoilla Jyvälän salissa jonne viedään omat patjat + vuodevaatteet. Jakotiloja vähän. Sisällä juokseminen rajoitettu. 2-4v tilojen väliovi suljettava. Lapsia ei jätetä yksin. Pihan turvallisuus, pihan toimintamahdollisuudet: Piha-alue jaettu Majakkasaaren pk:n kanssa. Piha on aidattu. Hyvä näkyvyys. Leikkimökki, keinut ja varsin laaja ulkoilualue. 2 kiipeilyyn sopivaa koivua, pulkkamäki, kannettavat maalit ym. välineitä, hiekkalaatikko. Piha-alue vuokrattu. Käyttöoikeus piha-alue.

Tuloksen itsearviointi: Valvontaraportissa lukee, että kaikki työntekijät ovat esittäneet rikosrekisteriotteen toiminnanjohtaja Helena Huovilalle. Käytännössä kuitenkin rikosrekisteriote on esitetty joko toiminnanjohtajalle tai päiväkodinjohtaja Marja Jokiselle.

2. Osatavoite: Vanhemmat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä perushoidon taso on hyvä (ruokailu, ulkoilu, lepo, siisteyskasvatus, jne.). Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

4,5

täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Väittämä: ”Perushoidon taso on hyvä (ruokailu, ulkoilu, lepo, siisteyskasvatus jne.) ” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

14

4,5


2. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä lapsi huomioidaan yksilöllisesti. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

täysin samaa mieltä 5

osittain samaa mieltä 4

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

4,3

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Väittämä: ”Lapseni huomioidaan yksilöllisesti.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

3. Tavoitemittari: Vanhemmista 100 % vastaavat, että lapsen yksilölliseen varhaiskasvatus-/ esiopetussuunnitelmaan liittyvä keskustelu on käyty

1 kpl (9 %)

10 kpl (91 %)

ei

kyllä

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Tulos: Keskustelu on käyty 90,9% (10 kpl), keskustelua ei ole käyty 9,1% (1 kpl)

Vastausvaihtoehdot: 1.keskustelua ei ole käyty 2.keskustelu on käyty Kaikille vanhemmille tarjottiin mahdollisuutta keskusteluun henkilökunnan toimesta. * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

4. Tavoitemittari: Kolme valittua esimerkkiä kotiväen palautteesta, jotka kuvaavat talon onnistuneita toimintatapoja.

Tulos: Kyselyä kotiväelle ei tehty vuonna 2011

15


3. Osatavoite: Yhteistyö kodin ja päivähoidon välillä on toiminut hyvin Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä yhteistyö henkilöstön kanssa on ollut ammattitaitoista. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

4,1

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Väittämä: ”Henkilöstön ja vanhempien välinen yhteistyö on ollut ammattitaitoista (YPR) ” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

2. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä yhteistyö henkilöstön kanssa on ollut yksilöllistä. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

4,0

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Väittämä: ”Hoitajan ja vanhempien (YP) / henkilöstön ja vanhempien (YPR) välinen yhteistyö on ollut yksilöllistä.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

3. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä he saavat tietoa siitä, mitä lapsen hoitopäivän aikana tapahtuu. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Väittämä: ”Saamme tietoa siitä mitä lapseni hoitopäivän aikana tapahtuu.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

16

3,6


17


4. Osatavoite: Asiakasperheet ovat tyytyväisiä päivähoidon laatuun Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä asiakaspalvelu on ollut ammattitaitoista. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

4,3

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Väittämä: ”Asiakaspalvelu päivähoitopaikassa on ollut ammattitaitoista.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

2. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä asiakaspalvelu on ollut yksilöllistä. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

täysin samaa mieltä 5

4,5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

4,1

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Väittämä: ”Asiakaspalvelu päivähoitopaikassa on ollut yksilöllistä.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

3. Tavoitemittari: Vanhempien mielestä päivähoitopaikan ilmapiiri on hyvä. Asteikolla 1–5 vastausten keskiarvo on 4,5.

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

1

2

Tavoitekeskiarvo

en samaa eikä eri mieltä 3

osittain samaa mieltä 4

4,5

täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 11/35 kpl (31,4%)

Saavutettu keskiarvo

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Väittämä: ”Päivähoitopaikan ilmapiiri on hyvä.” * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 23

18

4,2


4. Tavoitemittari: Lapsista (yli 3-vuotiaat) 80 % ilmoittaa, että Lastentarhassa on kiva olla

1 kpl (5 %)

3 kpl (14 %)

17 kpl (81 %)

ei ole kivaa

en osaa sanoa

kivaa

1

2

3

kysymykseen vastanneet: 21/34 kpl (61,8%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysely toteutettiin tammikuussa 2012 Jyvälän päiväkodin 3-6 vuotiaille lapsille kolmella seinälle ripustetulla kartonkiarkilla, joissa kussakin oli yksi hymiö. Hymiöiden ilmeet oli piiretty vastausvaihtoehtojen ”kivaa”, ”ei ole kivaa” ja ”en osaa sanoa” mukaan. Lapset tekivät merkinnän kolmesta vaihtoehdosta valitsemaansa kartonkiin. Merkintöjen määrät laskettiin vastauksina. Valitse seuraavista vaihtoehdoista se, miltä sinusta tuntuu. Väittämä: ”Jyvälän Lastentarhassa on kiva olla” Voit valita kolmesta vaihtoehdosta: ON KIVAA, EI OLE KIVAA, EN OSAA SANOA Kyselyn toteuttamisen aikaan päiväkoti toimi uusissa väliaikaistiloissa Mankolassa.

19

Tulos: 81 % vastaajista vastasi ”kivaa”

2,8


Päätavoite

4.

KOSKELAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ON LÄMMINHENKISTÄ JA TURVALLISTA jakautuu 4 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Koskelan tarjoama ap-ip- toiminta on turvallista Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vanhemmista 75 % vastaa kysymykseen ”Oletteko tyytyväinen lapsenne turvallisuuteen ap-ip –toiminnassa” että ovat erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä

Tulos: 100 % Vanhemmista ilmoitti olevansa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä toiminnan turvallisuuteen.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysely asteikolla: erittäin tyytyväinen tyytyväinen en ole tyytyväinen mutta en tyytymätönkään tyytymätön erittäin tyytymätön en osaa sanoa

kysymykseen vastanneet: 44/88 kpl 50 %

2. Tavoitemittari: Ryhmässä yhtä ohjaajaa kohti enintään 12 lasta. Tietoja tuloksen kokoamisesta:

3. Tavoitemittari: Kirjallinen esimerkkikuvaus siitä, kuinka lapset haetaan ja viedään ohjatusti vaarallisista tienylityspaikoista. Esimerkkikuvassa koululaiset ovat lähdössä hiihtokilpailuihiin, jonne he kulkivat ohjaajien valvonnassa. kts valokuva alla

Esimerkki tammikuun tilastosta

Tulos: Jokaista ohjaajaa kohti on 10 lasta.

20


2. Osatavoite: Koskela tarjoaa toiminnalle lämminhenkisen ympäristön. Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kuvaus mahdollisuudesta lepoon ja leikkiin. Kuvaus: Päivätoiminnan tavoitteena on tarjota turvallinen ja kodinomainen jatkumo koulupäivän alkua edeltävälle ja koulun jälkeiselle ajalle.

Louhelan päiväkodin väliaikaistilat sisä- ja ulkotiloineen tarjosivat koululaisille virikkeellisen toimintaympäristön: suuren ulkopiha-alueen talvella pulkkamäkineen sekä kevät- ja syyskaudella luontopolkuineen.

Tammikuussa muutimme takaisin Koskelan peruskorjattuihin tiloihin Rautatienkatu 25.

2. Tavoitemittari: Lapsista 75 % vastaa, että kerhossa on lämminhenkistä (= punainen ja mukavaa). Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Lapset vastaavat tunnelma-asteikkoa käyttäen, kuinka lämminhenkisenä ympäristöä pitävät. Tunnelma-asteikko:

Tulos: 78 % Lapsista valitsi punaisen värin. 3 prosenttia valitsi sinisen värin.

Punainen: kerhossa on mukavaa Valkoinen: ei tiedä onko mukavaa Sininen: ei ole mukavaa

kysymykseen vastanneet: 76/91 kpl (84%)

21


3. Osatavoite: Koskelan tarjoama ap-ip- toiminta on laadukasta Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Arviointipalautteessa vähintään 75 % vanhemmista on erittäin tyytyväinen tai melko tyytyväinen ap-ip-toimintaan Tulos: 98 % Kyselyyn vastanneista vanhemmista oli erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen toimintaan. Mutta arviointiin osallistui vain 50 % vanhemmista.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysely vanhemmille asteikolla: erittäin tyytyväinen tyytyväinen en ole tyytyväinen mutta en tyytymätönkään tyytymätön erittäin tyytymätön en osaa sanoa

2. Tavoitemittari: Arviointipalautteessa vähintään 75 % lapsista viihtyy hyvin ap-ip-toiminnassa

kysymykseen vastanneet: 45/88 kpl 51 %

Maaliskuu aloitettiin laskiaisajelulla.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Hymynaamakysely lapsille asteikko: hyvin - ei hyvin eikä huonosti - huonosti

Tulos: 94 % Lapsista ilmoitti viihtyvänsä hyvin ap-ip –toiminnassa.

Maaliskuussa teemana oli ”Elämää ennen vanhaan.” Silloin tutustuttiin perinnetavaroihin, työtapoihin, ammatteihin, ruokiin ja leikkeihin.

22


3. Tavoitemittari: Ap-ip –toiminta on suunnitelmallista. On olemassa lukuvuosi-, kuukausi- ja viikkosuunnitelmat ja päivittäiset suunnittelupalaverit. Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kopiot lukuvuosi-, kuukausi- ja viikkosuunnitelmista. Päivittäiset suunnittelupalaverit.

Tulos: Ap-ip-toiminnassa tehdään suunnitelmat lukuvuosi-, kuukausi –ja päivätasolla.

Esimerkkejä lukuvuoden suunnittelusta

Päiväkirja

a Päiväohjelm

23


4. Osatavoite: Koskela tekee hyvää yhteistyötä kodin kanssa Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Vanhemmista vähintään 75 % vastaa, että ovat erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä mahdollisuuteensa keskustella ohjaajan kanssa lapseen liittyvistä asioista. Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysely vanhemmille asteikolla: erittäin tyytyväinen tyytyväinen en ole tyytyväinen mutta en tyytymätönkään tyytymätön erittäin tyytymätön en osaa sanoa

Tulos: 100 % vanhemmista vastasi olevansa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen mahdollisuuteen keskustella ohjaajan kanssa. Mutta vain 50 % vanhemmista vastasi kyselyyn.

kysymykseen vastanneet: 44/88 kpl 50 %

2. Tavoitemittari: Arviointipalautteessa vähintään 75 % prosenttia vanhemmista on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä ap-ip-toimintaan tukena kodin kasvatustyölle Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysely vanhemmille asteikolla: erittäin tyytyväinen tyytyväinen en ole tyytyväinen mutta en tyytymätönkään tyytymätön erittäin tyytymätön en osaa sanoa

Tulos: 91 % vanhemmista oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä ap-ip –toiminnan tuesta kodin kasvatustyölle. Mutta vain 50 % vanhemmista vastasi kyselyyn.

24

kysymykseen vastanneet: 44/88 kpl 50 %


4. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI

25


Päätavoite

5

JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAA – JYVÄLÄN JÄLKKÄRI jakautuu 2 osatavoitteeseen

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta eli jälkkäritoiminta tarjosi noin 250:lle 1.–2. -luokkalaiselle ohjattua, turvallista ja mukavaa iltapäivän ”jälkiruokaa” koulupäivän jälkeen. Toiminnalla tuettiin lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Iltapäivien aikana lapset leikkivät kavereitten kanssa, tekivät läksyjä itsenäisesti tai ohjatusti sekä söivät välipalaa, liikkuivat ja lepäilivät. Jälkkäri toimi pienten koululaisten siltana koulusta kotiin tiiviissä yhteistyössä koulun ja vanhempien kanssa. Seutukunnallista yhteistyötä toteutettiin muiden jälkkäreiden sekä eri oppilaitosten kanssa. Jyvälä tuotti jälkkäritoimintaa Halssilan, Huhtasuon, Keltinmäen, Kypärämäen ja Lohikosken kouluilla. Keltinmäessä toimintaa oli kahdessa eri ryhmässä, Keltinmäen koululla ja Keltinmäen kirkolla, yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa.

1. Osatavoite: Lapsille on tarjottu turvallista iltapäivätoimintaa Osatavoitetta on mitattu 6 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 95 % lapsista vastaa Kyllä kysymykseen: ”Tunnetko olosi turvalliseksi Jälkkärissä?”

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

* Kts. tarkemmat tiedot sivun alalaidasta

4 kpl (3 %)

128 kpl (95,5 %)

2 kpl (1,5 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

kysymykseen vastanneet: 132/134 kpl (98,5%)

Tulos: 95,5 % vastaajista vastasi kyllä Tuloksen itsearviointi: Vastaavien kyselyiden ohjeistusta tulisi jatkossa tarkentaa ja lisätä vastausvaihtoehtoja. Pelkät kyllä-ei vaihtoehdot ovat useissa tilanteissa riittämättömiä ja aiheuttavat tarkentavien vastausten kirjoittelua vastauspapereiden marginaaleihin. Kyselyt olisi hyvä saada hoidettua sähköisesti, koska se säästää huomattavasti vastausten käsittelyssä tarvittavaa työmäärää.

* Jyväskylän kaupungin valmistelema kysely lapsille toteutettiin Jyvälän jälkkäreiden eri toimipisteissä helmikuussa 2011. Lapset vastasivat suullisesti kyselyn kysymyksiin ohjaajan kirjatessa vastaukset ylös. Jyvälän Jälkkäreissä on toimintakauden aikana yhteensä noin 220-250 lasta. Kyselyhetkellä kaikkia kirjoilla olevia lapsia ei ole mahdollista saavuttaa mm. osa-aikapaikkaisuuden vuoksi. Kyselyyn vastasi 134 lasta.

26


2. Tavoitemittari: 80 % lapsista vastaa Ei kysymykseen: ”Kiusataanko sinua Jälkkärissä?”

33 kpl (24,6 %)

95 kpl (70,9 %)

6 kpl (4,5 %)

kyllä

ei

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta: * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30

kysymykseen vastanneet: 128/134 kpl (95,5%)

Tulos: 70,9 % vastaajista vastasi ei

3. Tavoitemittari: Kysymykseen ”Kiusataanko sinua Jälkkärissä?” Kyllä -vastanneista lapsista 95 % vastaa Kyllä kysymykseen: ”Kerrotko kiusaamisesta ohjaajalle?”

2 kpl (6 %)

31 kpl (94 %)

0 kpl (0 %)

en

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tässä yhteydessä tarkastellaan tavoitemittarin mukaisesti niiden lasten vastauksia, jotka vastasivat kysymykseen ”Kiusataanko sinua Jälkkärissä?” kyllä. Näitä lapsia oli 33 kpl. Kysymykseen vastasi kuitenkin yhteensä 64 lasta. Se esitettiin paitsi lapsille jotka edellisen kysymyksen yhteydessä kokivat tulleensa kiusatuiksi, että niille jotka ilmoittivat että toista lasta kiusataan. * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30

27

kysymykseen vastanneet: 33/33 kpl (100%)

Tulos: 94 % vastaajista vastasi kyllä


4. Tavoitemittari: Kysymykseen: ”Puuttuvatko ohjaajat kiusaamiseen?” 100 % lapsista vastaa Kyllä

6 kpl (9 %)

65 kpl (91 %)

0 kpl (0 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysymys esitettiin lapsille, jotka kokivat itse tai toisen lapsen tulleen kiusatuiksi. Heitä oli 71 kappaletta.

kysymykseen vastanneet: 71/71 kpl (100%)

Tulos: 91 % vastaajista vastasi kyllä

* Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30

5. Tavoitemittari: ”Teetkö Jälkkärissä läksyt” – kysymykseen kyllä – vastanneista 90 % vastaa hymynaamalla kysymykseen:”Saatko Jälkkärissä rauhan läksyjen tekoon?”

4 kpl (4 %)

1

34 kpl (30 %)

74 kpl (66 %)

2

3

kysymykseen vastanneet: 112/112 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kysymykseen vastasivat ne lapset, jotka tekevät läksyt Jälkkärissä. Heitä oli 112 kappaletta.

2,6

Tulos: 66 % vastaajista vastasi saavansa tehdä läksynsä rauhassa Jälkkärissä

* Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30

6. Tavoitemittari: 85 % lapsista vastaa hymynaamalla kysymykseen: ”Onko leikkipaikkasi ulkona turvallinen?” Kysymys ei sisältynyt kaupungin valmistelemaan kyselyyn, joten tulosta ei ole kerätty.

28


2. Osatavoite: Lapset ovat tyytyväisiä Jälkkärin toimintaan Osatavoitetta on mitattu 7 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 90 % lapsista vastaa hymynaamalla kysymykseen: ”Miten viihdyit Jälkkärissä?”

6 kpl (4 %)

36 kpl (27 %)

92 kpl (69 %)

1

2

3

kysymykseen vastanneet: 134/134 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

2,6

Tulos: 69 % vastaajista vastasi hymynaamalla

* Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30

2. Tavoitemittari: 85 % lapsista vastaa hymynaamalla kysymykseen: ”Mitä mieltä olet Jälkkärin leluista ja välineistä?” Kysymys ei sisältynyt kaupungin valmistelemaan kyselyyn, joten tulosta ei ole kerätty.

3. Tavoitemittari: 85 % lapsista vastaa hymynaamalla kysymykseen: ”Ulkoillaanko Jälkkärissä mielestäsi riittävästi?”

6 kpl (4 %)

1

13 kpl (10 %)

115 kpl (86 %)

2

3

kysymykseen vastanneet: 134/134 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos: 86 % vastaajista vastasi hymynaamalla

* Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30

29

2,8


4. Tavoitemittari: 100 % lapsista vastaa Kyllä kysymykseen: ”Ovatko ohjaajat ulkona kanssanne?”

2 kpl (1,5 %)

129 kpl (96,3 %)

3 kpl (2,2 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

kysymykseen vastanneet: 131/134 kpl (97,8%)

Tulos: 96,3 % vastaajista vastasi kyllä

* Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30

5. Tavoitemittari: 90 % lapsista vastaa kyllä kysymykseen: ”Pelaavatko ja leikkivätkö ohjaajat ulkona kanssanne?”

16 kpl (11,9 %)

112 kpl (83,6 %)

6 kpl (4,5 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

kysymykseen vastanneet: 128/134 kpl (95,5%)

Tulos: 83,6 % vastaajista vastasi kyllä

* Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30

6. Tavoitemittari: 95 % lapsista vastaa hymynaamalla kysymykseen: ”Mitä mieltä olet Jälkkärin ohjaajista?”

8 kpl (6 %)

1

28 kpl (21 %)

98 kpl (73 %)

2

3

kysymykseen vastanneet: 134/134 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos:

* Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30

73 % vastaajista vastasi hymynaamalla

30

2,7


7. Tavoitemittari: 100 % lapsista vastaa kyllä kysymykseen: ”Kuuntelevatko ohjaajat sinua ja juttelevatko he kanssasi?”

7 kpl (5,2 %)

120 kpl (89,6 %)

7 kpl (5,2 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

kysymykseen vastanneet: 127/134 kpl (94,8%)

Tulos: 89,6 % vastaajista vastasi kyllä

* Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30

5. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI Jälkkärin toimintaa koskevan sosiaalisen tilinpidon tuloksia tarkasteltaessa on hyvä huomioida seuraavat taustalla vaikuttavat seikat. Jälkkärin lapsien tyytyväisyyskysely valmistellaan Jyväskylän kaupungin opetustoimen koordinaattorin toimesta valmistelevassa ryhmässä. Kyselyä muokataan vuosittain tarpeen mukaan. Jyvälän setlementti käyttää tätä kyselyä sosiaalisessa tilinpidossaan, joten kysymykset saattavat poiketa suunnitelluista jonkin verran. Palveluntuottajat eivät itse voi vaikuttaa käytössä oleviin tiloihin, koska kaupunki tarjoaa ne jälkkäritoiminnalle. Käytössä oleviin tiloihin vaikuttaa lisäksi yhteistyö koulutiloja tarjoavien rehtorien kanssa. Toimiva yhteistyö koulujen kanssa on mahdollistanut laadukkaan jälkkäritoiminnan järjestämisen useimmissa kouluissa. Jälkkärin lapset taas määräytyvät eri toimipisteisiin asuinalueen mukaan, joten jälkkärin asiakkaista ei kilpailla muiden palveluntuottajien kanssa. Muun muassa edellä mainituista syistä johtuen jälkkäritoiminnan toimintaympäristöt vaihtelevat eri palveluntuottajien kesken. Keskittyminen oman toiminnan laadun kehittämiseen on koettu Jyvälän jälkkärissä tärkeämmäksi, kuin toisiin palveluntuottajiin vertailu. Oman toiminnan laatuun keskittyminen on olennaista myös siksi, että se vaikuttaa tarjottujen palveluiden käyttöasteisiin ja vaikuttavuuteen. Ohjaajien koulutustaso sekä työsuhteiden pysyvyys vahvistavat osaltaan laadukasta toimintaa. Jyvälän jälkkäritoiminnan ohjaajista seitsemällätoista on toisen- tai korkea-asteen lapsityön ammatillinen tutkinto. Yhteensä työntekijöitä on koordinaattori mukaan lukien 23 kpl. Heistä toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa toimikaudella 2011-2012 on viisi henkilöä. Päivi Virtakallio Jälkkärikoordinaattori

31


Päätavoite

5

KALLIOLAN NUORET RY TARJOAA TURVALLISTA JA LAPSILÄHTÖISTÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTAA KOULULAISILLE jakautuu 5 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Iltapäivätoiminta tarjoaa turvallisen kasvuympäristön lapsille Osatavoitetta on mitattu 7 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista kokee että kerhossa on hyvä olla.

3 kpl (4 %)

66 kpl (92 %)

3 kpl (4 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 5 s.77

Kysymys: ”Onko kerhossa hyvä olla?”

kysymykseen vastanneet: 69/89 kpl (77,5%)

Tulos: 92 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista kokee että kerhossa on hyvä olla.

2. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista kokee että ohjaaja auttaa häntä tarvittaessa.

1 kpl (1,4 %)

68 kpl (94,4 %)

3 kpl (4,2 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

kysymykseen vastanneet: 69/89 kpl (77,5%)

Tulos: 94 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista kokee että ohjaaja auttaa häntä tarvittaessa.

Viite 5 s.77

Kysymys: ”Auttaako ohjaaja sinua, jos tarvitset apua?”

32


3. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista kokee että heillä on kerhossa kavereita

1 kpl (1 %)

69 kpl (96 %)

2 kpl (3 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Viite 5 s.77 Kysymys: ”Onko sinulla kerhossa kavereita?”

kysymykseen vastanneet: 70/89 kpl (78,7%)

Tulos: 96 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista kokee että heillä on kerhossa kavereita.

4. Tavoitemittari: 80 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista ei ole kokenut kerhossa kiusaamista

28 kpl (39 %)

42 kpl (58 %)

2 kpl (3 %)

kyllä

ei

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Viite 5 s.77 Kysymys: ”Onko sinua kiusattu kerhossa? (sanottu sinulle rumasti, lyöty, ei ole otettu mukaan leikkiin)”

kysymykseen vastanneet: 70/89 kpl (78,7%)

Tulos: 58 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista ei ole kokenut kerhossa kiusaamista.

5. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista kiusatuista lapsista sanoo, että ohjaaja on puuttunut kiusaamiseen

3 kpl (4 %)

63 kpl (88 %)

6 kpl (8 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Viite 5 s.77 Kysymys: ”Jos sinua on kiusattu, onko ohjaaja puuttunut siihen?”

kysymykseen vastanneet: 66/89 kpl (74,2%)

Tulos: 88 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista kiusatuista lapsista sanoo, että ohjaaja on puuttunut kiusaamiseen.

33


6. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista on sitä mieltä että kaikilla on samat säännöt.

2 kpl (3 %)

68 kpl (94 %)

2 kpl (3 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 5 s.77

Kysymys: ”Onko kaikilla samat säännöt?”

kysymykseen vastanneet: 70/89 kpl (78,7%)

Tulos: 94 % iltapäivätoiminnan lapsista on sitä mieltä että kaikilla on samat säännöt.

7. Tavoitemittari: 80 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastanneista vanhemmista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väitteen ”Iltapäiväkerho on turvallinen paikka lapselleni” kanssa.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

1 kpl (2%)

2 kpl (3%)

19 kpl (32%)

37 kpl (63%)

0 kpl (0%)

täysin eri mieltä

eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

Samaa mieltä

täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

6

kysymykseen vastanneet: 59/89 kpl (66,3%)

Vastausten keskiarvo

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 4 s.76

Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

5,6

Tulos: 95 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastanneista vanhemmista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väitteen ”Iltapäiväkerho on turvallinen paikka lapselleni” kanssa.

34


2. Osatavoite: Iltapäivätoiminta tarjoaa yksilöllistä ja tarpeenmukaista tukea lasten kasvuun Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista saa omasta mielestään ohjaajalta tarpeeksi huomiota.

5 kpl (7 %)

64 kpl (89 %)

3 kpl (4 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 5 s.77

Kysymys: ”Saatko ohjaajilta tarpeeksi huomiota?”

kysymykseen vastanneet: 69/89 kpl (77,5%)

Tulos: 89 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista saa omasta mielestään ohjaajalta tarpeeksi huomiota.

2. Tavoitemittari: Lapsen erityiset tarpeet huomioidaan iltapäiväkerhossa Iltapäiväkerho-ohjaajan kuvaus:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kerhossamme on 9v, poika jolla on laaja-alainen kehitysviivästymä, joka ilmenee sosiaalisen kanssakäymisen vaikeutena. Lapsi elää paljon omassa mielikuvitusmaailmassaan. Koulunkäynti on lapselle haastavaa, hän on joutunut kertaamaan ensimmäisen luokan kahdesti, ennen kuin sopiva koulumuoto löytyi. Me ip-kerhossa olemme omalta osaltamme tukeneet poikaa.Olimme seuraamassa toimintaterapeutin työtä, saimme sieltä tärkeitä vinkkejä ja hyödyllisiä ohjeita lapsen tukemiseen. Moni asia on nyt edistynyt pojan kohdalla.Vanhemmat ovat olleet erittäin tyytyväisiä iltapäiväkerhoohjaajien osallistumiseen pojan kasvun ja kehityksen tukemisessa.

35

Tulos saatiin vanhempien kyselystä 2011, avoimen kysymyksen ”Kerro esimerkki siitä miten lapsesi yksilölliset tarpeet on huomioitu iltapäiväkerhossa?” kautta.

Vanhemman kuvaus: Ohjaajat ymmärtävät että jokainen lapsi on oma persoonansa ja tarvitsee oman tilansa ja tapansa asioiden toteuttamiseen. Vaikeuksien yllättäessä aikuinen hakee ratkaisumalleja lapsen kanssa ja tekee niistä mahdollisesti sopimuksen seuraavia tilanteita varten


3. Tavoitemittari: 80 % iltapäiväkerholasten vanhempien kyselyyn vastanneista vanhemmista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Iltapäivätoiminta on tukenut lapseni kasvua ja kehitystä” kanssa

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

2 kpl (3%)

9 kpl (15%)

24 kpl (41%)

24 kpl (41%)

0 kpl (0%)

täysin eri mieltä

eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

Samaa mieltä

täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

6

kysymykseen vastanneet: 59/89 kpl (66,3%)

Vastausten keskiarvo 5,2 Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 4 s.76

Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kerro esimerkki siitä miten lapsesi kasvua ja kehitystä on tuettu Kalliolan Nuorten iltapäiväkerhotoiminnan kautta?

Tulos: 82 % iltapäiväkerholasten vanhempien kyselyyn vastanneista vanhemmista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Iltapäivätoiminta on tukenut lapseni kasvua ja kehitystä.” kanssa. Vanhemman kuvaus: Minusta monellakin tavalla. Ohjaajat ovat osanneet avustaa asperger-lastani leikkeihin menemisessä, ja toisaalta antavat rauhoittumishetken, kun hän sitä tarvitsee. Saan mukavasti viestejä päivän tapahtumista. Lapset haettiin alussa aina luokista, mikä lisäsi turvallisuutta.

4. Tavoitemittari: 80 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastanneista vanhemmista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Ohjaajaa on helppo lähestyä lastani koskevissa asioissa” kanssa

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

1 kpl (2%)

3 kpl (5%)

18 kpl (31%)

37 kpl (63%)

0 kpl (0%)

täysin eri mieltä

eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

Samaa mieltä

täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

6

kysymykseen vastanneet: 59/89 kpl (66,3%)

Vastausten keskiarvo

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 4 s.76

Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

5,6

Tulos: 94 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastanneista vanhemmista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Ohjaajaa on helppo lähestyä lastani koskevissa asioissa” kanssa. Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

36


3. Osatavoite: Iltapäivätoiminnassa tuetaan lasten sosiaalista kasvua Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista on sitä mieltä että häntä rohkaistaan kerhossa mukaan leikkiin

12 kpl (17 %)

59 kpl (82 %)

1 kpl (1 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 5 s.77

Kysymys: ”Rohkaistaanko sinua kerhossa mukaan leikkiin?”

kysymykseen vastanneet: 71/89 kpl (79,8%)

Tulos: 82 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista on sitä mieltä, että häntä rohkaistaan kerhossa mukaan leikkiin.

2. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista osallistuu omasta mielestään kerhon yhteiseen toimintaan

2 kpl (3 %)

63 kpl (87,5 %)

7 kpl (9,5 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 5 s.77

Kysymys: ”Osallistutko kerhon yhteiseen toimintaan?

kysymykseen vastanneet: 65/89 kpl (71,9%)

Tulos: 88 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista osallistuu omasta mielestään kerhon yhteiseen toimintaan.

37


3. Tavoitemittari: 80 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Iltapäivätoiminta on tukenut lapseni sosiaalisten taitojen kehittymistä” kanssa.

(0%)

(0%)

2 kpl (3%)

10 kpl (17%)

19 kpl (32%)

26 kpl (44%)

2 kpl (3%)

täysin eri mieltä

eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

Samaa mieltä

täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

6

kysymykseen vastanneet: 59/89 kpl (66,3%)

Vastausten keskiarvo 5,2 Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 4 s.76

Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kerro esimerkki siitä miten iltapäiväkerhossa on tuettu lapsesi sosiaalisten taitojen kehittymistä?

Tulos: 76 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Iltapäivätoiminta on tukenut lapseni sosiaalisten taitojen kehittymistä” kanssa. Vanhemman kuvaus: On säännöt mitä kaikki noudattavat ja niistä pidetään kiinni. Kaikki leikkivät kaikkien kanssa. Riitoihin tai erimielisyyksiin puututaan heti ja asiat selvitetään välittömästi asianosaisten kanssa. Ketään ei kiusata. Poikani meneekin mielellään ipkerhoon. Ip-kerhossa pidetään hyviä käytöstapoja ja tapakulttuuria arvossa.

4. Osatavoite: Iltapäivätoiminta on virikkeellistä ja monipuolista Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista on sitä mieltä että kerhossa tehdään kivoja juttuja.

3 kpl (4 %)

64 kpl (89 %)

5 kpl (7 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 5 s.77

Kysymys: ”Onko kerhossa kivaa tekemistä?”

kysymykseen vastanneet: 67/89 kpl (75,3%)

Tulos: 89 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista on sitä mieltä että kerhossa tehdään kivoja juttuja.

38


2. Tavoitemittari: Iltapäiväkerhossa saa tehdä erilaisia asioita

4 kpl (5,5 %)

66 kpl (92 %)

2 kpl (~2,5 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 5 s.77

Kysymys: ”Tehdäänkö kerhossa erilaisia asioita?”

kysymykseen vastanneet: 70/89 kpl (78,7%)

Tulos: 92 % iltapäiväkerhon kyselyyn vastanneista lapsista on sitä mieltä että iltapäiväkerhossa saa tehdä erilaisia asioita.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos saatiin iltapäiväkerhon työntekijän kuvauksesta. Hän kirjoitti sen sosiaalista tilinpitoa varten

Työntekijän kuvaus: Jokaiseen kerhoviikkoon sisältyy päivittäisen ulkoilun lisäksi askartelua, pelailua, leikkiä ja rauhallista yhdessäoloa. Päivittäiset rutiinit antavat lapsille turvallisuutta. Koulun jälkeen on vuorossa ulkoilua, ulkoleikkejä, talvella esimerkiksi luistelua. Klo 13.30 on välipala, jonka jälkeen ohjaaja lukee lapsille jatkokertomusta. Välipalan jälkeen on mahdollisuus läksyjen tekoon ja muuhun toimintaan. Meillä on myös lii-

39

kuntasalivuoro kahdesti viikossa, jolloin erilaisia liikuntaleikkejä on mahdollisuus leikkiä. Joskus voidaan katsoa myös elokuvia. Toteutamme arjen työssä Kalliolan Nuoret ry:n arvoja, josta esimerkkinä joulun alla toteutettu vaate-, lahja- ja lelukeräys köyhissä oloissa eläville monilapsisille perheille Kotilieden kummikerhon välityksellä. Erilaiset retket kuuluvat myös iltapäivätoiminnan ohjelmaan. Vuonna 2011 olemme tehneet retken mm. koulumuseoon ja eläinmuseoon.


3. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista kokee saavansa osallistua kerhon toiminnan suunnitteluun.

5 kpl (7 %)

57 kpl (79 %)

10 kpl (14 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 5 s.77

Kysymys: ”Saatko osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun?”

kysymykseen vastanneet: 62/89 kpl (75,3%)

Tulos: 79 % lapsista kokee saavansa osallistua kerhon toiminnan suunnitteluun.

4. Tavoitemittari: 80 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ” Iltapäivätoiminta on riittävän virikkeellistä ja monipuolista” kanssa.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

12 kpl (20%)

27 kpl (46%)

19 kpl (32%)

1 kpl (2%)

täysin eri mieltä

eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

Samaa mieltä

täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

6

kysymykseen vastanneet: 59/89 kpl (66,3%)

Vastausten keskiarvo 5,1 Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 4 s.76

Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

Tulos: 78 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ” Iltapäivätoiminta on riittävän virikkeellistä ja monipuolista” kanssa.

40


5. Osatavoite: Iltapäiväkerhon ohjaajat ovat ammattitaitoisia ja tehtävään soveltuvia Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % ohjaajista on muodollisesti päteviä työhön

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos saatiin iltapäivätoiminnan esimiehen tilastoista, sekä iltapäiväkerho-ohjaajien työsopimuksista. Muodollisesti pätevä tarkoittaa että ohjaajalla on tehtävään soveltuva koulutus, esimerkiksi aamu- tai iltapäiväohjaajan pätevyys tai lähihoitaja.

Tulos: 74 % iltapäiväkerhon ohjaajista on muodollisesti päteviä työhön (eli 14/19 työntekijästä)

2. Tavoitemittari: 80 % Iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”ohjaajat ovat ammattitaitoisia” kanssa

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

1 kpl (2%)

6 kpl (10%)

22 kpl (37%)

29 kpl (49%)

1 kpl (2%)

täysin eri mieltä

eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

Samaa mieltä

täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

6

kysymykseen vastanneet: 59/89 kpl (66,3%)

Vastausten keskiarvo 5,4 Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 4 s.76

Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

Tulos: 86 % Iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”ohjaajat ovat ammattitaitoisia” kanssa.

3. Tavoitemittari: 80 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ” Yhteistyö on riittävää iltapäiväkerhon ohjaajien kanssa” kanssa.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

10 kpl (17%)

24 kpl (41%)

25 kpl (42%)

0 kpl (0%)

täysin eri mieltä

eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

Samaa mieltä

täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

6

kysymykseen vastanneet: 59/89 kpl (66,3%)

Vastausten keskiarvo 5,3 Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 4 s.76

Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

Tulos: 83 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Yhteistyö on riittävää iltapäiväkerhon ohjaajien kanssa” kanssa. 41


5. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI Arviointi koskee 5. päätavoitetta Kalliolan nuoret ry tarjoaa turvallista ja lapsilähtöistä iltapäivätoimintaa koululaisille ( osatavoitteet 5,1 -5,3 ja tavoitemittarit 5,11 – 5,53) Kalliolan Nuorilla on 7 iltapäiväkerhoa, joista kaksi on suurempaa tavallista iltapäiväkerhoa ja 5 pientä erityisryhmää. Tulokset saavutettiin valtaosin hyvin. Tavoiteindikaattorit 5, 14 80 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista ei ole kokenut kerhossa kiusaamista ja 5,15 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista kiusatuista lapsista sanoo, että ohjaaja on puuttunut kiusaamiseen eivät toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. 58 % lapsista ei ole kokenut kiusaamista ja 88 % lapsista sanoo että ohjaaja on puuttunut kiusaamiseen. Ohjaaja varmasti puuttuu, jos näkee tai kuulee kiusaamisesta, mutta aina se ei ole mahdollista. Joskus lasten voi olla vaikea erottaa onko kiusaaminen tapahtunut koulussa vai iltapäiväkerhossa, etenkin silloin, jos iltapäiväkerho kokoontuu omassa luokkatilassa. Vanhempien asiakaskyselyn avoimissa vastauksissa korostui kuitenkin selvästi tyytyväisyys ja kiitollisuus siihen, että kiusaamiseen puututaan heti ja asiat selvitetään asianosaisten kanssa tai että ketään ei kiusata ja kaikki leikkii kaikkien kanssa. Osatavoite 5,3 Iltapäivätoiminnassa tuetaan lasten sosiaalista kasvua jäätiin kaikissa tuloksissa alle tavoitetason.

Tavoitemittarissa 5,31 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista on sitä mieltä, että häntä rohkaistaan kerhossa mukaan leikkiin tulos ei jää paljon tavoitetasosta (82%). Iltapäiväkerhon ohjaajien kanssa käytiin keskustelua siitä, että suurinta osaa lapsia ei tarvitsekaan rohkaista mukaan leikkiin, heillä ei ole siihen tarvetta. Osalla lapsista leikkiin rohkaisu on suuressa roolissa ja merkittävä tavoite lapselle. Kysymyksen asettelua mietitään tämän vuoden kyselyssä toisella tapaa. Tavoitemittarissa 5,33 80 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Iltapäivätoiminta on tukenut lapseni sosiaalisten taitojen kehittymistä” kanssa tavoitteesta jäätiin 4 %. Lapset ja vanhemmat eivät myöskään olleet kokonaan tyytyväisiä iltapäivätoiminnan virikkeellisyyteen. Täyttymättömät prosenttiyksiköt ovat pieniä, mutta kyselyiden antamat vastaukset virittävät olemaan enemmän tietoisia kyseessä olevista asioista iltapäiväkerhossa ja etenkin toimintaa suunniteltaessa. Kuitenkin 92 % asiakaskyselyyn vastanneista lapsista oli sitä mieltä, että kerhossa on hyvä olla ja 94 % asiakaskyselyyn vastanneista vanhemmista sitä mieltä että kerho on turvallinen paikka lapselleni. Ne ovat meille tärkeimpiä saavutettuja tavoitteita. Vanhempien antama hyvän palautteen määrä ja hyvät kuvaukset toiminnasta, jotka näkyvät tämän päätavoitteiden kuvauksissa, ovat myös palkitseva ja merkittävä tekijä kulunutta vuotta arvioitaessa. Henna Lehtinen / Kalliolan Nuoret ry:n sot-tiimi

42

Lastentarha, jälkkäri, aamu- ja iltapäivätoiminta  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Advertisement