Page 1

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

ARVOT, YHTEISĂ–LLISYYS


1. SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ

4

1. KALLIOLAN NUORET RY ON OMIEN ARVOJENSA JA TOIMINTAPERIAATTEIDENSA MUKAAN TOIMIVA

8

1.1 Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus arjen keskellä 1.2 Jyvälän setlementtityössä on toteutunut yhteisöllisyys 1.3 Jyvälän setlementtityössä on toteutunuterilaisten ihmisten välinen yhteistyö

1.1 Kalliolan Nuoret ry:ssä kunnioitetaan erilaisuutta 1.2 Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu sukupuolisensitiivisyys 1.3 Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu kulttuurisensitiivisyys 1.4 Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa toteutuu yhteisöllisyys 1.5 Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa edistetään osallisuutta 1.6 Kalliolan Nuoret ry:ssä luotetaan yksilön voimavaroihin sekä kykyyn kasvaa ja kehittyä 1.7 Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa toteutuu ihmisen aito kohtaaminen 1.8 Kalliolan Nuoret ry käynnistää ja kehittää uusia toimintamuotoja

1. SETLEMENTTI LOUHELA TOTEUTTAA SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISIÄ ARVOJA JA TOIMINNALLE YHDESSÄ SOVITTUJA TOIMINTAPERIAATTEITA

20

1. UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011

24

1.1 Setlementti Louhelassa arvostetaan ihmisten erilaisuutta 1.2 Setlementti Louhela on oppimista ja arkea tukeva yhteisö

1.1 Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin 1.2 Asiakkaan oikeuksia kunnioitetaan 1.3 Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta 1.4 Ukonhatussa yhteisö toimii yksilön tukena 1.5 Ukonhatussa toteutuu tasa-arvoisuus

3. ITÄ-PASILAN SOSIAALINEN NUORISOTYÖ ON VAHVA ALUEELLINEN TOIMIJA 32 (KALLIOLAN NUORET RY) 3.1 Toiminta perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen alueen asukkaiden kanssa 3.2 Tuemme yhdenvertaista yhteisöllisyyttä 3.3 Tarjoamme sukupuolisensitiivisen kohtaamispaikan 3.4 Tuemme lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua 3.5 Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö on aktiivinen alueen verkostojen jäsen

6. KEHITTYVÄ OLOHUONEVERKOSTO VAHVISTAA TOIMINTAKYKYÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ (SETLEMENTTI LOUHELA RY)

6.1 Olohuonetoiminta luo mielekästä sisältöä elämään ja tukee osallisuutta 6.2 Olohuoneverkoston toimijoiden työskentelytapa on innovatiivista ja se luo hyviä käytäntöjä 6.3 Olohuoneet ovat turvallisia ja luotettavia paikkoja, joissa mahdollistuu toisen ihmisen kohtaaminen 6.4 Olohuonetoiminta tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan muotoja

3

46


Päätavoite

1

SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ jakautuu 3 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus arjen keskellä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

1 kpl (2%)

4 kpl (9%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

3 kpl (7%) ei eri eikä samaa mieltä 3

20 kpl (~46%) jokseenkin samaa mieltä 4

16 kpl (36%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

4,1

Tulos: 82 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 11 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä

2. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

1 kpl (2%)

3 kpl (7%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

9 kpl (20,5%) ei eri eikä samaa mieltä 3

17 kpl (38,5%) jokseenkin samaa mieltä 4

14 kpl (32%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

3,9

Tulos: 70,5 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 9 % oli täysin tai jokseenkin eri mieltä

4


2. Osatavoite: Jyvälän setlementtityössä on toteutunut yhteisöllisyys Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälässä jaetaan vastuuta” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

1 kpl (2%)

3 kpl (7%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

11 kpl (25%) ei eri eikä samaa mieltä 3

20 kpl (45,5%) jokseenkin samaa mieltä 4

9 kpl (20,5%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

3,8

Tulos: 66 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 9 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä

2. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

0 kpl (0%)

5 kpl (11%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

11 kpl (25%) ei eri eikä samaa mieltä 3

18 kpl (41%) jokseenkin samaa mieltä 4

10 kpl (23%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

3,8

Tulos: 64 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 11% oli jokseenkin tai täysin eri mieltä

5


3. Osatavoite: Jyvälän setlementtityössä on toteutunut erilaisten ihmisten välinen yhteistyö Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

2 kpl (5%)

4 kpl (9%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

5 kpl (11%) ei eri eikä samaa mieltä 3

19 kpl (43%) jokseenkin samaa mieltä 4

14 kpl (32%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

3,9

Tulos: 75 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 14 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä

2. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

2 kpl (5%)

6 kpl (14%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

9 kpl (20%) ei eri eikä samaa mieltä 3

15 kpl (34%) jokseenkin samaa mieltä 4

12 kpl (27%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

3,7

Tulos: 61 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 19% oli jokseenkin tai täysin eri mieltä

6


3. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että ”Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä” ja korkeintaan 10 % on eri mieltä

0 kpl (0%)

4 kpl (9%)

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

1

2

9 kpl (20,5%) ei eri eikä samaa mieltä 3

13 kpl (29,5%) jokseenkin samaa mieltä 4

18 kpl (41%) täysin samaa mieltä 5

kysymykseen vastanneet: 44/73 kpl (60,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) 24.2. - 14.3.2012 vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö).

4,0

Tulos: 70,5 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 9 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä

7


Päätavoite

1

KALLIOLAN NUORET RY ON OMIEN ARVOJENSA JA TOIMINTAPERIAATTEIDENSA MUKAAN TOIMIVA jakautuu 8 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry:ssä kunnioitetaan erilaisuutta Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % Kalliolan Nuorten sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:ssä kunnioitetaan erittäin hyvin tai hyvin erilaisuutta.

(0%)

(0%)

erittäin huonosti

huonosti

1

2

(4%) ei hyvin eikä huonosti 3

(48%)

(48%)

hyvin

erittäin hyvin

4

5

kysymykseen vastanneet: 44/107 kpl (41,1%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 1 s.76

Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista 2 (4%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Kysymys: Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Erilaisuuden kunnioittaminen]

4,4

Tulos: 96 % kysymykseen vastanneista kokee että Kalliolan Nuoret ry:ssä kunnioitetaan erittäin hyvin tai hyvin erilaisuutta.

2. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä siitä että toiminnassa kunnioitetaan erilaisuutta.

0 kpl (0 %)

1 kpl (~5,5 %)

3 kpl (17 %)

13 kpl (72 %)

1 kpl (~5,5 %)

vahvasti eri mieltä

melko eri mieltä

melko samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 18/18 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista kaikki vastasivat tähän kysymykseen. Väittämä: ”Ryhmässä saa olla myös erilainen”

8

3,7

Tulos: 89 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä siitä, että toiminnassa kunnioitetaan erilaisuutta.


3. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista tytöistä on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Tyttöjen Talo on kaikenlaisille tytöille avoin paikka” kanssa.

(2%)

(0%)

Vahvasti eri mieltä

(0%)

Eri mieltä

Melko eri mieltä

1

2

3

(6%) Ei samaa eikä eri mieltä 4

(4%)

(25%)

(63%)

Melko samaa mieltä

Samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

5

6

7

kysymykseen vastanneet: 48/82 kpl (58,5%)

Vastausten keskiarvo 6,4 Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 3 s.76

Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista kaikki vastasivat tähän kysymykseen.

Tulos: 88 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista tytöistä on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän kanssa.

2. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu sukupuolisensitiivisyys Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee että Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu sukupuolisensitiivisyys erittäin hyvin tai hyvin.

(0%)

(0%)

erittäin huonosti

huonosti

1

2

(9%) ei hyvin eikä huonosti 3

(20%)

(72%)

hyvin

erittäin hyvin

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/107 kpl (42,9%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

4,7

Tulos: 92 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu sukupuolisensitiivisyys erittäin hyvin tai hyvin.

Viite 1 s.76

Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista kaikki vastasivat tähän kysymykseen. Kysymys: ”Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Sukupuolisensitiivinen työote]”

9


2. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista kokee, että on saanut tukea tyttöyteen ja naiseuteen Tyttöjen Talon toiminnassa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 3 s.76

Kysymys: ”Olen saanut Tyttöjen Talolta tukea joihinkin seuraavista asioista. (voit valita useamman vaihtoehdon)” itsetuntemukseen itsetuntoon sosiaalisiin suhteisiin perhesuhteisiin omaan vanhemmuuteen tunteisiin opiskeluun ja työhön elämänhallintaan uusiin näkökulmiin toiveikkuutta tulevaisuuteen seksuaalisuuteen omiin rajoihini tyttöyteen ja naiseuteen en koe saaneeni tukea Johonkin muuhun, mihin?

Tulos: 38 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista kokee että on saanut tukea tyttöyteen ja naiseuteen Tyttöjen talon toiminnassa. 18 rastittanut kohdan ”tyttöyteen ja naiseuteen”. 31% 50% 63% 27% 19% 54% 31% 40% 56% 42% 27% 31% 38% 6% 2%

kysymykseen vastanneet: 48/82 kpl (58,5%)

3. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneet lapset ja nuoret ovat vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä siitä että tyttöjen ja poikien erilaiset toiveet huomioidaan Itä-Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä.

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

7 kpl (39 %)

8 kpl (44 %)

1 kpl (6%)

vahvasti eri mieltä

melko eri mieltä

melko samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

prosentit on kysymykseen vastanneista(pois lukien EOS) eli Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

% -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x 100%. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista 2 (11%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Väittämä: ”Tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet ja toiveet otetaan huomioon toiminnassa”

10

kysymykseen vastanneet: 16/18 kpl (88,9%)

Vastausten keskiarvo 3,5 100% x 15/18 Tulos: 83 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista (15/18) on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä siitä että tyttöjen ja poikien erilaiset toiveet huomioidaan ItäPasilan sosiaalisessa nuorisotyössä.


4. Tavoitemittari: Kuva poikien ryhmästä Kivikon kumppanuusnuorisotalolla. Tulos: Tavoite ei toteutunut, koska poikien ryhmä peruuntui toistuvasti juuri niillä kerralla kun kuva oli tarkoitus ottaa. Ajankohta kuvan ottamiselle ajoittui loppuvuoteen 2011 ja näin ollen siihen ei tarjoutunut enää uutta mahdollisuutta.

3. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu kulttuurisensitiivisyys Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 75 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu erittäin hyvin tai hyvin kulttuurisensitiivisyys.

(0%)

(0%)

erittäin huonosti

huonosti

1

2

(16%) ei hyvin eikä huonosti 3

(34%)

(50%)

hyvin

erittäin hyvin

4

5

kysymykseen vastanneet: 44/107 kpl (41,1%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 1 s.76

Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista 2 (4%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Kysymys: ”Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Kulttuurisensitiivinen työote]”

4,3

Tulos: 84 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee että Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu erittäin hyvin tai hyvin kulttuurisensitiivisyys.

2. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että toiminnassa otetaan hyvin huomioon eri kulttuureista tulevat nuoret.

(0%)

(0%)

(0%)

Vahvasti eri mieltä

Eri mieltä

Melko eri mieltä

1

2

3

(9%) Ei samaa eikä eri mieltä 4

(0%)

(30%)

(62%)

Melko samaa mieltä

Samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

5

6

7

kysymykseen vastanneet: 47/82 kpl (57,3%)

Vastausten keskiarvo 6,5 Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 3 s.76

Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista 1 (2%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Väittämä: ”Mielestäni Tyttöjen Talolla otetaan hyvin huomioon eri kulttuureista tulevat nuoret.”

Tulos: 92 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että toiminnassa otetaan hyvin huomioon eri kulttuureista tulevat nuoret.

11


3. Tavoitemittari: 80 % iltapäivätoiminnan vanhempien kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Toiminnassa otetaan huomioon eri kulttuuritaustasta tulevat lapset ja perheet” kanssa.

(0%)

(0%)

(3%)

(41%)

(19%)

(36%)

täysin eri mieltä

(2%)

eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

Samaa mieltä

täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

6

kysymykseen vastanneet: 59/89 kpl (66,3%)

Vastausten keskiarvo 5,1 Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 4 s.76

Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

Tulos: 60 % iltapäivätoiminnan vanhempien kyselyyn vastanneista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän kanssa.

4. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa toteutuu yhteisöllisyys Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee että Kalliolan nuoret ry:ssä toteutuu erittäin hyvin tai hyvin yhteisöllisyys.

(0%)

(0%)

erittäin huonosti

huonosti

1

2

(16%) ei hyvin eikä huonosti 3

(48%)

(36%)

hyvin

erittäin hyvin

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/107 kpl (42,9%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 1 s.76

Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista kaikki vastasivat tähän kysymykseen. Kysymys: ”Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Yhteisöllisyyden edistäminen]”

12

4,2

Tulos: 84 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu erittäin hyvin tai hyvin yhteisöllisyys.


2. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä siitä että kokee yhteisöllisyyden tärkeäksi osaksi talon toimintaa.

(0%)

(2%)

vahvasti eri mieltä

(0%)

eri mieltä

melko eri mieltä

1

2

3

(4%) ei samaa eikä eri mieltä 4

(9%)

(37%)

(48%)

melko samaa mieltä

Samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

5

6

7

kysymykseen vastanneet: 46/82 kpl (56,1%)

Vastausten keskiarvo 6,3 Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 3 s.76

Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista 2 (4%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

Tulos: 85 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä siitä että kokee yhteisöllisyyden tärkeäksi osaksi talon toimintaa.

”Valitse vaihtoehto, joka on lähinnä Sinun mielipidettäsi. [Koen yhteisöllisyyden tärkeäksi osaksi Tyttöjen Talon toimintaa.]”

5. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa edistetään osallisuutta Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:ssä edistetään lasten ja nuorten osallisuutta erittäin hyvin tai hyvin.

(0%)

(4%)

erittäin huonosti

huonosti

1

2

(7%) ei hyvin eikä huonosti 3

(44%)

(44%)

hyvin

erittäin hyvin

4

5

kysymykseen vastanneet: 45/107 kpl (42,1%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 1 s.76

Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista 1 (2%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen. ”Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Lasten ja nuorten osallisuus]”

13

4,3

Tulos: 88 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:ssä edistetään lasten ja nuorten osallisuutta erittäin hyvin tai hyvin.


2. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista kokee, että he voivat osallistua iltapäiväkerhon toiminnan suunnitteluun.

5 kpl (7 %)

57 kpl (79 %)

10 kpl (14 %)

ei

kyllä

kysymykseen vastaamatta jättäneet

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 5 s.77

% -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x 100%. Kysymys: ”Saatko osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun?”

kysymykseen vastanneet: 62/89 kpl (69,7%)

Tulos: 79 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista kokee että he voivat osallistua iltapäiväkerhon toiminnan suunnitteluun.

6. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry:ssä luotetaan yksilön voimavaroihin sekä kykyyn kasvaa ja kehittyä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % Kalliolan Nuorten sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa luotetaan erittäin hyvin tai hyvin yksilön voimavaroihin ja kykyyn kasvaa ja kehittyä.

(0%)

(2%)

erittäin huonosti

huonosti

1

2

(7%) ei hyvin eikä huonosti 3

(44%)

(47%)

hyvin

erittäin hyvin

4

5

kysymykseen vastanneet: 45/107 kpl (42,1%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 1 s.76

Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista 1 jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Kysymys: ”Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Luottamus yksilön voimavaroihin]”

14

4,4

Tulos: 91 % Kalliolan Nuorten sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa luotetaan erittäin hyvin tai hyvin yksilön voimavaroihin ja kykyyn kasvaa ja kehittyä.


2. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Koen, että Tyttöjen Talon toiminnassa luotetaan minun omiin voimavaroihini ja kykyyn kasvaa ja kehittyä.” kanssa.

(2%)

(0%)

(4%)

(11%)

(26%)

(57%)

vahvasti eri mieltä

(0%)

eri mieltä

melko eri mieltä

melko samaa mieltä

Samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

1

2

3

ei samaa eikä eri mieltä 4

5

6

7

kysymykseen vastanneet: 47/82 kpl (57,3%)

Vastausten keskiarvo 6,3 Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 3 s.76

Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista 1 (2%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

Tulos: 83 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän ”Koen, että Tyttöjen Talon toiminnassa luotetaan minun omin voimavaroihini ja kykyyn kasvaa ja kehittyä.” kanssa.

15


7. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa toteutuu ihmisen aito kohtaaminen Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee että Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu ihmisen aito kohtaaminen erittäin hyvin tai hyvin.

(0%)

(0%)

erittäin huonosti

huonosti

1

2

(7%) ei hyvin eikä huonosti 3

(31%)

(62%)

hyvin

erittäin hyvin

4

5

kysymykseen vastanneet: 45/107 kpl (42,1%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 1 s.76

Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista 1 (2%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Kysymys: ” Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Aito kohtaaminen]”

4,6

Tulos: 93 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee että Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu ihmisen aito kohtaaminen.

2. Tavoitemittari: Tyttöjen Talolla toteutuu aito kohtaaminen

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos saatiin Tyttöjen Talon asiakastytön kuvauksesta. Hän jäi pohtimaan yksilötapaamisensa päätteeksi miksi olo on aina rauhoittunut ja helpottunut Tyttöjen Talolla. Kuvauksen kirjoitti ylös tytön työntekijä (22.11.2011).

16

Tytön kuvaus: Tyttöjen Talo on jo ilmeeltäänkin rauhoittava, henkilökunnasta puhumattakaan. Tyttöjen Talolla saan ja pystyn keskustelemaan kunnolla asioista, mikä ei muualla ole mahdollista. Minut kohdataan kokonaisena ja saan laajalti tukea eri ongelmiini elämässä.


8. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry käynnistää ja kehittää uusia toimintamuotoja

Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla - Kuvaukset on kirjoittanut Kalliolan Nuoret ry:n nuorisotyönjohtaja

1. Tavoitemittari: Kalliolan Nuoret ry. käynnistää Poikien Talo – hankkeen vuonna 2011 tukemaan poikien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sukupuoli-identiteettiä Kuvaus: Poikien Talo -hanke on syntynyt sekä järjestön sisäisestä että sidosryhmien toiveesta ja tarpeesta tehdä intensiivistä ja sukupuolisensitiivistä työtä poikien ja nuorten miesten parissa. On huomattu, että poikien on vaikeaa hakeutua palveluiden piiriin, joten tarvitaan matalan kynnyksen periaatteella toimivaa omaa paikkaa pojille.

Poikien Talo aloitti toimintansa keväällä 2011 kolmen työntekijän voimin ja on jo osoittanut tarpeellisuutensa. Syksyllä käynnistyivät ensimmäiset ryhmät pojille ja poikien yksilölliset asiakaskäynnit ovat olleet mahdollista koko ajan. Poikien Talon tilaa on luotu Vallilaan ja tila avataan pojille huhtikuussa 2012. Poikien Talolla on laaja yhteistyöverkosto työnsä tukena. Hanketta rahoittaa RAY ja Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus.

2. Tavoitemittari: Kalliolan Nuoret ry. käynnistää vuonna 2011 nuorten työllistämishanke my W.A.Y:n tukemaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria työttömiä Kuvaus: My W.A.Y - nuorten työllistämishanke käynnistyi keväällä 2011. Hanke käynnistyi yhteiskunnallisesta tarpeesta: nuorisotyöttömyys luvut olivat jatkuvassa kasvussa sekä koulupudokkaiden määrä on myös hälyttävän korkea. On olemassa suuri joukko nuoria, jotka putoavat kaiken yhteiskunnallisen tuen ulkopuolelle. My W.A.Y hanke tukee 17-25 -vuotiaita nuoria

löytämään oman tiensä elämässä valmennuksen, yksilöllisen tuen ja työharjoittelun keinoin. Vuonna 2011 toteutettiin kaksi My W.A.Y – nuorten ryhmää. Tavoitteena on tarjota nuorille positiivinen kokemus työelämästä ja harjoittaa elämänhallinnallisia taitoja. Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY- keskus.

3. Tavoitemittari: Kalliolan Nuoret ry käynnistää vuonna 2011 nuorten sukupuolisensitiivisen tukiasuntoyhteisötoiminnan tukemaan lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon asiakasnuoria Kuvaus: Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminta (SaTU) käynnistyi syyskuun alussa. SaTu tarjoaa kokonaisvaltaista tukea sekä ryhmäettä yksilötasolla Espoon kaupungin lastensuojelun avo- ja jälkihuollon nuorille. Toiminnassa yhdistyy sekä sukupuolisensitiivinen, että yhteisöllinen työote. Tarve lähteä kehittämään SaTu:n kaltaista toimintaa on lähtenyt nuorista. Nuorisokodeista lähtee maailmalle suuri joukko nuoria, jotka vielä tarvitsevat intensiivisempää tukea itsenäistymiseen ja kasvuun. Tukiasuntoyhteisötoiminta on tarpeellinen ja soveltuva paikka myös avohuollon nuorille, jotka tarvit-

17

sevat apua vaikeaan tilanteeseen, mutta eivät aivan tarvitse tai saa paikkaa nuorisokodista. SaTu:n toimintamallia on kehitetty Kalliolan Nuorissa jo usean vuoden ajan Tyttöjen tuetun asumisyhteisön toiminnassa. Tyttöjen tuetun asumisen toiminnan kokemuksista Saunalahden malli on kehitetty edelleen. SaTu:ssa nuoret asuvat omissa asunnoissaan. Samassa talossa lähellä nuoria ovat työntekijöiden työtilat sekä yhteisötilat. Työmallia rahoittaa Espoon kaupunki.


1. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI Arviointi koskee päätavoitetta 1. Kalliolan Nuoret on omien arvojensa ja toimintaperiaatteidensa mukaan toimiva (osatavoitteet 1,1 -1,8 ja tavoitemittarit 1,11- 1,83) Kalliolan Nuoret ry:n päätavoite 1 oli vuonna 2011 toimia omien arvojensa ja toimintaperiaatteidensa mukaan. Osatavoitteiksi kirjattiin Kalliolan Nuoret ry.n arvot ja toimintaperiaatteet, jotka noudattelevat setlementtiarvoja. Setlementtiarvot ovat elävä ja ohjaava elementti Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa hallinnosta ruohonjuuritalolle. Kalliolan Nuorille on tärkeää, että arvot näkyvät selkeästi ulospäin järjestön työssä. Tämän vuoksi arvojen näkyvyyttä kysyttiin tänä vuonna laajalti sidosryhmäkyselyssä lasten ja nuorten kyselyjen ja kokemuksellisten kuvausten ohella. Sidosryhmäkysely lähetettiin 107 yhteistyökumppanille, yhteistyötaholle ja rahoittajille. Kyselyn vastausprosentti oli 43 %. Olemme alhaisesta vastausprosentista huolimatta tyytyväisiä tulokseen. Saimme sidosryhmäkyselystä hyvät tulokset, ylitimme kaikki tavoitteemme kirkkaasti. 46 vastausta antaa kuitenkin suhteellisen luotettavaa tulosta järjestömme toiminnasta. Tulos oli myös hyvä opin paikka tämän vuoden sidosryhmäkyselyn toteuttamista ajatellen. Jatkossa mietimme sidosryhmämme ehkä tarkemmin. Lähetämme kyselyn vain lähimmille sidosryhmäläisille, noin 70:lle. Vastausprosentti voisi siinä tapauksessa nousta ja saisimme yhä edelleen luotettavaa tietoa järjestömme toiminnasta.

18

Parhaimmat tulokset saimme 1. päätavoitteen osalta osatavoitteissa 1,1 Kalliolan Nuoret ry:ssä kunnioitetaan erilaisuutta ja 1,7 Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa toteutuu aito kohtaaminen. Olemme tästä hyvillämme, sillä se kertoo arjen keskellä tapahtuvasta jokapäiväisestä hyväksymisestä ja välittämisestä, jota jokainen lapsi ja nuori tarvitsee. Tulokset kertovat että Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa se on totta. Osatavoite 1,22 koski sukupuolisensitiivisyyden toteutumista ja tavoitemittari 1,22 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista 75 % kokee, että on saanut tukea tyttöyteen ja naiseuteen Tyttöjen Talon toiminnassa. Tavoite jäi saavuttamatta sillä 38% kyselyyn vastanneista tytöistä ja nuorista naisista koki saavansa tukea tähän. Tyttöjen Talon työ on jo itsessään sukupuolisensitiivistä. Se on ikään kuin sisään kirjattuna kaikkeen toimintaan talossa. Sen toteutumisen kysyminen asiakastytöiltä ja naisilta on koettu haastavaksi. Kaikki eivät tarvitse varsinaisesti tukea omassa sukupuolessaan olemiseen, vaan kyse saattaa olla tarpeenmukaisesta vahvistamisesta, esimerkiksi oman tahdon ilmaisussa tai stereotypian murtamisessa, josta on apua kokonaisvaltaisessa identiteettityössä. Sukupuolisensitiivinen työ toteutuu myös hienovaraisena vahvistumisena, joka tapahtuu olemalla yhdessä ja yhteydessä toisiin tyttöihin ja naisiin. Toinen tulokseen vaikuttava tekijä saattaa olla se, että kohta tyttöys ja naiseus oli yhtenä osana pitkähköä listaa, jossa kysyttiin yleisesti tuen saamista Tyttöjen Talolla ( itsetuntemus, itsetunto, sosiaaliset suhteet, perhesuhteet, opiskelu tai työ, elämänhallinta, tyttöys ja naiseus, oma vanhemmuus, seksuaalisuus, uudet näkökulmat ja toiveikkuus). Tyttöys ja naiseus ikään kuin hukkuvat muiden merkittävien tekijöiden joukkoon. Toisaalta näin sen halusimme kyselyyn rakentaakin, ilman johdattelevaa korostamista.


Toinen tavoitemittari, jossa tulos jäi alle tavoittelemamme tason oli 1,52 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista kokee, että he voivat osallistua iltapäiväkerhon toiminnan suunnitteluun. Tämä koski osatavoitetta 1,5 Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa edistetään osallisuutta. Iltapäiväkerho-ohjaajat arvioivat tulosta ja jäivät miettimään, kuinka paljon tulokseen vaikuttaa se, että lapset eivät saa tehdä kerhossa aina kaikkea mitä haluaisivat tai kaikkia toiveita ei ole realistista toteuttaa. 79 % lapsista kokee osallistuvansa iltapäiväkerhon toiminnan suunnitteluun. Tulos on tavoitteen toteutumattomuudesta huolimatta hyvä ja positiivista on myös se, että iltapäiväkerhoohjaajat ovat nyt enemmän tietoisia osallisuuden toteutumisessa iltapäiväkerhotoiminnassa. Tästä huolimatta kaikkia toiveita ei edelleenkään tulla toteuttamaan, kuten karkkia välipalaksi tai ip-kerhon ulkomaanmatkaa.

19

Arvojen lisäksi halusimme tuoda näkyväksi Kalliolan Nuoret ry:n toiminnan laajenemisen ja yhteiskunnan haasteisiin vastaamisen. Yhteiskunnan haasteisiin vastaaminen ja niiden nuorten asiakasryhmien tavoittaminen, joita muut tahot eivät tavoita, on Kalliolan Nuoret ry:n strategian mukaista. Vuonna 2011 Kalliolan Nuoret ry käynnisti jopa kolme uutta toimintamuotoa, joiden avulla voidaan vastata tiettyjen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tarpeeseen. Vuosi 2011 oli järjestössämme vahvaa laajenemisen ja kehittämisen aikaa. (osatavoite 1,8 Kalliolan Nuoret ry. käynnistää ja kehittää uusia työmuotoja) Henna Lehtinen / Kalliolan Nuoret ry:n sot-tiimi


Päätavoite

1

SETLEMENTTI LOUHELA TOTEUTTAA SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISIÄ ARVOJA JA TOIMINNALLE YHDESSÄ SOVITTUJA TOIMINTAPERIAATTEITA jakautuu 2 osatavoitteeseen

Päätavoitteessa 1 on tavoitteena tuoda Setlementti Louhelan toiminnan taustalla oleva arvopohja ja sen näkyminen/vaikutukset arjen työssä. Mahdollisimman kattavan tuloksen saamiseksi on eri asiakasryhmien ja vapaaehtoisten sekä sidosryhmien kyselyissä kysytty päätavoitteessa 1 tavoitemittareihin liittyvät kysymykset. Asiakasryhmät ovat Rinkulan ja Jampan olohuoneiden asiakkaat (olohuonekysely), maahanmuuttaja-asiakkaat (Rinki), Rinkulan avunvälityksen asiakkaat (Rinkulan avun.), Rinkulan ja Ringin vapaaehtoiset (vapaaehtoiskys.) sekä sovittelun vapaaehtoiset (Sovittelu). Tavoitemittarin1 kohdalla sovittelun vapaaehtoiskyselystä oli kysymys tuntemattomasta syystä jäänyt pois. 2 osatavoitteen tavoitemittariin 1 liittyvä kysymys on nähty tarkoituksenmukaiseksi kysyä myös sidosryhmiltä. Kyselyt ja vastausprosentit Olohuonekysely: 18/18, vastausprosentti: 100% Rinki-kysely: 27/27, vastausprosentti:100% Rinkulan avunvälityksen asiakkaat: 13/58, vastausprosentti: 22,4% Vapaaehtoiskysely: 18/45, vastausprosetti: 40% Sovittelun vapaaehtoiskysely: 20/48, vastausprosentti: 41,7% Sidosryhmäkysely: 19/89, vastausprosentti: 21,4%

1. Osatavoite: Setlementti Louhelassa arvostetaan ihmisten erilaisuutta Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 % vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”Setlementti Louhelan toiminnassa saa olla oma itsensä” kanssa.

0 kpl (0 %)

4 kpl (6,9 %)

10 kpl (17,2 %)

44 kpl (75,9 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 58/148 kpl (39,2%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Vastaajat: Jampan olohuoneiden asiakkaat, maahanmuuttaja-asiakkaat, Rinkulan avunvälityksen asiakkaat, Rinkulan ja Ringin vapaaehtoiset täysin samaa mieltä (TSM) osittain samaa mieltä (OSM) osittain eri mieltä (OEM) täysin eri mieltä (TEM)

3,7

Tulos: 93,1 % vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Olohuonekysely Rinki Rinkulan avun. Vapaaehtoiskys Vast.yht.

20

TEM 0 0 0 0 0

OEM 2 1 1 0 4

OSM 2 4 0 4 10

TSM 4 19 8 13 44

Vast.yht. 8 24 9 17 58


2. Tavoitemittari: Kolme kuvausta kuinka Setlementti Louhelassa erilaisuus on rikkaus.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Lähde: Rinkulan asiakkaat, yhteisiä ajatuksia ennen bingo-hetkeä. Kirjasi Jyrki Brandt.

Kuvaus 1: Kaikenlaiset ihmiset saavat osallistua toimintaan, kaikki tulevat hyväksytyksi sellaisena kuin on. Toiminta on turvallista kaikille, ei ole pelkoa syrjityksi tulemiseksi. Saa tutustua erilaisiin ihmisiin. Elämän rikkautta ovat erilaiset ihmiset. Eri-ikäiset ihmiset voivat opettaa toisille viisautta, vanhemmat nuoremmille ja nuoremmat vanhemmille. Oppii myös muita kulttuureja, avartaa kun oppii tietämään minkälaista muissa maissa on. Hinta ei ole osallistumisen esteenä kun osallistuminen on edullista tai maksutonta, joten myös vähävaraiset voivat osallistua. Kahvikupposen äärellä voi viihtyä ja kuunnella toisten tarinoita. Kaikki tämä yhdistettynä tarkoittaa, että on matala kynnys tulla mukaan toimintaan.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Lähde: Rinki asiakas kansainvälisessä päivässä 8.12.2011 Kuvaus 2:

Kuvaus 3:

To every community there are challenges and opportunities. Rinki helps me to fit in the finish community by learning the finish language and gives me an opportunity to meet new people from different countries, cultures and background as a way to socialize with them.

Itse koulutus on tärkeää, luulen silti että paras anti on yhdessä olo ja olette saaneet työllänne aikaan hyvin lämmin henkisen yhteisön kiitoksia- Ilolla sivusta seurannut.

I now don’t find it so difficult to communicate in finish though I still have to keep making a lot of practice.

3. Tavoitemittari: Setlementti Louhelan työntekijöistä vähintään 10 % on erilaisista etnisistä taustoista.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

työntekijöiden kertomukset etnisestä taustastaan

Tulos: 13,3 % Setlementti Louhelan työntekijöistä on erilaisista etnisistä taustoista.

Erilaisuus on rikkaus. Kulttuuripäivän viettoa 4.11.2011

21


2. Osatavoite: Setlementti Louhela on oppimista ja arkea tukeva yhteisö Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”Setlementti Louhelan toiminta edistää heikommassa asemassa olevien ihmisten elämänlaatua” kanssa.

0 kpl (0 %)

4 kpl (4,2 %)

33 kpl (34,4 %)

59 kpl (61,4 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 96/285 kpl (33,7%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Vastaajat: Jampan olohuoneiden asiakkaat, maahanmuuttaja-asiakkaat, Rinkulan avunvälityksen asiakkaat, Rinkulan ja Ringin vapaaehtoiset, sovittelun vapaaehtoiset, sidosryhmät

3,6

Tulos: 95,8 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa Olohuonekysely Rinki Rinkulan avun. Vapaaehtoiskys Sovittelu Sidosryhmäkysely Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0 0 0

OEM 1 2 1 0 0 0 4

OSM 2 6 2 6 9 8 33

TSM 5 16 6 11 10 11 59

Vast.yht. 8 24 9 17 19 19 96

2. Tavoitemittari: 65 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”Setlementti Louhelan toiminnassa on mahdollisuus oppia uusia asioita” kanssa.

0 kpl (0 %)

3 kpl (4,0 %)

24 kpl (32,0 %)

48 kpl (64,0 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 75/196 kpl (38,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Vastaajat: Jampan olohuoneiden asiakkaat, maahanmuuttaja-asiakkaat, Rinkulan avunvälityksen asiakkaat, Rinkulan ja Ringin vapaaehtoiset, sovittelun vapaaehtoiset

3,6

Tulos: 96 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa Olohuonekysely Rinki Rinkulan avun. Vapaaehtoiskys Sovittelu Vast.yht.

22

TEM 0 0 0 0 0 0

OEM 1 1 1 0 0 3

OSM 2 4 1 7 10 24

TSM 5 19 5 9 10 48

Vast.yht. 8 24 7 16 20 75


3. Tavoitemittari: 65 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”Setlementti Louhelan toiminnassa oppii yhteisöissä tarvittavia kanssakäymisen taitoja” kanssa.

0 kpl (0 %)

4 kpl (5,2 %)

28 kpl (36,4 %)

45 kpl (58,4 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 77/196 kpl (38,3%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Vastaajat: Jampan olohuoneiden asiakkaat, maahanmuuttaja-asiakkaat, Rinkulan avunvälityksen asiakkaat, Rinkulan ja Ringin vapaaehtoiset, sovittelun vapaaehtoiset

3,5

Tulos: 94,8 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Olohuonekysely Rinki Rinkulan avun. Vapaaehtoiskys Sovittelu Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0 0

OEM 1 0 1 0 2 4

OSM 3 9 2 6 8 28

TSM 4 15 4 12 10 45

Vast.yht. 8 24 7 18 20 77

nuoret, Louhelassa voi oppia uusia taitoja niin on ikerh bänd n Paja . atkin kuin vähän vanhemm a. loiss arke elok elan Louh ässä pojat esiintym

Louhelassa voi oppia uusia taitoja niin nuoret, kuin vähän vanhemmatkin. Lady-clubissa kehitytään käsi- ja askartelutöissä.

23


Päätavoite

1.

UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu 5 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 %:lle kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä Ukonhatun arvot merkitsevät paljon tai erittäin paljon omassa työssä.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

3 kpl (7%)

20 kpl (43%)

23 kpl (50%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilökunnan kehityskeskustelun kirjallinen väittämä ”Ukonhatun arvoilla on merkitystä työssäni.”

4,4

Tulos: 93 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että arvot merkitsevät työssä paljon tai erittäin paljon.

2. Osatavoite: Asiakkaan oikeuksia kunnioitetaan Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon.

1 kpl (2%)

10 kpl (20%)

12 kpl (~25%)

11 kpl (22%)

14 kpl (29%)

1 kpl (2%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Oikeuksiani kunnioitetaan Ukonhatussa”

3,6

Tulos: 51 % kyselyyn vastanneista asikkaista kokee, että hänen oikeuksiaan kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon. 24


2. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

6 kpl (13%)

30 kpl (65%)

10 kpl (22%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilökunnan kehityskeskustelun kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia.”

4,1

Tulos: 87 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että oikeuksia kunnioitetaan paljon tai erittäin paljon.

3. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että omaiseni oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Omaiskyselyn kirjallinen väittämä ”Omaiseni oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa” asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Tulos: 76 % kysymykseen vastanneista (22 kpl) omaisista kokee, että hänen omaisensa oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon. Kohtalaisesti: 24% (7 kpl)

kysymykseen vastanneet: 29/56 kpl 52 %

4. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakkaan omainen

Kuvaus: Palvelukotina Nikkilänmäen palveluasuminen soveltuu hyvin enolleni. Palvelukodissa otetaan hyvin huomioon enoni yksilöllisyys ja yksityisyys. Enoni kunto ja mieliala ovat vuoden aikana kohentuneet sekä aktiivisuus osallistua tapahtumiin ja toimintaan on myös kasvanut.

25


3. Osatavoite: Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon.

1 kpl (2%)

7 kpl (14%)

13 kpl (27%)

12 kpl (24%)

14 kpl (29%)

2 kpl (4%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta”

3,7

Tulos: 53 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

2. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

4 kpl (9%)

29 kpl (63%)

13 kpl (28%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilökunnan kehityskeskustelun kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta.”

4,2

Tulos: 91 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon.

26


3. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Omaiskyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta.” asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Tulos: 83 % kysymykseen vastanneista (24 kpl) omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta. kysymykseen vastanneet: 29/56 kpl 52 %

Kohtalaisesti: 17% (5 kpl)

4. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: - asiakkaan omainen

Tulos: Kimppatalon asennoituminen erilaisuuteen on esimerkillistä useille muillekin yhteisöille, siellä olevat asiakkaat ovat samanvertaisia kaikkien toistensa ja henkilökunnan kanssa.

4. Osatavoite : Ukonhatussa yhteisö toimii yksilön tukena Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta asiakkaista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon.

2 kpl (4%)

4 kpl (8%)

20 kpl (41%)

13 kpl (27%)

9 kpl (18%)

1 kpl (2%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa yhteisö toimii tukenani”

3,5

Tulos: 45 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon.

27


2. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastannesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

16 kpl (35%)

28 kpl (61%)

2 kpl (4%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilökunnan kehityskeskustelun kirj. väittämä ”Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena.”

3,7

Tulos: 65 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa Yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon.

28


3. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastannesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii henkilökunnan tukena paljon tai erittäin paljon.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

2 kpl (4%)

36 kpl (78%)

8 kpl (~18%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Paljon

Erittäin paljon

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilökunnan kehityskeskustelun kirj. väittämä ”Ukonhatussa yhteisö toimii tukenani.”

4,1

Tulos: 96 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii henkilökunnan tukena paljon tai erittäin paljon.

4. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Omaiskyselyn kirjallinen väittämä ”Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena” asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon

Tulos: 72 % kysymykseen vastanneista (21 kpl) omaisista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena. Kohtalaisesti: 28% (8 kpl)

kysymykseen vastanneet: 29/56 kpl 52 %

5. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena Tietoja tuloksen kokoamisesta: Mies 31

Kuvaus: Koen, että yhteisöllisyys toimii kuntoutumiseni tukena.

29


5. Osatavoite: Ukonhatussa toteutuu tasa-arvoisuus Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta asiakkaista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti.

3 kpl (6%)

4 kpl (8%)

17 kpl (35%)

12 kpl (~25%)

11 kpl (22%)

2 kpl (4%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Hyvin

Erittäin hyvin

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 49/55 kpl 89 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskyselyn kirjallinen väittämä ”Asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti”

3,5

Tulos: 47 % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti.

2. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

10 kpl (22%)

32 kpl (69%)

4 kpl (9%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Hyvin

Erittäin hyvin

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilökunnan kehityskeskustelun kirj. väittämä ”Ukonhatussa asiakkaita huomioidaan tasaarvoisesti.”

3,9

Tulos: 78 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti.

30


3. Tavoitemittari: 70 % kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Omaiskyselyn kirjallinen väittämä ”Asiakkaita huomioidaan tasa-arvoisesti Ukonhatussa” asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin

Tulos: 79 % kysymykseen vastanneista (23 kpl) omaisista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittin hyvin tasa-arvoisesti. Kohtalaisesti: 17% (5 kpl) En osaa sanoa: ~4% (1 kpl)

kysymykseen vastanneet: 29/56 kpl 52 %

4. Tavoitemittari: 80 % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa asiakasta huomioidaan hyvin tai erittäin hyvin yksilöllisesti.

0 kpl (0%)

0 kpl (0%)

7 kpl (15%)

32 kpl (70%)

7 kpl (15%)

0 kpl (0%)

Ei lainkaan

Vähän

Kohtalaisesti

Hyvin

Erittäin hyvin

en osaa sanoa

1

2

3

4

5

kysymykseen vastanneet: 46/51 kpl 90 %

Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Henkilökunnan kehityskeskustelun kirj. väittämä ”Ukonhatussa asiakkaita huomioidaan yksilöllisesti.”

4,0

Tulos: 85 % kysymykseen vastanneesta henkilökunnasta kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin yksilöllisesti.

5. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa on asiakasta huomioidaan yksilöllisesti.

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Keskustelun kirjannut Elina Kettunen

Kuvaus: ”Jatkuvastihan te minun kanssa puljaatte. Minä saan kyllä niin hyvää hoitoa teiltä ja kaiken osaatte tehdä tosi hienosti. Ei monessa paikassa osattais. Ei muilla varmaan ole tämmösiä juttuja, mitä minun kanssa jouvutte tekemään. Ainaki toivon niin.”

31


Päätavoite

3

ITÄ-PASILAN SOSIAALINEN NUORISOTYÖ ON VAHVA ALUEELLINEN TOIMIJA jakautuu 5 osatavoitteeseen

1. Osatavoite: Toiminta perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen alueen asukkaiden kanssa Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Itä-Pasilan työntekijät toimivat vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Työntekijän kuvaus: Käsöörinkatu 3:n asukas tuli ehdottamaan nuoriso-ohjaajalle ideaansa rakennusjätteiden siivoamisesta Itä-Pasilassa. Jo vuoden kestäneistä kävelysiltojen korjaustöistä oli jäänyt runsaasti sekalaista romua ja jätettä ympäristöön. Asukkaalla oli idea, että nuoret voisivat osallistua siivoamiseen ja rakennusfirma maksaisi siitä nuorille korvauksen. Asukas ja työnjohtaja saivatkin nopeasti sovittua hommasta ja kahtena arki-iltana nuoret yhdessä ohjaajien kanssa haravoivat ja raahasivat jätöksiä roskalavalle. Rakennusyhtiö Soraset maksoi sovitun 1000 euroa tehdystä työstä ja nuoret pääsivät retkelle Särkänniemeen. Näin nuoret myös saivat ottaa vastuuta oman asuinympäristönsä viihtyvyydestä.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Yhteistyökumppanin kuvaus: Mielestämme työntekijät ovat paljon näkyvillä. Huoneenovet ovat pääsääntöisesti auki. Lasten, nuorten ja perheidensä kanssa käydyissä keskusteluissa tulee usein ilmi Kalliolan Nuorten merkittävä rooli alueen palvelujen tuottajana. Nuoret puhuvat siitä, että heillä on kerrankin mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaan. Myös äitien puheesta kuuluu kuinka helposti lähestyttäviä Maikku ja Markus ovat, he kokevat Maikun ja Markuksen turvallisiksi aikuisiksi ja luottavat heidän ammattitaitoonsa.

Tulos saatiin viimekeväisen talkoopäivän kuvauksesta, jonka Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön työntekijä kirjoitti.

Tulos saatiin Pasilan asukastalon leikkipuistossa työskentelevältä työntekijältä. Hän on Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyöntekijöiden kanssa tekemisissä päivittäin jo usean vuoden ajan.

32


2. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ”Ohjaajat kuuntelevat mitä minulla on sanottavaa”

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

2 kpl (11 %)

15 kpl (83 %)

0 kpl

vahvasti eri mieltä

melko eri mieltä

melko samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 17/18 kpl (94,4%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

% -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x 100%.

3,9

Tulos: 94 % lapsista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ”Ohjaajat kuuntelevat mitä minulla on sanottavaa”.

Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista 1 (6%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

3. Tavoitemittari: Lapset ja nuoret käyvät mielellään Itä-Pasilan asukastalolla

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

Tulos saatiin asiakaskyselyn avoimen kysymyksen kautta.

Vastauksia kysymykseen ”Miksi tykkäät käydä juuri Pasilan asukastalolla?”:

kysymykseen vastanneet: 17/18 kpl (94,4%)

1. Koska joka viikko on jotain uutta ja kivaa Esim. maanantaisin poikakerhoa ja keskiviikkosin nuortenilta 2. koska siin on hyvä ryhmä ja leirit on tosi hyvii 3. se on tosi kiva 4. Koska se on lähellä ja kaveritkin käy sielä ja siel on just rennot ohjaajat. (paitsi Maikku joka on vähä tiukka) 5. koska siellä on kiva olla. 6. siellä on hyvä yhteishenki ja kilttejä kavereita ja hyvii ohjelmii + kivaa :) 7. Siellä on kivaa käydä ja olla kavereiden kanssa. 8. koska siellä on rento tunnelma

9. siellä on kivaa 10. ku siel o kavereit 11. kivoi tyyppei 12. Käyn siellä, koska se kiva paikka ja minulla on aina siellä hauskaa kavereiden kanssa ja tyttöryhmän kanssa. 13. siellä on kivaa kuunnellaan tehään kaikkea kivaa 14. täällä on kivaa olla 15. koska kaverit ovat siellä ja tääl on aina tekemistä 16. koska täälä on kivaa 17. se on lähellä’ ja siellä on kivaa

33


4. Tavoitemittari: Itä-Pasilan henki näkyy toiminnassa

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

Tulos saatiin asiakaskyselyn avoimen kysymyksen kautta.

Vastauksia kysymykseen ”Onko sinun mielestäsi toiminnassa Itä-Pasilan henkeä? Miten se tai sen puute näkyy toiminnassa?”: 1. Kyllä.. Se näkyy sillä tavalla miten ihmiset viihtyvät toisten seurassa ja tulevat toimeeen . 2. ei ole puutetta.. ja tietty täs ryhmäs on :) 3. no esimerkiksi Maikku ja Make auttavat meitä ja pysyvät hengessä mukana. 4. Ainaha meil on hyvä henki ja huono n hengen näkee jo ilmeis 5. joo. 6. on, kaikki tulevat toimeen keskenään ja ohjaajat ovat tosi mukavia 7. .... ??..... joo

kysymykseen vastanneet: 17/18 kpl (94,4%)

8. puutetta ei näy 9. en osaa sanoa 10. juuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuu 11. on 12. Se tuntuu mutta en osaa sanoa. :) 13. näkyy hyvin ja kyllä 14. joo näkyy 15. on 16. kyllä 17. en osaa sanoa

2. Osatavoite: Tuemme yhdenvertaista yhteisöllisyyttä Osatavoitetta on mitattu 6 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ”Tunnen kuuluvani ryhmään”

0 kpl (0 %)

1 kpl (5,6 %)

3 kpl (~16,6 %)

12 kpl (~66,6 %)

1 kpl (5,6 %)

vahvasti eri mieltä

melko eri mieltä

melko samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 17/18 kpl (94,4%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76 % -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x 100%. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista 1 (5,6%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

34

3,7

Tulos: 83 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän ”Tunnen kuuluvani ryhmään” kanssa.


2. Tavoitemittari: 80 % Itä-pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ”Voin itse vaikuttaa ryhmän asioihin”

0 kpl (0 %)

1 kpl (5,6 %)

6 kpl (33,3 %)

8 kpl (44,4 %)

2 kpl (11,1%)

vahvasti eri mieltä

melko eri mieltä

melko samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 17/18 kpl (94,4%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

% -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x 100%.

3,3

Tulos: 78 % kyselyyn vastanneista lapsista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän ”voin itse vaikuttaa ryhmän asioihin” kanssa.

Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista 1 (5,6%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

3. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ”Saan osallistua riittävästi ryhmän toiminnan suunnitteluun”

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

6 kpl (33 %)

11 kpl (61 %)

0 kpl

vahvasti eri mieltä

melko eri mieltä

melko samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 17/18 kpl (94,4%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76 % -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x 100%. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista 1 (6%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

35

3,6

Tulos: 94 % asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ”Saan osallistua riittävästi ryhmän toiminnan suunnitteluun”.


4. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ”Minulla on ryhmässä hyvä olla”

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

6 kpl (33,3 %)

8 kpl (44,4 %)

0 kpl

vahvasti eri mieltä

melko eri mieltä

melko samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 14/18 kpl (77,8%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

% -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x 100%. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista 4 (~22%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

3,6

Tulos: 78 % asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ”Minulla on ryhmässä hyvä olla”.

5. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ”Saan olla ryhmässä oma itseni”

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

2 kpl (11 %)

15 kpl (83 %)

0 kpl

vahvasti eri mieltä

melko eri mieltä

melko samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 17/18 kpl (94,4%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

% -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x 100%. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista 1 (6%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

36

3,9

Tulos: 94 % asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ”Saan olla ryhmässä oma itseni”.


6. Tavoitemittari: Itä-Pasilan toimintaan osallistuvien lasten vanhemmat kokevat että yhdenvertainen yhteisöllisyys toteutuu toiminnassa

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 6 s.77

Vanhemman kuvaus: Ohjaajat ottavat huomioon eri kulttuurit ja uskonnot sekä ruokavaliot. Lapset ja nuoret osallistuvat päätöksien tekoon, heitä kuunnellaan. Itä-Pasilassa on hyvä henki ja nuoret tulevat keskenään toimeen. Esimerkiksi ruokatapahtumissa on ollut hyvä henki.

3. Osatavoite: Tarjoamme sukupuolisensitiivisen kohtaamispaikan Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Toimintaan osallistuvien lasten vanhempien mielestä on tärkeää että toiminta on sukupuolisensitiivistä

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 6 s.77

Vanhemman kuvaus: On erittäin tärkeää, että toiminnassa on pojille ja tytöille eri ryhmiä sekä omat tyttöjen ja poikien huoneet, koska kulttuurissamme tytöt ja pojat ovat keskenään erilaisia. Varsinkin murrosiässä on hyvä, että nuoret voivat kysyä asioita tyttöryhmissä naisohjaajilta ja poikaryhmissä miesohjaajilta.

2. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän kanssa ”Tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet ja toiveet huomioidaan toiminnassa”

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

7 kpl (39 %)

8 kpl (44 %)

1 kpl (6%)

vahvasti eri mieltä

melko eri mieltä

melko samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 16/18 kpl (88,9%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

% -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x 100%. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista 2 (11%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

37

3,5

Tulos: 83 % asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän kanssa ”Tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet ja toiveet huomioidaan toiminnassa”.


3. Tavoitemittari: Toiminta on sukupuolisensitiivistä

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos saatiin pyytämällä Pasilan asukastalon työntekijää kuvaamaan Itä-Pasilan sosiaalista nuorisotyötä tyttöjen ja poikien näkökulmasta

Työntekijän kuvaus: Tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet huomioidaan ryhmätoiminnan ja leirien suunnittelussa sekä nuorten illoissa. Kysymme nuorilta toiveita ja pohdimme toteuttamisen mahdollisuuksia yhdessä. Kanssakäyminen on vuorovaikutteista ja luottamuksellista. Myös työntekijöiden ja vapaaehtoisten rekrytoinnissa sukupuolen merkitys on oleellinen. Nuorille tarjotaan mahdollisuus yksilölliseen kohtaamiseen omaa sukupuolta olevan ohjaajan kanssa, mutta myös eri sukupuolta edustavan aikuisen kanssa keskustelu on mahdollista. Voimme näin tarjota erilaisia roolimalleja ja peilauspintoja omaan sukupuoleen kasvussa.

Yhteistyökumppanin kuvaus: Itä-Pasila on asuinalueena erittäin monikulttuurinen asuinalue ja asuinalueella näkyy vahvasti esim. muslimikulttuuri. Monia muslimiperheiden lapsia ja erityisesti tyttöjä ei päästetä ollenkaan esim. Länsi-Pasilan puolelle osallistumaan Nuorisotalon toimintaan. Maikku ja Markus ovat onnistuneet luomaan luottamuksellisen suhteen maahanmuuttajavanhempiin, joka näkyy selvästi esim. siinä, että vanhemmat luottavat työntekijöihin ja päästävät esim. tytöt osallistumaan tyttöryhmiin ja myös Nuorten Avoimiin iltoihin. Nämä tyttö- ja poikaryhmät ovat tärkeitä paikkoja, missä nuoret saavat rauhassa olla oman ikäistensä kanssa ja yhdessä keskustella heistä kiinnostavia asioistaan ja samalla saada tukea naiseksi tai mieheksi kasvamiseen. Sekaryhmissä varmasti monet puheenaiheet olisi varmasti vaikeampaa ottaa puheeksi. Myös se, että tytöt ja pojat saivat itse olla luomassa ja sisustamassa omaa fyysistä tilaansa Tyttöjen Huonetta ja Poikien Huonetta on näkynyt siinä, että nuoret ovat nähneet tärkeäksi oman fyysisen tilansa ja haluavat pitää siitä hyvää huolta jatkossakin. Uskon että tämä sukupuolisensitiivinen työote on tukenut kokonaisvaltaisesti Itä-Pasilan nuoria tärkeässä iässä ja saanut heidät tuntemaan positiivista ylpeyttä omasta sukupuoli-identiteetistään.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos saatiin valokuvaamalla kun tytöt remontoivat ryhmähuonetta ”näköisekseen” Pasilan asukastalolla. Ensimmäisessä kuvassa ollaan työn touhussa ja toisessa kuvassa on kaikki valmista.

Valokuva tyttöjen toiminnasta:

38


4. Osatavoite: Tuemme lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua Osatavoitetta on mitattu 6 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista kokee saaneensa tukea sellaisissa asioissa, joissa on sitä tarvinnut.

0 kpl (0 %)

12 kpl (66,7 %)

5 kpl (27,8 %)

ei

kyllä

en osaa sanoa

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

% -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x 100%.

1 kpl (5,5 %) kysymykseen vastaamatta jättäneet

kysymykseen vastanneet: 17/18 kpl (94,4%)

Tulos: 67 % asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista kokee saaneensa tukea sellaisissa asioissa, joissa on sitä tarvinnut.

Kysymys: ” Oletko saanut tukea sellaisissa asioissa, joissa olet tarvinnut”

2. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista kokee saaneensa tukea joihinkin seuraavista: koulunkäyntiin, harrastuksiin, ihmissuhteisiin, henkilökohtaisiin asioihin

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

Tulos: 100 % vastanneista lapsista/nuorista (eli 18/18), on saanut tukea joihinkin seuraavista; koulunkäynti, harrastukset, ihmissuhteet tai henkilökohtaiset asiat koulunkäyntiin harrastuksiin liittyvissä asioissa ihmissuhdeasioissa (perhe, kaverit) henkilökohtaisissa asioissa

% 64,3% 35,7% 21,4% 7,1%

kpl 9 5 3 1

39

kysymykseen vastanneet: 18/18 kpl (100%)


3. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ”Saan ohjaajilta tarpeeksi huomiota”

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

7 kpl (38,9 %)

10 kpl (55,6 %)

0 kpl

vahvasti eri mieltä

melko eri mieltä

melko samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 17/18 kpl (94,4%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

% -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x 100%. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista 1 (~5,5%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

3,6

Tulos: 94 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän ”Saan ohjaajilta tarpeeksi huomiota.” kanssa.

4. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ”ohjaajiin on helppo turvautua tarvittaessa”

0 kpl (0 %)

0 kpl (0 %)

6 kpl (33 %)

9 kpl (50 %)

2 kpl (11 %)

vahvasti eri mieltä

melko eri mieltä

melko samaa mieltä

vahvasti samaa mieltä

en osaa sanoa

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 17/18 kpl (94,4%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

% -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x 100%. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista 1 (6%) jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

40

3,9

Tulos: 83 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän ”Ohjaajiin on helppo turvautua tarvittaessa” kanssa.


5. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista kokee että, ohjaajilla on riittävästi tietoa joistakin näistä teemoista; nuorten tarpeet, yksittäisen nuoren tarpeet, vanhempien toiveet, Pasilan henki

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Viite 2 s.76

83 % vastanneista lapsista/nuorista (eli 15/18), kokee että ohjaajilla on tarpeeksi tietoa nuorten tarpeista yksittäisen nuoren tarpeista vanhempien toiveista Pasilan hengestä ohjaajilla ei ole tarpeeksi tietoa nuorten maailmasta

% 87,5% 37,5% 50% 56,3% 6,3%

kpl 14 6 8 9 1

kysymykseen vastanneet: 16/18 kpl (88,9%)

6. Tavoitemittari: Lapset kokevat saavansa tukea Itä-Pasilan toiminnassa Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyöntekijä pyysi ryhmänsä tyttöä kertomaan onko hän kokenut saavansa tukea Itä-Pasilan toiminnassa. Tyttö lähetti vastauksensa Facebookin kautta.

Tytön kuvaus: Ohjaaja on tukenut minua niin paljon että ei edes tiedä mistä aloittaa. Ohjaaja on tukenut minua koulutyössä, henkilökohtasissa asioissa ja hän on aina auttanut minua missä vaan ja milloin vaan varsinkin tyttökerhossa ja leireillä:)).

41


5. Osatavoite: Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö on aktiivinen alueen verkostojen jäsen Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Itä-Pasilan työntekijät osallistuvat Itä-Pasilan alueen verkostoihin

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos saatiin työntekijän kuvauksesta. Työntekijä kuvaa verkostotyötä, jos työntekijät ovat olleet aktiivisia jäseninä toiminnan käynnistymisestä lähtien.

Työntekijän kuvaus: ”Jengirinki” on Pasilassa jo 1980-luvulta asti toiminut verkosto, joka kokoaa sekä Länsi- että Itä-Pasilan alueella lasten ja nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia yhteen. Kerran kuukaudessa kokoontuva ”jengirinki” mahdollistaa ajankohtaisten ilmiöiden ja ongelmien käsittelemisen yhdessä. Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön ohjaajat yhdessä mm. koulujen, nuorisotalon, seurakunnan, poliisin, asumisneuvojan ja sosiaalityöntekijöiden kanssa pyrkivät verkostotapaamisten avulla nopeaan puuttumiseen ongelmatilanteissa, parempaan tiedonkulkuun ja päällekkäisyyksien välttämiseen.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tulos saatiin pyytämällä verkostojen jäsenilta kuvauksia Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön osallistumisesta alueen verkostoihin

Yhteystyökumppanin kuvaus I:

Yhteistyökumppanin kuvaus II:

Kalliolan Nuorten nuorisotyöntekijät ovat keskeisessä roolissa Itä-Pasilan nuorisotyötä tehdessä. Maahanmuuttajiin on keskitetty resursseja mikä on hyvä asia. Tämä konsepti tuntuu luontevalta. Yhteistyö on hyvää ja luontevaa ja toivotaan sen jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen. Tämä kumppanuushankkeen malli on antanut myös hyvän sykäyksen sille että Pasilan silta ei ole ylipääsemätön este nuorille.

Minun kokemukseni on, että Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön hankkeen työntekijät työskentelivät heti alusta asti tiiviisti alueen muiden toimijoiden kanssa ja he vastasivat mm. kirjaston tuomaan huoleen.

42

Pasilan alueen aktiivisia verkostoja ovat mm. East - team, Jengirinki ja Varhaisen tuen kokoukset joissa Maikku ja Markus ovat mukana. Näissä verkostoissa keskustellaan alueen ilmiöistä ja nostetaan esille huolenaiheita. Yhteistyössä heidän kanssaan olemme järjestäneet vanhempainiltoja mm. Rajat ja rakkaus- teemalla, asukasiltoja, kevättapahtumia sekä yhteinen lasten kesäleiri sosiaalitoimen kanssa. Maikku ja Markus ovat pystyneet hyvin vastaamaan perheiden etenkin lasten/nuorten tarpeeseen.


2. Tavoitemittari: Työntekijät osallistuvat vähintään 80 % alueen verkostotapaamisiin vuoden 2011 aikana

Tulos: 92 % (12/13) Ajankohta 2011

Alueverkosto

Vähintään jompikumpi työntekijöistä paikalla

20.1.

East team

x

21.1.

Jengirinki

x

18.2.

Jengirinki

x

25.3.

Jengirinki

x

7.4.

East team

x

29.4.

Jengirinki

x

1.6.

Jengirinki

x

2.9.

Jengirinki

x

12.9.

Pasila-team

7.10.

Jengirinki

x

18.11.

Jengirinki

x

28.11.

Pasila-team

x

16.12.

Jengirinki

x

43


3. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI Arviointi koskee 3. päätavoitetta, Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö on vahva alueellinen toimija (osatavoitteet 3,1 -3,5 , tavoitemittarit 3,11 – 3,52). Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö on mukana ensimmäistä vuotta sosiaalisen tilinpidon menetelmässä. Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön asiakkaat ovat pääosin maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Työntekijät toimivat Pasilan asukastalon yhteydessä, joka mahdollistaa tiiviin kanssakäymisen lasten ja nuorten vanhempien kanssa. Ensimmäisen vuoden tavoitteet muotoutuivat pitkälti keskeisten arvojen ja toimintaperiaatteiden ympärille. Tämän vuoden tavoitteissa pyritään tuomaan tätä vuotta enemmän Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön ainutlaatuisia ominaispiirteitä ja vaikuttavuutta esiin Itä-Pasilan sosiaalista nuorisotyötä ohjaava vahva periaate on toimia Itä-Pasilan alueella aktiivisesti ja yhteistyössä verkostojen kanssa. Verkostoista saatiin hyviä kuvauksia sosiaalisen tilinpidon tuloksiksi (tavoitemittarit 3,11 ja 3,33, ja 3,51). Kuvausten kirjoittavat todella tietävät ja tuntevat Itä-Pasilan työntekijät. Itä-Pasilan lasten ja nuorten asiakaskysely tehtiin keväällä 2011 ryhmien päätösleirin yhteydessä. Leirejä järjestettiin kaksi, tyttö- ja poikaleirit. Leireille osallistuvat lapset ja nuoret olivat olleet mukana Itä-Pasilan nuorisotoiminnassa 1- 3 vuotta. Kaikki leirillä olijat vastasivat kysymykseen, joten vastausprosentti oli 100 %, toisaalta otos jäi hieman pieneksi. Itä-Pasilan nuorisotyössä on kuitenkin mukana noin 60 nuorta.

Tavoitteet toteutuivat valtaosin Itä-Pasilan sosiaalisen nuorisotyön osalta. Tavoiteltuihin tuloksiin ei päästy tavoitemittarissa 3,22 80 % ItäPasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista on vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ” Voin itse vaikuttaa ryhmän asioihin”. Samaa mieltä tai melko samaa mieltä väittämän kanssa oli 78 % vastaajista. Tähän saattaa vaikuttaa se, että ryhmässä ei aina voi toteuttaa kaikkien toiveita. Kyselyn mukaan 14 koki voivansa vaikuttaa ja yksi o9li melko eri mieltä, 2 ei osannut sanoa. Jälkimmäinen voi tarkoittaa, ettei ole ymmärtänyt, mitä kysymyksellä tarkoitetaan. Kyselyn otos on verrattain pieni (N=18). Vuoden 2012 asiakaskyselyssä pyritään saamaan suurempi määrä vastauksia, jotta tuloksista muodostuisi entistä luotettavampia. Toinen täyttymätön tulos koski tavoitemittaria 3,41 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista kokee saaneensa tukea sellaisissa asioissa, joissa on sitä tarvinnut. 67 % koki saaneensa tukea, jos on sitä tarvinnut. Tulos aiheutti hämmennystä suhteessa tavoitemittariin 3,42 80 % lapsista kokee saaneensa tukea joihinkin seuraavista; koulunkäyntiin, harrastuksiin, ihmissuhteisiin tai henkilökohtaisiin asioihin. Tavoitemittarin tulos oli 100 % vahvasti samaa mieltä tai melko samaa mieltä. Kysymyksiin näyttäisi olevan helpompi vastata mitä konkreettisimpia ne ovat. Etenkin kun kyseessä on maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria, joilla ei ole suomen kieli täydellisesti hallussa. Asiakaskyselyn tavoitemittaria 3,41 vastaavaan kysymykseen oli vastannut vain 14 lasta/nuorta ja tavoitemittaria 3,42 vastaavaan kohtaan kaikki 18. Henna Lehtinen / Kalliolan Nuoret ry:n sot-tiimi

44


45


Päätavoite

6.

KEHITTYVÄ OLOHUONEVERKOSTO VAHVISTAA TOIMINTAKYKYÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Olohuonetoiminnan tulokset koostuvat viiden verkostoon kuuluvan olohuoneen asiakaskyselyistä. Rinkula ja Jamppa ovat Louhelan omia olohuoneita, Kotimäki ja Viertola Keravan palvelukotisäätiön ja Sahan koulu Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston olohuoneita.

1. Osatavoite: Olohuonetoiminta luo mielekästä sisältöä elämään ja tukee osallisuutta Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 5 hyvää esimerkkiä siitä, miten olohuonetoiminta on tuonut mielekästä sisältöä elämään

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Aluetuvan asiakasasiakas Jampan aluetuvasta, Jamppaviikon tilaisuudessa ostarilla, kirjannut: Jyrki Brandt, Kansalaistoiminnan johtaja

Kuvaus: Se on niin mukavaa, kun on sellainen kohtaamispaikka. Siellä saa olla vaan ja jutella ja vaihtaa ajatuksia muiden kanssa. Sitä kun yksin asuu, niin kotona on ihan itsekseen omien ajatuksien kanssa.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Jyrki Brandt, Kansalaistoiminnan johtaja, haastatellut olohuonekävijää Porvoon retkellä

Kuvaus: Ou jee! Mukava retki Porvooseen. Aluetuvalla viime vuoden aikana olen saanut hyviä kavereita, vaikka ollaan vähän eri ikäisiä. Minä nuorempi, muut vanhempia. Kun olen aamulla herännyt, niin sinne on kiva mennä. Kiva kun ei koko päivänä tarvitse olla itsekseen. Yhteiselo, seura on mukavaa

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

kirjoittanut Aluetuvan asiakas Porvoon retkellä

Kuvaus: Aluetupa on elämäni henkireikä käyn siellä joka päivä, jos ei ole mitään esteitä, olen saanut tuvalla monta hyvää ystävää, oikeastaan sydänystävää. Olen asunut Järvenpäässä vasta pari vuotta ja viihtynyt hyvin, osittain aluetuvan ansiosta.

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Sanottua Rinkulan ideointipäivänä, kirjannut Jyrki Brandt, Kansalaistoiminnan johtaja

Kuvaus: ” Silloin kun mulla on Ladyclub tai on lauluhetki, mulla on iloinen mieli ja ajatukset miten ihanaa elämä on, en koskaan lähde täältä muutenkaan pahalla mielellä.” Ritva (Ladyclub on säännöllisesti kokoontuva käsityöja askarteluryhmä, SoT -koordinaattorin huom.)

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Asiakkaan palautteen kirjasi A. Tuura Aivojumpparyhmä - vanhat lorut rytmitettynä - aivojen ja liikkeiden yhteistoimintaa

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Rinkulan asiakas kirjoitanut Porvoon retkellä

Kuvaus: Paula vei lauluhetkeen. Tulin Rinkulaan laulamaan ja sitten se jatkui askartelun merkeissä. Helena laittoi kirjeen ja pyysi halpoja askartelutarvikkeita ja se on jatkunut tähän päivään saakka. Kevätretket ensi kohteisiin ollut tärkeitä. Samoin teatterit ja konsertit. Ne lisäävät yhdessäoloa 46

Kuvaus: ”Mukavaa kaivaa vanhat lorut muistin perukoilta tuo mieleen oman lapsuuden ja kun omat lapset olivat pieniä”


2. Tavoitemittari: olohuoneissa toimii keskimäärin 5 omaehtoista toimintaryhmää

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilastot Tulos: 5:ssä olohuoneessa toimii yht. 32 erilaista ryhmää. Keskiarvo 6,4.

3. Tavoitemittari: 70 % asiakaskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuonetoiminta on tuonut mielekästä sisältöä elämääni” kanssa

0 kpl (0 %)

4 kpl (8,7 %)

15 kpl (32,6 %)

27 kpl (58,7 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 46/46 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,5 Tulos: 91.3 % vastanneista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa Kotimäki Rinkula+Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0

OEM 0 4 0 0 4

OSM 1 6 4 4 15

TSM 4 8 12 3 27

Vast.yht. 5 18 16 7 46

4. Tavoitemittari: 70 % asiakaskyselyyn vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”voin vaikuttaa olohuonetoiminnan sisältöön” kanssa

1 kpl (2,3 %)

4 kpl (9,3 %)

17 kpl (39,5 %)

21 kpl (48,8 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 43/46 kpl (93,5%)

Vastausten keskiarvo 3,3 Tulos: 88,3 % vastanneista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa Kotimäki Rinkula+Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

47

TEM 0 0 1 0 1

OEM 0 2 1 1 4

OSM 2 7 6 2 17

TSM 3 7 7 4 21

Vast.yht. 5 16 15 7 43


2. Osatavoite: Olohuoneverkoston toimijoiden työskentelytapa on innovatiivista ja se luo hyviä käytäntöjä Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 85 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuoneverkoston työssä toteutuu keskinäinen kunnioitus” kanssa

1 kpl (6,67 %)

0 kpl (0 %)

4 kpl (26,67 %)

10 kpl (66,67 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 15/19 kpl (78,9%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Verkostokysely

3,5

Tulos: 93,3 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa

2. Tavoitemittari: 85 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuoneverkoston työssä toteutuu yhteisöllisyys” kanssa

1 kpl (6,67 %)

0 kpl (0 %)

7 kpl (46,67 %)

7 kpl (46,67 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 15/19 kpl (78,9%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Verkostokysely

3,3

Tulos: 93,3 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.

48


3. Tavoitemittari: 85 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ” olohuoneverkoston työssä toteutuu luotettavuus” kanssa

1 kpl (6,67 %)

1 kpl (6,67 %)

3 kpl (20 %)

10 kpl (66,67 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 15/19 kpl (78,9%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Verkostokysely

3,5

Tulos: 86,7 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa

4. Tavoitemittari: Kuvaus hyvästä toimintamallista tai hyvästä käytännöstä

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Olohuoneverkoston kysely, webropol. 19:sta vastaajasta 3 vastasi tähän kohtaan

Kuvaus: 1. Verkostona toteutettava vapaaehtoistyön peruskoulutus on hyvä tapa yhdistää voimat: saadaan laadukas koulutus, jossa mukana monenlaista asiantuntijuutta. Hienoa on suunnitella koulutusta verkostona ja mukavaa. ettei itse tarvitse huolehtia kaikesta, kun vastuu jakautuu useamman kouluttajan kesken. Kun koulutuksesta tiedottaa myös verkoston kautta, niin sana kiirii useammalle koulutuksesta kiinnostuneelle.

2. Kotihoitoon saatu vapaaehtoistoimijoita jotka ulkoiluttavat vanhuksia. Vanhukset pääsevät ulos jokaisen kykenemällä tyylillä 3. Tiedon jakaminen verkoston sisällä sekä yhteisen arviointipohjan, sosiaalisen tilinpidon, luominen on m otivoinut osallistujia kehittämään toimintoja omassa toimessaan ja ”omissa” olohuoneissaan.

5. Tavoitemittari: 70 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”verkoston työ on tuottanut hyviä käytäntöjä” kanssa

1 kpl (6,67 %)

2 kpl (13,33 %)

9 kpl (60 %)

3 kpl (20 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

kysymykseen vastanneet: 15/19 kpl (78,9%)

Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Verkostokysely

2,9

Tulos: 80 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. 49


3. Osatavoite: Olohuoneet ovat turvallisia ja luotettavia paikkoja, joissa mahdollistuu toisen ihmisen kohtaaminen Osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: 80 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuone on turvallinen paikka” kanssa

0 kpl (0 %)

1 kpl (2,2 %)

7 kpl (15,2 %)

38 kpl (82,6 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 46/46 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,8 Tulos: 97,8 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Kotimäki Rinkula+ Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0

OEM 0 1 0 0 1

OSM 0 2 3 2 7

TSM 5 15 13 5 38

Vast.yht. 5 18 16 7 46

2. Tavoitemittari: 80 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuonetoiminta vastaa odotuksiani” kanssa

0 kpl (0 %)

1 kpl (2,2 %)

16 kpl (34,8 %)

29 kpl (63 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 46/46 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,6 Tulos: 97,8 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Kotimäki Rinkula+Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

50

TEM 0 0 0 0 0

OEM 0 1 0 0 1

OSM 1 3 7 5 16

TSM 4 14 9 2 29

Vast.yht. 5 18 16 7 46


3. Tavoitemittari: 65 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olen tutustunut uusiin ihmisiin olohuoneessa” kanssa

0 kpl (0 %)

2 kpl (4,3 %)

7 kpl (15,2 %)

37 kpl (80,4 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 46/46 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,8 Tulos: 95,6% vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä. Kotimäki Rinkula+Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

TEM 0 0 0 0 0

OEM 0 1 1 0 2

OSM 0 4 2 1 7

TSM 5 13 13 6 37

Vast.yht. 5 18 16 7 46

4. Tavoitemittari: 50 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuonetoiminnassa saa tuoda esiin eriäviä mielipiteitä” kanssa

0 kpl (0 %)

3 kpl (6,5 %)

13 kpl (28,3 %)

30 kpl (65,2 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 46/46 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,6 Tulos: 93,5 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Kotimäki Rinkula+Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

51

TEM 0 0 0 0 0

OEM 0 2 0 1 3

OSM 2 5 4 2 13

TSM 3 11 12 4 30

Vast.yht. 5 18 16 7 46


5. Tavoitemittari: 85 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olohuonetoiminnassa saa olla oma itsensä” kanssa

0 kpl (0 %)

3 kpl (6,5 %)

5 kpl (10,9 %)

38 kpl (82,6 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Asiakaskyselyt, vastaajat: Kotimäen, Rinkulan, Jampan, Viertolan ja Sahan koulun asiakkaat

kysymykseen vastanneet: 46/46 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,8 Tulos: 93,5 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Kotimäki Rinkula+Jamppa Viertola Sahan koulu Vast.yht.

Rupatteluhetki kahvikup

TEM 0 0 0 0 0

OEM 0 2 1 0 3

OSM 0 3 1 1 5

TSM 5 13 14 6 38

posen ääressä Rinkulass

a

Kädentaitoja Viertolan olohuoneessa

52

Vast.yht. 5 18 16 7 46


4. Osatavoite: Olohuonetoiminta tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan muotoja Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla

1. Tavoitemittari: Kolme kuvausta hyvästä kokemuksesta vapaaehtoistoiminnassa

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Tietoja tuloksen kokoamisesta:

Kuvaus kuinka olohuonetoiminta tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan muotoja:

Vapaaehtoiskyselyt tai haastattelut

Lähde: Viertolan olohuoneen Ukkokerhon vapaaehtoisvetäjä

”Ryhmän vetäjänä joutuu ottamaan huomioon monen henkilön erilaiset mielipiteet. Samalla tulee ”peilattua” omia arvoja ja asenteita. Terveellistä. Ryhmän jäsenenä oppii kunnioittamaan erilaisia ihmiskohtaloita. Lisäksi oppii aivan uusia asioita.

Lähde: Kirjasi A.Tuura vapaaehtoisten järjestämässä tilaisuudessa Kotimäen olohuoneessa

Kuvaus: vapaaehtoistyön onnistumisen kokemus syntyi asiakkaan palautteesta ”Vieno Kekkonen esiintyi olohuoneessamme. Saimme palautetta : Oli aivan mahtavaa kuunnella ja olla mukana oman aikamme tähden konsertissa”

Ryhmän vetäjänä joutuu koko ajan ”skarppaamaan” eikä voi jäädä kotiin märehtimään omia fyysisiä tai psyykkisiä ongelmiaan

2. Tavoitemittari: 80 % vastanneista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”olen löytänyt olohuonetoiminnasta mielekkään tavan tehdä vapaaehtoistyötä” kanssa

0 kpl (0 %)

1 kpl (4,3 %)

8 kpl (34,8 %)

14 kpl (60,9 %)

täysin eri mieltä

osittain eri mieltä

osittain samaa mieltä

täysin samaa mieltä

1

2

3

4

Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kysely vapaaehtoistyöntekijöille

kysymykseen vastanneet: 23/23 kpl (100%)

Vastausten keskiarvo 3,6 Tulos: 95,7 % vastaajista on täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Vapaaehtoiskys Kotimäki Sahan koulu Vast.yht.

53

TEM 0 0 0 0

OEM 0 1 0 1

OSM 4 1 3 8

TSM 7 3 4 14

Vast.yht. 11 5 7 23

Arvot, yhteisöllisyys  
Arvot, yhteisöllisyys  

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Advertisement