Page 1

št.04 / leto 2013 brezplačnik izdajata: Ustanova - Fundacija Nazaj na konja Udruga PEGAZ v okviru projekta “PEDO TOUR” www.ho-pe-tour.com

ho-pe NEWS

ho-pe-tour

Newsletter 2013

KAJ SO TERAPIJE IN AKTIVNOSTI S POMOČJO KONJA

Evropski projekt Projekt “PEDOTUR” je bil izbran na 2. javnem razpisu v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, katerega organ upravljanja je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Na razpis, objavljen 16. aprila 2010, je prispelo 183 vlog, med katerimi je bilo za sofinanciranje odobrenih 22 projektnih predlogov. Odobreni projekti so bili izbrani 3. marca 2011 na 4. seji Skupnega nadzornega odbora, ki je sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav - Slovenije in Hrvaške ter predstavnika Evropske komisije.

INTERVJU Z VODJO PROJEKTA ''PEDO TUR''

logotipi operacije

VREME

PEDO TUR – PONOS IN VESELJE FUNDACIJE NAZAJ NA KONJA Odgovarja: Metka Demšar-Goljevšček, univ. dipl. pedagoginja in sociologinja kulture, Vodja projekta Vreme v projektnem obdobju bo ugodno vplivalo na počutje vseh udeležencev.

Aktivnosti in terapije s pomočjo konja so izjemna priložnost za celostno obravnavo otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami. Konj namreč s svojim gibanjem pozitivno deluje na razvoj senzomotoričnih spretnosti in kompetenc, kot pomočnik in član terapevtskega tima pa zaradi svojih značajskih lastnosti in načina vedenja prispeva tudi k doseganju pozitivnih sprememb na posameznikovem psihosocialnem, komunikacijskosocializacijskem in k o g n i t i v n o izobraževalnem področju.

Projekt PEDOTUR se približuje zaključku

Kako ste doživljali uspeh ob izboru projekta PEDO-TUR na razpisu v okviru IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013? Prijavljanje na evropske projekte je že samo po sebi precej zapleteno, če pa si na razpisu uspešen kot majhna nevladna organizacija, je uspeh toliko večji; toliko bolj, ker gre za prvi večji tovrstni meddržavni oziroma evropski projekt Ustanove – Fundacije Nazaj na konja.

Ekipa projekta PEDOTUR je izvedla številne aktivnosti, ki so bile predvidene in že skoraj dosegla vse zastavljene cilje. Projekt je izveden profesionalno in v zastavljenih okvirjih. Konec meseca bo tako čas za pregled opravljenega dela in

več na 2. strani

Newsletter 2013

ho-pe NEWS

Profile for Alexander Goljevscek

E news slo4 upload  

E NEWS 4 PROJEKTA PEDOTUR

E news slo4 upload  

E NEWS 4 PROJEKTA PEDOTUR

Profile for nakonju
Advertisement