Page 28

27

MALZEME: Lüks Minnoş RENK NO: 208 (1 yumak), 3664 (3 yumak) ŞİŞ NO: 4 TIĞ NO: 3 ÖRGÜ ŞEKLİ: Haraşo, sık iğne, trabzan, 1+1 lastik örgü AKSESUAR: kordon

HIRKA YAPILIŞI: Arkadan başlanır, birlikte örülür. 3664 renk no.lu iplikle 58 ilmek başlanarak haraşo örülür. Beden boyu 15 cm örülerek kollar için her iki taraftan, her sırada 8 defa 5’er ilmek artırılarak 138 ilmeğe ulaşılır. Beden boyu 26 cm olduğunda yaka için ilmekler ortalanır ve ortadaki 20 ilmek bir defada kesilerek örgüye 2 parça halinde devam edilir. Yakanın

28

MALZEME: Hoşgeldin RENK NO: 10560 (2 yumak) ŞİŞ NO: 3,5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, ters örgü

ÖRNEK ANLATIMI: 1.sıra: 1 ilmek düz, 3 ilmek beraber alınarak ilmekler şişten çıkarılmadan içinden 3 ilmek çıkarılır, 1 ilmek düz… şeklinde sıra tamamlanır. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. 3. sıra: 5 ilmek düz, 3 ilmek beraber alınarak ilmekler şişten çıkarılmadan içinden 3 ilmek çıkarılır. 1 ilmek düz örülür…şeklinde sıra tamamlanır. 5.sıra; 1. sıradan itibaren model tekrar edilir. ARKA: 70 ilmek başlanarak 3 sıra düz örülür.

29

MALZEME: Bebe Color RENK NO: 31174 (2 yumak) ŞİŞ NO: 3,5 ÖRGÜ ŞEKLİ: 2+2 lastik örgü, düz örgü, ters örgü, burgu modeli AKSESUAR: 1 adet düğme

ARKA ve ÖN: 150 ilmek başlanır, 5 cm 2+2 lastik örülüp, model kurulur. İlmekler; 22 ilmek ters, 8 ilmek düz, 40 ilmek ters, 8 ilmek düz, 40 ilmek ters…22 ters ilmek şeklinde sıra

30

MALZEME: Lüks Minnoş RENK NO: 1292 (2 yumak), 208 (1 yumak) TIĞ NO: 3,5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Sık iğne, trabzan, zincir AKSESUAR: kordon

ARKA ve ÖN: Etek ucundan başlanır. 126 adet zincir çekilerek birleştirilir. 6 zincir çekilip, üst sıraya geçilir. 1 zincir atlanır, 2.zincire 1 trabzan yapılır, 1 zincir çekilir, 1 zincir atlanarak 2.zincire 1 trabzan yapılır…şeklinde 120 adet trabzan yapılır. Sonraki sırada her zincire 1 sık iğne yapılarak sıra tamamlanır. Bu şekilde 1 sıra trabzan, 1 sıra sık iğne yapılarak örgüye devam edilir. Beden boyu 10 cm örüldükten sonra 1 sıra; 20 trabzan yapılır, 1 trabzan atlanarak 20 trabzan yapılır... şeklinde örülerek 114 trabzana düşülür. Beden boyu 20 cm örülür, örgü ortalanarak ön ve arka olarak 2

her iki tarafından her 2 sırada bir, 31 defa 1’er ilmek artırılır. Beden boyu 33 cm örülerek kol tarafından artırılan ilmeklerden her sırada 8 defa 5’er ilmek kesilir. Beden boyu 43 cm örülür, ön parçada oluşan 50’şer ilmekten her sırada 24 defa 1’er ilmek kesilir. Beden boyu 52 cm örülerek kalan 26’şar ilmek bir defada kesilerek bitirilir. Kol, etek ve yaka etrafına 208 renk no.lu iplikle; 1 sık iğne yapılır, 2 ilmek atlanarak 1 trabzan yapılır, trabzan içine 5 adet sık iğne yapılır, yanındaki ilmeğe 1 sık iğne yapılır, 2 ilmek atlanarak 1 trabzan yapılır...şeklinde 1 sıra oya yapılır. Üst ön parçaya 30 cm, alt ön parçaya 50 cm kordon yapılarak dikilir. Alt parçanın kordonu yan dikişinden geçirilir.

PANTOLON: Paçadan başlanır, 2 paça da aynı şekilde örülür. 54 ilmek başlanarak 3 cm 1+1 lastk örülüp, haraşo örgüye geçilirken aynı anda 6 ilmek arayla, 7 defa 1’er ilmek artırılarak 61 ilmeğe ulaşılır. Paça boyu 17 cm örülerek pantolon ağı için her iki taraftan 7’şer ilmek artırılıp, 2 sıra örülür. Artırılan ilmeklerden her sırada

7 defa 1’er ilmek kesilerek, tekrar 61 ilmeğe düşülür. Paça boyu 34 cm örülür, 6 ilmek arayla 7 defa 1’er ilmek kesilerek lastik örüye geçilir. 3 cm 1+1 lastik, 1 sıra ters, 3 cm 1+1 lastik örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Paçalar birbirine dikildikten sonra belindeki lastiği ters örülen yerden içine kıvrılarak dikilir.

İlmekler; 1 ilmek dolama, 2 ilmek beraber alınarak 1 ilmek kesilir, 1 dolama...şeklinde sıra tamamlanır. Arka sırasında ilmekler geldiği gibi örülür. 4 sıra düz örülerek örnek uygulanır. Beden boyu 20 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1 ilmek kesilir. Beden boyu 32 cm olduğunda ilmekler ortalanarak ortadaki 26 ilmek bir defada, sonraki sırada omuzlarda kalan 16’şar ilmek 3 aşamada kesilerek bitirilir. ÖN: 35 ilmek başlanarak arka beden gibi örülür. Beden boyu 24 cm örülerek ön ortasından yaka için 5+3+5 defa 1 ilmek kesilir. Beden boyu 32 cm olduğunda omuzda kalan 16 ilmek 3 aşamada kesilerek bitirilir. Diğer ön parça da aynı şekilde örülür. KOLLAR: 40 ilmek başlanarak bedende uygulanan örnek kurulurken aynı anda 8 ilmek arayla 5 defa 1’er ilmek artırılarak 45 ilmeğe ulaşılır. Her iki taraftan, 4 sıra arayla 8 defa 1’er ilmek arttırılarak 61

ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 20 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+24 defa 1 ilmek kesilir. Kol boyu 22 cm de kalan 3 ilmek kesilerek bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde örülür. YAKA: Yaka etrafından şişe 116 ilmek çıkarılarak 7 cm örnek uygulanır, ilmekler bir defada kesilip, bitirilir. Yaka kenarına 1 sık iğne yapılır, 3 zincir çekilir, sık iğnenin dibine batılır, 1 sık iğne yapılır…şeklinde yakanın etrafına 1 sıra oya yapılır.

ÖN BİYELER: Ön ortalardan şişe 45 ilmek çıkarılarak 4 sıra düz örülür. 5.sıra; 1 dolama, 2 ilmek beraber alınarak kesilir, 1 dolama, 1 ilmek kesilir…şeklinde örülür. Arka sırada ilmekler geldiği gibi örülür. 7.sıra düz örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Bütün parçalar dikildikten sonra ajur yapılan kısımlar içine kıvrılarak dikilir.

tamamlanır. 8 düz örülen ilmeklere diyagram uygulanır. Ters örülen ilmeklerin her iki tarafından 4 sıra arayla 1’er ilmek kesilir. Panço boyu 20 cm örülüp, yaka için ortadaki 12 ilmek kesilerek örgüye 2 parça halinde devam edilir. İlmek kesilen taraftan her sırada 4 defa 4’er ilmek kesilir. Kalan 8 ilmek panço boyu 30 cm de bir defada kesilerek bitirilir. Ön parça da aynı şekilde örülür. YAKA: Yaka etrafından şişe 102 ilmek çıkarılarak, 4 cm 2+2 lastik örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Örülen yakanın bir tarafında 1 adet ilik açılır.

BERE: 92 ilmek başlanarak 4 cm 2+2 lastik örülüp, model kurulur. İlmekler; 8 ilmek ters, 8 ilmek düz, 14 ilmek ters, 8 ilmek düz…8 ilmek ters örülerek sıra tamamlanır. 8 düz örülen ilmeklere diyagramdaki model uygulanır. Toplam boyu 18 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Berenin üs kısmı iğne ile büzdürülerek dikilir. Yan tarafı dikilir.

parçaya ayrılır. ARKA: Kol evi için her iki taraftan, her sırada 3+6 defa 1’er trabzan eksiltilir. Beden boyu 27 cm örülerek model ortalanır ve ortadaki 15 trabzan eksiltilerek 2 parça olarak devam edilir. Omuzlarda kalan 12’şer trabzan beden boyu 38 cm olduğunda bitirilir. ÖN: Bekletilen ön parça da arka gibi örülüp, beden boyu 33 cm de bitirilir. OYA YAPIMI: 208 renk no.lu iplikle kol, etek kısmı, yaka etrafı ve bedene uygulanır. Trabzan aralarına 1 sık iğne yapılır, 2 trabzan atlanarak 1 trabzan yapılır, trabzan içine 3 zincir çekilir, trabzan içine sık iğne yapılır, 3 zincir çekilir, aynı yere batılıp, sık iğne yapılır, yanındaki trabzana sık iğne yapılır, 2 trabzan atlanır...şeklinde tamamlanır. 208 renk no.lu iplikle 2 kat yapılarak 120 cm zincir çekilir. Zincirin 2 ucuna 3 zincir çekilir, birleştirilir. Zincirin içine 10 sık iğne yapılır, üst sıralarda sık iğneler artırılarak 20 sık iğneye çıkarılır, tekrar aynı şekilde kesilerek 10 sık iğneye düşülür, oluşan boşluğa elyaf doldurulup, sık iğneyle kapatılarak

28

V V V V V V V V V V V V V

– – – – – – – – – – – – –

zincir ucuna eklenir. Sık iğneler 2 adet yapılır. BERE: 1292 renk no.lu iplikle 125 adet zincir çekilerek birleştirilir. 1 zincir atlanarak 1 trabzan yapılır, 1 zincir çekilir, 1 zincir atlanarak 1 trabzan yapılır... şeklinde sıra tamamlanır, toplam 60 adet trabzan yapılır. Sonraki sırada her zincirin içine 1’er sık iğne yapılır. Model boyunca 1 sıra trabzan, 1 sıra sık iğne yapılır. Toplam boyu 4 cm örülür, 10 trabzan arayla 1 trabzan eksiltilerek örülür. 1 cm örülür, 25 trabzan arayla 1 trabzan eksiltilir, 1 cm örülür 20 trabzan arayla 1 trabzan eksiltilir. Toplam boyu 12 cm örülerek kalan trabzanlar 5

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

V V V V V V V V V V V V V

trabzan arayla eksiltilerek 10 trabzan kalıncaya kadar bu işleme devam edilir. Toplam boyu 15 cm örülüp, tepesi sık iğneyle toplanır. Berenin alt tarafından 8 cm.lik bir bölüme 1 sıra trabzan, 1 sıra sık iğne yapılarak 1 cm örülür, her iki tarafından 1’er trabzan eksiltilerek 7 cm örülüp, kalan 3 trabzan bir defada toplanarak bitirilir. Örülen kulaklığın karşısına da aynı şekilde kulaklık yapılır. Berenin etrafına 208 renk no.lu iplikle 5 zincir çekilir, 2 trabzan atlanır, 1 sık iğne yapılır, 5 zincir çekilir...şeklinde oya yapılır. Kulaklıkların ucuna 35’şer cm zincir çekilerek bedendeki gibi sık iğne yapılarak içi elyafla doldurulur.

6429 SUBAT 19  

YEPYENİ, ŞIK, MODERN BAYAN - ERKEK ve RENGARENK BEBEK MODELLERİ Habertürk’ün okuyucularına hediyesidir. www.nako.com.tr