Page 24

5

MALZEME: Süper İnci RENK NO: 569 (3 yumak) ŞİŞ NO: 4 ÖRGÜ ŞEKLİ: Ajurlu örgü

ARKA: 110 ilmek başlanır, ilmekler; 7 ilmek düz, 1 ilmek kesme, 1 dolama, 1 ilmek düz, 1 dolama, 1 ilmek kesme, 4 ilmek düz, 1 dolama, 3 ilmek beraber örülerek kesilir, 1 dolama, 4 ilmek düz, 1 ilmek kesme, 1 dolama, 1 ilmek düz, 1 dolama, 1 ilmek kesme, 4 ilmek düz…şeklinde dizilerek 7 ilmek düz örülüp, sıra tamamlanır. 1 dolama, 1 kesme yapılan ilmekler her düz sırada dışa kaydırıp her iki tarafındaki düz örülen 4’er ilmek ortada toplanırken, daha sonra içe kaydırılarak baklava örneği kurulur. Arka sırada ilmekler geldiği gibi örülür. Beden boyu 6 cm örülerek kol için her iki taraftan, her

6

düz sırada 2’şer ilmek artırılarak toplam 218 ilmeğe ulaşılır. Beden boyu 14 cm örülerek her iki taraftaki 32’şer ilmek ve beden boyu 27 cm örülerek yine her iki taraftaki 52’şer ilmek 1 ilmek düz, 1 dolama-3 ilmek beraber örülerek kesme, 1 dolama…şeklinde dizilip, 4 cm uzunluğunda örülerek tekrar aynı model kurulumuna devam edilir. Beden boyu 23 cm örülerek kol evi için artırma yapılmadan örgüye devam edilir. Beden boyu 42 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir. ÖN: 26 ilmek başlanır, ilmekler; 7 ilmek düz, 1 ilmek kesme, 1 dolama, 1 ilmek düz, 1 dolama, 1 ilmek kesme, 4 ilmek düz, 1 dolama, 3 ilmek beraber örülerek kesilir, 1 dolama, 4 ilmek düz, 1 ilmek kesme, 1 dolama, 1 ilmek düz, 1 dolama, 1 ilmek kesme, 4 ilmek düz…şeklinde dizilerek 7 ilmek düz örülüp, sıra tamamlanır. Arka parçada kurulan örnek aynı şekilde uygulanır.

MALZEME : Süper Saf Yün RENK NO : 219 (5 yumak), 256, 60, 5195, 263, 268 (1’er yumak) ŞİŞ NO : 4,5 ÖRGÜ ŞEKLİ : 1+1 lastik örgü, düz örgü, jakarlı örgü AKSESUAR : 7 adet düğme ARKA : 219 renk no.lu iplikle 110 ilmek başlanır. 8 cm 1+1 lastik örülerek düz örgüye geçilir. Beden boyu 14 cm örülerek 6 cm arayla 3 defa her iki taraftan 1’er ilmek kesilir, 38 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 2 ilmek düz örülüp, 3 ilmek birlikte alınır, sonraki ilmek kesilen ilmekle 1+1 burgu yapılır. Bu işlem her iki sırada bir 4 defa tekrarlanır. Beden boyu 51 cm örülerek arka yaka kesimi için ilmekler ortalanır ve ortadaki 30 ilmek bir defada

7

MALZEME: Moher Special RENK NO: 2086 (4 yumak) ŞİŞ NO: 4,5 ÖRGÜ ŞEKLİ: 2+2 lastik örgü, düz örgü, ters örgü, burgu modeli

ARKA: 146 ilmek başlanarak 3 cm 2+2 lastik örülür. İlmekler; 3ilmek düz, 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters... şeklinde dizilir. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. Beden boyu 43 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 4+2+1 ilmek kesilerek 132 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 65 cm olduğunda yaka için ilmekler ortalanır ve ortadaki 52 ilmek bir

Arka sırada ilmekler geldiği gibi örülür. Beden boyu 6 cm örülerek kol için kol evi için bir taraftan, her düz sırada 1’er ilmek artırılarak toplam 80 ilmeğe ulaşılır. Beden boyu 14 cm örülerek her iki taraftaki 32’şer ilmek ve beden boyu 27 cm örülerek yine her iki taraftaki 52’şer ilmek 1 ilmek düz, 1 dolama, 3 ilmek beraber örülerek kesme, 1 dolama…şeklinde dizilip, 4 cm uzunluğunda örülerek tekrar aynı model kurulumuna devam edilir. Beden boyu 23 cm örülerek kol evi için artırma yapılmadan örgüye devam edilir. Beden boyu 42 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülür. YAKA VE ÖN BORDÜRLER: 94 ilmek başlanarak 2 cm ters örülür. İlmekler; 1 ilmek düz, 1 dolama, 3 ilmek beraber örülerek

kesilir. Kesilen ilmeklerin yanlarından 3+3+3 ilmek daha kesilir. Omuzlara bırakılan 20’şer ilmek 3 aşamada kesilerek bitirilir. ÖN : 219 renk no.lu iplikle 58 ilmek başlanır. İlk ilik 3.cm de, her 7 cm de bir, 5 ilik daha açılarak toplam 6 ilik açılır. 8 cm 1+1 lastik örülerek düz örgüye geçilirken, ön ortadaki 7 ilmek 1+1 lastik örülmeye devam edilir. Arka beden gibi örülür. Kol kesimi yapılırken aynı anda diyagram uygulanmaya başlanır. Beden boyu 50 cm örülerek yaka kesimi için ön ortadan 10+5+4+4+2+2 ilmek kesilir. Omuzda bırakılan 20 ilmek 3 aşamada kesilerek bitirilir. KOLLAR : 219 renk no.lu iplikle 46 ilmek başlanır. 8 cm 1+1 lastik örülerek 2 sıra düz örgü örülüp, diyagram uygulanırken, 66 ilmeğe ulaşana kadar her 4 sırada, her iki taraftan 1’er ilmek

defada, omuzlarda kalan 40’ar ilmek 3 aşamada kesilerek bitirilir. ÖN: 146 ilmek başlanarak 3 cm 2+2 lastik örülüp, diyagramdaki model uygulanır. Beden boyu 43 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 4+2+1+1+1 ilmek kesilerek 128 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 52 cm olduğunda yaka için ilmekler ortalanır ve ortadaki 18 ilmek bir defada kesilerek örgüye 2 parça halinde devam edilir. Kesilen ilmeklerin yanlarından her sırada 3 defa 5’er ilmek kesilir. Beden boyu 65 cm de omuzlarda kalan 40 ilmek 3 aşamada kesilerek bitirilir.

kesilir, 1 dolama, 1 ilmek düz…şeklinde dizilerek sıra tamamlanır. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. Toplam 8 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, yaka etrafı ve ön bordürlere dikilir. KOL BORDÜRLERİ: 48 ilmek başlanır, ilmekler; 1 ilmek düz, 1 dolama, 3 ilmek beraber örülerek kesilir, 1 dolama, 1 ilmek düz…şeklinde dizilerek sıra tamamlanır. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. Toplam 8 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, kol etrafına dikilir. Diğer kol bordürü de aynı örülür.

artırılır. Kol boyu 43 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 2 sırada bir, 4 defa, 5 sırada bir, 5 defa ön ve arka kol evindeki kesim tekniğiyle 2’şer ilmek kesilerek 66 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 55 cm örülerek kalan 48 ilmek bir defada kesilip, bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde örülür. YAKA: Yaka kenarından şişe 104 ilmek çıkarılarak ön ortada 1 adet ilik açılır. 2 cm 1+1 lastik örülüp, bitirilir.

KOLLAR: 52 ilmek başlanarak 3 cm 2+2 lastik örülür. İlmekler; 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters...şeklinde dizilir. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. Kol boyu 4 cm örülerek 2 cm arayla her iki taraftan 18 defa 1’er ilmek artırılarak 88 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 42 cm olduğunda kol evi için her iki taraftan 4+3+2+1+1...şeklinde ilmek kesilir. Kol boyu 54 cm de kalan ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde örülür. YAKA: Yaka etrafından şişe 120 ilmek çıkarılır, 2 cm 2+2 lastik örülüp, bitirilir.

• • • x v v o v x • • • -

/ / • • • • • o v o • • • • • / /

/ o / • • • x v v o v v x • • • / o /

o • x x v o o o v x x • o -

• • • x v o v o v x • • • -

/ / • • • • • v v v • • • • • / /

/ o / • • • x v v o v v x • • • / o /

• : 60 O : 268 / : 263

v v v v v 6 v v v v v 6 v 6

6

• • • x v v o v v x • • • -

/ / • • • • • v v v • • • • • / /

6 6

/ o / • • • x v o v o v x • • • / o /

o • x x v o o o v x x • o -

• • • x v v o v v x • • • -

/ / • • • • • o v o • • • • • / /

/ o / • • • x v v o v x • • • / o /

6 6

6 6 6 6

o • x x v o o o v x x • o -

-

- : 219 X : 256 V : 5195

6 6

6

6

o • x x v v o o o v v x x • o -

6 6

v v v v v v v v v v v

Soldaki 6 düz ilmek sağdaki 6 düz ilmeğin üzerinden Sağdaki 6 düz ilmek sağdaki 6 düz ilmeğin üzerinden

MALZEME : Aşkım RENK NO : 20114 (9 yumak) ŞİŞ NO : 5,5 ÖRGÜ ŞEKLİ : 1+1 lastik örgü, selanik örgü AKSESUAR : 4 adet düğme

8

SELANİK MODELİ: 1.sıra: ilmekler 1+1 lastik örülür. 2.sıra: 1 ilmek örülür, 1 ilmek örülmeden alınıp, üzerine iplik dolanır…şeklinde sıra tamamlanır. 3.sıra: 2.sırada örmeden alınıp, üzerine dolama yapılan ilmekler birlikte örülürken, diğer ilmek örmeden alınıp, üzerine iplik dolanır…şeklinde sıra tamamlanır. 4.sıra: 2.sırada itibaren model uygulanır.

9

MALZEME: Moher Special RENK NO: 288 (4 yumak), 282 (1yumak) TIĞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Zincir, 3’lü trabzan, sık iğne AKSESUAR: 3 adet düğme, şifon kumaş

ARKA: 288 renk no.lu iplikle 48 cm zincir çekilerek başlanır. Her zincire tığ başına iplik dolayarak 1’er sık iğne yapılarak örgü bitimine kadar bu şekilde devam edilir. Her 6 cm de bir, her iki taraftan 4 kere 1’er sık iğne kesilerek 44 cm’e ulaşılır. Beden boyu 30 cm örülerek bel için her iki taraftan 8 kere 1’er sık iğne kesilip, 5 cm örülerek tekrar aynı şekilde artırılır. Beden boyu 62 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3 kere 1’er cm kesilerek örgüye devam edilir. Beden boyu 71 cm örülerek arka yaka kesimi için ilmekler ortalanır, 2 parçaya ayrılıp her bir parça ayrı ayrı 10 cm örülür. Beden boyu 81 cm örülerek yaka tarafından 8’er cm kesilir. Beden

ARKA : 104 ilmek başlanır. 6 cm 1+1 lastik örülerek selanik örgüye geçilir. Beden boyu 43 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 5’er ilmek kesilerek 94 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 65 cm de ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. ÖN : 52 ilmek başlanır, 6 cm 1+1 lastik örülüp, selanik modeline geçilirken, ön ortadaki 6 ilmek beden boyunca lastik örülür. Beden boyu 36 cm de bedende örülen selanik örgüsü yapılan ilmeklerden her sırada 1’er ilmeği lastik örgüye dahil edilir. Bu işlem lastik örülen ilmekler 32 olana kadar devam ederken, yaka ilmekleri her 3 sırada

bir, örülmeden geri dönülür. Beden boyu 43 cm olduğunda, kol evi için bir taraftan 5 ilmek kesilir. Beden boyu 65 cm de ilmekler bir defada kesilirken, yaka için ayrılan 32 ilmek 10 cm daha lastik örülüp, bitirilir. Arka yakaya dikilir. KOLLAR : 40 ilmek başlanır, 6 cm 1+1 lastik örülüp, selanik örgüye geçilir. İlk sırada 6 ilmek artırılır. 6 ilmek arayla, her sırada, her 2 taraftan 1’er ilmek artırılarak 60 ilmekle örgüye devam edilir. Kol

boyu 50 cm de her iki taraftan 5’er ilmek kesilir. Kesilen ilmelerin yanından her sırada 1’er ilmek kesilir. Kol boyu 62 cm olduğunda kalan 10 ilmek bir defada kesilip, bitirilir.

boyu 82 cm örülerek omuzlarda kalan 11’er cm bir defada kesilip, bitirilir. ÖN: 288 renk no.lu iplikle 18 cm zincir çekilerek başlanır. Her zincire tığ başına iplik dolayarak 1’er sık iğne yapılarak örgü bitimine kadar bu şekilde devam edilir. Her 6 cm de bir, bir taraftan 4 kere 1’er sık iğne kesilerek 16 cm’e ulaşılır. Beden boyu 30 cm örülerek bel için bir taraftan 8 kere 1’er sık iğne kesilip, 5 cm örülerek tekrar aynı şekilde artırılır. Beden boyu 62 cm örülerek kol evi için bir taraftan 3 kere 1’er cm kesilerek 13 cm’e ulaşılır. Beden boyu 64 cm örülerek bekletilir. Diğer ön de aynı şekilde örülüp beden boyu 64 cm örülerek bekletilen diğer parça ile ortada 10 cm sık iğne yapılarak eni toplam 36 cm’e ulaşılıp birleştirilir. Beden boyu 74 cm örülerek yaka kesimi için ortalanır ve ortadan 8 cm bir defada kesilirken, her iki tarafından 2+1 cm daha eksiltilir. 24 B e d e n boyu 82 cm örülerek

omuzlarda kalan 11’er cm bir defada kesilip, bitirilir. Ön parçaların birleşiminden önce açık kalan kısmına şifon kumaş dikilir. KOL: 282 renk no.lu iplikle 34 cm zincir çekilerek birleştirilir. Aralarda 2’şer zincir çekilerek 3 sıra trabzan yapılır. 282 renk no.lu iplikle 1 sıra, 288 renk no.lu iplikle 1 sıra, 282 renk no.lu iplikle 1 sıra olacak şekilde her bir deliğe 5’er trabzan yapılarak bitirilip şifondan dikilen kolun ucuna dikilir. Diğer kolda da aynı işlemler tekrarlanır. ROBA SÜSÜ: 288 renk no.lu iplikle 17 cm zincir çekilip, 1 adet trabzan, 2 adet zincir…

şeklinde sıra tamamlanır. 4 cm örülerek bitirilir. Üzerine kol da yapıldığı gibi aynı şekilde trabzanlar yapılır. 282 renk no.lu iplikle 2 sıra, 288 renk no.lu iplikle 1 sıra, 282 renk no.lu iplikle 1 sıra yapılarak bitirilir.

6429 SUBAT 19  

YEPYENİ, ŞIK, MODERN BAYAN - ERKEK ve RENGARENK BEBEK MODELLERİ Habertürk’ün okuyucularına hediyesidir. www.nako.com.tr