Page 1

www.nako.com.tr

ÖRGÜ FESTİVALİ 2011 KIŞ SEZONU ATKI VE BERE MODELLERİ

Habertürk’ün okuyucularına hediyesidir.


3-22 23-30 Atkı ve bere modelleri

o v v v v v v v v

o

o o o

o o

o o

o o

o o o

o

v v v v v v v v

Açıklamalar

o

Yönetim Yeri : Nako İplik Pazarlama ve Tic. A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 131 Topkapı - İSTANBUL Tel: (0212) 482 17 43 - 44

www.nako.com.tr

İmtiyaz Sahibi : Giray Öcalgiray Sorumlu Müdür : Özlem Karakaş Görsel Yönetmen : Yasin Kaya

Basıldığı Yer : Ciner Matbaası Matbaacının Adı : Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Matbaa Tepeören Köyü, Kurugöl Mevkii, Akfırat/TUZLA Tel: (0216) 581 82 00 Dağıtım : Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. Yayın Türü : Yerel Süreli


1

NAKO FALLIM

2

3

NAKO FALLIM


3

4

NAKO ANGORAMATİK


4

NAKO SUPERLAMBS SPECIAL

5

6

NAKO FALLIM

7 5

NAKO SUPERLAMBS SPECIAL

NAKO AŞKIM


8

6

NAKO SEDEF


9

NAKO FALLIM

10

NAKO SÜPER İNCİ

12 11

NAKO MOHER SİMLİ SPECİAL

7

NAKO JEANS, REKOR


14

13

8

NAKO FALLIM

NAKO FALLIM


15

9

NAKO SUPERLAMBS SPECIAL


17

16

NAKO FALLIM

10

NAKO FALLIM


19

18

NAKO AŞKIM

NAKO ANGORA

21 20

NAKO SÜPER İNCİ SUPERLAMBS SPECIAL

11

NAKO AŞKIM, FALIM


23

22

NAKO AŞKIM

12

NAKO ANGORAMATİK


24

13

NAKO SUPERLAMBS SPECIAL


25

NAKO SÜPER SAF YÜN

26

14

NAKO SÜPER SAF YÜN


28 27

NAKO AŞKIM

15

NAKO SUPERLAMBS SPECIAL


29

NAKO FALLIM

30

16

NAKO SUPERLAMBS SPECIAL


32 31

NAKO FALLIM

34

NAKO FALLIM

NAKO FALLIM

33

35

NAKO FALLIM

36 17

NAKO FALLIM

NAKO FALLIM


38 37

NAKO SUPERLAMBS SPECIAL

18

NAKO FALLIM


39

NAKO AŞKIM

41

40

NAKO FALIM

19

NAKO FALIM


42

NAKO AŞKIM

20


44

43

NAKO SUPERLAMBS SPECIAL

45

NAKO SUPERLAMBS SPECIAL

NAKO SUPERLAMBS SPECIAL

46

NAKO MOHER SPECIAL

48

47

NAKO SÜPER İNCİ

NAKO FALIM

49

NAKO ANGORAMATİK

21

50

NAKO MOHER SPECIAL


52

51

53

NAKO MOHER SPECIAL

NAKO JEANS, REKOR

54

NAKO SUPERLAMBS SPECIAL

55

22

NAKO SÜPER İNCİ

NAKO SUPERLAMBS SPECIAL


Ters ilmek Düz ilmek

sola doğru kesme sağa doğru kesme

1

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

2

MALZEME RENK NO

TIĞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ AKSESUAR

2 ilmek sağa kaydırılır. 2 ilmek sola kaydırılır.

o v

dolama kenar ilmeği 3 ilmek birlikte

2 düz ilmek 1 ters ilmeğin üzerinden sağa kaydırılır.

1 ters ilmek 2 düz ilmeğin altından sağa kaydırılır.

– – – –

ATKI : 194 renk no.lu iplikle 31 ilmek başlanarak ilmekler; 4 ilmek tekli pirinç örgü, 4 ilmek düz, 4 ilmek pirinç, 7 ilmek 1+1 lastik, 4 ilmek pirinç, 4 ilmek düz, 4 ilmek pirinç…şeklinde dizilir. 3 cm örülüp, ortadaki 6 ilmek haraşo diğer ilmekler aynı şekilde örülür. 2 sıra örüldükten sonra her iki taraftaki 4’er ilmek pirinç örgü ile devam ederken, yine her iki taraftaki düz örülen 4’er ilmek 517-148-999 renk no.lu ipliklerle her düz sırada 2+2 burulup, 4 cm örülür. Tekrar 194 renk no.lu iplikle 9 cm, 517-148-999 renk no.lu ipliklerle her düz sırada 2+2 burulup, aynı şekilde 4 cm örülür. Ortadaki 7 ilmek ise düz örgüyle devam ederken, her 3 cm de bir, saç örgüsü yapılarak toplam 6 cm de bir, tekrar 2 diş haraşo, 2 cm 1+1 lastik, tekrar 2 diş haraşo örülüp, düz örgüyle devam edilir. Toplam 186 cm örülerek bitirilir.

BERE: 194 renk no.lu iplikle 82 ilmek başlanarak 3 cm 1+1 lastik örgü örülür. Bütün ilmekler pirinç örülürken, bir taraftaki 7 ilmek; 2 diş haraşo, 2 cm 1+1 lastik örgü örülüp atkıdaki gibi düz örgüyle saç örgüsüne geçilir. 7 cm ara ile 999517-148 renk no.lu ipliklerle düz örgü örülürken, her düz sırada 2+2 burulur. 5 cm sonra yine 7’şer cm aralıklarla diğer burguların aralarına gelecek şekilde aynı işlem aynı renklerle tekrarlanır. Toplam 25 cm örülerek 3 ilmek örülüp, 3 ilmek bir defada kesilir…şeklinde sıra tamamlanır. Toplam 26 cm örülerek kalan ilmekler büzdürülerek bitirilir.

: Fallım : 195 (5 yumak), 275, 569, 6964, 214, 1256, 210 (3’er yumak) : 3,5 : Trabzan, sık iğne : 1 adet püskül

BERE: 50 cm atkıda kullanılan renklerle model uygulanarak dikilir. Berenin üst tarafından 76 adet sık iğne çıkarılır. Sonraki sıralarda sık iğneler, alt sıradaki sık iğnelerin üzerindeki zincirin bir tarafına batılarak yapılır. Her sırada eksitmeler yapılarak toplam boyu 24 cm örülüp, sık iğneler sıfırlanarak bitirilir. Tepesine ,kullanılan tüm renklerden 1 adet ponpon yapılır, alt kısmına 195 renk no.lu iplikle 1 sıra sık iğne yapılır.

SIK İĞNE: Tığ üzerine iplik alınmadan alt sıraya batılarak ilmek çekilir, tığ üzerinde oluşan 2 ilmek bir defada çekilir, tığ üzerine iplik almadan alt sıraya batılır...şeklinde örgüye devam edilir.

ÖRNEK YAPILIŞLARI: TRABZAN: Tığ üzerine iplik alınır, alt sıraya batılarak ilmek çıkarılır, tığda oluşan 3 ilmek 2 aşamada çekilerek 1 ilmeğe düşürülür, tığ üzerine iplik alınarak işlem tekrarlanır.

3

MALZEME RENK NO TIĞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Angoramatik : 31196 (3 yumak) :3 : Trabzan, sık iğne

YAPILIŞI: Büyük motif: 8 zincir çekilerek birleştirilir. 8 zincir çekilerek tığa 2 defa iplik dolanır, 4 defada çıkılarak 1 trabzan yapılır. 4 zincir çekilir, tığ üzerine 2 defa iplik dolanarak 1 trabzan yapılır, 4 defada çıkılır...şeklinde örgüye devam edilerek 7 adet trabzan yapılır. 4 zincir çekilip, sonraki sıraya geçilir. Trabzanların arasına 2 defa dolayarak 4 trabzan yapılır, 4 zincir çekilir trabzanların dibine sık iğne yapılarak bağlanır,yanındaki zincire 1 sık iğne ile geçilir,4 zincir çekilir tığ üzerine 2 defa iplik dolayarak 4 defada çekilerek 4 trabzan yapılır.... bu şekilde 7 adet yaprak yapılır.her yaprağın arkasına 8 zincir çekilerek sık iğne ile bağlantı yapılır. Sonraki sırada her zincirin içine 10 adet sık iğne yapılarak sıra tamamlanır.13 zincir çekilir tığ üzerine iplik alınarak sık iğneye batılarak ilmek çekilip zincir boyuna uzatılır 2 defada çekilir,tığ üzerine iplik dolanarak sık iğneye batılır ilmek

4

MALZEME RENK NO

: Süperlambs Special : 288 (2 yumak), 4192 (1 yumak) :6 : Haraşo, düz örgü, ajur modeli

BOYUNLUK: 4192 renk no.lu iplikle 81 ilmek başlanarak 4 cm haraşo yapılır. 288 renk nolu iplikle 26 cm örnek uygulanıp, 4192 renk no.lu ipliğe geçilir. 4 cm haraşo örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir

: Aşkım : 20140 (3 yumak) :5 : Düz örgü, ilmek kaydırma

ATKI: 26 ilmek başlanır. İlmekler; 3 ilmek haraşo, 4 ilmek düz, 4 ilmek ters, 4 ilmek düz, 4 ilmek ters, 4 ilmek düz, 3 ilmek haraşo şeklinde dizilir. Her iki taraftaki 3’er ilmek atkı boyunca haraşo örülürken, ortada kalan 20 ilmeğe diyagramdaki model uygulanır, 200 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Atkının uçlllarına 20 cm uzunluğunda püsküller takılır, örülerek uçları bağlanır.

5

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

MODEL YAPILIŞI: 1.sıra: 2 İlmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz...şeklinde ilmekler dizilir. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. 3.sıra: 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmeğin içinden 7 ilmek çıkarılır, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmeğin içinden 7 ilmek çıkarılır...şeklinde sıra tamamlanır. 5.sıra: ilmekler geldiği gibi örülür.

BERE: 58 ilmek başlanarak 4 cm 1+1 lastik örülüp, diyagramdaki model uygulanır. Toplam boyu 24 cm örülerek ilmekler; 1 sıra; 1 ilmek düz, 1 dolama, 1 ilmek düz, 1 dolama... şeklinde dizilir. Dolama yapılan ilmekler şişten uzatılarak serbest bırakılır, örülen diğer ilmekler 1.ilmeğin üzerinden geçirilip, bitirilir.

6

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ AKSESUAR

dolama fıstık

: Fallım : 194 (3 yumak), 148-517-999 (1’er yumak) :5 : Pirinç örgü, saç örgüsü, burgu, 1+1 lastik örgü

ATKI: 26 cm zincir çekilerek, model uygulanır. Her iki sırada bir, 195 renk no.lu iplik kullanılarak sırasıyla; 275, 569, 6964, ........renk no.lu ipliklerle 2’şer sıra yapılarak atkı boyu 210 cm örülüp, bitirilir. Atkı etrafına 195 renk no.lu iplikle 1trabzan yapılır, 4 zincir çekilerek trabzan tepesine batılıp, pıtırcık yapılır. Aynı yere batılarak işlemlerle 5 adet trabzan yapılır, 1 zincir çekilir, 1 cm ara ile 1 sık iğne yapılır, 1 zincir çekilir 1 cm ara ile trabzan işlemi tekrarlanır...şeklinde oya yapılır.

ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

1 ters ilmek 2 düz ilmeğin altından sola kaydırılır.

: Fallım : 217, 194 (1’er yumak) :5 : düz örgü, ajur örgü : kordonet

7

BOYUNLUK: 217 renk no.lu iplikle 50 ilmek başlanarak diyagramdaki model uygulanır. Toplam 22 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. 194 renk no.lu iplikle kordonet yapılarak ajurlardan geçirilir.

MODEL ANLATIMI: 1 sıra: 13 cm zincir çekilerek üzerine 15 adet sık iğne yapılır. 2.sıra: 1 zincir çekilerek geri dönülür. Aralarına 1 zincir çekerek 7 adet sık iğne yapılır, 8.sık iğnenin üzerine 5 adet trabzan yapılır, 1 zincir çekilerek tekrar 7 adet sık iğne yapılır. Her sıra dönüşlerinde 2 zincir çekilir. 3.sıra: 2 sık iğne yapılır, 1 zincir çekilir, 1 trabzan yapılır, son ilmeği tığ üzerinde bekletilir...bu şekilde 5 trabzan yapılarak son ilmekler birden toplanır. Alt sırada yapılan trabzanların üzerine sık iğne yapılarak tekrar 5 trabzan işlemi yapılır. 2 sık iğne ile sıra tamamlanır. 4.sıra: 2 sık iğne yapılır, alt sıradaki birlikte alınan trabzanların üzerine aynı yere batılarak 5 trabzan yapılır, 4 sık iğne yapılarak trabzan işlemi tekrarlanır, 2 sık iğne yapılara sıra bitirilir. 5.sıra: 3. sıradan itibaren tekrar edilir. Her iki sırada renk değiştirilir.

çekilir,ilmek uzatılarak 2 defada çekilir,9 defa bu işlem yapılır tekrar 13 zincir çekilerek sık iğneye batılır,yanındaki 10 sık iğneye geçilir,13 zincir çekilerek işlem tekrarlanarak motif bitirilir. 18 adet yapılarak biribirine eklenir. Küçük motif: 8 zincir çekilerek birleştirilir. İçine 1 sık iğne yapılır tığa 2 defa iplik dolanarak 4 defa çekilip trabzan yapılır,4 zincir çekilerek trabzan işlemi tekrarlanır. bu şekilde 7 trabzan 7 kutucuk olarak sıra tamamlanır.sonraki sırada kutuların için 1 sık iğne yapılır 4 zincir çekilir tığ üzerine 2 defa iplik dolama yapılarak 4 defada çekilerek 1 trabzan yapılır,aynı kutu içine 4 adet trabzan yapılarak 4 zincir çekilip dibine sık iğne ile bağlanır. Bu şekilde 7 kutu trabzanla doldurularak motif bitirilir. 8 adet yapılır. Büyük motifler eklendikten sonra ortalarına eklenir.

7.sıra: 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek sağa düz kesilir, 5 ilmek düz, 1 ilmek sola düz kesilir, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek sağa düz kesilir...şeklinde sıra tamamlanır. 9.sıra: 7. sıra gibi örülürken, kesilen ilmekler aynı yerden kesilerek ortada 3 ilmek bırakılır, diğer ilmekler geldiği gibi örülerek sıra tamamlanır. 10.sıra: kesilen ilmekler aynı yerden kesilerek ortada 1 ilmek bırakılır, diğer ilmekler geldiği gibi örülür. 12.sıra: 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmeğin içinden 7 ilmek çıkarılır, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek beraber alınır, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmeğin içinden 7 ilmek çıkarılır, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek beraber alınır, 1 ilmek düz....şeklinde sıra tamamlanır. 14.sıra: 7. sıradan itibaren tekrar edilerek yapraklar oluşturulur.

v v v v v v v v v v v v v v v v v

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ AKSESUAR

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

v v v v v v v v v v v v v v v v

: Superlambs Special : 217 (2 yumak) : 5,5 : düz örgü, haraşo, çatlak kahve modeli : kordonet

BOYUNLUK: 57 ilmek başlanarak 70 cm çatlak kahve modeli uygulanarak örülür, ilmekler bir defada kesilip, bitirilir.

23

ÇATLAK KAHVE: 1.sıra: ilmekler 3 haraşo, 3 düz...şeklinde sıra tamamlanır. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. 3.sıra: 3 haraşo örülen ilmekler beden boyunca haraşo örülür, 3 düz ilmeğin 3.ilmeği diğer iki ilmeğin üzerinden geçirilir, kalan 2 ilmek; 1 ilmek düz, 1 dolama, 1 ilmek düz...şeklinde örülür. 5.sıra: 1.sıradan itibaren model uygulanır.


8

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Sedef : 208 (2 yumak) :4 : Düz örgü

BOYUNLUK: 75 İlmek başlanır, 2 sıra düz örgü yapılır. 1 ilmek ters, 3 ilmek beraber alınır, ilmekler şişten çıkarılmadan içinden tekrar 3 ilmek çıkarılır, 3 ilmek ters, 3 ilmek beraber alınır, ilmekler şişten çıkarılmadan 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarılır...şeklinde ilmekler dizilir.

9

MALZEME RENK NO

: Fallım : 217, 194 (1’er yumak) :5 : düz örgü, ajur örgü

BOYUNLUK: 50 ilmek başlanarak diyagramdaki model uygulanır. Toplam 22 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. 217 renk no.lu iplikle kordonet yapılarak ajurlardan geçirilir.

: Süper İnci : 208 (3 yumak) :4 : Tekli pirinç, 2+2 lastik örgü

BOYUNLUK : 66 ilmek başlanarak 6 cm 2+2 lastik örülüp, pirinç örgüye geçilir. İlmekler 22 ilmek 2+2 lastik örgü, 44 ilmek pirinç olarak dizilerek 98 cm örülür. 6 cm 2+2 lastik örgü yapılıp, toplam 104 cm de ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

10

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

YAKA: 122 ilmek başlanır, 2 sıra 1+1 lastik örülüp, 12 cm diyagramdaki model uygulanır. Boyunluk katlanıp, lastik ortadan dikilir. Yaka ilmekleri boyunluğun lastik örülmeyen tarafına, ilmek ilmek ve iğne ardı şeklinde dikilir. Tekli pirinç: 1.sıra: 1+1 lastik örülür. 2.sıra: ters ilmeğin üzerine düz, düz ilmeğin üzerine ters örülür. 3.sıra: 2. sıradan itibaren örnek tekrarlanır.

11

MALZEME RENK NO

: Moher Simli Special : 5296 (3 yumak), 208 (1 yumak) ŞİŞ NO : 3,5 ÇORAP ŞİŞ NO : 2,5 TIĞ NO :2 ÖRGÜ ŞEKLİ : Ters örgü, düz örgü, örümcek, 1+1 lastik örgü AKSESUAR : 4 adet düğme

BOYUNLUK : 5296 renk nolu iplikle 100 ilmek başlanır. İlmekler; 5 ilmek düz, 5 ilmek ters, 5 ilmek düz...şeklinde dizilir. 130 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir. Şişten çıkarılan ilmekler sökülür. MODEL ANLATIMI: 1.sıra: 5 ilmek düz, 5 ilmek ters...şeklinde örülerek sıra tamamlanır. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. 3.sıra: düz örülen ilmekler 1 ilmek düz, 1 dolama, 1 ilmek düz, 1 dolama... şeklinde örülürken, ters ilmekler yine ters örülür. 4.sıra: artırma yapılan ilmekler 1+1 lastik...şeklinde örülerek sıra tamamlanır. 5...12.sıra: 5 ters, 9 ilmek 1+1 lastik, 5 ters 9 ilmek 1+1 şeklinde örülür. 13.sıra: artırma yapılan ilmekler şişten bırakılır, 5 ilmek ters örülen ilmekler; 1 ilmek ters, 1 dolama, 1 ilmek ters, 1 dolama şeklinde sıra tamamlanır. Sonraki sıralar 4.sıradan tekrar edilerek örülür. ELDİVEN: 208 renk nolu iplikle önce parmakları yapılır. Çorap şişleriyle 2 ilmek başlanır, her 2 sırada bir, 1’er ilmek artıralarak 14 ilmeğe ulaşılır. 4 parmak yanyana getirilerek toplam 56 ilmek oluşur. 1 ilmek artırılarak 4 cm düz örülür. Baş parmak şişte

12

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Jeans, Rekor : 20106, 217 (2’şer yumak) :4 : Düz örgü, ters örgü, 3+3 burgu modeli

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

13

AKSESUAR

– – – – – – – – – – – – – v o o o o v – – – – – – – – – – – – – v o o o o v

v v v v v v v v

– – – – – – – –

– o – – – o – – – o –

o – – – o – – – o – –

– o – – – o – – – o –

o – – – o – – – o – –

– – – – – – – –

4 3 2 1

v v v v v v v v

yerine yerleştirilerek her sırada baş parmağın ön ve arka tarafından 6 defa 1’er ilmek kesilerek 59 ilmeğe ulaşılır. Toplam boyu 22 cm örülerek 4 cm 2+2 lastik örülür, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. 2 adet örülür. Eldiven fırfırı: 5296 renk nolu iplikle 150 ilmek başlanır. 1 sıra düz örülür, 2.sırada aralarda artırılarak 165 ilmeğe ulaşılır. 4cm düz örülür, 208 renk nolu ipliğe geçilir, 2 diş haraşo örülerek bitirilir. 6574 renk nolu iplikle 88 ilmek başlanarak 2 sıra 1+1 lastik örülerek düz örgüye geçilir. 2cm örülür, 1291 renk nolu iplikle örülen 135 ilmekli fırfır birleştirilir. 6574 ve 1291 renk nolu ipliklerle örülen ilmekler 1’er ilmek beraber alınarak birleştirilir, arada fazla gelen ilmekler 6574 renk nolu iplikle örülerek ilmek sayısı 135’e ulaşır. 3 cm düz örülerek aynı işlem 6574 renk nolu fırfırla tekrarlanarak ilmek sayısı 170’e ulaşır. 3 cm düz örülüp, 1291 renk nolu iplikle yapılan 170 ilmekli fırfırlar aynı işlemle birleştirilerek 6574 renk nolu iplikle 4 cm düz örgü yapılır, haraşo örgüye geçilir. 1.sırada her 3 ilmekte bir, 1’er ilmek artılarak 210 ilmeğe ulaşılır. 4 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. ÖRÜMCEK: 1 zincir çekilir, tığ üzerinde oluşan ilmek uzatılır, içine 1 adet sık iğne yapılır, tekrar ilmek uzatılır, 1 sık iğne ile bağlantı yapılır, tığ üzerindeki ilmek uzatılır, içine 1 sık iğne yapılır...şeklinde sıra tamamlanır.

14

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ AKSESUAR

: Fallım : 288 (5 yumak) : 5.5 : Ters örgü, haraşo örgü, burgu : 5 adet düğme

ATKI : 31 ilmek başlanarak her iki taraftaki 2’şer ilmek haraşo örülür. Diğer ilmekler 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz…şeklinde dizilir. Düz örülen 2’şer ilmekler her düz sırada 3 kere sola, 3 kere sağa, 3 kere sola… şeklinde kaydırılarak örnek kurulmuş olur. Toplam 158 cm örülerek bitirilir. Her iki tarafına da 12 cm püsküller eklenir.

ATKI: 217 renk nolu iplikle 62 ilmek başlanarak 7 cm 2+2 lastik örülür, 20106 renk nolu ipliğe geçilir. Atkı boyu 17 cm örülerek ilmekler; her iki taraftaki 10 ilmek; 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde, ortada kalan 42 ilmek; 6 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 6 ilmek düz...şeklinde dizilir. 6 ilmek düz örülen ilmekler her 3 cm de bir, aynı yöne 3+3 burgu yapılır. Atkı boyu 14 cm örülerek 217 renk nolu iplikle 16 cm, 20106 renk nolu iplikle 16 cm...şeklinde; 4 defa 217 renk nolu iplikle, 3 defa 16’şar cm örülür. Atkı boyu 140 cm örülerek 20106 renk no.lu iplikle 16 cm aynı örnek tekrarlanarak 2+2 lastik örgüye geçilir. 10 cm lastik örülür, 217 renk nolu ipliğe geçilerek 7 cm 2+2 lastik örülür. Toplam atkı boyu 175 cm olduğunda ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. CEPLER: 217 renk nolu iplikle 64 ilmek başlanarak 7 cm 2+2 lastik örülüp 20106 renk nolu ipliğe geçilir, 10 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Aynı şekilde 1 adet daha örülür. Atkının uç kısımlarına cep olarak dikilir. Atkı uçlarına 15 cm püskül yapılır.

: Fallım : 256 (5 yumak) : 5.5 : İlmek kaydırma, düz örgü : püskül

Tekrar 2 sıra düz örülür, 3 .sırada 3 ters örülen ilmekler beraber alınarak içinden 3 ilmek çıkarılır, 3 ilmek ters örülür... şeklinde sıra tamamlanır. Bu şekilde 125 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir.

BERE: 72 ilmek başlanarak 4 cm 2+2 lastik örgü örülüp, atkıda kurulan örnek aynı şekilde uygulanır. Toplam 22 cm örülerek büzdürülüp, bitirilir. Büzdürülen kısma püskül yapılarak dikilir. v v v v v v v v v v v v

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

24

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

v v v v v v v v v v v v

21 19 17 15 12 9 7 5 3 1

KAŞKOL: 46 ilmek başlanarak 3 cm (3 diş) haroşa örülür. İlmekler; 6 ilmek haraşo, 6 ilmek ters, 8 ilmek düz, 6 ilmek ters, 8 ilmek düz, 6 ilmek ters, 6 ilmek haroşa…şeklinde dizilerek sıra tamamlanır. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. Düz örülen 8’er ilmek her 5 cm de bir, aynı yöne burulur. Toplam 70 cm örülerek bir taraftan her 7 cm de bir, 5 adet ilik açılır. Toplam 160 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir.

KAPÜŞON : 28 ilmek başlanarak 3 cm (3 diş) haroşa örülür. İlmekler; 8 ilmek ters, 8 ilmek düz, 6 ilmek ters, 6 ilmek haroşa…şeklinde dizilerek sıra tamamlanır. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. Düz örülen 8’er ilmek her 5 cm de bir, aynı yöne burulur. Toplam 64 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir. 24 ilmek başlanarak 30 cm düz örülüp, bitirilir. Ortalanarak dikilir.


15

MALZEME RENK NO TIĞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Superlambs Special : 208 (5 yumak) :5 : Trabzan, fıstık modeli

ATKI: 35 adet zincir çekilir, tığ üzerindeki ilmek uzatılarak aynı yere 3 defa aynı şekilde ilmek uzatılarak fıstık yapılır, 2 zincir çekilerek 1 trabzan yapılır, 2 zincir çekilerek tekrar fıstık yapılır. 1. sırada toplam 6 adet fıstık yapılır. 2.sırada trabzanların üzerine fıstık, fıstıkların üzerine trabzan yapılır. Bu şekilde 160 cm örülüp, bitirilir. BERE: 6 zincir çekilerek birleştirilir, içine 19 trabzan doldurulur. 2.sıra: 1 zincir çekilir, 1 trabzan yapılır, 1 zincir çekilir, 1 trabzan...şeklinde sıra bitirilir. 3.-4.sıra: trabzanların üzerine fıstık, trabzanlar arasına trabzan yapılır. 5.sıra: 4 adet fıstık yapılır, fıstıklar üzerine yapılan trabzan arasına 1 zincir çekilerek, 2 adet trabzan yapılır. 6.sıra: 2 tane yapılan trabzanların arasına 1’er fıstık yapılarak artırılmış olur.

16

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Fallım : 221 (5 yumak) :6 : Düz örgü, tekli pirinç modeli, burgu

ATKI: 45 ilmek başlanarak ilmekler; 3 ilmek pirinç, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek pirinç...şeklinde dizilir. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. Pirinç örülen ilmekler atkı boyu pirinç örülürken, ortada kalan 39 ilmek; 2 düz ilmekler 2+2 aynı yöne burgu yapılır, ortada kalan 2 ters ilmek ters örülür, 2 ilmek ters, tekrar burgu işlemi tekrarlanarak sıra tamamlanır. Burguların arasında kalan ters ilmekler her ön sırada 1 dolama, 1 ilmek kesilir... şeklinde örülür, burgular 3 cm arayla

18

MALZEME RENK NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Angora : 275, 221 (1’er yumak) : 1+1 lastik örgü, nohut örneği

20

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Süper İnci, Süperlambs Special : 188 (1’er yumak) : 4,5 : Düz örgü, 1+1 lastik örgü

22

17

tekrarlanır. Atkı boyu 63 cm örülüp, 2+2 lastik örgüyle örgüye devam edilir. Atkı boyu 125 cm örülerek tekrar burgu örneği uygulanır, toplam boyu 188 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

o

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

MALZEME RENK NO

: Fallım : 221, 256, 1182 (2’şer yumak) :5 :4 : Düz örgü, 2+2 lastik örgü, zincir : saç örgüsü, püskül

YAPILIŞI: 80 ilmek başlanır, 2+2 lastik örgü yapılır. Beden boyu 25 cm örülerek her iki taraftan 2 sırada bir, 2 ilmek içerden 1’er ilmek kesilir. Bu işlem 3 cm ara ile 6 defa tekrarlanır. Beden boyu 40 cm de kalan 68 ilmek bir defada kesilerek bitirilir. Aynı şekilde 1 adet daha örülerek yanları dikilir. Renk sıralaması aşağıdaki gibi yapılır: 256 renk nolu iplikle 2 cm, 221 renk nolu iplikle 3 cm, 1182 renk nolu iplikle 4 cm, 221 renk nolu iplikle 3 cm, 256 renk nolu iplikle 2 cm, 221

19

NOHUT ÖRNEĞİ: Model boyunca ters örgü yapılır. 1.sıra: 1 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarılır, 3 ilmek beraber alınır, 1 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarılır, 3 ilmek beraber alınır...şeklinde sıra tamamlanır 2.sıra: bütün ilmekler ters örülür. 3.sıra: 1.sırada çıkarılan 3 ilmek beraber alınırken, diğer ilmekten 3 ilmek çıkarılır...şeklinde sıra tamamlanır 4.sıra: 2.sıradan itibaren örnek uygulanır.

o

FISTIK: Aynı yere batılarak tığ üzerindeki ilmekler uzatılır, birden toplanarak fıstık oluşturulur.

AKSESUAR

BOYUNLUK: 275 renk no.lu iplikle 150 ilmek başlanarak 3 cm 1+1 lastik örülüp, nohut örneğine geçilir. 1.sırada 7 ilmek arayla 1’er ilmek artış yapılarak 170 ilmeğe ulaşılır. Boyunluk boyu 12 cm örülerek 221 renk no.lu ipliğe geçilir. Toplam boyu 22 cm örüldükten sonra 4 cm 1+1 lastik örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

v v v v v v v v

TRABZAN: Tığ üzerine iplik alınarak alt sıraya batılır, ilmek çekilerek tığ üzerinde oluşan 3 ilmek 2 aşamada çekilerek trabzan oluşturulur.

ŞİŞ NO TIĞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

BERE: 100 ilmek başlanarak 2 sıra 2+2 lastik örülür. İlmekler; 2 ilmek düz örgü, 1 dolama, 1 ilmek kesme, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 dolama, 1 ilmek kesme... şeklinde dizilir. Arka sıralar geldiği gibi örülür. 5 cm bu şekilde örüldükten sonra dolama yapılan ilmeklerin her iki tarafındaki 2’şer düz ilmekler 2+2 aynı yöne burgu yapılıp, 2+2 lastik örgüye geçilir. Toplam boyu 30 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Yan tarafından birleştirilir, üst kısmın 2 cm altından iğne ile büzdürerek dikilir.

BOYUNLUK: 92 ilmek başlanır, 15 cm 2+2 lastik örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Boyunluk dikildikten sonra ortasından 14 ilmek çıkarılarak ilmekler; 6 ilmek düz, 1 ilmek kesilir, 1 dolama yapılır, 6 ilmek düz örülür...şeklinde sıra tamamlanır. Toplam boyu 28 cm örülerek, ortadan katlanıp, yanları dikilir, cep oluşturulur.

Bere boyu 20 cm örüldükten sonra kulaklıkları yapmak için şapkada yapıldığı gibi 5 fıstık yapılır geri dönülür, 4 fıstık yapılır, geri dönülür, 3 fıstık yapılarak 3 sıra örülür, 2 fıstık örülür, 12 defa 1 fıstık örülerek bitirilir. 6 fıstık bırakılarak diğer kulaklıkta aynı şekilde yapılarak bitirilir. Kulaklıkların ucuna ponpon yapılır.

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

renk nolu iplikle 2 cm, 1182 renk nolu iplikle 2.5 cm, 221 renk nolu iplikle 2 sıra, 256 renk nolu iplikle 3 cm, 1182 renk nolu iplikle 3 cm, 221 renk nolu iplikle 2 sıra, 256 renk nolu iplikle 2 sıra, 1182 renk nolu iplikle 2 sıra, 221 renk nolu iplikle 3 cm, 256 renk nolu iplikle 2 cm, 1182 renk nolu iplikle 2 cm örülerek bitirilir. BAKLAVALARI: 3 ilmek başlanır, her düz sırada, her iki taraftan 1’er ilmek artırılarak 15 ilmeğe ulaşılır, tekrar her düz sırada 1’er ilmek kesilip, 3 ilmeğe düşülerek baklavalar oluşturulur, bu işlem 1 defa daha tekrarlanır. 221, 256, 1182 renk no.lu ipliklerle 4’er adet 2’li baklavalar yapılarak boyunluğa dikilir. Baklavaların uçlarına saç örgüsü, püskül ve tığ ile zincir çekilerek süsler hazırlanır.

BOYUNLUK: 162 ilmek başlanarak 6 cm 4+2 (4 düz, 2 ters) lastik örülür. Düz örülen ilmekler 2 ilmek beraber alınırarak 2’şer ilmeğe düşürülüp, örgüye 2+2 şeklinde devam edilir. 23 cm örülerek ilmekler; 2 ilmek örülür, 1 ilmek kesilir, 1 dolama yapılır...şeklinde dizilip, ajur modeli uygulanarak tekrar 2+2 lastik örgüyle devam edilir. Toplam boyu 26 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Ajur yapılan yerlerden kordon geçirilir.

: Aşkım : 20115 (1 yumak) :6 : Düz örgü, ters örgü

BERE: 90 ilmek başlanır. 3.5 cm 1+1 lastik, 20 cm diyagramdaki model uygulanarak ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Yan tarafından birleştirildikten sonra berenin üst kısmı iğne ile büzdürülerek dikilir.

v v v v v v v v

21

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Aşkım, Fallım : 20115, 288, 257, 1182 (1’er yumak) :6 : Düz örgü, tekli pirinç modeli

BOYUNLUK: 257 renk no.lu iplikle 40 ilmek başlanarak düz örgü yapılır. 6 cm örülür, 20115 renk no.lu iplikle 9 cm, 288 renk no.lu iplikle 10 cm örülüp, 1182 renk no.lu ipliğe geçilerek pirinç uygulanır. 45 cm daha örülerek toplam boyu 70 cm de ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

: Aşkım : 20155 : 4,5 : Düz örgü, 1+1 lastik örgü

23

BOYUNLUK: 92 ilmek başlanır, 15 cm 2+2 lastik örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Boyunluk dikildikten sonra ortasından 14 ilmek çıkarılarak ilmekler; 6 ilmek düz, 1 ilmek kesilir, 1 dolama yapılır, 6 ilmek düz örülür...şeklinde sıra tamamlanır. Toplam boyu 28 cm örülerek, ortadan katlanıp, yanları dikilir, cep oluşturulur.

MALZEME RENK NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Angoramatik : 35009 (4 yumak) : Saç örgüsü

YAPILIŞI: 4 yumak aynı anda kullanılarak ölçü alınmıştır. 320’şer cm uzunluğunda her bir yumaktan 10’ar adet iplik kesilerek 40 adet parça oluşturulur. Aynı uzunlukta 10’lu gruptan 9 parça daha hazırlanır. 9 parça 3’lü gruba ayrılır. 20 cm yukarısından parçalar iplikle bağlanır ve saç örgüsü yapılır. 20 cm kaldığında aynı şekilde bağlanır. 3’lü grubun diğer parçaları da aynı şekilde saç örgüsü yapılarak hazırlanır. Bir ucundan 38 cm sonrasında 3 parça iğne yardımıyla birbirine dikilir. Diğer ucundan 38 cm sonrasında 2 parça birbirine dikilir. Dikilen 2’li paraçadan 25 cm ölçülerek dışarıda kalan diğer parçayla ortadaki parça birbirine dikilir.

25


24

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Süperlambs Special : 1670 (3 yumak) :5 : Düz örgü, ters örgü, buzlucam modeli

25

MALZEME RENK NO

: Süper Saf Yün : 275, 999, 1182 (1’er yumak) : 4, 5, 6 : Düz örgü, ters örgü, 2+2 lastik örgü, burgu

ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

BOYUNLUK: 120 ilmek başlanarak 1.5 cm 2+2 lastik örülür. Düz örülen ilmekler 1+1 aynı yöne burgu yapılır. İlmekler her 1.5 cm de bir, tersin üzerine düz, düzün üzerine ters gelecek şekilde örülürken, alt sıradaki düz ilmekler 1+1 aynı yöne

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ AKSESUAR

27

ATKI: 21 ilmek başlanarak buzlucam modeli uygulanır. 23 cm örüldükten sonra bir taraftan 5 cm arayla 2 defa, 2 cm arayla 6 defa 1 ilmek artırılır. Toplam boyu 80 cm örülerek artış yapılan taraftan aynı şekilde ilmekler kesilerek tekrar 21 ilmeğe düşülür. Model boyu 140 cm örülüp, artış yapılan taraftan her 2 sırada bir, 17 defa 1’er ilmek artırılır. Model boyu 190 cm örülüp, artış yapılmayan taraftan her 2 sırada bir 17 defa 1’er ilmek kesilir. Kalan 21 ilmek 200 cm de bir defada kesilerek bitirilir. Etrafına 1 sıra sık iğne yapılır.

26

BUZLU CAM MODELİ: 1.sıra: ters örgü yapılır. 2.sıra: 1 ilmek ters, 1 ilmek düz...şeklinde örülür. 3.sıra: ters örgü yapılır. 4.sıra: 2. sırada ters örülen ilmek ters, düz örülen ilmek düz örülür. 5. ve daha sonraki sıralar 3.sırada itibaren tekrar edilir.

MALZEME RENK NO ÖRGÜ ŞEKLİ

YAPILIŞI: 4 yumak aynı anda kullanılarak ölçü alınmıştır. 320’şer cm uzunluğunda her bir yumaktan 10’ar adet iplik kesilerek 40 adet parça oluşturulur. Aynı uzunlukta 10’lu gruptan 9 parça daha hazırlanır. 9 parça 3’lü gruba ayrılır. 20 cm yukarısından parçalar iplikle bağlanır ve saç örgüsü yapılır. 20 cm kaldığında aynı şekilde bağlanır. 3’lü grubun diğer parçaları da aynı şekilde saç örgüsü yapılarak hazırlanır. Bir ucundan 38 cm sonrasında 3 parça iğne yardımıyla birbirine dikilir. Diğer ucundan 38 cm sonrasında 2 parça birbirine dikilir. Dikilen 2’li paraçadan 25 cm ölçülerek dışarıda kalan diğer parçayla ortadaki parça birbirine dikilir.

burgu yapılır. 275 renk no.lu iplikle 4 nolu şişlerle 8 cm, 999 renk no.lu iplikle 5 nolu şişlerle 7 cm, 1182 renk no.lu iplikle 6 nolu şişlerle 6 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir.

: Aşkım : 20114 (2 yumak) :5 : Haraşo örgü, düz örgü : kordonet

28

YAPILIŞI: 44 ilmek başlanarak haraşo örgü yapılır. 30 cm örülerek ilmekler bekletilir, aynı şekilde bir parça daha örülür. İlmekler; 44 ilmek ön parça, şişe 6 ilmek atılır, 44 ilmek arka parça, şişe 6 ilmek atılır...şeklinde hazırlanır, 100 ilmekle düz örgüye geçilir. Beden boyu 60 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Düz örülen kısım, içe kıvrılarak dikilir. Alt kısmılarına karşılıklı olarak 80’er cm 4 adet kordonet yapılarak dikilir.

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

29

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – –

MALZEME RENK NO TIĞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ AKSESUAR

30

MALZEME RENK NO TIĞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

: Süperlambs Special : 10439 (1 yumak) :5 : Ters örgü, düz örgü, ilmek kaydırma, 1+1 lastik örgü

BERE: 122 ilmek başlanır, 3 cm 2+2 lastik örülüp diyagrama geçilir. Toplam boyu 26 cm örülerek; 1 ilmek düz, 1 dolama, 1 ilmek düz...şeklinde örülür. Arka sırasında dolama yapılan ilmekler şişten bırakılarak örülen ilmekler uzatılır. 26 cm de bütün ilmekler 1.ilmeğin üzerinden geçirilerek bitirilir.

V

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

: Süper Saf Yün : 257, 1182, 999 (4 yumak) : Saç örgüsü

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

O

O V O V O V O V O VO

O O O O O O

V

O V O V O V O V O VO V O V O V O V O V O V O

: Fallım : 60 (2 yumak) :4 : Filkete örneği, sıkiğne : 32*170 cm boyunda kumaş fular

FİLKETE ÖRNEĞİ: Tığ yardımıyla 1 zincir çekilir, filketeye 1 ilmek olarak geçirilir. Filketenin etrafında iplik 1 defa dolanır, ortasına tığla bir sık iğne yapılır. Filketenin etrafında iplik sağa ve sola döndürülerek filketenin ortasında oluşan ilmeklere sık iğne yapılarak devam edilir.

: Süperlambs Special : 6964 (2 yumak) :4 : File örneği, sık iğne, tekli trabzan

FİLE İŞİ: 1 sıra sık iğne yapılır, 5 zincir çekilir, 1 cm arayla sık iğne yapılır, 5 zincir çekilir... şeklinde sıra tamamamlanır. Sonraki sırada çekilen zincirlerin içine sık iğne yapılarak işlem tekrarlanır.

ATKI: Filkete üzerine ilmek toplanır. İlmekler; 16 ilmek bir defada toplanır, 5 zincir çekilir, 3 filkete ilmeği toplanır, 5 zincir çekilir, 3 filkete ilmeği toplanır...şeklinde 6 defa

SIK İĞNE: Tığ üzerine iplik alınmadan alt sıraya batılır, ilmek çıkarılır, tığda oluşan 2 ilmek bir defada çekilir. TRABZAN: Tığ üzerine iplik alınır, alt sıraya batılarak ilmek çıkarılır, tığda oluşan 3 ilmek tığ üzerine iplik alınarak önce 2 ilmeğin içinden geçirilir, tekrar tığ üzerine iplik alınarak kalan 2 ilmeğin içinden geçirilerek 1 ilmeğe düşülür..

O

O O O O O O

V

O O O O O O

O O O O O O

V

O O O O O O

V

V

V

V

V

V V V V V V V

V

V

V V V V V V V

V

V

3 ilmek, 1 defa 16 ilmek toplayarak 170 cm olunca oluşturulan şeridin bir tarafı bitirilmiş olur. Diğer taraftaki ilmekleri örerken 16 ilmek birden toplanan yerinde 6 defa 3 ilmek toplanır. 3 ilmek toplanan yerlerinde 16 ilmek birden toplanır. Aynı şekilde bir şerit daha yapılarak iki şerit birbirine 4 zincir çekilerek sıkiğne ile birleştirilir. İki kenarına püskül yapılır. En: 14 cm Boy: 170 cm

ATKI: 1 nolu motif: 6 zincir çekilerek birleştirilir, içine 1 trabzan yapılır, 4 zincir çekilerek trabzan üzerine batılıp, pıtırcık yapılır...şekilde 12 trabzan yapılarak bitirilir. 56 adet yapılır. 2.nolu motif: 6 zincir çekilerek birleştirilir. İçine 16 adet trabzan yapılır. 3.sırada 1 adet trabzan, 2 zincir çekilir, 1 trabzan atlanarak 1 adet trabzan yapılır...şeklinde 8 adet trabzan yapılır. 4.sıra: trabzanların üzerine 1 adet sık iğne yapılır, zincirlerin içine 3 adet trabzan yapılarak sıra tamamlanır. 17 adet yapılır. 3.molu motif: 6 zincir çekilerek birleştirilir, 3 zincir çekilerek içine 14 adet trabzan yapılır. 3.sıra: her trabzan arasına 2’şer adet trabzan yapılır. 4.sıra: 4 zincir çekilir, 2 trabzan atlanarak arasına 1 sık iğne yapılır, 4 zincir çekilir...şeklinde işlem tekrarlanarak motif bitirilir. 14 adet yapılır. Motifler şemadaki gibi eklenerek aralarına file işi yapılır. Boy: 210 cm. 1

PITIRCIK MODELİ: 4 zincir çekilir, her trabzan üzerine sıkiğne ile bağlantı yapılır.

1

1

1 1

2 1

1

3

1 2

2 3

1 3

2

1 1

1 1 1 1

1

1 1

2

2

1 1

1

1

2

3

1 2

26

1

1 1 1

3 2

3 3

1 1 1

1

2

3

1

1

1 1 1

1 2

1 1 1

3

3 2

1

1 3

1 1 1

2

1

3

2

2 3

1 1

1

2

1 1

2 3 1

1

1


31

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Fallım : 213 (6 yumak) :6 : Düz örgü, ters örgü

ATKI: 282 ilmek başlanarak 2 cm ön yüz ters örgü, arka yüz düz örgü örülür. 6 ilmek düz, 4 ilmek ters örülerek, düz örülen 6 ilmeğin 6.ilmeğini ters örülen 4 ilmeğin arkasından geçirip, geçirilen ilmekle beraber 9 ilmek düz örülür. 4 ilmek ters örülür, düz örülen 9 ilmeğin 9.ilmeği ters örülen 4 ilmeğin arkasından geçirip, tekrar 9 ilmek düz örülür. Aynı işlemler tekrarlanarak sıra tamamlanır. 4 sıra ilmekler ön yüzde ters örgü örülüp, tekrar ilk sıradaki örnek kurulumu uygulanır. 2.örnekte ilk örnekte düz örülen ilmeklerin ortasındaki 5 ilmek, 2.örnekte ters örülerek örnek kaydırılmış olur. Toplam 18 cm örülerek bitirilir.

BERE : 14 ilmek başlanarak 58 cm 2+2 lastik örgü örülerek bitirilir. Örülen parçanın bir tarafından şişe 150 ilmek toplanarak atkı da kurulan örnek aynı şekilde uygulanır. Toplam 21 cm örüldükten sonra 1 ilmek örülür, 2 ilmek beraber alınarak kesilir ve berenin büzdürülecek yeri bu şekilde belirlenmiş olur. Toplam 27 cm örülerek bitirilir. Tepeden 6 cm büzdürülür.

32

MALZEME RENK NO

: Fallım : 210, 517, 148 (2’şer yumak) : 6 :4 : Düz örgü, zincir, 3’lü trabzan, sık iğne : püskül, çiçekler

ŞAL : 3 ilmek başlanarak, 1 ilmek düz, 1 dolama, 1 ilmek düz örülür. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. Her iki taraftan 1 ilmek içeriden, her düz sırada 1’er ilmek artış, ortadaki düz ilmeğin her iki tarafından 1’er dolama yapılarak ilmek sayısı 235 e ulaşır. 517-148-210 renk sıralamasıyla her renkten 2’şer cm örülür. 148 renk no.lu iplikle kenarlarına 1 sıra sık iğne yapılıp, kenarına 214 cm uzunluğunda püsküller takılır.

ÇİÇEK : 517 renk no.lu iplikle 6 adet zincir çekilip, birleştirilir. 6 adet sık iğne yapılır. 12 adet zincir çekilir, 1’er sık iğne atlanarak batılıp, 6 bölüm oluşturulur. Her bir bölüm sık iğne ile doldurulup, bitirilir.

ŞİŞ NO TIĞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ AKSESUAR

8 adet yapılarak şala, 3 adet yapılarak bereye dikilir.

BERE : 75 ilmek başlanarak 148-517-210 renk sıralamasıyla her renkten 1’er diş haraşo örülüp, düz örgüye geçilir. Aynı renk sıralamasıyla 2’şer cm düz örülür. Toplam 24 cm örülerek 9 bölüme ayrılıp, her bir bölümde her düz sırada 1 adet baştan, 1 adet sondan olmak üzere 1’er ilmek kesilir. Toplam 30 cm örülerek kalan 9 ilmek büzdürülerek bitirilir.

33

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Fallım : 517 (4 yumak) :5 : Düz örgü, ters örgü

BOYUNLUK : 62 ilmek başlanarak ilmekler; 2 ilmek ters, 4 ilmek düz, 2 ilmek ters, 4 ilmek düz...şeklinde dizilir. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. 4 sıra bu şekilde

34

MALZEME RENK NO

: Fallım : 257, 213 (2’şer yumak) :6 : Haraşo örgü

BOYUNLUK: 213 renk no.lu iplikle 75 ilmek başlanarak model uygulanır. Toplam boyu 35 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

35

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

ATKI: 66 ilmek başlanarak ilmekler; 3 ilmek pirinç, 60 ilmek 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek pirinç şeklinde dizilip, 5 cm örülür. Her iki taraftaki pirinçten sonraki 20’şer ilmek 10+10 aynı yöne burgu yapılırken, ortadaki 20 ilmek aynı şekilde örülmeye devam edilir. Atkı boyu 8 cm örülüp, ilmeklerin ortasındaki 20 ilmek 10+10 sağa burgu yapılır. Her 5 cm de bir, burgular sırasıyla tekrarlanır. 200 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

36

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO MİSİNALI ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

Model anlatımı: 1.sıra: haraşo örülür. 2.sıra: 1 ilmek ters örülür, 1 ilmek şişe örmeden alınırken üzerine iplik dolanır. 1 ilmek ters örülür...şeklinde sıra tamamlanır.

37

: Fallım : 185 (6 yumak) :5 : 1+1 lastik örgü, pirinç modeli

BERE: 124 ilmek başlanarak atkıdaki model uygulanır. 21 cm örülerek 2 ilmek beraber alınarak kesilir, 2 ilmek beraber...şeklinde eksiltme işlemi ile 62 ilmeğe düşülür. 1 sıra örülür tekrar aynı eksiltme işlemi uygulanarak 31 ilmeğe ulaşılılır. Toplam boyu 25 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Bedenin üst kısmı iğne yardımıyla büzdürülerek dikilir. PİRİNÇ MODELİ 1.sıra : 1+1 lastik örgü yapılır. 2.sıra: ters ilmeğin üzerine düz, düz ilmeğin üzerine ters örülür. 3.sıra: 2. sıradan itibaren model tekrar edilir.

: Fallım : 257 (2 yumak), 185 (1 yumak) :6

MALZEME

:6 : düz örgü, ters örgü

RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

BOYUNLUK: 257 renk no.lu iplikle 120 ilmek başlanarak düz örgüye geçilir. 4 sıra ters, 4 sıra düz örüldükten sonra 185 renk no.lu iplikle 4 sıra ters örülür. 257 renk no.lu iplikle örgüye devam edilir. 10 cm örülerek 5 ilmek arayla 20 defa 1’er ilmek kesilir. Kalan 100 ilmek örgü boyu 20 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

ELDİVEN: 257 renk nolu iplikle 38 ilmek başlanır, düz örgüye geçilir. 4 cm; 4 sıra ters, 4 sıra düz örüldükten sonra 185 renk no.lu iplikle 4 sıra örülür, tekrar 257 renk no.lu iplikle 4 sıra ters, 4 sıra düz örmeye devam edilir. Eldiven boyu 20 cm örüldükten sonra 185 renk no.lu ipliğe geçilirek 4 sıra ters örülür, 257 renk no.lu ipliğe geçilip, düz örgüyle örgüye devam edilir. 2 sıra örüldükten sonra parmak için 12 ilmek bekletilir, kalan ilmekler eldiven boyu 30 örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir. Bekletilen 12 ilmek iç kısımdan 1’er ilmek artırılarak 3 cm örülüp, bitirilir.

27

: Süperlambs Special : 3718, 10439 (1’er yumak) : 4,5 : Düz örgü, jakar

örüldükten sonra 4 düz ilmekler 2+2 aynı yöne burgu yapılır. Her 2 cm de bir, aynı yöne burgu yapılarak 90 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

3.sıra: 2. sırada ters örülen ilmekler ters örülürken, üzerine iplik dolanan ilmekler tekrar iplik dolanarak şişe alınır. 4.sıra: 257 renk no.lu ipliğe geçilerek 3.sırada ters örülen ilmekler şişe örülmeden alınırken üzerine iplik dolama yapılır, üzerine dolama yapılan ilmekler beraber alınarak ters örülür...şeklinde sıra tamamlanır. 5.ve daha sonraki sıralar her 4 sırada renk değiştirilerek 3.sıradan tekrar edilir.

TOZLUK : 3718 renk nolu iplikle başlanır, 1 sıra örülüp 10439 renk nolu iplikle beraber diyagram uygulanır. 10 cm örülür, her 4 cm de bir, 5 defa her iki taraftan 1’er ilmek artırılarak 56 ilmeğe ulaşılır. Tozluk boyu 54 cm örüldükten sonra, 3718 nolu iplikle 2 cm 1+1 lastik örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Aynı şekilde 1 adet daha örülür. BOYUNLUK: 68 ilmek başlanır. İlmekler; her iki kenardaki 19’ar ilmek model boyunca; 10 ilmek haraşo, 1 ilmek düz, 8 ilmek haraşo, ortadaki 30 ilmek düz şeklinde dizilir. Ortadaki 30 düz örülen ilmekler ters örülen tarafta 13 sıra arayla 15+15 burgu yapılırken, 30 ilmek burgu yapılmadan önceki sırada ; 1 ilmek örülür, 1 dolama yapılır... şeklinde örülür, burgu yapılan sırada dolama yapılan ilmekler şişten bırakılarak uzatılır. Boyunluk boyu 95 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir.


YAPILIŞI: 76 ilmek başlanır, model uygulanarak 35 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Fallım : 999, 257 (1’er yumak) :6 : düz örgü, burgu

39

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ AKSESUAR

: Aşkım : 20119 (1’er yumak) :6 : düz örgü, burgu : püskül

ATKI: 25 ilmek başlanır. İlmekler; 3 ilmek haraşo, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 15 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek haraşo şeklinde dizilir. Her iki taraftaki 3’ er ilmek haraşo örülürken, ortada kalan 15 düz ilmekler 10 sıra düz örülür, 5 ilmek düz örülürken 10 ilmek 5+5 burgu yapılır. 2 sıra düz örülür, ortada kalan 5 ilmekle burgu yapılmayan 5 ilmek 5+5 burgu yapılır. Her 10 sırada bir, bu işlem atkı boyunca tekrarlanır. Arka sırada ilmekler geldiği gibi örülür. Beden boyu 200 cm örülerek bitirilir. Atkının iki ucuna püskül takılıp saç örgüsü yapılır.

40

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Fallım : 1175 (3 yumak) :6 : Haraşo örgü

BOYUNLUK: 130 ilmek başlanır, 23 cm haraşo örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Yanlarından birleştirilir.

41

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Fallım : 23278 (4 yumak) :6 : Pirinç örgü, düz örgü, ters örgü, saç örgüsü

ATKI : 48 ilmek başlanır. İlmekler; 4 ilmek pirinç örgü, 5 ilmek ters, 4 ilmek düz, 8 ilmek örgü, 6 ilmek düz, 8 ilmek ters, 4 ilmek düz, 5 ilmek ters, 4 ilmek pirinç örgü… şeklinde dizilir. Ortada düz örülen 6 ilmek her 4 cm de bir, saç örgüsü yapılır. 4 cm örülerek düz örülen 4’er ilmek her sırada 1’er ilmek içe kaydırılarak ters örülen 8’er ilmek sıfırlanır. Ortada saç örgüsü yapılarak bu sefer dışa doğru 1’er ilmek kaydırılır. 7 cm örülerek aynı işlemler tekrarlanır. Toplam 218 cm örülerek bitirilir.

42

MALZEME RENK NO TIĞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Aşkım : 20119 (1’er yumak) :3 : Trabzan, sıkiğne

38

MALZEME RENK NO

MODEL AÇIKLAMASI: 1.sıra : 257 renk no.lu iplikle 1 ilmek ters, 1 ilmek düz örülür...şeklinde sıra tamamlanır. 2.sıra: 1 ilmek ters örülür, 1 ilmek örülmeden alınırken üzerine iplik dolanır, 1 ilmek ters örülür, 1 ilmek örülmeden alınırken üzerine iplik dolanır...şeklinde sıra tamamlanır. 3. 999 renk no.lu iplikle ters örülen ilmek örülmeden alınırken, üzerine iplik dolanır, üzerine iplik dolanan ilmekler ters örülür...şeklinde sıra tamamlanır.

4. 3.sırada ters örülen ilmekler ters örülür, üzerine iplik dolanan ilmekler tekrar iplik dolanarak alınır, 1 ilmek ters örülür...şeklinde sıra tamamlanır. 5. 257 renk no.lu iplikle 4. sırada ters örülen ilmekler örülmeden alınırken üzerine iplik dolanır, üzerine dolama yapılan ilmekler ters örülür...şeklinde sıra tamamlanır. 6.sıra: 5.sırada ters örülen ilmekler ters örülür, üzerine iplik dolanan ilmekler aynı şekilde örülmeden alınırken, üzerine iplik dolanır...şeklinde sıra tamamlanır. 7.sıra: 3. sıradan itibaren model uygulanır.

BERE: 25 ilmek başlanarak 45 cm atkı gibi örülüp, bitirilir. Parçanın yan tarafından şişe 68 ilmek çıkarılarak 7 cm düz örülür. İlmekler; 4 ilmek beraber alınarak kesilir, 3 ilmek beraber alınarak kesilir...şeklinde örülerek kalan ilmekler bir defada toplanarak bitirilir.

BERE: 100 ilmek başlanarak 4 cm (6 diş) haraşo örgü örülür. İlmekler; 6 ilmek ters, 3 ilmek düz, 4 ilmek ters, 6 ilmek düz, 4 ilmek ters, 3 ilmek düz, 6 ilmek ters… şeklinde dizilip, atkıda kurulan örnek aynı şekilde uygulanır. Toplam 20 cm örülerek ters örülen ilmekler her 2 sırada bir, her iki taraftan 1’er ilmek kesilir. Toplam 32 cm örülerek kalan 16 ilmek büzdürülerek bitirilir.

YAPILIŞI: 1.sıra: 4 zincir çekilerek birleştirilir. 13 adet trabzan doldurulur. 2.sıra: Zincirlerin içine 13 adet trabzan doldurulur. 3.sıra: Trabzanların üzerine trabzan yapılırken, 2 trabzan arayla aynı yere batılarak 2 trabzan yapılır. 3.sıra: Her trabzan üzerine 2 trabzan yapılarak sıra tamamlanır. 4.sıra: 1 trabzan üzerine 1 trabzan yapılır, yanındaki trabzan üzerine 2 trabzan yapılır...şeklinde sıra tamamlanır. 5. 4 sıradaki işlemler tekrarlanır. 6.sıra: Trabzanlar üzerine 1’er trabzan yapılarak sıra tamamlanır. 7.sıra: 1 trabzan üzerine 2 trabzan yapılır, sonraki 2 trabzana 2’şer trabzan yapılır, 1 trabzan üzerine 2 trabzan yapılır... şeklinde sıra tamamlanır. 8.sıra: 5 trabzan yapılır, 2 trabzan atlanarak tekrar 5 trabzan yapılır... şeklinde sıra tamamlanır.

28

9.sıra: 8 trabzan yapılır, 1 trabzan atlanır, 8 trabzan yapılır, 1 trabzan atlanır...şeklinde sıra tamamlanır. 10.sıra: 2 trabzan atlanır, 1 trabzan yapılır, 2 trabzan atlanır, 1 trabzan yapılır... şeklinde sıra tamamlanır. 11. sıradan itibaren 8 sıra trabzanların üzerine sık iğne yapılarak bitirilir. TRABZAN: Tığ üzerine iplik alınarak alt sıradan ilmek çıkarılır. Tığ üzerinde oluşan ilmekler 2 aşamada çekilir. SIK İĞNE: Tığ üzerine iplik almadan altsıraya batılır, ilmek çekilir, tığ üzerinde oluşan 2 ilmek beraber alınır.


43

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ AKSESUAR

BOYUNLUK: 10439 renk nolu iplikle 124 ilmek başlanarak 2 cm 2+2 lastik örgü yapılıp, 4888 renk nolu ipliğe geçilir. Toplam

44

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ AKSESUAR

= = = = • =

4888 1670 1380 218 4426 = 2234 – = 10439

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ AKSESUAR

boyu 14 cm örülerek ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Sol tarafta 6 cm arayla 2 adet ilik açılır.

1 diş 5225 renk no.lu iplikle, 1 diş 4426 renk no.lu iplikle örülür. Toplam boyu 23 cm olduğunda ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Şapkanın uç kısmında 3 cm altından kordonet geçirilir, uçlzrına 2 adet ponpon takılır.

: Moher Special : 4888 (2 yumak) 2 kat kullanılmıştır : 3,5, 4,5, 5 : Lastik örgü, düz örgü : 27 adet ponpon

BOYUNLUK: 3.5 nolu şişlerle 102 ilmek başlanarak 6 cm 2+2 lastik örülür. Sonraki sırada ters ilmeklerin ortasından 1’er ilmek artırılıp, örgüye 4 nolu şişlerle devam edilir. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters olarak 2 cm lastik örgü yapılır. Sonraki sırada tekrar ters örülen ilmeklerin ortasından 1’er ilmek artırılır. 3 cm örülüp, aynı şekilde ters ilmeklerin ortasından artırma işlemi uygulanır. Örgüye 5 nolu şişlerle; 2 ilmek düz, 7 ilmek ters, 2 ilmek düz...şeklinde devam edilir. Örgünün sol tarafında 1 cm arayla 3 adet açılır. 25 adet ponpon yapılarak ters olan ilmekler üzerine dikilir, 3 adet ponpon düğme için kullanılır.

47

48

: Fallım : 257 (3 yumak), 1182 (1 yumak) : 3,5 : Trabzan, zincir : 3 adet ponpon

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

• • ø ø

ø ø ø ø

• • ø ø

• • ø ø

• • • •

z z x z z o z ø ø ø ø ø ø ø ø o o o x x x x z z • • • • ø ø z z -

z z z x z z o ø ø ø ø ø ø ø ø o o o x x x x z z z • • • • ø ø z z -

z z x z z o z ø ø ø ø

z z z x z z o ø ø ø ø

ø ø o o o x x x x z z z • • • ø ø z z -

o o z z x x

o o z z x x

o o z z x x

• • ø ø

• • ø ø

ø ø ø ø ø ø ø ø

• • ø ø

• • ø ø

• • • •

z z z x z z o ø ø ø ø ø ø ø ø o o o x x x x z z z • • • • ø ø z z -

z z x z z o z ø ø ø ø

z z z x z z o ø ø ø ø

ø ø o o o x x x x z z z • • ø ø z z -

z z x z z o z ø ø ø ø ø ø ø ø o o o x x x x z z z • • • ø ø z z -

ø ø o o o x x x x z z z • • • ø ø z z -

o o z z x x

o o z z x x

o o z z x x

o o z z x x

• • ø ø

• • ø ø

ø ø ø ø ø ø ø ø

• • ø ø

• • ø ø

• • • •

z z z x z z o ø ø ø ø ø ø ø ø o o o x x x x z z z • • • • ø ø z z -

z z x z z o z ø ø ø ø

z z z x z z o ø ø ø ø

ø ø o o o x x x x z z z • • ø ø z z -

z z x z z o z ø ø ø ø ø ø ø ø o o o x x x x z z z • • • ø ø z z -

ø ø o o o x x x x z z z • • • ø ø z z -

o o z z x x

o o z z x x

o o z z x x

o o z z x x

• • ø ø

• • ø ø

ø ø ø ø ø ø ø ø

• • ø ø

• • ø ø

• • • •

z z z x z z o ø ø ø ø ø ø ø ø o o o x x x x z z z • • • • ø ø z z -

z z x z z o z ø ø ø ø

z z z x z z o ø ø ø ø

ø ø o o o x x x x z z z • • ø ø z z -

z z x z z o z ø ø ø ø ø ø ø ø o o o x x x x z z z • • • ø ø z z -

ø ø o o o x x x x z z z • • • ø ø z z -

o o z z x x

o o z z x x

o o z z x x

o o z z x x

• • ø ø

• • ø ø

ø ø ø ø ø ø ø ø

• • ø ø

Haraşo Haraşo

• •

ø ø o o o x x x x z z z • • ø ø z z -

z z x z z o z ø ø ø ø ø ø ø ø o o o x x x x z z z • • • ø ø z z -

z z z x z z o ø ø ø ø ø ø ø ø o o o x x x x z z z • • • • ø ø z z -

z z x z z o z ø ø ø ø ø ø o o o x x x x z z z • • • ø ø z z -

o o z z x x

o o z z x x

o o z z x x

o o z z x x

Haraşo

Haraşo

Haraşo

ELDİVEN: 54 ilmek başlanarak 2+2 lastik örgüye geçilir. 7 cm örülüp, 2 ilmek düz, parmak yeri için 8 ilmek kesilir, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz... şeklinde sıra tamamlanır. Arka sırasında kesilen ilmekler artırılarak örgüye devam edilir. Toplam boyu 12 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. 2 adet ponpon eldiven üzerine dikilir.

: Süper İnci : 4888 (1 yumak) :5 : Düz örgü, haraşo örgü

• • ø ø

ø ø ø ø

: Süperlambs Special : 4888, 1380, 1670, 5225, 208, 2234, 4426 (1’er yumak) :5 : düz örgü, jakar örgü : kordonet, ponpon

46

TIĞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ AKSESUAR

x z o ø

45

JAKARLI BERE VE BOYUNLUK: 80 ilmek başlanır, 2 diş haraşo örülerek diyagramdaki jakar uygulanır. Toplam boyu 12 cm örülüp, her iki taraftan 1’er ilmek artılarak 82 ilmeğe ulaşılır. Toplam boyu 20 cm örülerek haraşo örgüye geçilir. 1 diş 1670 renk no.lu iplikle, 1 diş 4426 renk no.lu iplikle, 1 diş 208 renk no.lu iplikle,

MALZEME RENK NO

44. VE 45. MODEL

: Süperlambs Special : 4888, 10439 (1’er yumak) :5 : 2+2 lastik örgü : 2 adet düğme

YAPILIŞI: 3 ilmek başlanır, haraşo örgü yapılır. Her iki taraftan her 2 sırada bir, 1’er ilmek artırılarak 59 ilmeğe ulaşılır. Model boyu 14 cm örülüp, 1 sıra; 1 ilmek örülür, 1 ilmek kesilir, 1 ilmek örülür, 1 ilmek kesilir...şeklinde örülerek 38 ilmeğe ulaşılır ve örgüye 2+2 lastik örgüyle devam edilir. 9 cm bu şekilde örülüp, tekrar haraşo örgüye geçilir. İlmekler; 1 ilmek örülür, 1 ilmek artırılır, 1 ilmek örülür, 1 ilmek artırılır...şeklinde örülerek 59 ilmeğe ulaşır. Model boyu 65 cm örülerek tekrar

49

YAPILIŞI: 257 renk no.lu iplikle 2 metre zincir çekilerek başlanır. 1.sıra: 8 adet zincir ara verilerek 7 adet trabzan, 3 adet zincir, 8 adet zincir ara verilerek 7 adet trabzan, 3 adet zincir …şeklinde sıra tamamlanır. 2.sıra: 4 adet zincir çekilerek üst sıraya geçilir, önceki sırada yapılan trabzanların üzerine 3 adet zincir, önceki sırada yapılan zincirlerin üzerine yine 7 adet trabzan… şeklinde sıra tamamlanır. Sonraki sıralarda her iki taraftaki 7 adet yapılan trabzan gruplarının üzerine sık iğne yapılarak kesilir. Her iki taraftan 2 kere 3 grup 7’li trabzan, 3 kere 2 grup 7’li trabzan, 10 kere 1 grup 7’li trabzan üzerine sık iğne yapılarak eksiltme işlemi tamamlanır. 1182 renk no.lu iplikle başlanan tarafına 1 sıra aynı şekilde örülür. Bitirilen parça ortadan ikiye katlanarak 20 cm uzunluğunda dikilerek şapkası oluşturulur. 1182 renk nolu iplikle ponponlar yapılarak uçlarına dikilir.

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

29

: Angoramatik : 31302 (1 yumak) : 4,5 : Düz örgü

2+2 lastik örgüye geçilirken, artırılan ilmekler kesilerek 38 ilmeğe düşürülür. 9 cm bu şekilde örüldükten sonra haraşo örgüye geçerken ilmekler aynı şekilde örülerek 59 ilmeğe çıkarılır. Daha sonra her 2 sırada bir, her iki taraftan 1’er ilmek kesilerek 3 ilmeğe düşülür, kalan 3 ilmek beraber alınarak bitirilir. Atkının lastik örgü yapılan tarafından şişe 38 ilmek çıkarılarak 9 cm 2+2 lastik örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Örülen lastik diğer ucuna dikilerek ilik oluşturulur.

YAPILIŞI: 100 ilmek başlanır, 17 cm 4 sıra ters, 4 sıra düz örülür. 1 sıra; 5 ilmek örülür, 1 ilmek kesilir, 5 ilmek örülür, 1 ilmek kesilir...şeklinde örülerek 22 ilmek kesilip, 78 ilmeğe düşülür. İlmekler; 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters... şeklinde dizilir. Toplam 35 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. 1 adet daha örülerek yanlarından dikilir.

v v v v v v v v

– – – – – – – –

– – –

o

o

o o o

o o o

– – –

– – – – –

o o o

o o o

– – v – – – – – – – – – – –

15 13 11 9 7 5 3 1

v v v v v v v v


MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Moher Special : 4170 (2 yumak) :4 : düz örgü, ajur örgü

BOYUNLUK: 109 ilmek başlanır, diyagramdaki model uygulanır. 130 cm örüldükten sonra ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

51

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Moher Special : 4762 (1 yumak) : 4,5 : Düz örgü, ajur örgü

TOZLUK: 60 ilmek başlanarak 2cm 1+1 lastik örülüp, diyagram uygulanır. Toplam boyu 27 cm örülerek her iki taraftan 1’er ilmek artırılır. Tozluk boyu 59 cm örülüp, tekrar 4 cm 1+1 lastik örülür. İlmekler tozluk boyu 63 cm olduğunda bir defada kesilerek bitirilir. Aynı modelden 1 adet daha örülür.

v o o o o v – – – – – – – – – – – v o o o o v – – – – – – – – – – – v o o o o v

v v v v v v v v v v v v v v v v v

o

o

o

o

o o

o

o

o

o

o

o

o

o o

o

o

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

50

52

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Süperlambs Special : 1670 (3 yumak) :5 : Düz örgü, ters örgü, burgu, buzlu cam modeli, 2+2 lastik örgü

BERE : v100 ilmek başlanır, 6 cm 2+2 lastik örülür. İlmekler; 12 ilmek düz, 12 ilmek buzlu cam modeli, 12 ilmek düz...şeklinde dizilir. 12 düz örülen ilmekler her 4 cm de bir, sağdaki 3 ilmek soldaki 3 ilmeğin üzerinden geçirilerek burgu yapılır, diğer 6 ilmek; 3 +3 ilmek soldan sağa burgu yapılır. Toplam boyu 17 cm örülerek buzlu cam örülen ilmekler 2 sırada bir, her iki tarafından 2 defa 3’er ilmek kesilir. Toplam boyu 21 cm de kalan ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

53

MALZEME RENK NO

: Jeans, Rekor : 20103 (3 yumak), 148 (1 yumak) : 3 (trabzanlar), 2 (sık iğneler) : Düz örgü, ilmek kaydırma

ŞAPKA: İplik iki kat kullanılmıştır. 5 zincir çekilerek birleştirilir, içine 14 adet trabzan yapılır, 3 zincir çekilerek üst sıraya geçilir. 1 trabzan ön taraftan alınarak 2 adet trabzan yapılır. 1 trabzan arka taraftan alınarak 2 trabzan yapılır...şeklinde sıra tamamlanır. Önden ve arkadan alınan trabzanlar her sırada 1’er adet trabzan artış yapılarak toplam 126 trabzana ulaşılır. Şapka boyu 16 cm olana kadar artış yapılmadan örülüp, sık iğneye geçilir. Her trabzanın üzerine sık iğne yapılır. 8 sıra yapılarak bitirilir. Şapka kasketinin yapılışı: tığ üzerine iplik dolanır, sık iğneye batılır, 1 ilmek çekilerek uzatılıp tığda bekletilir, aynı yere batılarak işlem 3 defa tekrarlanır, tığ üzerinde oluşanlar ilmekler bir defada çekilerek fıstık yapılır. 1 cm ara ile sık iğne yapılır, yapılan sık iğnenin dibine batılarak tekrar fıstık işlemi tekrarlanır. Fıstıklar 14 adet olunca geri dönülür. 6 zincir çekilir, 1 fıstık atlanarak 2. fıstığın altından ilmek alınarak fıstık yapılır, alt sıradaki sık iğnenin üzerine sık iğne yapılır...şeklinde her iki tarafta 1’er fıstık eksilterek 5 fıstık yapılıp, bitirilir.

TIĞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

54

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

: Süperlambs Special : 208 (2 yumak) :5 : Düz örgü, ters örgü, burgu modeli, fıstık modeli

TOZLUK: 50 ilmek başlanır, 6 cm 2+2 lastik örülür. Her iki taraftan 1’er ilmek artırılır. Her 3 cm de bir, her iki taraftan 1’er ilmek artış yapılarak 54 ilmeğe ulaşılır. Tozluk boyu 64 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Aynı şekilde 1 adet daha örülür. Yanlarından dikilerek birleştirilir.

55

MALZEME RENK NO ŞİŞ NO ÖRGÜ ŞEKLİ

30

v o o o o v – – – – – – – – – – – v o o o o v – – – – – – – – – – – v o o o o v

OYA YAPILIŞI: 65 cm zincir çekilir. 4.zincir içine 1 trabzan yapılır, 3 zincir çekilerek trabzan üzerine batılıp, pıtırcık yapılır, aynı yere batılarak, aynı şekilde 4 adet trabzan daha yapılır. 1 cm ara verilerek 1 sık iğne yapılır, 1 cm ara verilerek aynı zincir içine 4 adet trabzan işlemi yapılır, 1 cm ara verilir...şeklinde 17 adet trabzan grubu yapılır, zincirin karşı tarafına geçilerek aynı işlemler tekrarlanır. Tozluğun dikiş kısmı üzerine getirilerek dikilir.

BEYAZ TOZLUK: 42 ilmek başlanır. İlmekler; 2 ilmek ters, 6 ilmek düz, 2 ilmek ters, 6 ilmek düz, 2 ilmek ters, 7 ilmek düz, 2 ilmek ters, 6 ilmek düz, 2 ilmek ters, 6 ilmek düz, 1 ilmek ters şeklinde dizilir. Arka sıralarında ilmekler geldiği gibi örülür. 6 ilmek düz örülen bölümlerde her 12 sırada bir, 3+3 burgu yapılır. 7 ilmek düz örülen bölümde her 12 sırada bir, fıstık örneği yapılır. Tozluk boyu 14 cm ve beden boyu 35 cm örülerek ters ilmeklerden 1’er ilmek artırılır. Tozluk boyu 45 cm örülüp, burguların içinden ve son ilmekten 1’er ilmek artırılarak 57 ilmeğe ulaşılır. Toplam boyu 55 cm olduğunda 8 cm 2+2 lastik örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir. Örnek anlatımı: Fıstık örneği: 1 ilmek içinden 5 ilmek çıkarılıp, düz örülür, geri dönülür, 5 ilmek ters örülür, geri dönülür...şeklinde 7 sıra örülür, 5 ilmek bir defada toplanır. Diğer ilmekler geldiği gibi örülmeye devam edilir.

TOZLUK: 68 ilmek başlanarak 4 cm 2+2 lastik örülür. İlmekler; 2 ilmek ters, 6 ilmek düz, 2 ilmek ters, 6 ilmek düz...şeklinde dizilir. 6 düz örülen ilmekler tozluk boyunca her 3 cm de bir, 3+3 aynı yöne burgu yapılarak örülür. Tozluk boyu 43 cm örülüp, 2+2 lastik örgüye geçilir. 4 cm örüldükten sonra 1 sıra ters örülür tekrar 4 cm 2+2 lastik örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Ters örülen yerden içe kıvrılarak dikilir. 50’şer cm boyunda 2 adet kordon yapılır, uçlarına ponpon yapılıp, tozluklara dikilir.

: Süper İnci : 217 (2 yumak) : 4,5 : Düz örgü, ters örgü, ajur örgü

SİYAH TOZLUK: 45 ilmek başlanarak 4 sıra; 3 ilmek ters, 3 ilmek düz şeklinde örülür. 4. sırada 3 ilmek ters örüldükten sonra örnek uygulanır, 3 ilmek ters örülür, örnek uygulanır... şeklinde örgüye devam edilir. Her 4 sırada bir örnek tekrarlanır. Tozluk boyu 12 cm olduğunda her iki taraftan 9 cm arayla 3 defa 1’er ilmek artılır. Toplam boyu 62 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir. Örnek anlatımı: 1.sıra: 2 ilmek ters, 1 dolama, 3 ilmek beraber alınır, 1 dolama, 2 ilmek ters... şeklinde örülür. 2. ve 3. sıralar düz örgü yapılır. 4.sıra: 1. sıradan itibaren örnek tekrarlanır.


6292 OCAK 22  

ÖRGÜ FESTİVALİ Habertürk’ün okuyucularına hediyesidir. www.nako.com.tr Yönetim Yeri : Nako İplik Pazarlama ve Tic. A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 1...

6292 OCAK 22  

ÖRGÜ FESTİVALİ Habertürk’ün okuyucularına hediyesidir. www.nako.com.tr Yönetim Yeri : Nako İplik Pazarlama ve Tic. A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 1...