Page 1


5-25 26-30 Safari modeller

açıklamalar

Yönetim Yeri : Nako İplik Pazarlama ve Tic. A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 131 Topkapı - İSTANBUL Tel: (0212) 482 17 43 - 44

www.nako.com.tr

İmtiyaz Sahibi : Giray Öcalgiray Sorumlu Müdür : Özlem Karakaş Görsel Yönetmen : Ruşen Yaran

Basıldığı Yer : Ciner Matbaası

Matbaacının Adı : Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Matbaa Tepeören Köyü, Kurugöl Mevkii, Akfırat/TUZLA Tel: (0216) 581 82 00 Dağıtım : Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. Yayın Türü : Yerel Süreli


5

1

Nako Safari 80342


6

2

Nako Safari 80340


7

3

Nako Safari 80340


8

4

Nako Safari 80338


9

5

Nako Safari 80342


10

6

Nako Safari 80344


11

7

Nako Safari 80344


12

8

Nako Safari 80340


13

9

Nako Safari 80340


14

10

Nako Safari 80341


15

11

Nako Safari 80343


16

12

Nako Safari 80342


17

13

Nako Safari 80344


18

14

Nako Safari 80343


19

15

Nako Safari 80342


20

16

Nako Safari 80341


21

17

Nako Safari 80339


22

18

Nako Safari 80341-80340


23

19

Nako Safari 80343


24

20

Nako Safari 80338


25

21

Nako Safari 80342


1

MALZEME: Safari RENK NO: 80342 (9 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, haraşo örgü AKSESUAR: 2 adet düğme, peluş

2

MALZEME: Safari RENK NO: 80430 ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, haraşo örgü AKSESUAR: deri parçaları

3

ARKA: 86 ilmek başlanarak 15 cm (28 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. Beden boyu 55 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 4+3+2+2+1 ilmek kesilip kalan 62 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 70 cm örülerek arka yaka kesimi için ilmekler ortalanıp ortadaki 26 ilmek bir defada kesilir. Kesilen ilmeklerin her iki tarafından 1+1 ilmek eksiltilir. Beden boyu 73 cm örülerek omuzlarda kalan 16’şar ilmek bir defada kesilip bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülür. ÖN: 56 ilmek başlanarak 15 cm (28 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilirken ön ortadaki 5 ilmek haraşo örülür. Beden boyu 55 cm örülerek kol evi için bir taraftan 4+3+2+2+1 ilmek kesilip kalan 44 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 64 cm örülerek yaka kesimi için ön ortadan 12+5+4+3+2+2 ilmek kesilir. Beden boyu 73 cm örülerek omuzda kalan 16 ilmek bir defada kesilip bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülür. KOL: 60 ilmek başlanarak 15 cm (28 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. Her 3 cm de bir her iki taraftan 8 kere 1’er ilmek artırılıp 76 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 47 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 4+3+2+2+1 ilmek kesilip kalan 52 ilmekle örgüye devam edilir. Her 2 sırada bir her iki taraftan 1’er ilmek kesilir. Kol boyu 62 cm örülerek kalan 12 ilmek bir defada kesilip bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde örülür.

YAKA: Yaka etrafından şişe 90 ilmek toplanarak 10 cm (18 diş) haraşo örgü örülüp bitirilir. Etek uçlarına, kol ağızlarına ve yakaya peluş dikilir. Ön parçada etek ucundan 46 cm yukarı 11 cm aralıkla 2 adet düğme dikilir.

ARKA: 90 ilmek başlanarak 2 cm (4 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. Beden boyu 61 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 4+3+2+1+1 ilmek kesilip kalan 68 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 72 cm örülerek arka yaka için ilmekler ortalanıp ortadaki 24 ilmek bir defada kesilir. Kesilen ilmeklerin her iki tarafından 2+1+1 ilmek eksiltilir. Beden boyu 83 cm örülerek omuzlarda kalan 18’er ilmek bir defada kesilip bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülür. ÖN: 54 ilmek başlanarak 2 cm (4 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilirken ön ortadaki 6 ilmek haraşo örülür. Beden boyu 36 cm örülerek yaka için ön ortada haraşo örülen 6 ilmeğin içinden her 2 sırada bir 12 kere 1’er ilmek, her 4 sırada bir 7 kere 1’er ilmek kesilirken beden boyu 61 cm örülerek kol evi için bir taraftan 4+3+2+1+1 ilmek kesilerek örgüye devam edilir. Beden boyu 83 cm örülerek omuzda kalan 18 ilmek bir defada kesilip bitirilirken ön ortada kalan 6 ilmek 14 cm örülerek kesilir. Diğer ön de aynı şekilde örülüp bitirilerek uzatılan 6 ilmeklik haraşo parçalar arka yaka ortasında birleştirilerek dikilir. KOL: 62 ilmek başlanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. 32 cm artış yapılmadan örülür. Daha sonra her 3 cm de bir her iki taraftan 5 kere 1’er ilmek artırılarak 72 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 48 cm örülerek kol evi i,çin her iki taraftan 4+3+2+1+1 ilmek kesilip kalan 50 ilmekle örgüye devam edilir. Kol boyu 67 cm örülerek kalan 12 ilmek bir defada kesilip bitirilir.

Diğer kol da aynı şekilde örülür. Bitirilen hırkanın kol ağızlarına, yakaya ve ön bordürlerine deri parçaları dikilir.

YAPILIŞI: 170 ilmek başlanır, düz örgü yapılır. Beden boyu 70 cm örülerek ilmekler ortalanır ve ortadaki 14 ilmek bir defada kesilir, örgüye 2 parça halinde devam edilir. Kesilen ilmeklerin kenarından 3+1 ilmek kesilir. Sonraki sıralarda aynı taraftan 11 defa 1’er ilmek artırılarak 85 ilmeğe ulaşılır, 56 cm daha örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir. Pançonun tüm kenarına 1 sıra sıkiğne geçilir.

MALZEME: Safari RENK NO: 80340 (5 yumak) ŞİŞ NO: 5 TIĞ NO: 3,5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, sıkiğne AKSESUAR: Kordonet, 60 cm kürk

4

MALZEME: Safari RENK NO: 80338 (8 yumak) ŞİŞ NO: 4,5 ÖRGÜ ŞEKLİ: 2+2 lastik örgü, düz örgü AKSESUAR: 3 adet düğme, deri 10x20 cm ebatlarında

ARKA : 99 ilmek başlanarak 4 sıra 1+1 lastik örülür. İlmekler; 3 ilmek ters, 2 ilmek düz …şeklinde dizilip, sıra tamamlanır. Arka sıralarda ilmekler geldiği gibi örülür. Beden boyu 47 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 2 ilmek düz örülüp, 1 ilmek ters kesilir, 2 ilmek ters örülüp, örgüye devam edilir. Kesme işlemi her düz sırada 12 kere tekrarlanır. 10 cm kesim yapılmadan örülür. Beden boyu 57 cm örülerek her iki taraftan 12 defa; 3 ilmek örülür, 4 ilmek 2+2 burgu yapılırken, aynı 2 ilmek kesilir. Beden boyu 74 cm örülerek kalan 27 ilmek bir defada kesilip, bitirilir. ÖN: 52 ilmek başlanarak 4 sıra 1+1 lastik örgü örülür. İlmekler ön ortasına gelecek şekilde 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters…şeklinde dizilip, sıra tamamlanır. 9 cm örülerek; 11 ilmek; 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 3 ilmek ters örülürken, kalan 41 ilmeğe diyagramdaki model uygulanır. Beden boyu 47 cm örülerek kol evi için bir taraftan 3 ilmek düz örülüp, 1 ilmek ters kesilir, 2 ilmek ters örülür. Kesme işlemi her düz sırada 12 kere tekrarlanır. Beden boyu 57 cm örülerek 2 diş haroşa örülüp, diyagramdaki model uygulaması bitirilir. İlmekler; 4 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz…şeklinde dizilir. Kol evi kesiminden sonra 31 cm daha örülüp, yaka için ön ortasından 9 ilmek bir defada kesilir. Her iki tarafından 5 kere 1’er ilmek daha kesilir, kalan 26 ilmek 3 cm düz örülür. Beden boyu 74 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülür. KOL: 47 ilmek başlanarak arkada kurulan ilmek dizilişi aynı şekilde uygulanıp, 11 cm örülür. Her 4 sırada bir, her iki taraftan 1’er ilmek artırılarak 77 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 50 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3 ilmek düz örülür, 1 ilmek ters kesilir, 2 ilmek ters örülür. Her düz sırada kesme işlemine devam edilerek kol boyu 68 cm örülür, kalan 15 ilmek bir defada kesilip, bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde örülür. YAKA : Yaka etrafından şişe 58 ilmek toplanarak ilmekler; 3 ilmek düz, 2 ilmek ters…şeklinde dizilip, 24 cm örülür. Ortadan katlanarak iç kısma dikilir. Yakasına kürk dikilir. ÖN BORDÜR : 17 ilmek başlanır, ilmekler; 8 ilmek düz, 1 ilmek ters, 8 ilmek düz olarak dizilip, 85 cm düz örülür. Ters örülen yerlerinden katlanarak önlere dikilir. Sol ön bordürde 15 cm arayla 6 adet ilik açılır.

26

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

– – – – – – – o o o – – – – – – – o o o – – –

– – – – – – o o o – – – o o o – – – o o o – –

– – – – – o o o – – – o o o o o – – – o o o –

o – – – o o o – – – o o o o o o o – – – o o o

o o o o o o – – – o o o – – – o o o – – – o o

o o o o o – – – o o o – – – – – o o o – – – o

– o o o – – – o o o – – – – – – – o o o – – –

– TERS

– – – – – – o o o – – – o o o – – – o o o – –

– – – – – o o o – – – o o o o o – – – o o o –

o – – – o o o – – – o o o o o o o – – – o o o

o o o o o o – – – o o o – – – o o o – – – o o

o o o o o – – – o o o – – – – – o o o – – – o

– o o o – – – o o o – – – – – – – o o o – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– o o o – – – o o o – – – – – – – o o o – – –

o o o o o – – – o o o – – – – – o o o – – – o

o o o o o o – – – o o o – – – o o o – – – o o

o DÜZ

o – – – o o o – – – o o o o o o o – – – o o o

– – – – – o o o – – – o o o o o – – – o o o –

– – – – – – o o o – – – o o o – – – o o o – –

– o o o – – – o o o – – – – – – – o o o – – –

o o o o o – – – o o o – – – – – o o o – – – o

o o o o o o – – – o o o – – – o o o – – – o o

o – – – o o o – – – o o o o o o o – – – o o o

– – – – – o o o – – – o o o o o – – – o o o –

– – – – – – o o o – – – o o o – – – o o o – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – o o o – – – o o o – – – o o o – –

– – – – – o o o – – – o o o o o – – – o o o –

o – – – o o o – – – o o o o o o o – – – o o o

o o o o o o – – – o o o – – – o o o – – – o o

o o o o o – – – o o o – – – – – o o o – – – o

– o o o – – – o o o – – – – – – – o o o – – –

– – – – – – o o o – – – – – – – – – o o o – –

– – – – – o o o – – – – – – – – – – – o o o –

o – – – o o o – – – – – – – – – – – – – o o o

o o o o o o – – – – – – – – – – – – – – – o o

o o o o o – – – – – – – – – – – – – – – – – o

– o o o – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


5

MALZEME: Safari RENK NO: 80342 (5 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, haraşo örgü AKSESUAR: 5 adet düğme

6

MALZEME: Safari, Astra RENK NO: 80344 (5 yumak), 169 (3 yumak) ŞİŞ NO: 5 TIG NO: 4 ÖRGÜ ŞEKLİ: 2+2 lastik örgü, 3’lü trabzan AKSESUAR: 1 adet düğme

7

MALZEME: Safari, Astra RENK NO: 80344 (5 yumak), 169 (2 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, 2+2 lastik örgü

8

MALZEME: Safari RENK NO: 80340 (4 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, haraşo örgü AKSESUAR: peluş

9

MALZEME: Safari RENK NO: 80340 (5 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, haraşo örgü AKSESUAR: 1 adet düğme, 2 adet 54 cm deri şerit

ARKA: 90 ilmek başlanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. Toplam 5 cm örülerek bel oyuntusu için her 2 sırada bir her iki taraftan 4 kere 1’er ilmek kesilip 3 cm örülerek her 4 sırada bir tekrar her iki taraftan 4 kere 1’er ilmek artırılarak 90 ilmeğe ulaşılır. Beden boyu 32 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2 ilmek kesilip kalan 80 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 52 cm örülerek arka yaka kesimi için ilmekler ortalanıp ortadaki 30 ilmek bir defada kesilir. Kesilen ilmeklerin her iki tarafından 1’er ilmek eksiltilir. Beden boyu 53 cm örülerek omuzlarda kalan 24’er ilmek bir defada kesilip bitirilir. ÖN: 36 ilmek başlanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilirken ön ortada 4 ilmek haraşo örülür. Her sırada haraşo örülen ilmeklerin içinden 10 kere 1’er ilmek artırılarak 46 ilmeğe ulaşılır. Toplam 5 cm örülerek bel oyuntusu için her 2 sırada bir kol evi tarafından 4 kere 1’er ilmek kesilip 3 cm örülerek her 4 sırada bir tekrar kol evi tarafından 4 kere 1’er ilmek artırılarak 46 ilmeğe ulaşılır. Beden boyu 32 cm örülerek kol evi için bir taraftan 3+2 ilmek kesilip kalan 41 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 50 cm örülerek yaka için ön ortadan 10+3+2+1 ilmek kesilir. Beden boyu 53 cm örülerek omuzda kalan 24 ilmek bir defada kesilip bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülürken ilk ilik 16. cm de açılır. Her 8 cm de bir 4 ilik daha açılarak bitirilir. KOL: 48 ilmek başlanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. 26 cm artış yapılmadan örülür. Her 2 ilmekte bir 1’er ilmek artışla 72 ilmeğe, sonraki sırada tekrar her 2 ilmekte bir 1’er ilmek artışla 108 ilmeğe ulaşılıp örgüye devam edilir. Kol boyu 35 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+3+2 ilmek kesilip kalan

92 ilmekle örgüye devam edilir. Her 2 sırada bir her iki taraftan 1’er ilmek kesilir. Kol boyu 52 cm örülerek kalan 58 ilmek bir defada kesilip bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde örülüp aralıklarla büzdürülerek dikilir. YAKA: Yaka etrafından şişe 104 ilmek toplanarak 16 cm (31 diş) haraşo örgü örülüp bitirilir. Pelerin hazırlanırken yan dikişlerinde haraşo örülen kısımlara dikiş yapılmaz.

SAĞ ÖN: 80344 renk no.lu iplikle 45 zincir çekilir, üzerine 42 adet 3’lü trabzan yapılır. Her sırada, bir taraftan 1 trabzan artırılarak 10 cm örülür, daha sonra artırma işlemi yapmadan örgüye devam edilir. Beden boyu 52 cm olduğunda, kol evi için 5 trabzan eksiltilir. Eksiltilen trabzanların yanından 3 defa her sırada 1’er trabzan daha eksiltilir. Beden boyu 66 cm olduğunda yaka için 6+2+3+1+1+1 ilmek kesilir, 75 cm de bitirilir. SOL ÖN: 169 renk no.lu iplikle 50 ilmek başlanır, beden boyunca 2+2 lastik örülür. Beden boyu 45 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 5’er ilmek kesilerek 40 ilmeğe ulaşılır. Beden boyu 60 cm olduğunda yaka tarafından 5 ilmek kesilir. Sonraki sırada aynı taraftan 3 defa 1’er ilmek kesilir. 32 ilmek 65 cm de bir defada kesilip, bitirilir. ARKA: 169 renk no.lu iplikle 96 ilmek başlanır, beden boyunca 2+2 lastik örülür. Beden boyu 45 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 5’er ilmek kesilir. Beden boyu 65 cm olduğunda kalan 86 ilmek bir defada kesilip, bitirilir. KOLLAR: 20344 renk no.lu iplikle 15 zincir çekilir, 3’lü trabzan yapılarak 20 cm örülüp, dilir. Yan kısmından 169 renk no.lu iplikle şişe 40 ilmek toplanır, kol boyunca 2+2 lastik örülür. 18, 26, 32, 36, 43 cm lerde her iki taraftan 1’er ilmek artırılarak 50 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 48 cm olduğunda kol evi için her iki taraftan 5’er ilmek

kesilir. Her sıra başında 1’er ilmek daha kesilir. Kol boyu 64 cm de kalan 26 ilmek bir defada kesilerek bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde örülür. YAKA: 169 renk no.lu iplikle şişe 78 ilmek toplanır, 4 cm 2+2 örgü örülüp, bitirilir. 4. sırada ilik için 2 ilmek kesilir, sonraki sırada 2 ilmek artırılır. Ön bedenler için şişe 112 ilmek toplanır, 4 cm 2+2 lastik örülüp, bitirilir.

ARKA: 100 ilmek başlanarak 5,5 cm 2+2 lastik örülüp, düz örgüye geçilir. 2 ilmek örülür, 1 ilmek artırılır, 8 ilmek örülür, 1 ilmek artırılır... şeklinde sıra boyunca 8 ilmek artırılarak 108 ilmekle örgüye devam edilir. Kol boyu 45 cm de kol evi için her iki taraftan 5’er ilmek kesilerek 98 ilmeğe ulaşılır. 65 cm örüldükten sonra 2 ilmek örülür, 3. ve 4. ilmekler birlikte alınarak kesme işlemi yapılır, sıra sonunda kalan 2 ilmek öncesindeki ilmeklere aynı kesme işlemi uygulanır. Bu işlem her ön yüzde 6 defa uygulanarak toplam 12 ilmek kesilir. Beden boyu 65 cm de kalan 86 ilmek bir defada kesilerek bitirilir. ÖN: Arka bedendeki sıralı işlemler tekrarlanır. Beden boyu 60 cm örülerek yaka kesimi için ilmekler ortalanır ve ortadaki 20 ilmek bir defada kesilir. Kesilen ilmeklerin her iki tarafından her sırada 1’er ilmek, toplamda 14 ilmek kesilir. Beden boyu 65 cm de kalan 72 ilmek bir defada kesilerek bitirilir. KOLLAR: 169 renk no.lu iplikle 40 ilmek başlanır, kol boyunca 2+2 lastik örülür. 8 cm örüldükten sonra, her 3 sırada bir, her iki taraftan 68 ilmeğe ulaşana dek 1’er ilmek artırılır. Kol boyu 48 cm olduğunda kol evi için her iki taraftan 5’er ilmek kesilir. Sonraki sıralarda her sıra başında 20 ilmek kalana dek 1’er ilmek kesme işlemine devam edilir. Kalan 20 ilmek bekletilir.

Diğer kol da aynı şekilde örülür. YAKA: 169 renk no.lu iplikle yaka etrafından şişe 60 ilmek toplanır, her iki kolda kalan 20’şer ilmekle birleştirilerek 100 ilmekle 4 cm 2+2 lastik örülüp, bitirilir.

ARKA: 96 ilmek başlanarak 2 cm (4 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. Beden boyu 52 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 6’şar ilmek kesilip kalan 84 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 66 cm örülerek arka yaka için ilmekler ortalanıp ortadaki 38 ilmek bir defada kesilir. Kesilen ilmeklerin her iki tarafından 3 kere 1’er ilmek eksiltilir. Beden boyu 72 cm örülerek omuzlarda kalan 20’şer ilmek bir defada kesilip bitirilir. ÖN: 50 ilmek başlanarak 2 cm (4 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilirken ön ortadaki 6 ilmek haraşo örülür. Beden boyu 14 cm örülerek cep için ön ortadan 24 ilmek örülüp 4 ilmek artırılarak haraşo örülürken diğer ilmekler düz örülür. Haraşo örülen yerden itibaren 2 ayrı bölüm halinde ayrı ayrı 11 cm örülür. Beden boyu 52 cm örülerek kol evi için bir taraftan 8 ilmek kesilip kalan 42 ilmekle

örgüye devam edilirken yaka için ön ortadan her sırada 22 kere 1’er ilmek kesilir. Beden boyu 72 cm örülerek omuzda kalan 20 ilmek bir defada kesilip bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülürken ön ortada örülen 6 ilmek haraşo 25 cm daha örülerek arka yakaya dikilir. KOL BORDÜR: 7 ilmek başlanarak 45 cm haraşo örgü örülüp kol evine dikilir. Diğer kol da aynı şekilde örülür. CEP: 2 adet 28 ilmek başlanarak 11 cm düz örgü örülüp cep içine dikilir. Diğer cep içi de aynı şekilde örülür. Bitirildikten sonra yaka kısmına peluş dikilir.

ARKA: 84 ilmek başlanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. Beden boyu 55 cm örülerek arka yaka için ilmekler ortalanıp ortadaki 32 ilmek bir defada kesilir. Kesilen ilmeklerin her iki tarafından 2+1 ilmek eksiltilir. Beden boyu 57 cm örülerek omuzlarda kalan 23’er ilmek bir defada kesilip bitirilir. ÖN: 44 ilmek başlanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. Beden boyu 10 cm örülerek cep için ön ortadan 3 ilmek haraşo, 29 ilmek düz örülerek diğer ilmekler ayrılıp ayrı ayrı 9 cm örülür. Tekrar tek şişte birleştirilir. Beden boyu 53 cm örülerek yaka için ön ortadan 10+4+3+2+2 ilmek kesilir. Beden boyu 57 cm örülerek omuzda kalan 23 ilmek bir defada kesilip bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülür. KOL: 70 ilmek başlanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. Her 1,5 cm de bir her iki taraftan 18 kere 1’er ilmek, 5 kere 2’şer ilmek kesilir. Kol boyu 35 cm örülerek kalan 14 ilmek bir defada kesilip bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde örülür.

27

YAKA: Yaka etrafından şişe 75 ilmek toplanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp bitirilir. CEP: 44 ilmek başlanarak 24 cm düz örgü örülüp ikiye katlanarak ön parçada cep ayrımı yapılan bölüme iç taraftan dikilir. Diğer cep de aynı şekilde örülür.


10

MALZEME: Safari RENK NO: 80341 (6 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, haraşo örgü AKSESUAR: 4 adet düğme, peluş

11

MALZEME: Safari RENK NO: 80343 (7 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, 2+2 lastik örgü AKSESUAR: 46 cm fermuar, peluş

12

MALZEME: Safari RENK NO: 80342 (6 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, haraşo örgü AKSESUAR: 2 adet düğme, deri parçalar

13

MALZEME: Safari RENK NO: 80344 (3 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, 1+1 lastik AKSESUAR: 2 metre siyah saten kurdela

ARKA: 162 ilmek başlanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. Beden boyu 6 cm örülerek her iki taraftan 40’ar ilmek ayrılıp ortadaki ilmeklerle örgüye devam edilirken ayrılan 46’şar ilmek her sırada 1’er ilmek kesilerek sıfırlanır. Toplam 19 cm örülerek her iki taraftan 4’er ilmek haraşo örülerek kesme işlemi de devam ettirilir. Beden boyu 46 cm örülerek her iki tarafta haraşo örülen ilmekler de düz örgüyle devam edilirken 70 ilmeğe ulaşılır. Kol evi için her 2 sırada bir her iki taraftan 16 kere 1’er ilmek kesilir. Beden boyu 66 cm örülerek kalan 38 ilmek bir defada kesilip bitirilir. ÖN: 100 ilmek başlanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilirken ön ortada 6 ilmek haraşo örülür. Toplam 15 cm örülerek cep için 15 cm uzunluğunda her sırada 1’er ilmek verev kesim yapılır.Toplam 19 cm örülerek her iki taraftan 4’er ilmek haraşo örülür. Beden boyu 41 cm örülerek her iki tarafta haraşo örülen ilmeklerle düz örgüye geçilirken her sırada her iki taraftan da 4 kere 1’er ilmek kesilir. Beden boyu 46 cm örülerek kol evi için her 2 sırada bir her iki taraftan 16 kere 1’er ilmek kesilip kalan 60 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 65 cm örülerek ön ortadan 42 ilmek, 1 cm örülerek kalan 18 ilmek de bir bir defada kesilip bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülürken toplam 30 cm örülüp ilk ilik, 8 cm aralıklarla 3 ilik daha açılır.

CEP: 6 ilmek başlanarak 14 cm uzunluğunda örülüp verev kesim yapılan cep ağzına dikilir. Aynı ölçülerde bir parça daha örülüp diğer cep ağzına dikilerek bitirilir. Cep içleri için; 50 ilmek başlanarak 26 cm uzunluğunda düz örgü örülüp ikiye katlanarak cebe dikilir. Diğer cep içi de aynı şekilde örülür. YAKA: Yaka etrafından şişe 78 ilmek toplanarak 3 cm (5 diş) haraşo örgü örülüp bitirilir. Yakaya peluş dikilir. Pelerin hazırlanırken yan dikişlerinde haraşo örülen kısımlara dikiş yapılmaz.

ARKA: 80 ilmek başlanarak 5 cm 2+2 lastik örgü örülüp düz örgüye geçilir. Beden boyu 40 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 2+2+1 ilmek kesilip kalan 70 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 61 cm örülerek arka yaka için ilmekler ortalanıp ortadaki 24 ilmek bir defada kesilir. Kesilen ilmeklerin her iki tarafından 1’er ilmek eksiltilir. Beden boyu 62 cm örülerek omuzlarda kalan 22’şer ilmek bir defada kesilip bitirilir. ÖN: 44 ilmek başlanarak 5 cm 2+2 lastik örgü örülüp düz örgüye geçilirken ön ortadan 9 ilmek örülüp sonraki 21 ilmek bekletilirken altından tekrar 21 ilmek çıkarılıp örgüye devam edilir. Beden boyu 40 cm örülerek kol evi için bir taraftan 2+2+1 ilmek kesilip kalan 39 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 47 cm örülerek yaka için ön ortadan her sırada 17 kere 1’er ilmek kesilir. Beden boyu 62 cm örülerek omuzlarda kalan 22’şer ilmek bir defada kesilip bitirilir. Şişte cep için bekletilen 21 ilmek 15 cm düz örgü örülerek bitirilir. Cep ağızlarına 5’er cm peluş dikilir. Diğer ön de aynı şekilde örülür. KOL: 46 ilmek başlanarak 5 cm 2+2 lastik örgü örülüp düz örgüye geçilir. Her 3,5 cm de bir her iki taraftan 11 kere 1’er ilmek artırılarak 68 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 41 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 2+2+1 ilmek kesilip kalan 58 ilmekle

örgüye devam edilir. Her 2 sırada bir her iki taraftan 1’er ilmek kesilir. Kol boyu 58 cm örülerek kalan 14 ilmek bir defada kesilip bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde örülür. YAKA: Yaka etrafından şişe 118 ilmek toplanarak 2+2 lastik örgü örülür. Her sırada her iki taraftan 18 kere 1’er ilmek kesilerek 82 ilmeğe ulaşılır. Toplam 14 cm örülerek ilmekler bi,r defada kesilip, bitirilir. Yakanın tamamına peluş dikilir.

ARKA: 216 ilmek başlanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. Her 3 cm de bir her iki taraftan 6 kere 1’er ilmek kesilip kalan 204 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 24 cm örülerek her 6 ilmekte bir 1’er ilmek kesilir, 4 cm düz örülür, her 5 ilmekte bir 1’er ilmek kesilir, 4 cm düz örülür, her 4 ilmekte bir 1’er ilmek kesilir, 4 cm düz örülür, aralardan toplam 4 ilmek daha kesilerek 98 ilmeğe ulaşılır. Beden boyu 40 cm örülerek kol evi için her iki taraftan her 4 sırada bir 13 kere 1’er ilmek kesilip kalan 72 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 67 cm örülerek her iki taraftan her sırada 8 kere 1’er ilmek daha kesilir. Beden boyu 71 cm örülerek kalan 56 ilmek bir defada kesilip bitirilir. ÖN: 8 ilmek başlanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. Her sırada ön ortaya denk gelen taraftan 15 kere 2’şer ilmek artırılarak 38 ilmeğe ulaşılır. Toplam 8 cm örülerek ilmekler bekletilir. Aynı şekilde bir parça daha örülüp ortada 10 ilmek artışla bekletilen diğer ilmeklerle tek şişte toplanarak toplam 86 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 34 cm örülerek kol evi için her iki taraftan her 4 sırada bir 13 kere 1’er ilmek kesilip kalan 60 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 44 cm örülerek yaka için ilmekler ortalanıp 2 parça halinde ayrı ayrı örülür. Sadece bir tarafta ön ortadan 12 ilmek 2+2 lastik örülürken diğer ilmeklere düz örgüyle devam edilir. Diğer tarafta ise ön ortadan 12 ilmek artırılarak artırılan ilmekler de 2+2 lastik örgü, diğer ilmeklerse düz örgü örülür. Beden boyu 59 cm örülerek her iki parçadaki ön ortada 2+2 lastik örülen ilmekler bekletilirken diğer ilmeklerden yaka için 5+4+3+2+2+1+1 ilmek kesilir. Beden boyu 63 cm örülerek

ilmekler sıfırlanıp bitirilir. Bekletilen 12’şer ilmek 6 cm daha örülerek kesilir. YAKA: Yaka etrafından şişe 104 ilmek toplanarak 5 cm 2+2 lastik örgü örülüp bitirilir. Parçalar dikilirken arka parçanın her iki tarafından 20’şer cm bölümü öne döndürülür. Yan dikişler dikilirken ön parçanın 19 cm yukarısında 15 cm uzunluğunda dikilmeyerek yırtmaç yapılır. Yırtmaç bırakılan yerden omuza kadar deri parçalar dikilir. Yaka örülen kısımda 8 cm aralıklarla 2 adet düğme dikilir.

SOL ÖN: Koldan başlanarak örülür. 64 ilmek başlanarak 1,5 cm 1+1 lastik örgü yapılıp, düz örgüye geçilir. İlk ilik işlemine lastik bitiminde başlanır, sonraki ilikler 7 sırada bir, kenardaki 5 ilmekten sonra 2 ilmek birlikte alınır, sonraki sırada kesilen yerde 1 dolama yapılıp, 7 adet ilik oluşturulur. Kol boyu 45 cm örüldükten sonra, 40 ilmek bir defada kesilir. Sonraki sıralarda kesilen ilmeklerin yanından 4 defa 6’şar ilmek kesilip, bitirilir. SAĞ ÖN: 6 ilmek başlanır, sonraki sıralarda her ön yüzde 4 defa 6’şar ilmek atılır, 24 ilmeğe ulaşıldıktan sonra 40 ilmek birden atılarak sol ön parçadaki işlemler uygulanır. 1,5 cm 1+1 lastik örgü yapılıp, kol boyu 45 cm de tüm ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. ARKA: 64 ilmek başlanır, 1,5 cm 1+1 lastik örgü yapılıp, düz örgüye geçilir. Lastik bitiminde sonda

kalan 5 ilmek önünde 1 ilik açılır, sonraki ilikler 7 sıra arayla yapılır. 45 cm örüldükten sonra ilik işlemi uygulanmadan 40 sıra örülür, daha sonra aynı şekilde 7 ilik daha oluşturulur. 1,5 cm 1+1 lastik uygulanıp, beden boyu 108 cm de ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. BİRLEŞTİRME İŞLEMİ: Sağ ön, sol ön ve yaka kenarlarından şişe toplam 162 ilmek toplanır, 1,5 cm 1+1 lastik örülüp, bitirilir. Arka ve Ön bedenler alt kısmından birleştirilerek şişe 126 ilmek toplanır. 2 cm düz örgü, 1 sıra haraşo, 2 cm düz örgü yapılıp, bitirilir. Haraşo yapılan kısımdan içeri kıvrılarak dikilir.

28


14

MALZEME: Safari RENK NO: 80343 (7 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, 1+1 lastik örgü AKSESUAR: 70 cm fermuar

ARKA: 88 ilmek başlanarak 5 cm 1+1 lastik örülüp, düz örgüyle devam edilir. Beden boyu 44 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1 ilmek kesilip, kalan 76 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 67 cm örülerek ilmekler ortalanır ve ortadaki 30 ilmek bir defada, omuzlarda kalan 23’er ilmek 3 aşamada kesilip, bitirilir. ÖN: 52 ilmek başlanarak 5 cm 1+ 1 lastik örülüp, düz örgüye geçilirken ön kenardaki 12 ilmek beden boyunca 1+1 lastik örgü yapılır. Beden boyu 44 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1 ilmek kesilip, kalan 46 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 58 cm örülüp, 12 ilmek bir defada kesilir. Aynı taraftan 5+3+2+1 ilmek daha kesilip, örgüye devam edilir. Beden boyu 67 kalan 23 ilmek 3 aşamada kesilip, bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülür. KOL: 46 ilmek başlanarak 5 cm 1+ 1 lastik örülüp, düz örgüyle devam edilir. Toplam 11 cm artış yapılmadan örüldükten sonra, 2 cm arayla 15 defa, her iki taraftan 1’er ilmek artırılarak 76 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 48 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1+1...şeklinde 15 ilmek kalana kadar eksiltme işlemi yapılır. Kol boyu 62 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir.

Diğer kol da aynı şekilde örülür. YAKA : Yaka etrafından şişe 110 ilmek toplanarak 9 cm 1+1 lastik örülüp, bitirilir. CEP : Cep için 15x12 cm genişliğinde deri dikilir. cm 2+2 lastik örülerek bitirlir.

15

ARKA: 80 zincir çekilir, üzerine sıkiğne yapılır. 34 cm sıkiğne yapıldıktan sonra kol evi için her iki tarafta 4 zincir çekilip, artırma işlemi yapılır. 20 cm daha örülür, beden boyu 54 cm de bitirilir. ÖN: 45 zincir çekilir, üzerine sıkiğne yapılır. Her sırada bir taraftan 1 adet sıkiğne artırılır. 15 sıra boyunca bu artırma işlemi uygulanır. 10 cm artırma işlemi yapılmadan örülür. Beden boyu 24 cm olduğunda aynı taraftan yaka için eksiltme işlemine başlanır ve her sırada 1 sıkiğne örülmeden geri dönülürken, beden boyu 34 cm olduğunda bir taraftan 4 zincir çekilip, artırma işlemi yapılır. 18 sıkiğne kaldığında 10 cm eksiltme yapmadan örülür. Beden boyu 54 cm de bitirilir. Kol kenarlarına 2 sıra sıkiğne geçilir.

16

ARKA: 86 ilmek başlanarak 4 diş (2cm) haraşo örülüp, düz örgüye geçilir. Beden boyu 38 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1 ilmek kesilip, kalan 74 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 54 cm örülerek arka yaka kesimi için ilmekler ortalanır ve ortadaki 24 ilmek bir defada, omuzlarda kalan 25’şer ilmek 3 aşamada kesilerek bitirilir. ÖN: 50 ilmek başlanarak 4 diş(2cm) haraşo örülüp, düz örgüye geçilir. Beden boyu 28 cm örülerek yaka kesimi için ön ortadan her düz sırada 19 kere 1’er ilmek eksiltilir. Beden boyu 38 cm örülerek kol evi için bir taraftan 3+2+1 ilmek kesilip, örgüye devam edilir. Beden boyu 59 cm örülerek omuzda kalan 25 ilmek 3 aşamada kesilip, bitirilir. Yakalarına peluş dikilir. Diğer ön de aynı şekilde örülür. KOL: 50 ilmek başlanarak 4 diş haraşo örülüp, düz örgüye geçilir. Her 10 sırada bir, 3 kere 1’er ilmek artırılarak 56 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 30 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 2+1+1...ilmek kesilir. Kol boyu 50 cm örülerek kalan 13 ilmek bir defada kesilerek bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde örülür. YAKA: Yaka etrafından şişe 180 ilmek toplanarak 2 cm haraşo örülür. Her iki taraftan 5’er ilmek bırakılarak geri dönülüp 2 sıra örülür. Aynı işlem bir kere daha

MALZEME: Safari RENK NO: 80342 (4 yumak) TIĞ NO: 3 ÖRGÜ ŞEKLİ: Sıkiğne AKSESUAR: 1,5 metre kürk

MALZEME: Safari RENK NO: 80341 (5 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, haraşo örgü AKSESUAR: Peluş

17

MALZEME: Safari RENK NO: 80339 (7 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: 2+2 lastik örgü, düz örgü AKSESUAR: 3 adet deri düğme, 2 adet deri parçası

ÖN: 86 ilmek başlanarak 6 cm 2+2 lastik örülüp, düz örgüye geçilir. Beden boyu 46 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1+1 ilmek kesilerek 72 ilmeğe ulaşılır. Beden boyu 62 cm de yaka için ilmekler ortalanıp, ortadaki 8 ilmek bir defada kesilip, örgüye 2 parça halinde devam edilir. Sonraki sıralarda; 3+2+2+1+1 ilmek daha kesilir. 1 sıra örülüp, omuzlarda kalan 23’er ilmek 2 aşamada kesilerek bitirilir. Ön ortasına 3 adet düğme dikilir. ARKA: 86 ilmek başlanarak 6 cm 2+2 lastik örülüp, düz örgüye geçilir. Beden boyu 46 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1+1 ilmek kesilerek 72 ilmeğe ulaşılır. Beden boyu 67 cm örülerek yaka kesimi için ilmekler ortalanır ve ortadaki 26 ilmek bir defada, omuzlarda kalan 23’er ilmek 2 aşamada kesilerek bitirilir.

tekrarlanarak toplam 8 cm örülüp, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Yaka etrafına peluş dikilir. ÖN BORDÜR: Ön ortasından şişe 48 ilmek toplanarak 4 diş haraşo örülüp, bitirilir.

KOL: 46 ilmek başlanarak 7 cm 2+2 lastik örülür, düz örgüye geçilirken ilk sırada ara ara 6 ilmek artırılıp, 52 ilmekle örgüye devam edilir. Her 3 cm de bir, 9 defa her iki taraftan 1’er ilmek artırılarak 70 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 50 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+2+2+2+2+2+2+2+3 ilmek kesilip, kalan 26 bir defada kesilip, bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde örülüp, her iki kolun dirseğe denk gelen kısmına deri dikilir. YAKA : Yaka etrafından şişe 82 ilmek toplanarak 8 sıra 2+2 lastik, 10 sıra düz örülür, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

29


18

MALZEME: Safari RENK NO: Yelek 80341 (3 yumak), Şapka 80340 (1 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Yelek : Düz örgü, haraşo örgü, Şapka : 1+1 lastik örgü, düz örgü AKSESUAR: peluş, 1 adet tüy

19

MALZEME: Safari, Superlambs Special RENK NO: 80343 (6 yumak), 217 (1 yumak) ŞİŞ NO: 4,5 ÖRGÜ ŞEKLİ: 2+2 lastik örgü, düz örgü AKSESUAR: 30 cm fermuar

20

MALZEME: Safari RENK NO: 80338 (7 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü AKSESUAR: 3 adet düğme, 10x20 kahverengi deri

21

MODEL NO: Bayan Kazak MALZEME: Safari RENK NO: 80342 (3 yumak) ŞİŞ NO: 5 ÖRGÜ ŞEKLİ: Düz örgü, haraşo örgü AKSESUAR: 50 cm fermuar, 60 cm deri şerit

ARKA: 94 ilmek başlanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilir. Beden boyu 24 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1 ilmek kesilip kalan 82 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 41 cm örülerek arka yaka için ilmekler ortalanıp ortadaki 30 ilmek bir defada kesilir. Kesilen ilmeklerin her iki tarafından 1+1 ilmek eksiltilir. Beden boyu 43 cm örülerek omuzlarda kalan 24’er ilmek bir defada kesilip bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülür. ÖN: 46 ilmek başlanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp düz örgüye geçilirken ön ortadaki 5 ilmek haraşo örülür. Beden boyu 24 cm örülerek kol evi için bir taraftan 3+2+1 ilmek kesilip kalan 40 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 29 cm örülerek yaka için ön ortadan her 2 sırada bir haraşo örülen ilmeklerin iç tarafından 11 kere 1’er ilmek kesilir. Beden boyu 43 cm örülerek omuzda

kalan 24 ilmek bir defada kesilirken haraşo örülen yaka tarafındaki 5 ilmek 10 cm örülüp bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülüp bitirilirken 10 cm daha örülen haraşo ilmekler arka yaka ortasına dikilir. KOL BORDÜR: Kol etrafından şişe 64 ilmek toplanarak 2 cm (3 diş) haraşo örgü örülüp bitirilir. Kol ağızları, yaka etrafı ve etek uçlarına peluş dikilir. ŞAPKA YAPILIŞI: 105 ilmek başlanır, 4 cm 1+1 lastik örülüp, düz örgüye geçilirken aynı zamanda her 2 ilmekte bir, 1 ilmek artırılarak 160 ilmeğe ulaşılır. 20 cm örüldükten sonra, 2 ilmek örülür, 3.ve 4.ilmekler birlikte alınır, 2 ilmek örülür...şeklinde eksiltme işlemi yapılır. 60 ilmek kalana kadar eksiltme işlemine devam edilir, şapka boyu 25 cm de kalan 60 ilmek iğne ile toparlanıp, dikilir.

ARKA: 75 ilmek başlanarak 7 cm 2+2 lastik örülüp, düz örgüye geçilir. Beden boyu 44 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3 ilmek örülerek hemen yanındaki 4 ilmek 2+2 burgu yapılır, sonraki 2 ilmek kesilir. Her 4 sırada bir, 4 kere kesme işlemi yapılarak örgüye devam edilir. Beden boyu 65 cm örülerek arka yaka kesimi için ilmekler ortalanır ve ortadaki 29 ilmek bir defada kesilirken, omuzlarda kalan 15’er ilmek her sırada 6 kere 1’er ilmek kesilir. Kalan 10’ar ilmek bir defada kesilerek bitirilir. ÖN : 75 ilmek başlanarak 7 cm 2+2 lastik örülüp, düz örgüye geçilir. Beden boyu 44 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3 ilmek örülerek hemen yanındaki 4 ilmek 2+2 burgu yapılır, sonraki 2 ilmek kesilir. Her 4 sırada bir, 4 kere kesme işlemi yapılır. Beden boyu 49 cm örülerek yaka kesimi için ilmekler ortalanıp, ortadaki 3 ilmek kesilir. Kesilen ilmeklerin her iki tarafından 8+5 kere 1’er ilmek eksiltilirken, omuzlarda kalan 15’er ilmek her sırada 6 kere 1’er ilmek kesilir. Kalan 9 ilmek

ARKA: 106 ilmek başlanarak 6 cm 2+2 lastik örülüp, düz örgüyle devam edilir. Beden boyu 47 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1 ilmek kesilip, kalan 94 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 70 cm örülerek omuzlarda kalan 30’ar ilmek 3 aşamada kesilir. Arka yaka için ayrılan 34 ilmek omuz kesiminin son aşamasında kesilerek bitirilir. ÖN: 50 ilmek başlanarak 6 cm 2+2 lastik örülüp, düz örgüye geçilir. Beden boyu 20 cm olduğunda örgüye 2 parça halinde devam edilip, ayrı iplik bağlanır. İlk parça 20 ilmek örülür, 1 ilmek kesilir, diğer parçaya geçilir, 1 ilmek artırılır. Bu şekilde 15 ilmek kesilip, 2 parça aynı şişe takılır ve örgüye devam edilir. Beden boyu 47 cm örülerek kol evi için bir taraftan 3+2+1 ilmek kesilir. Beden boyu 61 cm örülerek yaka kesimi için ön ortadan 4+3+2+1 ilmek kesilip, kalan 34 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 70 cm örülerek

bir defada kesilerek bitirilir. KOL: 40 ilmek başlanarak 7 cm 2+2 lastik örülüp, düz örgüye geçilir. Her 4 sırada bir, her iki taraftan 1’er ilmek artırılarak 66 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 51 cm örülerek kol evi kesimine başlanır; her iki yandaki 3 ilmek örülür, hemen yanındaki 4 ilmek 2+2 burgu yapılır, hemen yanındaki 2 ilmek 3 defa her sırada, 9 defa 4 sırada bir, kesilerek kalan 18 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 68 cm olduğunda ön ortasından her sırada bir taraftan 1’er ilmek kesilerek kol boyu 72 cm de ilmekler sıfırlanarak bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde örülür. YAKA : 217 renk no.lu iplikle yaka etrafından şişe 66 ilmek toplanarak 20 cm 2+2 lastik örülür, ortadan katlanarak içine dikilir. Kola 21 cm fermuar dikiltikten sonra yaka içe katlanır. V YAKA : 217 renk no.lu iplikle 90 ilmek başlanarak 2 sıra 1+1 lastik örülür, üzerine 80340 renk no.lu iplikle 2 cm 1+1 lastik örülür. İlmekler kesilmeden iğneyle dikilir.

CEP : 217 renk nolu iplikle 24 ilmek başlanarak 8 cm düz örülür.Her iki taraftan her sırada 1’er ilmek kesilerek kalan 10 ilmek cep boyu 13 cm de bitirilir. 30 cm de fermuarla kola dikilir.

omuzlarda kalan ilmekler 3 aşamada kesilip, bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülür. Ön parçalara 6 cm’de bir 3 adet düğme dikilir. KOL: 42 ilmek başlanarak 6 cm 2+2 lastik örülüp, düz örgüyle devam edilir. Her 4 sırada bir, her iki taraftan 1’er ilmek artırılarak 66 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 46 cm örülerek kol evi için her iki taraftan 3+2+1+1...şeklinde 16 ilmek kalana kadar eksiltme işlemi yapılır. Kol boyu 62 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir. Diğer kol da aynı şekilde örülür. CEP : Cep örülürken ilmek artırılan taraftan 22 ilmek şişe toplanarak 11 cm örülüp, bitirilir. İç kısımdan bedene dikilir. YAKA : Yaka etrafından şişe 78 ilmek toplanarak 20 cm 2+2 lastik örülerek bitirlir. ÖN BORDÜR: Ön bordürler için şişe 70 ilmek toplanarak 7 cm 2+2 lastik örülüp, bitirilir. Diğer ön bordür de aynı şekilde örülür.

ARKA: 84 ilmek başlanarak 4 diş (4 cm) haraşo örülüp, düz örgüye geçilir. Beden boyu 15 cm örüldükten sonra, her iki taraftan 6 defa 1’er ilmek kesilir, sonraki sırada 6 defa 1’er ilmek artırılır. Beden boyu 38 cm olduğunda kol evi için her iki taraftan 8 ilmek artılarak 100 ilmeğe ulaşılıp, 8’er ilmek haraşo örülür. Aynı anda her sırada, her iki taraftan haraşo örülen ilmeklerin iç kısmından 8 defa 1’er ilmek kesilip, örgüye devam edilir. Beden boyu 60 cm örülerek arka yaka kesimi için ilmekler ortalanır ve ortadaki 30 ilmek, sonraki sırada omuzlarda kalan 27’şer ilmek bir defada kesilerek bitirilir. ÖN: 54 ilmek başlanarak 4 diş (4 cm) haraşo örülüp, düz örgüye geçilirken, ön ortadaki 8 ilmek beden boyunca haraşo örülür. Beden boyu 15 cm örüldükten sonra, kol tarafından 6 defa 1’er ilmek kesilir, sonraki sırada 6 defa 1’er ilmek artırılır. Beden boyu 38 cm olduğunda kol evi için bir taraftan 8 ilmek artılarak 62 ilmeğe ulaşılıp, 8 ilmek haraşo örülür. Aynı anda her sırada, aynı taraftan haraşo örülen ilmeklerin iç kısmından 8 defa 1’er ilmek kesilip, 54 ilmekle örgüye devam edilir. Beden boyu 39 cm örülerek, ön bordür ile düz örgü arasında kalan düz ilmekler arasında her sırada 15 defa 2’şer ilmek artırılıp, artırılan ilmekler haraşo

30

örülür. Beden boyu 52 cm örülerek artırılan 30 ilmekle, ön bordürde örülen 8 ilmek haraşolar bir defada kesilir. Aynı taraftan yaka kesimi için her sırada 19 defa 1’er ilmek kesilir, omuzda kalan 27 ilmek bir defada kesilip, bitirilir. Diğer ön de aynı şekilde örülür. Deri şerit sağ ön parçaya, ortalanarak dikilir. YAKA: Yaka etrafından şişe 84 ilmek toplanarak haraşo örülür. Her iki taraftan her sırada 1’er ilmek artırılarak 108 ilmeğe ulaşılır, 8 cm örülerek ilmekler bir defada kesilip, bitirilir.


K E EC

GEL

I Y A S www.nako.com.tr

ÖRGÜ FESTİVALİ 2011 KIŞ SEZONU ATKI VE BERE MODELLERİ

Habertürk’ün okuyucularına hediyesidir.


6276 OCAK 15  

Safari modeller açıklamalar Basıldığı Yer : Ciner Matbaası Matbaacının Adı : Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Matbaa Tepeören Köyü,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you