NAKLIV

NAKLIV

Brno, Czech Republic

Projekt Národní klastr informačního vzdělávání - realizovaný na Masarykově univerzitě v Brně. Cílem je podpora osob věnující se informačnímu vzdělávání.

www.kisk.cz