__MAIN_TEXT__

Page 1


Vybraná videa základních pohybových dovedností najdete na e-shopu www.dobramapa.sk Výřezy z turistických map: © SYGNATURA, © TATRAPLAN, s. r. o. Copyright © Stanislav Melek Fotografie © archiv autora Copyright © TATRAPLAN, s. r. o. Překlad © Ivan Uhrin, 2019 Copyright © Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2019 ISBN 978-80-7565-556-1


S TANISL AV MELEK

SKIALPINISMUS Meto d i k a pohy bu na ly ž íc h v hor sk ýc h te réne c h

JOTA / 2019


Mot to: Žádný sjezd na upravené lyžařské trati neposkytuje tak hluboké zážitky jako třeba jen krátká lyžařská túra. Stačí, když si vyšlápnete na lyžích podél upravené lyžařské trati a poté si v panenském sněhu nakreslíte svou stopu. Jakou radost, jaké nadšení udělá pohled zpátky na stopu ve sněhu, na to malé umělecké dílo? To pochopí pouze sám její autor. Sníh je fascinujícím elementem, jehož tajemství můžeme poznat pouze při lyžařské turistice a skialpinismu. Již po půlhodinovém stoupání v dolině můžeme často vychutnávat absolutní samotu a zimní zasněženou krajinu, jejíž součástí se staneme díky své tělesné síle. Prostředí i samotný sjezd dolů, po něm nakreslená stopa, to vše v nás zanechává nezapomenutelné pocity a nová poznání. Po absolvování několika takových túr nebudete více moci žít bez zážitků ze skialpinismu.

Toni Hiebeler

Skialpinismus

3


Přírodní prostředí a skialpinismus Skialpinismus je pohyb vázaný na zimní vysokohorský terén, převážně nad horní hranicí lesa. Zimní horolezectví a lyžování v neupravovaném horském prostředí za použití příslušné výstroje umožňuje dostat se i do těch, doslovně řečeno, nejméně dotčených částí pohoří. Skialpinismus je tedy rekreačně-sportovní aktivita, nezávislá na přítomnosti osobních horských dopravních zařízení, která je vhodná pro poznávání vysokohorské přírody. Kde můžeme vykonávat skialpinismus? Především to jsou vysoká pohoří středního a východního Slovenska s areály typické vysokohorské přírody, i s lokalitami charakteru travnatých holých vrchů: Vysoké, Západné a Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra, případně menší části dalších pohoří. Tato pohoří však jsou významná i z hlediska ochrany přírody a krajiny. Na převážné většině zde vznikla z důvodů územní ochrany velkoplošná chráněná území, kterými jsou národní parky (Tatranský národný park – TANAP, Národný park Nízke Tatry – NAPANT, Národný park Veľká Fatra a Národný park Malá Fatra). Skutečnost, že skialpinisté se mohou dostat i do těch nejhůře přístupných částí pohoří, je pro ochranu přírody nejzávažnějším problémem, a to vzdor argumentu, že se jedná víceméně o krátkodobou jednorázovou akci malé skupiny lidí, a že se tedy „přírodě nemůže nic stát“. Proto skialpinismus v chráněných územích usměrňují organizace státní ochrany přírody do prostorů, kde by k ohrožení vysokohorské fauny nemělo dojít. Příslušné správy národních parků zaujímají stanoviska ke skialpinistickým akcím a trasy korigují tak, aby byly vyloučeny všechny možné negativní vlivy na přírodní složky krajiny. Je třeba zdůraznit, že v maloplošných chráněných územích (státní přírodní rezervace, chráněné přírodní výtvory) je tato činnost ve smyslu jejich statutů vyloučena. V současném období se ukazuje, že mezi skialpinismem a státní ochranou přírody může existovat těsná vazba. Na jedné straně je to povinnost respektovat zásady ochrany přírody a podmínky využívání chráněných území národních parků, na druhé straně je to zpětná kontrola území s následným oznamováním zjištěných skutečností příslušné správě národního parku. Nejcennější jsou hlášení o negativních jevech v území a o výskytu a chování vzácné vysokohorské fauny. Využití skialpinisty poté, co absolvuje krátkou odbornou instruktáž, tedy může být pro účely ochrany přírody velmi významné a důležité. Proto zůstává na obou stranách, aby tuto vzájemně prospěšnou spolupráci nadále rozvíjely. Organizovaná spolupráce skialpinistů se správami národních parků výrazně napomůže při poznávání, ochraně a zvelebování přírodních hodnot Slovenska. RNDr. D. Mandák, Ing. arch. M. Marenčák (r. 1982))


Obsah ÚVOD ...................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 VZDĚLÁVÁNÍ ........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 HISTORICKÉ PROPOJENÍ .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 PRVNÍ LYŽE VE V YSOKÝCH TATR ÁCH .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 HISTORICK Á V ÝSTROJ .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 CHAR AKTERISTIKA SPORTOVNÍ ČINNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 FILOZOFIE ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ČLOVĚK S LYŽEMI A PŘÍRODA ...................................................................... 25 ZÁSADY POHYBU .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Z VLASTNÍHO POZNÁNÍ ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 SKIALPINISTICKÁ V ÝSTROJ ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 LYŽE ...... .............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 STOUPACÍ VÁZÁNÍ ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 STOUPACÍ PÁSY .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 LYŽAŘSKÉ BOTY .......................................................................................... 36 LYŽAŘSKÉ HŮLKY ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 V ÝSTROJ DO LAV INOV ÝCH TERÉNŮ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 HOROLEZECKÁ V ÝSTROJ ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 HOROLEZECKÉ MAČKY ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 HOROLEZECKÝ CEPÍN .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 POUŽÍVÁNÍ CEPÍNU A MAČEK .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 V ÝSTROJ A BEZPEČNOST ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 BATOHY ................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 CO DO BATOHU .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 CHŮZE NA LYŽÍCH SE STOUPACÍMI PÁSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 POSTAVENÍ TĚLA PŘI CHŮZI ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6

Stanislav Melek


ODVALOVÁNÍ CHODIDLA ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 TECHNIK A KR ÁTKÉHO KROKU ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

TECHNIK A DLOUHÝCH KROKŮ ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 POLOHA CHODIDLA V LYŽAŘSKÉ BOTĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

PR ÁCE S HŮLK AMI ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 POUŽÍVÁNÍ OPĚRKY ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

PŘEKONÁVÁNÍ TERÉNNÍCH ÚTVARŮ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

61 VEDENÍ STOPY V TERÉNU .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 FYZIOLOGICKÉ SOUV ISLOSTI .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 ZMĚNY SMĚRU POHYBU – OTÁČENÍ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SESTUP NA LYŽÍCH NEUPR AVOVANÝMI TERÉNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 JÍZDA V HLUBOKÉM (PR ACHOVÉM) SNĚHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 JÍZDA SNĚHOVOU/LEDOVOU KŮROU .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 PŘESKOK SPÁDNICE ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 OBR ATY (PŘI SJEZDU) NA MÍSTĚ – SESOUVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 CO V PŘÍPADĚ PÁDU? .................................................................................... 83 EXTRÉMNÍ SJEZDY – NA HR ANICÍCH ŽIVOTA A SMRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 KLASIFIK ACE OBTÍŽNOSTI TÚR ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 JAK SE V YHNOUT LAVINÁM ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 ZÁKLADNÍ VĚDOMOSTI O LAV INÁCH .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 NEBEZPEČNÉ SNĚHOVÉ ÚTVARY ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 SNĚHOVÁ POKRÝ VK A ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 FYZIK ÁLNÍ VLASTNOSTI SNĚHU .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 BARV Y SNĚHU ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 NEJČASTĚJŠÍ TERÉNNÍ ÚTVARY ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 MEZINÁRODNÍ STUPNICE LAV INOVÉHO NEBEZPEČÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 INDIV IDUÁLNÍ POSOUZENÍ LAV INOVÉ SITUACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 TEST LYŽAŘSKOU HŮLKOU .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 KOMPRESNÍ TEST ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 DALŠÍ ZÍSK ÁVÁNÍ VĚDOMOSTÍ ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 WALTER MUNTER: PRINCIP POSUZOVÁNÍ PÁDU LAV IN METODOU 3 × 3 . . . . . . 113

Skialpinismus

7


JARNÍ OBDOBÍ ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

V ÝVOJ POČASÍ ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

SVÉPOMOC PŘI LAVINOVÉ NEHODĚ – KAMAR ÁDSKÁ POMOC .. 124 RIZIKO.................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 ODTRHOVÉ ZÓNY – KRITICK Á MÍSTA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 TAKTIKA REALIZACE TÚRY ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 TR ASA TÚRY.......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 V ÝSTUPOVÁ TR ASA ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 TR ASA SJEZDU, SESTUPU NA LYŽÍCH ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 PRŮBĚH TÚRY ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 ORIENTACE V ZIMNÍM TERÉNU .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 ZÁKLADNÍ LOGIK A .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 ZNÁMÝ TERÉN ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 NEZNÁMÝ TERÉN ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 URČENÍ POSTUPOVÉHO AZIMUTU ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 ORIENTACE POMOCÍ NAV IGACE GPS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 NAVIGACE MOBILNÍM TELEFONEM ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 AUTOBUSOV Ý EFEKT ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 DISCIPLÍNA ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 S KÝM NA TÚRU? ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 V YŠŠÍ HORY – LEDOVCE .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 TÚRY V LEDOVCOV ÝCH HOR ÁCH ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 V ÝSTROJ NA LEDOVCE ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 POHYB PO LEDOVCI – OBECNĚ ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 STANDARDNÍ OBLEČENÍ NA LEDOVCOVOU TÚRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 POSTUP NA LYŽÍCH BEZ NAVÁZÁNÍ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 NAVÁZÁNÍ NA HOROLEZECKÉ LANO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

8

Stanislav Melek


180 182 POSTUP NA LYŽÍCH VE SJEZDU S NAVÁZÁNÍM NA LANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 HLEDÁNÍ PLÁNU CESTY ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 POSTUP NA LYŽÍCH S NAVÁZÁNÍM NA LANO BĚHEM V ÝSTUPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZPŮSOB NAVÁZÁNÍ ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SMĚR POSTUPU NA LEDOVCI .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 ZACHYCENÍ PÁDU ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 V YSVOBOZENÍ Z TRHLINY ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 LAVINY NA LEDOVCI ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 SESTAVENÍ DRUŽSTVA NA LANĚ .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 PRVNÍ POMOC PŘI NEHODĚ ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 LÉK ÁRNIČK A ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 IMPROV IZOVANÝ TR ANSPORT ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 BIVAK, NEPLÁNOVANÉ PŘENOCOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 FYZICKÁ KONDICE – TRÉNOVÁNÍ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 NÁVRH TÚR PRO ZAČÁTEČNÍKY .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 ZÁVĚR .................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 PODĚKOVÁNÍ ........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 O AUTOROVI ......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Skialpinismus

9


Za skialpinistu se může považovat pouze ten, kdo obdivuje neporušenou horskou přírodu a pobyt v ní tvoří neodmyslitelnou součást jeho života. Ing. arch. Milan Marenčák

Jedinečné sjezdy za v ýborných podmínek; Vysoké Tatr y, 10 Stanislav Melek K riváň – centrální žlab


Úvod Příroda má pro člověka mnohem větší význam, než by se dalo odvozovat z běžného pracovního života. Postupným poznáváním jejích krás nejdříve v létě, pak na jaře a na podzim se zajisté každý dostane i k zimní přírodě. Zatímco v  období beze sněhu nám příroda při pohybu neklade vážnější překážky, v zimě je to nejenom množství sněhu, ale často také tvrdé povětrnostní podmínky s nebezpečím specifickým pro zimní období, jakým jsou laviny. Význam přírody je v poznávání všeho, co se v ní děje, v překonávání překážek, které nám staví do cesty. Mnohem větší význam tkví v obnovování zdraví lidí, nalezení míst klidu a pohody v oblasti nezamořené jakýmkoli průmyslným smogem, často také v seberealizaci, jejíž součástí je zvyšování tak důležité fyzické kondice, a nepochybně je to také nalezení a upevňování psychické pohody člověka. Pohybem a pobytem ve volné zimní přírodě je člověk vystaven největšímu tlaku přírodních živlů, kterým musí umět odolávat. Při pohybu na lyžích se zapojují do činnosti postupně všechny svalové skupiny. Batoh na zádech a lyže s botami na nohách jsou nerozlučnou i nezbytnou zátěží, se kterou musí každý počítat. Výstup na vrchol a následný sestup na lyžích dolů trvají obvykle několik hodin a jeho aktéři musí umět překonat i problematické úseky. Z takové túry zpravidla není možné „vystoupit“ jako z autobusu na zastávce, ale nejdůležitější je živ a zdráv se vrátit domů. Skialpinismus – využívání lyží v horách – patří do skupiny horských sportů, kterým říkáme HOROLEZECTVÍ. Dále sem patří ještě lezení, pěší turistika a trekking. Jsou to vlastně ty činnosti, které člověk vykonává během výstupu na vrcholky hor. V takové sestavě ji zná i nejznámější mezinárodní organizace horských sportů UIAA. Ústředním motivem všech lidí, kteří vykonávají některé z uvedených odvětví horolezectví, je víra, že svoboda pro výkon horolezectví – od vysokých pohoří a horských štítů až po nížinné přírodní útvary – má obrovskou hodnotu pro mnohé obyvatele světa a celé lidstvo. Lidé odpradávna přemýšleli o něčem, co by jim ulehčilo chůzi v hlubokém sněhu. Po několika staletích „vývoje“ se jako nejvýhodnější tvar pro tento pohyb prokázala přímá, vepředu zahnutá úzká prkna, která dostala název lyže. Lyže byly určeny hlavně k překonávání různě dlouhých vzdáleností v zimních podmínkách. Toto je nejdůležitější moment při objevu lyží – byly vymyšleny a určeny pro pohyb ve volném terénu! V tom čase neexistovala žádná horská dopravní zařízení – vleky a lanovky. Jinými slovy, člověk měl již od dávných dob zájem a přirozenou touhu (a též nutnost) chodit po horách, Skialpinismus

11


Hřebenem Malé Fatr y

Výcvik na ledovci

po volné přírodě. Určitě už v začátcích tohoto sportu měl člověk podobný zážitek z výstupu na kopce a sjezdu z nich, jako máme dnes, a jistě byl už tehdy okouzlen krásou přírody i krásou takového pohybu. Používání lyží v horách je proto věc úplně přirozená a samozřejmá. Je to činnost velice různorodá, zajímavá, přinášející množství poznatků a informací o životě jako celku, nefalšované dlouhodobé osobní nasazení vyznavačů sportovního pohybu se stálým respektováním reálného rizika, a vzdor tomu činnost pořád aktuální též pro mladší generace. Obliba tohoto sportu je důkazem jeho smysluplnosti a významu pro život člověka. Skialpinismus, jako všechno na světě, prochází svým přirozeným vývojem. Díky rozšíření výstroje mezi široké vrstvy obyvatelstva se začal pojem „skialpinismus“ používat téměř pro každou činnost, kterou lze s touto výstrojí vykonávat. Tak jako se horolezcem stává lezec (vycvičený v lezení například na umělé stěně), až když začne lézt v horách, rovněž skialpinista (ski + alpinismus) je skialpinistou, až když toto odvětví horolezectví provozuje v otevřeném, neupravovaném terénu různé obtížnosti, daleko od sjezdovek a vleků. Podstata skialpinismu totiž nespočívá čistě v lyžování (máš lyže, tak lyžuješ – jsi lyžař), ale ve vykonávání komplexního pohybu v horách, obsahujícího výstup(y) (různé – měnící se obtížnosti a rizikovosti) na lyžích nebo bez nich a také sestup(y) s využitím techniky lyžování. Podstata je i ve svobodě pohybu, poznávání neporušené zimní přírody, poznávání svých vlastních schopností a mnoha dalších aspektů, ze kterých nejdůležitějším je poznání o potřebě ochrany přírody! Skialpinismus od člověka dále vyžaduje dostatečnou kondiční a odbornou připravenost, aby se vyvaroval nepříjemných „překvapení“ na túře a šťastný, spokojený a s příjemnými zážitky se vrátil ke své rodině. Zpravidla jsou to túry s velkým převýšením, často též s lezeckými úseky, strmými sjezdy, se současným překonáním příslušné vzdálenosti. 12

Stanislav Melek


Používání lyží v horolezeckém sportu umožňuje vniknout i do nejtajnějších zákoutí přírody a jejího života. Je proto nezbytné si na túrách uvědomovat zranitelnost přírody, důležitost ekosystémů, hlavně vody, a rovněž závislost existence člověka na životě přírody. Tato příručka je proto nejen metodickým návodem, jak se pohybovat na lyžích v krásné zimní přírodě, ale také prosbou ke skialpinistické veřejnosti. Je vyslovena s vírou, že čtenář přijme filozofii skialpinismu za svou a bude dodržovat psaná i nepsaná pravidla pohybu s cílem zachování čisté divoké přírody také našim následovníkům.

Vzdělávání Nejlepším způsobem, jak rychle získat potřebné vědomosti a dovednosti, je absolvování základního kurzu skialpinismu (od základů až k dokonalosti pohybu na ledovcích), jakož i odborného lavinového kurzu (w w w.james.sk, w w w.hsencian.sk). Je tomu podobně jako při jiných rizikových sportech. Instruktoři horolezectví a skialpinismu vás zaškolí do problematiky jako celku a také do tajů lavin. Pravidelné lavinové kurzy pořádá Středisko lavinové prevence Horské záchranné služby (HZS), často pod vedením pracovníků Střediska lavinové prevence (SLP), horských vůdců UIAGM (Mezinárodní svaz horských vůdců). Studium odborné literatury je při této činnosti samozřejmou „povinnou četbou“. Nejklasičtější formou získávání vědomostí a poznatků jsou samostatné studium a přímé poznávání v terénu. Zde bych doporučoval – hlavně v začátcích – chodit na túry ve společnosti člověka s dlouholetými zkušenostmi, nejlépe z horolezeckých oddílů. Tato forma je nejlevnější, ale trvá nejdéle a nemusí být pokaždé dostatečně kvalitní. Proto je vhodnější absolvovat odborné kurzy, ačkoliv z pohledu laika se problematika nezdá tak náročnou. Až později zjistíte, že provozovat zimní túry bez příslušného vědomostního zázemí je opravdu „odvaha nic netušících“! Pro toho, kdo opravdu nemá čas odborně se vzdělávat v této problematice, ale chce zažít nádherné túry, je správnou eventualitou jedině túra s horským vůdcem. Hledání zkušeností (ne)úmyslným uvolňováním lavin je tou nejhorší cestou k poznání. Varuji proto všechny nedočkavé nebo nepřiměřeně ambiciózní před nesmyslným „naháněním“ velkého počtu náročných túr či extrémních sjezdů. Žádný sjezd, žádná túra nemá větší hodnotu než návrat z nádherné túry k rodině. Skialpinismus – horské lyžování – není sportem vhodným pro předhánění se ve výkonech (kromě organizovaných závodů). Příroda zde byla, je a bude. Skialpinismus

13


Profile for Nakladatelství JOTA

Skialpinismus  

Metodika pohybu na lyžích v horských terénech. Praktická příručka pro začínající i pokročilé skialpinisty.

Skialpinismus  

Metodika pohybu na lyžích v horských terénech. Praktická příručka pro začínající i pokročilé skialpinisty.

Advertisement