Page 1


SICÍLIE Desáté vydání aktualizovala

Ros Belfordová

cz 001_019_Sicily10_Intro_Tntm.indd 1

9.10.2017 9:39:27


OBSAH

3

Obsah ÚVOD Kam se vydat Kdy vyrazit

4 8 10

18 míst, která nesmíte minout

12

Nejzajímavější trasy

18

ZÁKLADNÍ INFORMACE

20

Cesta na Sicílii

21

Festivaly a slavnosti

34

Cestování po Sicílii

24

Sport a outdoorové aktivity

36

Ubytování

27

Společenské zvyklosti a etiketa

37

Jídlo a pití

30

Nakupování

38

Média

33

Praktické informace

38

PRŮVODCE

44

1

Palermo a okolí

44

5

Catania, Etna a okolí

180

2

Cefalù a Monti Madonie

86

6

Syrakusy a jihovýchod

208

3

Liparské ostrovy

114

7

Enna a vnitrozemí

252

4

Messina, Taormina a severovýchod

8

Agrigento a jihozápad

276

9

Trapani a západ

304

152

SOUVISLOSTI

362

Dějiny

363

Knihy

384

Sicílie a mafie

375

Filmy

387

Sicilské baroko

380

Italština

388

POZNÁMKY A REJSTŘÍK

399

VEDLEJŠÍ STRANA LIPARSKÉ OSTROVY PŘEDCHOZÍ STRANA PLANINA V CATANII

cz 001_019_Sicily10_Intro_Tntm.indd 3

9.10.2017 9:40:07


4

ÚVOD

Sicílie Tvrzení, že Sicílie není Itálie zní otřepaně, ale je pravdivé. Ostrov dělí od pevninské části jen 3 kilometry moře, ale historický a kulturní předěl je daleko širší: místní obyvatelé se považují především za Sicilany, a teprve pak za Italy. Sicílie leží na strategicky významném místě uprostřed Středozemního moře a její dějiny jsou od historie italského poloostrova dost odlišné. Své stopy na ní zanechala řada velkých civilizací západního světa a mnohé tu dodnes najdete v  podobě starobylých řeckých chrámů, arabského půdorysu měst, normanských katedrál s úchvatnými mozaikami či honosných paláců ve stylu španělského baroka. Stále se zde mluví sicilským dialektem a mnohé místní názvy jsou odvozené z arabštiny, jež kdysi zněla po celém ostrově. Na tržnicích najdete produkty jasně dokazující, že Sicílie je pevnou součástí evropského jihu: pomeranče, citróny, olivy, rýži, mandle a papriky. Zmrzlina se zde stále ochucuje růžovými a jasmínovými květy, ukazujícími na vazby se Severní Afrikou. Jedním z typických důsledků ostrovní mentality, kterou dále posiluje divoké hornaté vnitrozemí se svými vlastními zákony (či jejich absencí), je tradiční postoj „my a oni“, stále charakterizující vztah mezi současnými Sicilany a Italy. V devatenáctém století ostrov patřil k oblastem, které sjednocení Itálie příliš nevítaly. Podezíravost místních lidí vůči dalším z  dlouhé řady vládců – Féničanů, Řeků, Římanů, Arabů, Normanů, Anjouovců a  Španělů – je naprosto pochopitelná. Mnohým Sicilanům je pozice ostrova v moderním italském státě jasná při pohledu na mapu, kde Sicílii vidí u špičky velké italské boty – ta jako kdyby se ji právě chystala nakopnout. A opět se není co divit. Na mnoha místech se setkáte s ohavnou moderní zástavbou velkých italských developerů a  ještě ohyzdnějšími průmyslovými podniky, a  ačkoli ostrov získal omezenou politickou autonomii, pro řešení dlouhodobých hluboce zakořeněných problémů se toho zatím mnoho neudělalo: nezaměstnanost mladých dosahuje rekordních úrovní, nejnadanější lidé z ostrova stále častěji odjíždějí na pevninu, značná část obyvatel žije na hranici chudoby nebo pod ní a v místní ekonomice vládnou takřka feudální vazby a vztahy. Unijní a státní finanční zdroje se Sicílii sice nevyhýbají, ale velkou část sebere NAHOŘE CHRÁM V SELINUNTE

cz 001_019_Sicily10_Intro_Tntm.indd 4

9.10.2017 9:40:08


50

Platani

Lampedusa a Linosa (viz výřez)

S T Ř E D O Z E M N Í M O Ř E

Porto Empedocle

Eraclea Minoa

Sciacca

Corleone

Caccamo

A2 0

9

kilometry

Alcamo

Partanna

ice Bel

A29

Selinunte

Castelvetrano

Salemi

Segesta

Bagheria Piana degli Albanesi

Alicudi

15

Licata

S al

s

Enna

Gangi

Castelbuono

Gela

9

Di

Bronte

Randazzo

Adrano Paterno

Vittoria

ll o

Scicli

Comiso

D i ri

Caltagirone

Piazza Armerina

Noto

Malta

Pozzallo

Modica

Ragusa

Akrai

A2 0

Taormina

Pachino

Syrakusy

Augusta

Acireale

Giarre

Catania

Messina

Castroreale Savoca

Ana po

Lentini

Etna

A l ca n t a r a

Palazzolo Acreide

ga alun Gorn

tta ino Morgantina

A1

Salso SS121

Nicosia

20 SS1

Tindari

Neapol

Stromboli

Milazzo

Panarea Lipari

Patti

Vulcano

Lipari

Salina

Liparské ostrovy

Capo d’Orlando Sant’Agata di Militello

Filicudi

Mistretta

15

SS1

Santo Stefano di Camastra

Villa Romana del Casale

Caltanissetta

Agrigento SS1

Himera

Termini Cefalù Imerese

Solunto

18

Pantelleria

Scopello

Castellammare

Erice

SS

Mazara del Vallo

Marsala

Favignana

Trapani

Monreale

Palermo

S

TYRHÉNSKÉ MOŘE

Neapol

9

G el a

Cagliari

0

Marettimo

Lévanzo

Egadské ostrovy

San Vito Lo Capo

Ustica

Civitavecchia

Verduro

Janov

Torto

SICÍLIE

A1

o

8 A1

cz 001_019_Sicily10_Intro_Tntm.indd 5 Simeto

9.10.2017 9:40:14

0

100

200

500

1000

1500

2000

metry

Lampione Lampedusa

Pelagické ostrovy

Linosa

LINOSA LEŽÍ PŘIBLIŽNĚ 190 KM JIŽNĚ OD SELINUNTE

J Ó N S K É M O Ř E

Reggio di Calabria

Villa San Giovanni

I TÁ L I E


6

ÚVOD

ZAJÍMAVOSTI

• Sicílie je největší ostrov Středozemního moře s rozsáhlými horskými oblastmi na severu a  východě a  nejvyšší horou Etnou (3323 metrů), zároveň nejvyšší aktivní sopkou Evropy. Kromě sporadických erupcí Etny ostrov trápí také seismická aktivita – v  roce 1693 mohutné zemětřesení zdevastovalo celý jihovýchod od Catanie po Ragusu, zemětřesení z  roku 1908 srovnalo se zemí části Messiny a otřesy v roce 1966 vyděsily západní část Sicílie. • Sicílie má v rámci italského státu částečně autonomní status, mimo jiné vlastní parlament a prezidenta, a také omezené legislativní pravomoci v  oblastech jako turistický ruch, doprava, průmysl a  životní prostředí. Žádné výraznější projevy separatistického hnutí tu nejsou patrné, ale na centrální vládu v Římě se Sicilané dívají s tradiční podezřívavostí a nedůvěrou. • Hluboce zakořeněná je neúcta k pravidlům, kterými se dávno řídí zbytek Evropy, a tento anarchistický přístup se projevuje v  řadě oblastí. Mnoho Sicilanů například ze zásady v autě nepoužívá bezpečnostní pásy. Tento zlozvyk je tak rozšířený, že většina servisů svým zákazníkům nabízí zařízení, s jehož pomocí lze oklamat bezpečnostní pojistky a  zabránit nepříjemnému pípání a podobným zvukům při jízdě bez poutání.

• Sicílie patří k nejhustěji osídleným ostrovům Středozemního moře. V současnosti na ostrově žije něco přes pět milionů obyvatel, převážně ve dvou velkých městech Palermo a Catania na severním a východním pobřeží. • Ve srovnání s pevninskou částí Itálie je zdejší hospodářství stále dost zaostalé. Když pomineme několik oblastí s výraznější průmyslovou aktivitou, většina ostrova je nadále zemědělská. I tato oblast se ale v posledních letech potýká s  vážnými potížemi. Místní rybáři se jen těžko smiřují s kvótami a dalšími omezeními a jen těžko vzdorují obřím rybářským lodím nadnárodních společností, které jim pravidelně odloví obří hejna tuňáků. Stále významnější roli hraje turistický ruch.

nenasytná mafie a stále sílící každodenní příliv uprchlíků ze severu Afriky, kteří na ostrov míří hlavně v letních měsících. Sicílie tak odhaluje slabost a  zranitelnost. Zahraniční turisté většinu uvedených problémů pochopitelně nevidí. Jako příklad lze uvést mafii, kterou řada zahraniční pozorovatelů takřka identifikuje s místní správou. Pro turisty je ale její vliv skrytý pod povrchem a na vlastní kůží ho většinou nijak nepocítí, minimálně ne přímo. Sicílie však nabízí mimořádně svěží a  zajímavý středomořský zážitek. Hlavní letoviska a  slavná archeologická naleziště už řadu let přitahují návštěvníky z celého světa, nízkorozpočtové letecké společnosti v  poslední době zpřístupnily dosud méně známé části ostrova a rychle přibývá atraktivních ubytovacích zařízení a projektů na podporu trvale udržitelného turistického ruchu. Lákadel je mnoho a  není za nimi třeba jezdit daleko, ať už jde o působivé přírodní scenérie na maličkých pobřežních ostrůvcích či známou sopku Etnu. Velká část vnitrozemí je řídce osídlena, a  jakmile opustíte několik hlavních turistických oblastí, můžete se těšit na relativní klid a  dostatek příležitostí k  vlastním objevům. Můžete poznat zářivě bílé nebo naopak černé sopečné pláže, zátoky, planiny s  obilnými poli, horskými loukami pokrytými květy či dramatickými horskými průsmyky. V řeckých a  římských dobách byla Sicílie významnou mocenskou základnou, takže nepřekvapí úchvatná starověká města a  chrámy, z  nichž mnohé snesou srovnání s řeckými. Po celém ostrově se můžete těšit na skvostné arabsko-normanské paláce jako třeba Palazzo dei Normanni, důstojné kostely a masivní hrady. Devastující zemětřesení z roku 1693 uvolnilo prostor pro řadu zdařilých barokních staveb, které většinou patří k  tomu nejlepšímu, co Evropě dalo toto honosně okázalé období – nejlepší ukázky najdete v městech Noto, Ragusa a v oblasti Val di Noto. Asi nejvíc ale Sicílii od pevninské Itálie odděluje každodenní život zdejších obyvatel,

ODSHORA VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK PIAZZA XI APRILE, TAORMINA; NEKROPOLE PANTALICA; PANAREA

cz 001_019_Sicily10_Intro_Tntm.indd 6

9.10.2017 9:40:15


cz 001_019_Sicily10_Intro_Tntm.indd 7

9.10.2017 9:40:16


8

ÚVOD

jejich temperamentní přístup se projevuje v rázovitých a hlučných oslavách a festivalech. O jejich neobyčejně intenzivním vztahu k životu se snadno přesvědčíte při nakupování na halasícím rybím trhu připomínajícím arabskou tržnici, během koncertu v působivém prostředí řeckého divadla, při koupeli v horkém pramenu daleko velkých letovisek stejně jako při plavbě mezi ostrovy po azurovém moři.

Kam se vydat Hlavní město Palermo leží u široké zátoky v dolní části úrodného údolí a je takřka neodmyslitelnou součástí cesty na Sicílii. Kromě rušné atmosféry láká řadou skvostných kostelů a historických památek a také tržišti a restauracemi. V létě tu bývá velmi horko a dusno, takže hodně turistů se dlouho nezdrží a rádo prchá do okolí, především na nedaleký ostrov Ustica nebo do Monreale za nádhernými kostelními mozaikami. Asi hodinu jízdy

ZMRZLINA Sicilská zmrzlina nabízí jeden z nejúchvatnějších gastronomických požitků, jaké si lze představit. Pocit, jaký vás zachvátí, když se vám zmrzlina začne rozpouštět na jazyku a vaše chuťové buňky začnou vnímat jemnou přírodní příchuť mandarinek, mandlí, růžových plátků nebo jakýchkoli jiných místních ingrediencí, jen tak něco nepřekoná. Umění výroby zmrzliny má na Sicílii asi tisíciletou tradici. Arabové místní naučili vyrábět sorbet (šarbat) z ovocného sirupu, květinových esencí a  sněhu z Etny a dalších ostrovních vrcholů. Je pravděpodobné, že s nápadem vylepšit už tak skvělou pochoutku, přišel některý ze zdejších obyvatel, když zmrazil směs mléka, cukru, medu a ovoce. V šestnáctém století byla zmrzlina na francouzském dvoře Kateřiny Medicejské, jenž udával trend celé Evropě, mimořádně oblíbenou pochoutkou. Kateřina si do kuchyně dokonce pozvala Sicilana, jehož jediným úkolem byla výroba zmrzliny, granity a sorbetu. Obliba zmrzliny dále rostla a v osmnáctém století plynuly takřka všechny příjmy biskupa z Catanie z prodeje sněhu a ledu z Etny – dodnes si můžete prohlédnout sklepy, kde se led skladoval. Pokud v některém roce sněžilo málo nebo sníh vůbec nepřišel, během parného léta hrozily občanské nepokoje: v roce 1777 Syrakusané prahnoucí po zmrzlině vpadli na loď, o které se rozkřiklo, že veze sníh, a cenného nákladu se násilím zmocnili. Sorbety a zmrzlinu milovali bohatí i chudí: při jednom z večírků v osmnáctém století bylo v Palermu zapotřebí 5000 kg sněhu, aby tři stovky hostů měly neustálý přísun chladivé pochoutky. Na druhém, konci společenského spektra stáli pouliční prodejci, kteří zmrzlinu běžně nabízeli po lžičkách, aby si ji mohli dopřát i jejich nejchudší zákazníci.

cz 001_019_Sicily10_Intro_Tntm.indd 8

9.10.2017 9:40:24


ÚVOD

9

KATAKOMBY, JESKYNĚ A DÍRY V ZEMI Sicílie patří k potenciálně nejděsivějším turistickým destinacím světa především kvůli početným katakombám a  jeskyním, které tisíce let sloužily k pohřbívání zesnulých a v současnosti jsou přístupné každému se svítilnou a patřičnou odvahou. Nejstarší skalní hrobky ve velkolepé nekropoli Pantalica začaly vznikat už ve třináctém století př. n. l. Další hrobky jsou k vidění pod řeckými chrámy v Agrigentu a katakombami je provrtané také podzemí Syrakus. Pokud si ale potrpíte na skutečně děsuplné adrenalinové zážitky, není nic, co by vás nadchlo víc jako neskutečně zachovalá těla, lemující stěny katakomb palermského kláštera Convento dei Cappuccini. Jejich menší verzi najdete ve vesničce Savoca poblíž Taorminy. Mrtvé zde pohřbívali ještě v devatenáctém století a místní lidé je pravidelně navštěvovali. Často si stoupali do sousedních výklenků, aby si zvykli na to, co bude po smrti.

východním směrem leží jedno z nejvyhlášenějších sicilských letovisek Cefalù – navíc s vlastními skvělými mozaikami. Cefalù je rovněž výchozí bod pro cestu do rezervace Parco Regionale delle Madonie, jejíž hory výškou zaostávají pouze za Etnou. Z Milazza a Messiny se trajekty a křídlovými loděmi dostanete na Liparské ostrovy, kouzelný pás sedmi sopečných ostrovů včetně věhlasného Stromboli, který přitahuje početné milovníky slunce, celebrity i  dobrodružně založené turisty. Na severovýchodním konci ostrova na vás čeká rušné město Messina – významný spojník na cestě do pevninské části Itálie – a o něco jižněji leží elegantní letovisko Taormina, asi vůbec nejoblíbenější prázdninová destinace Sicílie. Zhruba v polovině jónského pobřeží se můžete zastavit v barokní Catanii, druhém největším městě ležícím ve stínu nepřehlédnutelné Etny, nejvyšší a nejaktivnější sopky Evropy. Největší koncentrace historických a  architektonických památek na vás čeká v  Syrakusách, nejkrásnějším sicilském městě s antickými ruinami a úchvatnými barokními stavbami. V jihovýchodní části za Syrakusami leží pěkná města jako Noto, Ragusa a Modica, pocházející z  barokního období a  vystavěná po devastujícím zemětřesení v  roce 1693. Z dřívějšího období se tu zachovaly jedinečná neolitická nekropole Pantalica, jedno z nejrázovitějších a nejpůsobivějších míst celého ostrova. Po zastávce v  okázalých městech jihovýchodu možná uvítáte změnu, kterou přináší

cz 001_019_Sicily10_Intro_Tntm.indd 9

9.10.2017 9:40:28


10

ÚVOD

odlehlé vnitrozemí s množstvím krásných scenérií. Jde o nejřidčeji osídlenou část ostrova s mírně zvlněnými kopci, rozeklanými skalními štíty a několika skutečnými skvosty, ke kterým patří starobylé pevnostní město Enna, dobře zachované římské mozaiky ve městě Piazza Armerina, úžasné řecké naleziště Morgantina a  barokní město keramiky Caltagirone. Po často téměř prázdných silnicích se můžete vydat pomalým tempem mezi dalšími menšími městy a vesnicemi směrem k Palermu nebo Catanii, málo navštěvovanými místy jako Corleone, jehož jméno rezonuje s všeobecně rozšířenou představou o Sicílii jako hlavním sídle mafie. Na jižním pobřeží přitahují početnější davy turistů pouze antické chrámy v  Agrigentu a  starobylé řecké město s  pláží Eraclea Minoa. O  něco dále leží postupně se vzmáhající město Trapani, jedno z hlavních center západu Sicílie a skvělá základna pro všechny, kteří se chtějí dozvědět víc o této odlišné části ostrova se silnými arabskými vlivy. Ty jsou patrné hlavně ve městech Marsala a  Mazara del Vallo, zatímco v  Selinunte a  Segestě najdete možná nejromantičtější soubor antických ruin. Z jižních a západních přístavů se můžete vydat k nejzajímavějším sicilským ostrovům. Lampedusa, Egadské ostrovy a hlavně vzdálená Pantelleria nadchnou čistou vodou, jakou na mnoha dalších místech Středozemního moře nenajdete, a odlehlou polohou na samém okraji Evropy.

Kdy vyrazit Uprostřed léta, když z Afriky fouká prašné scirocco, může být pobyt na Sicílii místy hodně nepříjemný. V červenci a srpnu se musíte připravit na pořádnou výheň a společnost desetitisíců turistů, bojujících o místo na pláži, v restauraci i na archeologických nalezištích. Sehnat volný pokoj je výrazně obtížnější a ceny jsou často citelně vyšší. Pokud toužíte po teple a obejdete se bez návalů, vydejte se na Sicílii v květnu, červnu nebo září. Koupat se dá až do listopadu. Jaro přichází brzy a je optimální dobou k návštěvě ostrova. Mandloně začínají kvést už počátkem února a první jahody se sklízejí v dubnu. Velikonoce jsou na mnoha místech hlavními svátky, a tedy skvělou dobou pro zájemce o tradiční lidové slavnosti. Nejznámější se konají ve městech Trapani, Erice, Scicli a Piana degli Albanesi, kde ale rozhodně nebudete jedinými přihlížejícími. Zima je mírná a většinou příjemná, přinejmenším na pobřeží, kde se stále větší část života odehrává venku pod širou, převážně jasnou oblohou. Zato ve vnitrozemí – hlavně v okolí Enny – je třeba počítat se sněhem. Milovníci lyžování a zimních sportů si na své přijdou v pohoří Monti Madonie i na Etně. Zima ve vnitrozemí přináší také prudké větry a občas silné lijáky.

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ TEPLOTA A SRÁŽKY Měsíc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

12/5

12/5

13/6

16/8

19/12

23/13

26/18

26/19

24/17

21/14

17/10

13/7

66

44

34

35

14

10

10

17

28

48

67

79

TEPLOTA max/min (ºC)

SRÁŽKY mm

cz 001_019_Sicily10_Intro_Tntm.indd 10

9.10.2017 9:40:38


46

1

PALERMO A OKOLÍ

Palermo a okolí Hlavní sicilské město Palermo je špinavé, rušné a hlučné. U většiny turistů vyvolává velmi vyhraněné emoce. Při procházce kolem nekonečných panelových činžáků a koridory zahlcenými hlukem husté dopravy se ani nechce věřit, že Palermo vyniká jedním z  nejrozsáhlejších historických center celé Itálie, a čeká tu na vás pozoruhodná směs umění a architektury. V úzkých spletitých uličkách se tísní barokní a normanské památky, středověká náměstíčka zaplňují rušné trhy a  vedle renesančních kostelů a  španělských paláců se tísní malé stylové obchůdky. Historické jádro je malebné, ale bohužel hodně zanedbané. Paláce, které během druhé světové války poničily bomby, stále čekají na opravu a  prvotřídní muzea světové úrovně jsou už desítky let zavřená, často z důvodů, které nikdo nedokáže vysvětlit. Městu navíc vládne korupce, což se naštěstí většiny návštěvníků nedotkne, ale projevilo se to mimo jiné při budování nové tramvajové trasy, která v důsledku tlaku místních podnikatelských skupin míří především k velké nákupní pasáži. K podrobné prohlídce hlavních historických pamětihodností, středověkého centra a rušných tržnic je třeba alespoň tři nebo čtyři dny nemluvě o tom, že Palermo může posloužit jako skvělá základna k výpravám k normanské katedrále v  Monreale, do pobřežního letoviska Mondello, rybářského přístavu Porticello nebo k fascinujícímu římskému nalezišti v nedalekém Soluntu. Pokud vás zajímá sicilská historie, kultura a samozřejmě mafie, rozhodně byste si neměli nechat ujít půldenní návštěvu nechvalně proslulého mafiánského centra Bagheria s úchvatnými barokními vilami, ukrytými v nepřehledné spleti ulic, lemovaných převážně neschválenými stavbami. Západně od Palerma na vás čeká záliv Golfo di Carini s řadou nijak mimořádných pobřežních letovisek a jižním směrem můžete vyrazit zajímavou trasou do města Piana degli Albanesi, pozoruhodné enklávy albánských pravoslavných křesťanů uprostřed přísně katolického ostrova. Odtud se dá pokračovat do hor ke královské lovecké chatě ve Ficuzze a do proslulého mafiánského města Corleone. Pokud budete mít chuť na výraznější změnu, můžete nasednout na trajekt nebo křídlovou loď a vyrazit na sopečný ostrov Ustica, ležící jen hodinu a čtvrt plavby od palermského přístavu. Ostrov je velmi pěkný, a navíc láká jedněmi z  nejlepších podmínek pro potápění na celé Sicílii. V  průzračně čistých pobřežních vodách se skvěle plave a nenucená atmosféra láká i k delšímu pobytu.

Palermo a mafie str. 49 Orientace v Palermu str. 51 Frutta di Martorana str. 55 Sicilské loutkové divadlo str. 58 Vězení Ucciardone str. 63 La Festa di Santa Rosalia str. 65 Autobusové společnosti str. 66 Palermské pouliční jídlo str. 72

cz 044-085_Sicily10_Ch1.indd 46

Tržnice v historickém centru str. 74 Další vily v Bagherii str. 78 Masakr v průsmyku Portella della Ginestra str. 80 Corleone a mafie str. 81 Po stopách mafie str. 82 Potápění u ostrova Ustica str. 85

9.10.2017 9:52:43


MUSEO DELLE MARIONETTE

Zajímavosti úchvatná kaple pokrytá nádhernými byzantskými mozaikami. Viz str. 55

4 Katedrála v Monreale ohromuje velkolepými mozaikami, které jsou přesvědčivou ukázkou vlivu arabského, normanského i  byzantského umění. Viz str. 75

2 Galleria Regionale della Sicilia Pokud máte v Palermu čas pouze na jedno muzeum, vyberte si tuto krásnou sbírku středověkého umění. Viz str. 60

5 Porticello láká spoustou elegantních ubytovacích zařízení a přístavních rybích restaurací a nabízí skvělou příležitost k jednodennímu výletu z města. Viz str. 79

3 Catacombe

6 Výrava

1 Cappella Palatina v paláci Palazzo dei Normanni Palermský umělecký klenot,

dei Cappuccini Jedno z nejhrůzostrašnějších míst celého Palerma s mumifikovanými tělesnými ostatky osmi tisíc mrtvých nabízí příležitost k úvahám o pomíjivosti života. Viz str. 65

na ostrov Ustica Vydejte se trajektem nebo křídlovou lodí na malebný ostrov, kde se můžete věnovat procházkám, potápění či šnorchlování. Viz str. 82

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENY NA MAPĚ NA STR. 48

cz 044-085_Sicily10_Ch1.indd 47

9.10.2017 9:52:43


48

1

PALERMO A OKOLÍ PALERMO

Palermo PALERMO leží na břehu doširoka otevřené zátoky, na úchvatném místě pod vápencovým

masivem hory Monte Pellegrino, v blízkosti širokého úrodného údolí Conca d’Oro (Zlatá lastura). Původní fénickou osadu v pátém století př. n. l. obsadili Kartaginci, kteří z ní udělali punskou pevnost odolávající jinak převažujícímu vlivu řecké kultury. Díky výhodné poloze se z  osady stalo významné obchodní centrum, což se odrazilo i  v  jejím názvu Panormus (Všepřístav). Kartaginci ji udrželi až do roku 254 př. n. l., kdy padla do rukou Římanům, kteří ji dále rozvíjeli. Doba největšího rozkvětu ale byla stále věcí budoucnosti. V roce 831 n. l. se města zmocnili Arabové, kteří jej proměnili ve významné islámské kulturní a intelektuální centrum – o řece Papineto, která dodnes teče pod městem, se říkalo, že „mluví“ s Nilem a řídí se jeho tepem. O dvě století později se tu usadili Normané a město pokračovalo v rozkvětu jako jedna z největších a nejvýznamnějších Cagliari, Civitavecchia, Janov a Tunis

Neapol

Ustica (viz výřez)

PALERMO A OKOLÍ Isola delle Femmine

Sferracavallo Capo Gallo Mondello

Pozzillo

Capaci

Terrasini

SP1

Capo Zafferano

PALERMO

4

Montelepre Trapani

6

Ustica

Monte Pellegrino

San Martino delle Scale

1 32

Monreale

Partinico

Altofonte

Porticello

Solunto

Cefalù

Piana degli Albanesi

Termini Imerese

Lago di Piana degli Albanesi

San Giuseppe Jato

S

Villabate Belmonte Mezzagno Misilmeri

5

Messina

Portella della Ginestra

Bagheria

Liparské ostrovy

Cinisi Carini

TYRHÉNSKÉ MOŘE

ekty traj vé lodě ídlo a kř

Golfo di Carini

Punta Raisi

Lago Caccamo/ Rosamarina

Caccamo

Cefalà Diana Ficuzza

Rocca Busambra (1613 m)

Roccapalumba Alia

Lago Garcia

Bisacquino Giuliana

Sambuca di Sicilia

Chiusa Sclafani

Lago Pian del Leone

Lago Fanaco

Catania

Lercara Friddi

Prizzi Santa Margherita di Belice

Polizzi Generosa

Vicari

Corleone

Valledolmo

SS189

Villalba SS121

Cammarata SS118

Alessandria della Rocca

ZAJÍMAVOSTI 1 2 3 4 5 6

Cappella Palatina v paláci Palazzo dei Normanni Galleria Regionale della Sicilia Catacombe dei Cappuccini

Casteltermini Sutera

Cianciana Sant'Angelo Muxaro

Milena

Katedrála v Monreale Porticello

Mussomeli

Aragona Raffadali

Racalmuto 0

Výprava na ostrov Ustica

cz 044-085_Sicily10_Ch1.indd 48

Caltanissetta

Agrigento

Agrigento

Canicattì

10 kilometry

9.10.2017 9:52:45


PALERMO PALERMO A OKOLÍ

evropských metropolí. Místní dvůr byl vyhlášený svým bohatstvím a celé Palermo bylo známé jako centrum vzdělanosti. V následujících obdobích se ve městě střídali různí vládci a Palermo zažívalo lepší i horší období, ale vždy zůstávalo nezpochybnitelným centrem Sicílie. Za druhé světové války utrpělo velké škody během spojeneckého bombardování, které zasáhlo především přístav a okolí a také středověkou část. Ta se změnila v obří hromadu ruin – o čemž se bohužel na řadě míst můžete přesvědčit dodnes. Během procházky Palermem narazíte na řadu pozoruhodných památek z devátého až dvanáctého století, ale celkový vzhled města se utvářel především v šestnáctém a sedmnáctém století. Palermo bylo tradičně městem velkolepých paláců a  kostelů, které tu stavěly mocné vládnoucí rody a bohaté klášterní řády. O tom se můžete přesvědčit při pohledu na mohutnou katedrálu či nedalekou kapli Cappella Palatina s mozaikovou výzdobou, která na vás čeká v paláci Palazzo dei Normanni. Ve všech starých čtvrtích najdete bezpočet dalších fascinujících kostelů a kaplí a zájemci se mohou vydat také po stopách normanských a barokních památek. Většinu zahraničních turistů ale lákají především palermské chaoticky rušné tržnice, tradiční pouliční stánky, loutková divadla ukrytá v nenápadných postranních uličkách a poněkud děsivé katakomby.

49

1

Quattro Canti Pokud má středověká část města nějaké centrum, pak je jím nejspíš náměstí Quattro Canti („Čtyři rohy“). Pochází z roku 1611. Spíše než tradiční veřejné prostranství připomíná rušnou křižovatku s řadou barokních staveb, rozdělující centrální část Palerma na čtyři části. Ve všech vypouklých „rozích“ najdete řadu velkolepých soch, na jejichž místě se v minulosti na šibenicích houpala těla zločinců a rebelů. V blízkosti se nachází několik z nejhonosnějších palermských náměstí a budov a řada mimořádných kostelů.

San Giuseppe dei Teatini Corso Vittorio Emanuele • duben–říjen po–so 7:30–11:00 a 18:00–20:00, ne 8:30–12:30 a 18:00–20:00; listopad–březen po–so 7:30– poledne a 17:30–20:00 • zdarma

Kostel San Giuseppe dei Teatini pochází ze 17. století a patří k architektonicky a umělecky nejvyváženějším barokním svatostánkům. Za prostým průčelím se skrývá bohatě zdobený interiér se spoustou detailů – anděly se svěcenou vodou po obou stranách hlavního vstupu a dynamicky působícími amorety na stropě. Vedle na vás čeká budova bývalého kláštera, v jejíchž prostorách v současnosti sídlí univerzita. Není divu, že na malém náměstí před kostelem najdete kromě spousty mladých lidí také několik dobrých barů. PALERMO A MAFIE Jednou z hlavních příčin současného úpadku Palerma je mafie, negativně ovlivňující život všech místních obyvatel. Dlouhodobě je veřejným tajemstvím, že velká část financí, přicházejících od centrální italské vlády a z Evropské unie – určených na obnovu historického jádra – končí v kapsách místních podnikatelů a politiků či rovnou hlavních mafiánů. O nenápadné nadvládě mafie se mluví většinou jen nepřímo a v narážkách, ale čas od času se o ní píše i na prvních stránkách místních novin. Tradiční mafiánské praktiky, jako je vybírání výpalného (pizzo) od drobných obchodníků a podnikatelů, ztrácejí v současném globalizovaném světě velkých finančních toků na významu a stávají se doménou „malých“ kriminálníků. Řada majitelů obchodů a podnikatelů sice stále častěji výpalné odmítá, ale celkově jde spíš jen o solidární gesto než o otevřený vzdor vůči mafii. Přesto si tito stateční lidé bezesporu zaslouží podporu, kterou se jim snaží věnovat rychle se rozvíjející organizace Addiopizzo (W addiopizzo.org) fungující jako koordinátor místních aktivistů. Na jejím seznamu consumo critico (nakupování s rozvahou) najdete stovky místních obchodníků a majitelů restaurací, barů a B&B odmítajících výpalné.

cz 044-085_Sicily10_Ch1.indd 49

9.10.2017 9:52:46


400

POZNÁMKY

Rough Guide credits Editors: Freya Godfrey, Ruth Blackmore Layout: Ankur Guha Cartography: Deshpal Dabas Picture editor: Mark Thomas Proofreader: Susanne Hillen Managing editor: Monica Woods Assistant editor: Divya Grace Mathew

Production: Jimmy Lao Cover photo research: Aude Vauconsant Editorial assistant: Aimee White Senior DTP coordinator: Dan May Programme manager: Gareth Lowe Publishing director: Georgina Dee

Poznámka: Vzhledem ke specifičnosti organizační struktury redakce Rough Guides tiráž nepřekládáme.

Ros Belfordová

Sicílie Z anglického originálu The Rough Guide to Sicily, 10. vydání, vydaného nakladatelstvím Rough Guides Ltd. v roce 2017, přeložil Jan Sládek Odpovědná redaktorka Hana Ackermann Technický redaktor Petr Kovář Sazba Libor Jelínek Obálka dle originálu René Senko © Rough Guides, 2017 Mapy © Rough Guides Tisk a knihařské zpracování Tisk Centrum, s. r. o., Moravany u Brna V edici Průvodce (svazek 187) vydalo roku 2017 jako svou 2444. publikaci © Nakladatelství JOTA, s. r. o. Škárova 16, 612 00 Brno, tel.: 515 919 580 www.jota.cz, e-mail: jota@jota.cz Třetí vydání Počet stran: 407 ISBN 978-80-7565-239-3

E

Tato kniha je vyrobena podle nejmodernějších technologií, zaručujících stálost vazby i ve ztížených podmínkách. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována bez svolení nakladatelství.

Pomozte nám aktualizovat informace Věnovali jsme velké úsilí tomu, abychom zaručili, že desáté vydání průvodce Sicílií bude přesné a aktualizované. Avšak věci se mění, „objevují“ se nová místa, mění se otevírací doba, hotely a restaurace zvyšují ceny a snižují úroveň nabízených služeb. Pokud si myslíte, že máme špatné informace nebo jsme něco vynechali, budeme rádi,

cz 399-408_Sicily10_Index.indd 400

když nás opravíte, seznámíte nás s novou adresou, cenou, otevírací dobou či telefonním číslem. Prosím, posílejte své komentáře na adresu E jota@jota.cz. Více informací o cestování naleznete na W roughguide.com.

10.10.2017 12:46:24


Profile for Nakladatelství JOTA

Sicílie 2017  

Nový turistický průvodce po ostrově měst a vinic na svazích Etny. Z prestižní britské řady Rough Guides.

Sicílie 2017  

Nový turistický průvodce po ostrově měst a vinic na svazích Etny. Z prestižní britské řady Rough Guides.

Advertisement