__MAIN_TEXT__

Page 1


OBSAH Z anglického originálu Legendary vydaného nakladatelstvím Weldon Owen Limited v roce 2015 přeložila Petra Andělová Odpovědná redaktorka Klára Nováčková Technický redaktor Petr Kovář Obálka dle originálu Veronika Cágová Sazba Jaroslav Novák Tisk a knihařské zpracování Tisk Centrum, s. r. o., Moravany u Brna Jako svou 2 773. publikaci vydalo Nakladatelství JOTA, s. r. o.

Škárova 16, 612 00 Brno tel.: 515 919 580 e-mail: jota@jota.cz www.jota.cz V Brně roku 2019 224 stran Vydání první Copyright © Weldon Owen Limited, 2015 Design: Jo Connor Additional design: Natasha Rees Translation © Petra Andělová, 2019 © Nakladatelství JOTA s.r.o., 2019 ISBN 978-80-7565-343-7

4

Úvod

6

Oheň bohů

10

Gorgona pro lepší náladu

18

Théseus a Minótauros

26

Iasón a zlaté rouno

34

Dárek pro Tróju

38

Jednooká obluda

46

Nebesa jako prostředník

50

Dvanáct úkolů pro Herkula

62

Kladivo bohů

66

Beowulf a příšery z močálu

75

Gawain a Zelený rytíř

86

Baba Jaga

94

Usir a Sutech


102 Jak Anansi získal své příběhy

172 Sací-pererê 178 Opičí záležitosti

114 Důvěřivá leopardice a podlý pes

188 Ráma a Síta

122 Kovářovo řešení

196 Broskváček Momotaró

126 Mauiho 1001 trik 134 Duhový had a sestry Wawilak 142 Hromový pták a velryba 146 Jak havran ukradl slunce

200 Gilgameš a Enkidu 209 Svět mýtů a legend 210 Antický svět 212 Evropa 214 Afrika

150 Gluskap nachází sobě rovnou

216 Střední a Jižní Amerika

154 Králík krade oheň

218 Asie

160 Hrdinská dvojčata

220 Oceánie

166 Pásovec, který chtěl zpívat

222 Rejstřík


MILÝ DENÍČKU, je tady tma. Nás třicet Řeků, NEJDRSNĚJŠÍCH z drsných, se tady krčí v břiše té obludy a snaží se nevydat ani hlásku. Diomédés říkal, že pokud někdo z nás pšíkne, škytne nebo si pšoukne, musí to znít jako koňské ZAFUNĚNÍ. Trójané nesmějí mít ani tušení, že jsme uvnitř. Mají si myslet, že se ti „zbabělí Řekouni“ sbalili a uprostřed noci odpluli… a nechali tu OBROVSKÉHO dřevěného koně. Celé to byl ODYSSEŮV nápad. Když se nad tím člověk zamyslí, je to geniální – za deset dlouhých let jsme se ani nepřiblížili k tomu, abychom se dostali za TRÓJSKÉ OPEVNĚNÍ, ale teď nás Trójané sami zavezou dovnitř hlavní bránou. Je na tom něco poetického. Nicméně z místa, kde teď jsem, mi to připadá úplně praštěný, pitomý a na palici. Upřímně řečeno, Trójané nejsou blbci – opravdu uvěří, že řecké vojsko prostě spálilo stany a ODPLULO? Určitě je napadlo, že se schováváme někde poblíž, kde nás nevidí, ne? A vážně uvěří, že ten KŮŇ je od nás roztomilý dárek na rozloučenou? ANI OMYLEM!

34


Já bych to nespolknul a Kassandra na to taky určitě neskočí. Kassandra je trójská věštkyně a nikdy nic nevidí z té lepší stránky. Řekne: „STŘEZTE SE Řeků přinášejících dary.“ Nebo tak něco. Jedno je jisté, teď jsme v rukou bohů – Poseidóne, prosím, dej nám odvahu! Jejda, chce se mi pšíknout… Hep… hep… hep uf. Už to přešlo. Bohové od nás dostali svou porci zábavy. Milují války a v posledních deseti letech se na pláních před Trójou dočkali bitev v přímém přenosu a v hlavním vysílacím čase. Tolik krve a tolik vyhaslých lidských životů. A proč? Všechno kvůli HELENĚ, Meneláově manželce a nejkrásnější ženě na světě. Helena utekla s okouzlujícím trójským princem PARIDEM. A kam nás to dostalo? Do pasti v břiše obrovitého koně na kolečkách. Přesně tam!

Pšt! Už jdou sem… MILÝ DENÍČKU, ono to zabralo! Fakt, fakt TO VYŠLO! Včera jsem možná měl tak trochu obavy, ale samozřejmě jsem se doopravdy nebál, čestně! Jen jsem to přehnal s přemýšlením. To vždycky byla moje slabina – moje ACHILLOVA PATA, dalo by se říct! 35


Všechno probíhalo podle Odysseova plánu. Taková důvěřivost! Trójané neviděli na obrovském dřevěném koni zaparkovaném před hlavní bránou vůbec nic podezřelého a ODTÁHLI HO i s námi za hradby. VYHRNULI JSME SE ven jako roj červených mravenců z narozeninové piňaty. Měli byste vidět, jak se tvářili. KLASIKA! Očividně dostali ten nejhorší dárek všech dob!

MILÝM T OD ŘE RÓJANŮM, KŮ S L ÁSKOU XXX

Otevřeli jsme brány a pustili do města řecké vojsko. Záhy bylo po všem. Trójských princů jsme se zbavili a král MENELÁOS samozřejmě dostal svou manželku zpátky. Jenomže dobrá lest zabere jen jednou, ne? Na trójského koně už nikdo nikdy nenaletí. Nebo ano?

36


?

?

T!

Š Š Š P ?

37

!


HAVRANI JSOU RYCHLÍ A CHYTŘÍ a je správné být z nich neklidný. Havrani pocházejí z míst za hranicemi tohoto světa a uchovávají j si TAJEMSTVÍ, která mohou lide lidem pomáhat i ubližovat. Hav Havran může být velmi zá zábavný a přimět vás se smát a  a smát, ale pozor – nemusí z  z toho vzejít nic dobrého. H Havranovou oblíbenou h hrou je ROZPTÝLIT člověka a  a přimět ho dělat věci, které nec nechce. Tady je příběh jednoho z nejv z nejvypečenějších havr havraních ra triků: Kdyss když ZEMĚ byla ještě mladá, byl Kdysi, havran čistě bílý. Jednou našel lidi uvězněné ve škebli na pláži. Byl osamělý a chtěl š někoho, něko s kým by si mohl hrát, a tak lidi osvobodil. Jenomže svět byl TEMNÝ. osv Inkoustová tma se vkrádala do všech koutů Inkous a skulin. Zahalovala oči, zakrývala obrysy, a skul a proto byl život těžký a chůze nebezpečná. a proto by

146


Lidem byla zima a toužili po SVĚTLE. A havran věděl, kde ho obstarat. Jeden STAŘEC, který žil v domě vysoko po proudu, věznil SLUNCE zavřené v bedně. Havran byl odvážný a rozhodl se světlo ukrást. Usadil se na větvi stromu u jeho domu, pozoroval a čekal. Když starcova dcera vyšla ven pro vodu, havran se změnil V BOROVÉ JEHLIČÍ a plul po proudu. Skvěle si to načasoval a s vodou vklouzl do džbánu. Když se dívka vody napila, havran se dostal do jejího těla a proměnil se v DÍTĚ. A po čase se narodil jako chlapeček.

Stařec vnuka hýčkal, dal mu všechno, co chlapec chtěl. Dítě šťastně broukalo a radovalo se ze starcovy pozornosti, ale ze všeho nejraději mělo BEDÝNKU vysoko na polici. Světlo bylo největší starcův POKLAD. Někdy ale bedýnku sundal a otevřel ji, aby se POTĚŠIL teplem paprsků, které mu dopadaly na obličej. Chlapec plakal a křičel, dokud děda nesundal bedýnku a znovu nenaplnil malý domek světlem.

147


Stařec nikdy vnukovi nedovolil, aby se bedýnky dotkl, ale jednoho dne ho chlapcovo škemrání udolalo. A na ten okamžik havran čekal. Proměnil se V PTÁKA, popadl slunce do zobáku a uletěl otvorem na kouř. Dým z ohniště mu očadil peří a změnil jeho barvu na UHLOVĚ ČERNOU. Havran vylétl hodně vysoko – ale ještě výš plachtil OREL, který ho zpozoroval. Král oblohy slétl z nebes jako blesk a zaťal pařáty do havranových zad. Černý pták slunce upustil. Když narazilo do země, po nebi se rozprskly HVĚZDY a objevil se MĚSÍC. Podvodníkovi se podařilo ze spárů orla vysvobodit. Znovu se zmocnil starcova POKLADU a opět vylétl, jak nejvýš dokázal – vysoko nad mraky a nad měsíc až na samý okraj světa. Teprve tam vyčerpaný havran slunce propustil. A svět zalilo světlo. Šířilo se z VÝCHODU, nasvěcovalo vrcholky hor, nejprve je zbarvilo

148


šarlatově a potom vybouchlo v gejzíru barev. Horské vrcholy se rozzářily OSLNIVĚ bíle. Sluneční svit se přelil do údolí, dopadl na stromy a pole, přiměl ptáky rozezpívat se radostí ze ŽIVOTA. Květiny rozkvetly všemi barvami a včely se daly do neúnavné práce. Lidé vzhlíželi k obloze a byli konečně ŠŤASTNÍ.


Profile for Nakladatelství JOTA

Mýty a legendy pro unavené rodiče a jejich děti  

Brána do úžasného světa plného prapodivných tvorů a neuvěřitelných událostí se otevírá…

Mýty a legendy pro unavené rodiče a jejich děti  

Brána do úžasného světa plného prapodivných tvorů a neuvěřitelných událostí se otevírá…

Advertisement