Page 92

Promjene u DSM-5 su osmislili vodeći svjetski stručnjaci u području duševnih poremećaja i potkrijepljene su mišljenjem neovisnih stručnih recenzenata. AMERIČKA PSIHIJATRIJSKA UDRUGA

Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje - peto izdanje Urednici hrvatskog izdanja: Vlado Jukić i Goran Arbanas Poremećaji iz DSM-5 reorganizirani su u novu organizacijsku strukturu. Promjene uključuju: Format: 17,5 × 25,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 980 str. Cijena: 787,50 kn

• prikaz razvojnih pitanja vezanih uz dijagnozu, a promjene u poretku poglavlja odgovaraju cjeloživotnom pristupu, • integraciju znanstvenih spoznaja iz najnovijih istraživanja u genetici i neuroznanostima, • konsolidacija autističnog poremećaja, Aspergerova poremećaja i pervazivog razvojnog poremećaja u poremećaj autističnog spektra, • ujednačena klasifikacija bipolarnih i depresivnih poremećaja, • restrukturiranje poremećaja zloporabe sredstava, • detaljniji opisi neurokognitivnih poremećaja, • pomak u poimanju poremećaja ličnosti, • III. dio: novi poremećaji i obilježja.

Strukturirani klinički intervju za DSM-5 (SKID-5) • vodič za polustrukturirani intervju koji je potpuno usklađen s novim izdanjem DSM-a • olakšava postavljanje dijagnoza • individualna primjena, najčešće u trajanju od 45 do 90 minuta • primjenjuje ga stručnjak upoznat s DSM-5 klasifikacijom i dijagnostičkim kriterijima • uključuje intervju za poremećaje ličnosti i upitnik za brzu trijažu poremećaja ličnosti, te kliničku verziju namijenjenu za postavljanje glavnih DSM-5 dijagnoza

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement