Page 90

PROJEKTIVNI POSTUPCI

RORSCHACHOVE MRLJE OD TINTE H. Rorschach

SAŽETAK Što mjeri Dob

strukturu i dinamiku ličnosti odrasli

Primjena

individualna

Trajanje

neograničeno

Ocjenjivanje

Norme

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno –

Projektivna tehnika namijenjena za ispitivanje strukture i dinamike ličnosti kod odraslih osoba. Oblik je jedinstven. Test se sastoji od 10 predložaka s mrljama od tinte, a zadatak ispitanika je opisati što pojedini predložak prikazuje. Odgovori ispitanika se ocjenjuju prema uputama u Priručniku, a interpretiraju se na kvantitativnoj i kvalitativnoj razini.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Rorschachov test Komplet 227-50 Mapa, Shematski blok za ocjenjivanje Rorschachova testa, Psihodijagnostika, Metodika i rezultati jednog eksperimenta iz percepcije.................................................................................................................... Cijena na upit Rorshach Komponente 227-01 Rorschachov test – Mapa................................................................................................................................................. Cijena na upit 227-02 Shematski blok za ocjenjivanje Rorschachova test............................................................................................................ Cijena na upit 227-90 Psihodijagnostika, Metodika i rezultati jednog eksperimenta iz percepcije................................................... 380,00.................... 399,00

Isporučujemo originalno švicarsko izdanje mape i bloka.

IPUES (UJAK HRČAK) Ilustrirani projektivni upitnik za ispitivanje emocionalne stabilnosti djece u predškolskoj dobi Mirjana Krizmanić (tekst) i Tatjana Krizmanić (ilustracije) SAŽETAK Što mjeri

emocionalnu stabilnost

Dob

3,5-6 godina

Primjena

individualna

Trajanje

15-20 minuta

Ocjenjivanje

Norme Kategorizacija

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno –

B

IPUES, tj. Ilustrirani projektivni upitnik Ujak Hrčak omogućuje diferencirano utvrđivanje blage, umjerene i izrazite emocionalne nestabilnosti djece, koje je važno zbog pravodobnih intervencija koje mogu spriječiti nastanak emocionalnih poremećaja. Upitnik ima oblik slikovnice-stripa koji ispitivač čita djetetu i sastoji se od 25 slika međusobno povezanih pričom o ujaku Hrčku, njegovih 5 nećaka i gostu. Zadatak ispitivanog djeteta je preuzeti ulogu gosta i reći što je on odgovorio na ujakova pitanja, pri čemu ima mogućnost projektivnog odgovora ili odabira bilo kojeg predloženog odgovora petorice nećaka. Preporuča se i kvalitativna analiza djetetovih odgovora kako bi se utvrdilo je li ukupan rezultat posljedica postojanja manjeg broja intenzivnijih simptoma ili većeg broja blažih znakova emocionalne nestabilnosti. IPUES upitnik je preveden na srpski i slovenski jezik, a pod nazivom Hammster Test tiskan je i za njemačko govorno područje.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

IPUES Komplet 212-50 IPUES Test, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik.................................................................................. 575,00.................... 718,75 IPUES Komponente 212-01 IPUES Test................................................................................................................................................... 320,00.................... 400,00 212-02 IPUES Listovi za odgovore 100 kom............................................................................................................ 200,00.................... 250,00 212-90 IPUES - Ujak Hrčak Priručnik.......................................................................................................................... 55,00...................... 68,75

88

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement