Page 85

ISPITIVANJE LIČNOSTI

SAD

Skala autodestruktivnosti M. Dautović

Posebna iskoristivost skale autodestruktivnosti (SAD) je u kliničkoj praksi, u mogućnosti kliničke interpretacije rezultata koja je usklađena s međunarodnom klasifikacijom duševnih poremećaja prema DSM-IV, a može pomoći i u prevenciji suicida. SAD je sastavljena od 107 tvrdnji koje mjere autodestruktivnost kao dispozicijsku osobinu ličnosti. Zadatak ispitanika je na svaku tvrdnju odgovoriti s DA ili NE, ovisno o tome da li ta tvrdnja vrijedi za njega. Skala se sastoji od 4 subskale: 1. Suicidalna depresivnost (32 čestice) 2. Anksioznost (32 čestice) 3. Agresivnost (22 čestice) 4. Borderline (granični poremećaj ličnosti) (21 čestica) Test je normiran na uzorcima zatvorenika iz dvije penalne ustanove u Hrvatskoj, te na učenicima sedmih i osmih razreda osnovne škole. Postoje zasebne norme za pojedini spol, te za ispitanike muške penalne populacije u Hrvatskoj.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

autodestruktivnost od 14 godina nadalje individualna ili grupna 15-20 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) 1104 učenika 7. i 8. razreda te 266 zatvorenika iz dvije penalne ustanove

B

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SAD Komplet 203-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika - Ž i Priručnik......................................................................... 1.120,00 ................ 1.400,00 SAD Komponente 203-01 SAD Upitnik - M 100 kom........................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 203-02 SAD Upitnik - Ž 100 kom............................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 203-90 SAD Priručnik ............................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00

Jednostavno do narudžbe Za stručne savjete i informacije obratite nam se od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati na tel. 01 6281 774, 01 6313 044 faksom na tel. 01 6284 001 ili e-mailom nslap@nakladaslap.com od 0 do 24 sata Narudžbe zaprimljene do 12 sati šaljemo isti dan Hp-ovom uslugom “Od vrata do vrata” Jednostavna registracija telefonom/faxom i online na adresi www.nakladaslap.com Odobravamo rok za reklamaciju naših proizvoda od 8 dana od primitka pošiljke

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

83

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement