Page 80

ISPITIVANJE LIČNOSTI

PIE

Indeks profila emocija R. Plutchik i H. Kellerman SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

osnovne osobine ličnosti i konflikte u ličnosti od rane adolescencije nadalje individualna ili grupna 10-15 minuta ručno (list za odgovore) prema izvorniku

B

Indeks profila emocija (PIE) je instrument namijenjen za mjerenje emotivnosti ispitanika u skladu s Plutchikovim multidimenzionalnim modelom emocija. Teorija pretpostavlja postojanje osam osnovnih dimenzija emocija, čijom kombinacijom nastaju osobine ličnosti. PIE procjenjuje relativnu važnost ovih osam emocija u životu osobe, odnosno jačinu i važnost osnovnih osobina ličnosti te konflikte u ličnosti. PIE je posebno pogodan za procjenu različitih područja emotivne nestabilnosti, a primjenjuje se u klinikama i psihijatrijskim ustanovama, u savjetovanju i psihoterapiji, za dijagnostičke evaluacije, za profesionalnu orijentaciju i selekciju, u nastavi psihologije i u istraživanjima. Ljestvice koje obuhvaća PIE upitnik: 1. Povjerljivost 2. Bojažljivost 3. Depresivnost 4. Nepovjerljivost 5. Agresivnost 6. Društvenost 7. Kontroliranost 8. Nekontroliranost PIE sadrži 62 čestice koje su zapravo parovi izraza za osobine ličnosti (njih ukupno 12), a zadatak ispitanika je odabrati koja ga od dvije riječi u paru bolje opisuje. Kod prikaza rezultata koristi se kružni profil odnosno emocionalni krug koji upućuje na glavne snage koje djeluju u ličnosti i na konflikte u ličnosti. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PIE Komplet 207-50 100 kom. Upitnika, 100 kom. Profila i Priručnik........................................................................................... 530,00.................... 662,50 PIE Komponente 207-01 PIE Upitnik 100 kom................................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 207-02 PIE Profil 100 kom...................................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 207-90 PIE Priručnik.................................................................................................................................................. 80,00.................... 100,00

SDD

Skala depresivnosti za djecu i adolescente Anita Vulić-Prtorić

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

depresivnost 10-18 godina individualna ili grupna 5-10 minuta ručno (samokopirni list za odgovore s uputama) 2225 učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, te 136 djece i adolescenata s različitim poteškoćama

B

Skala depresivnosti za djecu i adolescente (SDD) je namijenjena za mjerenje depresivnosti, a konstruirana je na temelju popisa simptoma iz DSM-IV klasifikacije. Primjenjuje se pri kliničkoj procjeni, planiranju, praćenju i evaluaciji psihološkog tretmana, savjetovanju, u znanstvenim istraživanjima i slično, a pokazala vrlo korisnom i s mlađim dobnim skupinama. Skala ima ukupno 26 čestica, koje opisuju najčešće simptome depresivnosti u djetinjstvu i adolescenciji (poremećaj raspoloženja, gubitak interesa, poremećaj apetita i spavanja, psihomotoričke smetnje, beznađe, rezignaciju, slabljenje životne energije i sl.). Moguće je razlikovati kognitivno-motivacijsku i emocionalno-tjelesnu komponentu depresivnosti. Zadatak ispitanika pri ispunjavanju skale je procijeniti na ljestvici od 5 stupnjeva koliko je pojedina tvrdnja za njih točna. SDD skala je normirana u Hrvatskoj na normativnom uzorku učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole i kliničkom uzorku djece i adolescenata koji su upućeni kliničkim psiholozima zbog različitih poteškoća.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SDD K omplet 252-50 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, Priručnik............................................................................ 510,00.................... 637,50 SDD Komponente 252-01 SDD Upitnik - M 100 kom........................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 252-02 SDD Upitnik - Ž 100 kom............................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 252-90 SDD Priručnik.............................................................................................................................................. 110,00.................... 137,50 SDD Edukacija 10550 Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena – edukacija ................................ 800,00................. 1.000,00

78

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement