Page 8

DETALJAN SADRŽAJ

Neuropsihološki i ADHD testovi

Procjena jezičnih sposobnosti

Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem - RCFT............................................................ 92 Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje - Bender-geštalt II............................................... 93 Test precrtavanja.......................................................................... 94 Test učenja i pamćenja likova....................................................... 94 Kratko ispitivanje mentalnog statusa - MMSE-2............................. 95 Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma, drugo izdanje – ADOS-2................................................................................. 96 Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj - ADHDT................................................................. 99 Clifton postupci za procjenu starijih osoba - CAPE...................... 100 Gibsonov spiralni labirint........................................................... 100

Peabody slikovni test rječnika – PPVT-III-HR.............................. 104 Komunikacijske razvojne ljestvice - Koralje................................ 105 Test razumijevanja gramatike, drugo izdanje – TROG-2:HR....... 106 Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja - predČiP................................................................... 107 Nove Reynell razvojne jezične ljestvice – NRDLS-HR................ 108 Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti – e-POTJEH............................................................. 110 Sveobuhvatni test za procjenu afazije – CAT-HR......................... 112 Deksterimetri............................................................................. 114

Testovi znanja Test opće obaviještenosti – TOI-2012......................................... 102 Test rječnika - VerT.................................................................... 102

NOVA DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA

novo

Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti Autori: Jelena Kuvač Kraljević i suradnice e-POTJEH trijažni je instrument kojem je svrha prepoznavanje djece koja su rizična za nastanak odstupanja u jezičnom razvoju. Test se primjenjuje od treće godine. Više informacija na str. 110

Sveobuhvatni test za procjenu afazije

Autori: Kate Swinburn, Gillian Porter, David Howard, Jelena Kuvač Kraljević, Karolina Lice i Ana Matić CAT je test namijenjen za sveobuhvatnu procjenu jezičnih sposobnosti kod osoba s afazijom uzrokovanom cerebrovaskularnim inzultom. Provedena je standardizacija hrvatske inačice instrumenta na osobama s afazijom iz različitih dijelova Republike Hrvatske. Adaptacija testa provedena je u sklopu projekta Jezična obrada odraslih (Hrvatska naklada za znanost-2421). Više informacija na str. 112

Nove Reynell razvojne jezične ljestvice

Autori: Susan Edwards, Carolyn Letts, Indra Sinka, Jelena Kuvač Kraljević, Lana Kologranić Belić, Gordana Hržica i Melita Kovačević Detaljna i sveobuhvatna procjena razumijevanja i proizvodnje jezika kojom se mogu prepoznati razvojne jezične teškoće već od rane dobi! U tijeku je hrvatska standardizacija. Više informacija na str. 108

6

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement