Page 78

ISPITIVANJE LIČNOSTI

BYI-II

Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente A. T. Beck, R. A. Steer i G. K. Brown SAŽETAK Što mjeri

Dob

depresivnost, anksioznost, ljutnju, ometajuće ponašanje i samopoimanje 7-18 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

oko 5 minuta po inventaru (ukupno 25 minuta)

Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

ručno 835 učenika osnovnih i srednjih škola u dobi od 7 do 18 godina

A

Beckovi inventari za mlade primjenjivi su u različitim okruženjima i mogu biti korisna pomoć za postavljanje dijagnoze ili određivanje tretmana, praćenje napretka djece uključene u neki tretman ili plan liječenja. Pet zasebnih inventara: 1. Beckov inventar depresije za djecu i adolescente (BDI-Y) namijenjen je prepoznavanju simptoma depresije kod djece i adolescenata. 2. Beckov inventar anksioznosti za djecu i adolescente (BAI-Y) odražava dječje strahove (npr. strah u vezi sa školom, strah od ozljeda, strah za zdravlje), brige i fiziološke simptome povezane s anksioznošću. 3. Beckov inventar ljutnje za djecu i adolescente (BANI-Y) obuhvaća osjećaj ljutnje i kognicije vezane uz ljutnju. Čestice uključuju doživljaj osobe da se s njom loše postupa, negativne misli o drugima, osjećaj ljutnje i fiziološku pobuđenost. 4. Beckov inventar ometajućeg ponašanja djece i adolescenata (BDBI-Y) ispituje vrste ponašanja i stavove vezane uz poremećaj ophođenja, prkosno ponašanje i suprotstavljanje. 5. Beckov inventar samopoimanja djece i adolescenata (BSCI-Y) ispituje percepciju vlastite kompetencije, snage i pozitivne vlastite vrijednosti. Svaki inventar sadrži 20 tvrdnji. Moguće je primijeniti cjelokupan inventar ili odabrati pojedini njegov dio, ovisno o svrsi testiranja i o informacijama koje se žele dobiti. Inventari omogućuju prepoznavanje učenika koji će vjerojatno imati težih tegoba koje će smanjiti njihovu sposobnost funkcioniranja u školskom okruženju, te prepoznavanje djece i adolescenata čije ponašanje opisujemo kao neposlušno i suprotstavljajuće, a kod kojih postoji rizik za pojavu kriminalnog ponašanja. Korisni su za prepoznavanje učenika koji razmišljaju o smrti i kod kojih postoji rizik za samoubojstvo, učenika čije su tegobe organskog podrijetla i onih čiji se simptomi vežu uz anksioznost. Hrvatska standardizacija je provedena na učenicima osnovnih i srednjih škola u dobi od 7 do 18 godina, te na kliničkom uzorku djece iz kliničkih centara u različitim dijelovima Republike Hrvatske. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

BYI-II Komplet 271-50 50 kom. inventara M, 50 kom. inventara Ž i Priručnik.............................................................................. 1.750,00................ 2.137,50 BYI-II Komponente 271-01 BYI-II Inventar - M 50 kom.......................................................................................................................... 750,00.................... 937,50 271-02 BYI-II Inventar - Ž 50 kom........................................................................................................................... 750,00.................... 937,50 271-90 BYI-II Priručnik............................................................................................................................................ 250,00.................... 262,50 BYI-II Edukacija 10850 Beckovi inventari za ispitivanje depresije, anksioznosti, ljutnje, ometajućeg ponašanja i samopoimanja djece i mladeži (BYI-II) - edukacija..................................................................................... 800,00 ................ 1.000,00

Edukacija! Robert L. Leahy, Stephen J. Holland, Lata K. McGinn

PLANOVI TRETMANA I INTERVENCIJE ZA DEPRESIJU I ANKSIOZNE POREMEĆAJE Format: 21 x 28 cm. Uvez: meki. Opseg: 512 str. Cijena: 441,00

+ Uz knjigu se nalazi CDROM s radnim materijalima

76

kn

Knjiga se može koristiti kao svakodnevni set alata – obrazaca, planova tretmana, primjera dijaloga i popisa tehnika i intervencija za primjenu u vlastitoj praksi!

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement