Page 76

ISPITIVANJE LIČNOSTI

TSCYC

Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece

J. Briere; ur. hrv. izd. Gordana Buljan Flander i Bruna Profaca SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

simptome traume 3 do 12 godina individualna ili grupna 15 do 20 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) prema izvorniku

B

Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece standardizirani je izvještaj roditelja/skrbnika, koji navodi traumatske simptome kod djece u dobi od 3 do 12 godina. Karakteristike TSCYC-a: • ljestvica je namijenjena za procjenu djeteta od strane roditelja/skrbnika • lako ga ispunjavaju i osobe s nižim obrazovanjem • 90 čestica • dvije podljestvice valjanosti i osam kliničkih podljestvica (anksioznost, depresija, ljutnja, disocijacija, zaokupljenost spolnošću, posttraumatski stres - intruzija, posttraumatski stres – izbjegavanje i posttraumatski stres – pobuđenost) • ljestvica je proširena u usporedbi s TSCC-om, kako bi obuhvatila sve simptome na temelju DSM-IV kriterija JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TSCYC Komplet 303-50 50 kom. Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila 3-4, 50 kom. Profila 5-9, 50 kom. Profila 10-12 i Priručnik.............................................................................................................. 2.150,00................. 2.637,50 TSCYC Komponente 303-01 TSCYC Svezak s tvrdnjama 50 kom.............................................................................................................. 350,00.................... 437,50 303-02 TSCYC List za odgovore 50 kom.................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 303-03 TSCYC Profil 3-4 50 kom............................................................................................................................. 350,00.................... 437,50 303-04 TSCYC Profil 5-9 50 kom............................................................................................................................. 350,00.................... 437,50 303-05 TSCYC Profil 10-12 50 kom......................................................................................................................... 350,00.................... 437,50 303-90 TSCYC Priručnik........................................................................................................................................... 250,00.................... 262,50 TSCYC Edukacija 10840 Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC) i Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSCYC)............................................................................................................................. 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

TSCC

Ljestvica simptoma traume kod djece

J. Briere; ur. hrv. izd. Gordana Buljan Flander i Bruna Profaca SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

simptome traume 8 do 16 godina individualna ili grupna 15 do 20 minuta ručno (samokopirni svezak s tvrdnjama) 443 djece u dobi od 8 do 16 godina, te 794 djece izložene nekom obliku traumatskog iskustva

B

Ljestvica simptoma traume kod djece je mjera samoiskaza o posttraumatskoj patnji i boli, te s njom povezanoj simptomatologiji. Namijenjena je za procjenjivanje djece koja su proživjela traumatske događaje, uključujući i tjelesno i spolno zlostavljanje, međuvršnjačko nasilje, velike gubitke, svjedočenje nasilju nad drugima i prirodne katastrofe. Karakteristike TSCC-a: • relativno malen broj čestica (prilagođeno djeci) • obuhvaćen širok raspon psiholoških utjecaja • 54 čestice koje čine dvije podljestvice valjanosti i šest kliničkih podljestvica: anksioznost, depresija, ljutnja, posttraumatski stres, disocijacija i zaokupljenost spolnošću • osam kritičnih čestica koje se mogu zasebno interpretirati • postoji alternativna verzija ljestvice (TSCC-A) s 44 čestice koja ne sadrži ljestvicu Zaokupljenost spolnošću • provedena hrvatska standardizacija na normativnom uzorku učenika osnovnih i srednjih škola i na djeci testiranoj u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TSCC Komplet 302-50 50 kom. TSCC Sveska s tvrdnjama, 50 kom. TSCC-A Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Profila M, 50 kom. Profila Ž i Priručnik..................................................................................................................... 2.350,00................ 2.887,50 TSCC Komponente 302-01 TSCC Svezak s tvrdnjama 50 kom................................................................................................................ 700,00.................... 875,00 302-02 TSCC-A Svezak s tvrdnjama 50 kom............................................................................................................ 700,00.................... 875,00 302-03 TSCC M Profil 50 kom................................................................................................................................. 350,00.................... 437,50 302-04 TSCC Ž Profil 50 kom................................................................................................................................... 350,00.................... 437,50 302-90 TSCC Priručnik............................................................................................................................................. 250,00.................... 262,50 TSCC Edukacija 10840 Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC) i Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSCYC)............................................................................................................................ 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

74

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement