Page 71

ISPITIVANJE LIČNOSTI

PAI-A

Inventar za ispitivanje ličnosti – Verzija za adolescente L. C. Morey ur. hrv. izd. Alessandra Pokrajac-Bulian

Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente je objektivni inventar samoopisa namijenjen za kliničko ispitivanje adolescenata na 22 neovisne ljestvice. Deset ljestvica sadrži i pojmovno derivirane podljestvice, čija je svrha olakšavanje interpretacije i pokrivanje punog raspona složenih kliničkih konstrukata. Inventar se sastoji od 264 tvrdnje, koje se kombiniraju na 22 neovisne ljestvice: • Osobine graničnog poremećaja • Antisocijalne osobine • Problemi s alkoholom • Problemi s drogama

4 ljestvice valjanosti • Nedosljednost • Rijetki odgovori • Negativan dojam • Pozitivan dojam

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

Trajanje

• Somatske pritužbe • Anksioznost • Poremećaji povezani s anksioznošću • Depresija • Manija • Paranoja • Shizofrenija

• Agresivnost • Suicidalne misli • Stres • Nedostatak potpore • Odbijanje liječenja

od 12 do 18 godina individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička oko 45 minuta

Ocjenjivanje

elektronički program ili ručno (samokopirni list za odgovore)

Norme

591 sudionik u dobi od 12 do 18 godina

Ljestvice tretmana

11 kliničkih ljestvica

psihopatologiju

Kategorizacija

C

Interpersonalne ljestvice • Dominacija • Toplina

Ljestvice su sukladne onima u inventaru za odrasle, te je PAI-A koristan za dobivanje informacija relevantnih za kliničku dijagnozu, planiranje tretmana i trijažu psihopatologije. Hrvatska standardizacija je provedena na 589 ispitanika u dobi od 12 do 18 godina, te na kliničkom uzorku adolescenata s određenim poremećajima. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PAI-A Komplet 233-50 10 kom. Inventara M, 10 kom. Inventara Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila, 50 kom. Obrazaca s kritičkim česticama, Podložak, Priručnik i 5 besplatnih kredita za bodovanje........................................................................................................... 2.230,00................ 2.697,50 PAI-A Komplet za elektroničko bodovanje 233-51 PAI-A Inventar - M 10 kom., PAI-A Inventar - Ž 10 kom., PAI-A List za odgovore 50 kom., PAI-A Podložak, PAI-A Priručnik, PAI-A ePONS bodovanje 50 kom..................................................................................... 1.930,00................. 2.322,50 PAI-A Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 233-52 PAI-A Priručnik, PAI-A ePONS primjena i bodovanje 25 kom..................................................................... 1.200,00................. 1.410,00 PAI-A Komponente 233-01 PAI-A Inventar - M 10 kom.......................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 233-02 PAI-A Inventar - Ž 10 kom........................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 233-03 PAI-A List za odgovore 50 kom................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 233-04 PAI-A Profil 50 kom..................................................................................................................................... 450,00.................... 562,50 233-05 PAI-A Obrazac s kritičkim česticama 50 kom................................................................................................ 350,00.................... 437,50 233-21 PAI-A Podložak.............................................................................................................................................. 80,00.................... 100,00 233-90 PAI-A Priručnik............................................................................................................................................ 450,00.................... 472,50 PAI-A Dodatno 233-60 PAI-A ePONS bodovanje 50 kom................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 233-61 PAI-A ePONS primjena i bodovanje 25kom................................................................................................. 750,00 ................... 937,50 Edukacije 10940 Inventar za ispitivanje ličnosti – početna edukacija..................................................................................... 800,00................. 1.000,00 10941 Inventar za ispitivanje ličnosti – napredna edukacija................................................................................... 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

Ovim psihodijagnostičkim instrumentom omogućena je detaljna klinička procjena adolescenata, koja je kvalitetom jednaka onoj koju pruža verzija inventara za odrasle. nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

69

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement