Page 69

ISPITIVANJE LIČNOSTI

TRIJAŽNI INSTRUMENT ZA PROCJENU LIČNOSTI

PAS

Trijažni instrument za procjenu ličnosti Leslie C. Morey Ur. hrv. izdanja: Dalibor Karlović

Trijažni instrument za procjenu ličnosti (PAS) je objektivni upitnik namijenjen za brzu trijažu širokog raspona kliničkih problema. Namijenjen je za upotrebu u kliničkom i zdravstvenom okruženju. PAS mogu koristiti stručnjaci različitih struka (psiholozi, psihijatri, neurolozi, logopedi, edukacijski rehabilitatori, socijalni pedagozi). Razvijen je u okviru matičnog instrumenta, Inventara za procjenu ličnosti (PAI), a sastoji se od onih čestica PAI-a koje imaju maksimalnu osjetljivost za široki raspon kliničkih problema. Sastoji se od 22 tvrdnje hijerarhijski organizirane u PAS ukupan rezultat i 10 različitih „elemenata“ koji se odnose na različita područja kliničkih problema: Negativni afekt (NA) Visoki rezultati upućuju na uznemirenost, strepnju i osjećaj osobe da je nesretna. Ispadi u ponašanju (IP) Visoki rezultati upućuju na probleme u ponašanju povezane s impulzivnošću i/ili traženjem uzbuđenja i/ili upotrebom droga. Zdravstveni problemi (ZP) Visoki rezultati upućuju na tjelesne pritužbe i brige zbog zdravlja. Psihotična obilježja (PO) Visoki rezultati upućuju na rizik da osoba ima ideje proganjanja i druge psihotične fenomene. Socijalno povlačenje (SP) Visoki rezultati upućuju na socijalnu suzdržanost i neugodu u bliskim odnosima.

Hostilna kontrola (HK) Visoki rezultati upućuju na interpersonalni stil koji je obilježen potrebom za kontrolom i napuhanom slikom o sebi.

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

trijaža psihopatologije od 18 godina nadalje individualna ili grupna oko 10 minuta ručno više od 800 sudionika starijih od 18 godina

A

Sucidalne misli (SM) Visoki rezultati upućuju na misli o smrti i suicidu. Otuđenje (OT) Visoki rezultati upućuju na pomanjkanje suportivnih odnosa i nepovjerenje ili pomanjkanja interesa za takve odnose. Problemi s alkoholom (AP) Visoki rezultati upućuju na negativne posljedice povezane s upotrebom i zloupotrebom alkohola. Kontrola ljutnje (KLJ) Visoki rezultati upućuju na teškoće u upravljanju ljutnjom.

PAS je konstruiran na način da osigura brzu i kratku trijažu, namijenjen za prepoznavanje osoba kojima je potrebna daljnja procjena zbog emocionalnih problema i/ili problema s ponašanjem. Rezultati PAS elemenata mogu pomoći u usmjeravanju na specifična područja problema koje je potrebno detaljno evaluirati. Hrvatska standardizacija instrumenta provedena je na više od 400 ispitanika, te na kliničkom uzorku više od 400 pacijenata.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PAS Komplet 236-50 50 kom. Obrazaca i Priručnik.................................................................................................................... 1.480,00................ 1.794,00

U pripremi:

PAS Komponente 236-01 PAS Obrazac za odgovore M 50 kom. ......................................................................................................... 600,00................... 750,00 236-02 PAS Obrazac za odgovore Ž 50 kom. .......................................................................................................... 600,00................... 750,00 236-90 PAS Priručnik............................................................................................................................................... 280,00................... 294,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

67

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement