Page 68

Naklada Slap organizira niz edukacija korisnih za uspješniju primjenu i interpretaciju psiholoških mjernih instrumenata, te obvezne edukacije za primjenu psihodijagnostičkih sredstava C kategorije. U Centru za edukacije i istraživanja organiziramo i niz edukacija za organizacijske psihologe i HR stručnjake.

Prijavite se za pohađanje edukacija: Naklada Slap Centar za edukacije i istraživanja Miramarska cesta 105, 10 000 Zagreb Tel/fax: 01 6313 044 E-mail: zagreb@nakladaslap.com www.nakladaslap.com/edukacije.asp

●● Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS ●● Inventar za ispitivanje ličnosti - PAI ●● Inventar za ispitivanje ličnosti - PAI – napredna edukacija ●● Minnesota multifazični inventar ličnosti - MMPI-2 – početna edukacija ●● Minnesota multifazični inventar ličnosti - MMPI-2 – napredna edukacija ●● Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma - MMPI-2-RF ●● RCFT i srodni testovi: neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja kod djece i odraslih ●● RCFT: neurološki i neurorazvojni poremećaji– napredna edukacija ●● Primjena Višefaktorskog upitnika rukovođenja (MLQ) i Bohumskog inventara ličnosti (BIP) u organizacijama ●● Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – početna edukacija ●● Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – napredna edukacija ●● NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama ●● Big Five upitnik - BFQ ●● Kako napisati selekcijski izvještaj? ●● Motivacijski intervju u selekciji i razvoju zaposlenika ●● Motivacijski intervju u zdravstvu i socijalnoj skrbi ●● Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje - WISC-IV-HR ●● Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje - WISC-IV-HR, 4. dan ●● Razvojni test Čuturić (RTČ) – Ljestvica psihičkog razvoja male djece ●● Beckovi inventari za ispitivanje depresije, anksioznosti, ljutnje, ometajućeg ponašanja i samopoimanja djece i mladeži - BYI-II ●● Bender vizualno-motorički geštalt test-II (Bender-geštalt II)

66

●● Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC) i Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSCYC) ●● Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika – predČiP ●● Komunikacijske razvojne ljestvice - Koralje ●● Peabody slikovni test rječnika - PPVT-III-HR ●● Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR ●● Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma - ADOS-2 ●● Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena yy Intervju za dijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji ●● Terapijske priče - Kako pričanjem priča rješavati dječje strahove i teškoće? ●● Trening s agresivnom djecom ●● Izabrane tehnike iz dječje kliničke psihologije i psihoterapije s naglaskom na analizu crteža i tehnike iz terapije kreativnom umjetnošću ●● Kako pripremiti i provesti identifikaciju darovite djece ●● Kako pripremiti i provesti identifikaciju darovite djece – napredna edukacija ●● Ovladavanje čitanjem – od teorije do praktičnih vježbi

NOVO u 2019.

yy Sveobuhvatni test za procjenu afazije – CAT-HR ●● Inventar za procjenu izvršnih funkcija, drugo izdanje - BRIEF-2 ●● Wechslerov test inteligencije za odrasle – četvrto izdanje - WAIS-IV-HR ●● Wechslerov test pamćenja – četvrto izdanje - WMS-IV-HR ●● Nove Reynell razvojne jezične ljestvice – NRDLS-HR ●● MONTESORI ŠKRINJICA - radionice za učitelje, odgajatelje, stručne suradnike

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement