Page 64

ISPITIVANJE LIČNOSTI

MMPI-2

Minnesota multifazični inventar ličnosti S. R. Hathaway i J. C. McKinley

priredio Odbor za ponovljenu restandardizaciju: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom i Beverly Kaemmer (koordinatorica za University of Minnesota Press) Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić

SAŽETAK Što mjeri

psihopatologiju odraslih

Dob

od 18 godina nadalje

Primjena Trajanje

individualna ili grupna 60 - 90 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Norme

587 sudionika u dobi od 18 do 86 godina

Kategorizacija

C

MMPI-2

PONS CD za ocjenjivanje

MMPI-2 je standard za objektivno mjerenje psihopatologije u nizu različitih situacija: na klinikama, u savjetovanju, pri dijagnosticiranju mentalnih poremećaja i pri odabiru odgovarajućeg tretmana. Neke od karakteristika koje su doprinijele prihvaćenosti MMPI-a jesu: opća klinička poznatost varijabli uključenih u MMPI-2, mogućnost dobivanja informacija koje omogućuju predikciju individualnih problema klijenata u relativno kratkom vremenu, jednostavno izražavanje, jednostavna primjena i bodovanje, mogućnost kontrole nekih neželjenih načina odgovaranja, mogućnost otkrivanja nevaljanih protokola, valjanost i pouzdanost. MMPI-2 je namijenjen za: a) ispitivanje psihopatologije u pacijenata kad su prisutni problemi osobne i socijalne prilagodbe ili se sumnja na njihovo postojanje b) otkrivanje odgovarajućeg tretmana i mogućih poteškoća na početku tretmana c) ispitivanje simptoma socijalne i osobne neprilagođenosti indikativne za psihološku disfunkciju. Revidirani oblik MMPI-2 znači poboljšanje verzije MMPI-a-2 iz 1989. godine, koje donosi neke značajne izmjene: 1. Dodane su dvije ljestvice valjanosti: ljestvica rijetkih pojava (Fp) i ljestvica prikazivanje sebe u superlativu (S) Ove skale čine kontrolu valjanosti profila još efikasnijom. 2. Dodano je Pet ljestvica psihopatologije ličnosti (PSY-5), konstruiranih s ciljem mjerenja osobina ličnosti relevantnih i za normalno funkcioniranje ličnosti i za kliničke probleme. Ljestvice sliče petofaktorskom modelu ličnosti: Agresivnost (AGGR), Psihoticizam (PSYC), Nesputanost (DISC), Negativna emocionalnost/neuroticizam (NEGE) i Introverzija/niska pozitivna emocionalnost (INTR). 3. Ugrađena je Ljestvica hostilnosti (Ho), u čijoj je osnovi cinizam. 4. Ljestvice sadržaja nisu se mijenjale, ali su za njih 12 (od 15) razvijene Ljestvice komponenti sadržaja koje unapređuju interpretaciju. 5. Izbačene su Prikrivene-očite podljestvice Wienera i Harmona. 6. Izbačena je PS ljestvica (Posttraumatski stresni poremećaj – Schlenger), jer se smatra redundantnom s obzirom na postojanje puno bolje PK ljestvice PTSP-a. 7. Poredak ljestvica i njihovo smještanje na profilima u ovoj revidiranoj verziji ponešto su drugačiji kako bi se dobiveni profili mogli što jasnije i točnije interpretirati Tako u Revidiranom MMPI-u-2 567 čestica čine 9 Ljestvica valjanosti, 10 Kliničkih ljestvica, 28 Harris-Lingoes podljestvica, 3 Si podljestvice, 15 Ljestvica sadržaja, 27 Ljestvica komponenti sadržaja, 20 Dopunskih ljestvica i 9 Restrukturiranih kliničkih ljestvica. Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 587 ispitanika u dobi od 18 do 86 godina. Norme su izražene u uniformnim i linearnim T-vrijednostima, što omogućuje i usporedbu rezultata na različitim ljestvicama.

Edukacija!

Vrhunski inventar ličnosti prilagođen za ispitivanje psihopatologije.

62

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement