Page 62

ISPITIVANJE LIČNOSTI

EPQ

Eysenckov upitnik ličnosti H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck SAŽETAK Što mjeri

3 osnovne dimenzije ličnosti, skalu laži i skalu kriminaliteta

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

individualna ili grupna 10-15 minuta ručno (šablone) ili CD za ocjenjivanje 5700 polaznika završnog razreda srednje škole

B

Eysenckov upitnik ličnosti (EPQ) namijenjen je za ispitivanje nekoliko dimenzija ličnosti: 1. Introverzija-ekstraverzija (E) (21 čestica) 2. Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) (23 čestice) 3. Psihoticizam (P) (25 čestica) 4. Skala laži (L) (21 čestica) 5. Kriminalitet (C) (34 izabrane čestice iz dimenzija L, P i N) EPQ ukupno sadrži 90 pitanja, a zadatak ispitanika je na svako pitanje odgovoriti zaokruživanjem odgovora “da” ili “ne”. Hrvatska standardizacija EPQ upitnika provedena je na 5700 ispitanika, polaznika završnog razreda srednje škole. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

EPQ Komplet 205-50 100 kom. Upitnika, Šablone, Priručnik i Norme........................................................................................... 568,00.................... 710,00 EPQ Komplet za elektroničko bodovanje 205-51 100 kom. Upitnika, Priručnik, Norme i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita..................................................... 836,00................. 1.045,00 EPQ Komponente 205-01 EPQ Upitnik 100 kom.................................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 205-20 EPQ Šablone............................................................................................................................................... 132,00.................... 165,00 205-90 EPQ Priručnik ............................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00 205-91 Norme za Eysenckov upitnik ličnosti.............................................................................................................. 66,00...................... 82,50 EPQ Dodatno: 205-60 EPQ CD za ocjenjivanje 100 kredita............................................................................................................. 400,00.................... 500,00

EPQ

PONS CD za ocjenjivanje

EPQ JUNIOR

Eysenckov upitnik ličnosti za djecu H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

3 osnovne dimenzije ličnosti 7-15 godina individualna ili grupna 10-15 minuta ručno (šablone) ili CD za ocjenjivanje 652 učenika u dobi od 12 do 15 godina

B

Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (EPQ Junior) namijenjen je za ispitivanje nekoliko dimenzija ličnosti: 1. Introverzija-ekstraverzija (E) 2. Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) 3. Psihoticizam (P) 4. Skala laži (L) Dimenzije ličnosti EPQ Junior upitnika odgovaraju onima u EPQ upitniku za odrasle. EPQ Junior sadrži 81 česticu, a zadatak djeteta je na svako pitanje odgovoriti zaokruživanjem odgovora “da” ili “ne”. Hrvatska standardizacija EPQ Junior upitnika provedena je na 652 ispitanika (333 mladića i 319 djevojaka), polaznika 7. i 8. razreda u dobi od 12 do 15 godina. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

EPQ-Junior Komplet 206-50 100 kom. Upitnika, Šablone, Priručnik i Zagrebačke norme za Junior EPQ................................................... 645,00.................... 806,25 EPQ-Jr. Komplet za elektroničko bodovanje 206-51 100 kom. Upitnika, Priručnik, Zagrebačke norme za Junior EPQ i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita............................................................................................................................................. 880,00................. 1.100,00

EPQ-JUNIOR PONS CD za ocjenjivanje

60

EPQ-Junior Komponente 206-01 EPQ-Junior Upitnik 100 kom....................................................................................................................... 300,00.................... 375,00 206-20 EPQ-Junior Šablone..................................................................................................................................... 165,00.................... 206,25 205-90 EPQ Priručnik ............................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00 206-91 Zagrebačke norme za Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (Junior EPQ).......................................................... 60,00...................... 75,00 EPQ-Junior Dodatno 206-60 EPQ CD za ocjenjivanje 100 kredita.............................................................................................................. 400,00.................... 500,00

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement