Page 61

ISPITIVANJE LIČNOSTI

EPS

Eysenckove skale ličnosti

H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck Eysenckove skale ličnosti (EPS) uključuju tri različita upitnika: 1. EPQ-R/A - revidirani Eysenckov upitnik ličnosti, sa skalama ovisnosti i kriminaliteta Ispituju se Introverzija-ekstraverzija, Neuroticizam-emocionalna stabilnost, Psihoticizam, Sklonost disimulaciji, Ovisnost i Kriminalitet. Upitnik ukupno sadrži 106 čestica. 2. EPQ-R/S - kratka skala Kratka skala od 48 čestica konstruirana na temelju EPQ-R/A, samo bez skala ovisnosti i kriminaliteta. 3. EPQ-IVE/A - upitnik impulzivnosti koji mjeri impulzivnost, avanturizam i empatiju Upitnik sadrži 54 čestice i mjeri 3 snažna faktora: Impulzivnost, Avanturizam i Empatiju. Zadatak ispitanika pri ispunjavanju svih Eysenckovih skala ličnosti (EPS) je odgovoriti na pitanja zaokruživanjem odgovora “da” ili “ne”. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SAŽETAK Što mjeri

3 - 8 osobina ličnosti

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

EPQ-R/A 15 minuta, EPQ-R/S 5 minuta, EPQ-IVE/A 10 minuta

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

EPS Komplet za ručno bodovanje 223-50 100 kom. EPQ-R/A Upitnika, EPQ-R/A Šablone, 100 kom. EPQ-R/S Upitnika, EPQ-R/S Šablone, 100 kom. EPQ-IVE/A Upitnika, EPQ-IVE/A Šablone i Priručnik................................................................... 1.046,00 ................ 1.307,50

ručno (šablone) ili CD za ocjenjivanje prema izvorniku

B

EPQ-R/A Komplet za ručno bodovanje 223-51 100 kom. EPQ-R/A Upitnika, EPQ-R/A Šablone i Priručnik............................................................................ 458,00.................... 572,50 EPQ-R/A Komplet za elektroničko bodovanje 223-52 100 kom. EPQ-R/A Upitnika, Priručnik – odrasli i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita..................................... 770,00.................... 962,50 EPQ-R/S Komplet za ručno bodovanje 223-53 100 kom. EPQ-RS Upitnika, EPQ-R/S Šablone i Priručnik.............................................................................. 414,00.................... 517,50 EPQ-R/S Komplet za elektroničko bodovanje 223-54 100 kom. EPQ-RS Upitnika, Priručnik – odrasli i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita...................................... 770,00.................... 962,50 EPQ-IVE/A Komplet za ručno bodovanje 223-55 100 kom. EPQ-IVE/A Upitnika, EPQ-IVE/A Šablone i Priručnik...................................................................... 414,00.................... 517,50 EPQ-IVE/A Komplet za elektroničko bodovanje 223-56 100 kom. EPQ-IVE/A Upitnika, Priručnik – odrasli i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita.................................. 770,00.................... 962,50 EPQ Komponente 223-01 EPQ-R/A Upitnik 100 kom............................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 223-02 EPQ - R/S Upitnik 100 kom........................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 223-03 EPQ - IVE/A Upitnik 100 kom........................................................................................................................ 250,00.................... 312,50 223-20 EPQ - R/A Šablone.......................................................................................................................................... 88,00.................... 110,00 223-21 EPQ - R/S Šablone........................................................................................................................................... 44,00...................... 55,00 223-22 EPQ - IVE/A Šablone....................................................................................................................................... 44,00...................... 55,00 223-90 EPS Priručnik................................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00

EPS

PONS CD za ocjenjivanje

EPQ Dodatno 223-60 EPQ R/A CD za ocjenjivanje sa 100 kredita.................................................................................................... 400,00.................... 500,00 223-61 EPQ R/S CD za ocjenjivanje sa 100 kredita.................................................................................................... 400,00.................... 500,00 223-62 EPQ IVE/A CD za ocjenjivanje sa 100 kredita................................................................................................. 400,00.................... 500,00

EPI

Eysenckov inventar ličnosti H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck

Eysenckov inventar ličnosti (EPI) koristi se za procjenu sljedećih dimenzija: 1. Introverzija-ekstraverzija (E) 2. Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) 3. Sklonost disimulaciji (L)

SAŽETAK Što mjeri

Navedene dimenzije ličnosti po svom sadržaju odgovaraju onima koje mjeri EPQ upitnik. Upitnik se može primjenjivati i na osobama niže inteligencije i/ili nižeg obrazovanja.

Dob Primjena

Sastoji se od 57 čestica na koje ispitanik odgovara sa „da” ili „ne”. Postoje dvije paralelne forme inventara - A i B oblik (EPI/A i EPI/B), što omogućava ponovno testiranje ispitanika nakon određenog eksperimentalnog postupka, bez utjecaja činitelja pamćenja.

Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

introverziju-ekstraverziju, neuroticizam-emocionalnu stabilnost i sklonost disimulaciji od 16 godina nadalje individualna ili grupna 5-10 minuta ručno (šablone) prema izvorniku

B

EPI Komplet 204-50 100 kom. EPI/A Inventara, EPI/A Šablone, 100 kom. EPI/B Inventara, EPI/B Šablone i Priručnik ................... 746,00.................... 932,50 EPI Komponente 204-01 EPI/A Inventar 100 kom................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 204-02 EPI/B Inventar 100 kom................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 204-20 EPI/A Šablone............................................................................................................................................... 132,00.................... 165,00 204-21 EPI/B Šablone............................................................................................................................................... 132,00.................... 165,00 204-90 EPI Priručnik................................................................................................................................................... 82,00.................... 102,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

59

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement