Page 57

ISPITIVANJE LIČNOSTI

BIP

Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju R. Hossiep i M. Paschen ur. hrv. izd. Željko Jerneić

Cilj BIP inventara je standardizirano zahvaćanje slike o sebi koju ima testirana osoba, s obzirom na relevantne opise dimenzija ličnosti iz njezina profesionalnog života. 4 područja profesionalnog života i ljestvice koje obuhvaća BIP inventar: 1. Strukovna usmjerenost Motivacija za postignuće Motivacija za utjecanje na procese i strukture Motivacija za rukovođenje 2. Radno ponašanje Savjesnost Fleksibilnost Usmjerenost na djelovanje

3. Socijalne kompetencije Osjetljivost Sposobnost uspostavljanja kontakata Druželjubivost Usmjerenost na tim Prodornost 4. Psihička konstitucija Emocionalna stabilnost Izdržljivost pod opterećenjem Samosvijest

Dva oblika BIP inventara: • oblik za samoprocjenu s 210 čestica za koje ispitanik treba procijeniti koliko se odnose na njega. • oblik za procjenu od strane drugih s 42 čestice namijenjen za procjenu druge osobe

SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena

Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

dimenzije ličnosti relevantne za profesionalni uspjeh od 18 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička, internetsko testiranje 35 - 45 minuta elektronički program ili ručno 330 ispitanika u dobi od 21 do 64 godine (oblik za samoprocjenu)

B

Hrvatska standardizacija BIP inventara provedena je na 330 ispitanika u dobi od 21 do 64 godine.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

BIP Komplet za ručno bodovanje 267-50 25 kom. Inventara M-samoprocjena, 25 kom. Inventara Ž-samoprocjena, 50 kom. Obrazaca za sumarni prikaz, 50 kom. Obrazaca za izradu profila 9 i 10 stupnjeva, 50 kom. Inventara za procjenu, 50 kom. Obrazaca za izradu profila-procjena, 10 kom. Knjižica-Uputa za sudionike, 10 kom. Knjižica-Slika o sebi, Šablone i Priručnik..................................................................................... 3.950,00................. 4.827,50 BIP Samoprocjena - Komplet za elektroničko bodovanje 267-51 25 kom. Inventara M-samoprocjena, 25 kom. Inventara Ž-samoprocjena, 10 kom. Knjižica-Uputa za sudionike, 10 kom. Knjižica-Slika o sebi, Priručnik i ePONS bodovanje 50 kredita ............................... 3.000,00................. 3.640,00 BIP Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 267-52 10 kom. Knjižica-Uputa za sudionike, 10 kom. Knjižica-Slika o sebi, Priručnik i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................................................. 2.000,00................. 2.390,00 BIP Komponente 267-01 BIP Inventar M-samoprocjena 25 kom........................................................................................................ 500,00.................... 625,00 267-02 BIP Inventar Ž-samoprocjena 25 kom.......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 267-03 BIP Inventar za procjenu 50 kom................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 267-04 BIP Obrazaca za izradu profila 9 i 10 stupnjeva 50 kom.............................................................................. 250,00.................... 312,50 267-05 BIP Obrazac za izradu profila-procjena 50 kom............................................................................................ 250,00.................... 312,50 267-06 BIP Obrazac za sumarni prikaz 50 kom........................................................................................................ 500,00.................... 625,00 267-20 BIP Šablone................................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 267-30 BIP Knjižica-Uputa za sudionike 10 kom...................................................................................................... 350,00.................... 437,50 267-31 BIP Knjižica-Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnost 10 kom.......................................................... 350,00.................... 437,50 267-90 BIP Priručnik............................................................................................................................................... 550,00.................... 577,50 BIP Dodatno 267-60 BIP ePONS bodovanje 50 kredita................................................................................................................ 750,00.................... 937,50 267-61 BIP ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................................................ 750,00.................... 937,50 267-70 BIP Internetsko testiranje 25 kredita......................................................................................................... 1.000,00................. 1.250,00 BIP Edukacija 10960 Primjena Višefaktorskog upitnika rukovođenja (MLQ) i Bohumskog inventara ličnosti (BIP) u organizacijama - edukacija....................................................................................................................... 800,00................. 1.000,00

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

Edukacija!

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

55

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement