Page 55

ISPITIVANJE LIČNOSTI

NEO-FFI

NEO petofaktorski inventar P. T. Costa i R. R. McCrae

NEO-FFI je skraćena verzija NEO PI-R inventara kojim se dobiva kratka i pouzdana procjena pet glavnih dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela (Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Ugodnost, Savjesnost). Osobito je pogodan za upotrebu kada je vrijeme za testiranje ograničeno ili kada je potrebna samo općenita informacija o ličnosti ispitanika.

Što mjeri

NEO-FFI sadrži 60 čestica i ima dva oblika (za samoprocjenu - S i za procjenu od strane drugih - P).

Primjena

SAŽETAK

Dob

Hrvatska standardizacija provedena je na 350 ispitanika mlađe studentske dobi, za NEOFFI oblik za samoprocjenu. Trajanje JEDINICE ZA NARUDŽBU

NEO-FFI Samoprocjena - Komplet za elektroničko bodovanje 261-51 Samoprocjena – 50 kom. M i 50 kom. Ž, 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI uz dodatak hrvatskih normi i ePONS bodovanje 50 kredita ..................................................................... 2.300,00................. 2.825,00

od 17 godina nadalje individualna ili grupna papir-olovka ili elektronička internetsko testiranje 10-15 minuta

Ocjenjivanje

elektronički program ili ručno (samokopirni upitnik)

Norme

350 ispitanika mlađe studentske dobi (oblik za samoprocjenu)

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

NEO-FFI Komplet 261-50 Procjena – 50 kom. M i 50 kom. Ž, Samoprocjena – 50 kom. M i 50 kom. Ž, 100 kom. NEO Sažetaka i Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI s dodatkom hrvatskih normi ................................................................. 3.650,00................. 4.512,50

5 glavnih dimenzija ličnosti

Kategorizacija

B

NEO-FFI Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 261-52 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI s dodatkom hrvatskih normi i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................................................................. 950,00................. 1.137,50 NEO-FFI Komponente 261-01 NEO-FFI Procjena – M 50 kom.................................................................................................................... 800,00 ................ 1.000,00 260-02 NEO-FFI Procjena – Ž 50 kom...................................................................................................................... 800,00................. 1.000,00 261-03 NEO-FFI Samoprocjena – M 50 kom............................................................................................................ 800,00................. 1.000,00 261-04 NEO-FFI Samoprocjena – Ž 50 kom............................................................................................................. 800,00................. 1.000,00 260-09 NEO Sažetak 100 kom................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 260-90 NEO PI-R i NEO-FFI Priručnik s dodatkom hrvatskih normi........................................................................... 250,00.................... 262,50

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

NEO-FFI Dodatno 261-61 NEO-FFI Samoprocjena ePONS bodovanje 50 kredita.................................................................................. 250,00.................... 312,50 261 -62 NEO-FFI Samoprocjena ePONS primjena i bodovanje 25 kredita.................................................................. 500,00.................... 625,00 260-70 NEO-FFI Samoprocjena Internetsko testiranje 25 kredita............................................................................. 625,00.................... 781,25 NEO-FFI Edukacija 10510 NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama - edukacija............................................................................................................. 800,00................. 1.000,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

53

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement