Page 54

ISPITIVANJE LIČNOSTI

NEO PI-R

Revidirani NEO inventar ličnosti P. T. Costa i R. R. McCrae SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena

Trajanje Ocjenjivanje

Norme

Kategorizacija

5 glavnih dimenzija ličnosti (i 30 faceta tih dimenzija) od 17 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička, internetsko testiranje - moguće dobivanje interpretativnog izvješća 35-45 minuta elektronički program ili ručno (samokopirni list za odgovore) 459 učenika završnog razreda srednje škole i 315 odraslih starijih od 21 godine (oblik za samoprocjenu)

B

Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) omogućuje detaljnu i sveobuhvatnu procjenu ličnosti, temeljenu na petofaktorskom modelu ličnosti. Mjeri 5 širokih dimenzija i 30 faceta (po 5 za svaku dimenziju) koje detaljnije definiraju dimenzije. Sve NEO PI-R ljestvice imaju kontrolu učinka pretjeranog slaganja, pretjeranog neslaganja i davanja slučajnih odgovora. Domene i facete koje mjeri revidirani NEO inventar ličnosti Facete ugodnosti Facete ekstraverzije Domene Neuroticizam (N) Ekstraverzija (E) Otvorenost (O) Ugodnost (U) Savjesnost (S) Facete neuroticizma N1: anksioznost N2: ljutita hostilnost N3: depresivnost N4: sputanost N5: impulzivnost N6: vulnerabilnost (ranjivost)

E1: toplina E2: druželjubivost E3: asertivnost E4: aktivnost E5: traženje uzbuđenja E6: pozitivne emocije

U1: povjerenje U2: iskrenost U3: altruizam U4: pomirljivost U5: skromnost U6: blagost

Facete otvorenosti

Facete savjesnosti S1: kompetentnost S2: organiziranost S3: odgovornost S4: težnja za postignućem S5: samodisciplina S6: promišljenost

O1: maštanje O2: estetičnost O3: osjećaji O4: postupci O5: ideje O6: vrijednosti

Postoje dvije verzije NEO PI-R inventara: oblik S za samoprocjenu i oblik P za procjenu od strane drugih. Oba se oblika sastoje od 240 čestica i 3 čestice provjere valjanosti, a zadatak ispitanika je na ljestvici od 5 stupnjeva odrediti u kojoj mjeri se pojedina tvrdnja odnosi na njega, tj. u obliku P na osobu koju procjenjuje. Interpretacija NEO PI-R-a zahtijeva stručno obrazovanje u psihološkom testiranju i mjerenju i može biti različite složenosti. Za oblik S upitnika postoje hrvatske norme za mlađu studentsku dob (od 17 do 20 godina), na 459 učenika završnog razreda srednje škole i za odrasle ispitanike (od 21 godine nadalje), na 315 ispitanika. Postoji elektronička verzija inventara koja omogućuje računalno testiranje, ocjenjivanje i izradu profila te dobivanje detaljnog interpretativnog izvješća na 14 stranica. Interpretacija uključuje sve kombinacije domena i pojedinih faceta inventara. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Edukacija!

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

NEO PI-R Komplet za ručno bodovanje 260-50 Procjena – 10 kom. M i 10 kom. Ž, Samoprocjena – 10 kom. M i 10 kom. Ž, 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Profila procjena M/Ž, 100 kom. Profila samoprocjena M/Ž Odrasli, 100 kom. Profila samoprocjena M/Ž Mladi, 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik s dodatkom hrvatskih normi....................................................................................................................... 3.350,00................. 4.137,50 NEO PI-R Samoprocjena - Komplet za elektroničko bodovanje 260-51 Samoprocjena – 10 kom. M i 10. kom Ž., 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik s dodatkom hrvatskih normi i ePONS bodovanje 50 kredita....................................................... 3.050,00................. 3.762,50 NEO PI-R Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 260-52 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................ 1.200,00................. 1.450,00

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

NEO PI-R Komponente 260-01 NEO PI-R Procjena – M 10 kom................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 260-02 NEO PI-R Procjena – Ž 10 kom.................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 260-03 NEO PI-R Samoprocjena – M 10 kom.......................................................................................................... 150,00.................... 187,50 260-04 NEO PI-R Samoprocjena – Ž 10 kom........................................................................................................... 150,00.................... 187,50 260-05 NEO PI-R List za odgovore 100 kom............................................................................................................ 800,00.................. 1000,00 260-06 NEO PI-R Profil procjena M/Ž 100 kom........................................................................................................ 500,00.................... 625,00 260-07 NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Odrasli 100 kom.................................................................................... 500,00.................... 625,00 260-08 NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Mladi 100 kom...................................................................................... 500,00.................... 625,00 260-09 NEO Sažetak 100 kom................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 260-90 NEO PI-R Priručnik + Hrvatske norme za NEO PI-R..................................................................................... 250,00.................... 262,50 NEO PI-R Dodatno 260-60 NEO PI-R Samoprocjena ePONS bodovanje 100 kredita............................................................................ 1.500,00................. 1.875,00 260-61 NEO PI-R Samoprocjena ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................ 750,00.................... 937,50 260-62 NEO PI-R Samoprocjena ePONS interpretacija 25 kredita.......................................................................... 1.750,00................. 2.187,50 260-70 NEO PI-R samoprocjena Internetsko testiranje 25 kredita s interpretativnim izvješćem............................ 2.500,00 ................ 3.125,00 NEO PI-R Edukacija 10510 NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama - edukacija......................................................................................................... 800,00................. 1.000,00

52

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement