Page 52

PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJA

DAT-BTS

Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti (BTS) G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena

Trajanje Ocjenjivanje

Norme Kategorizacija

prostorne odnose, te numeričko, apstraktno i mehaničko rasuđivanje od 16 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička, internetsko testiranje 100 minuta elektronički program ili ručno (samokopirni list za odgovore) 822 učenika završnih razreda srednjih škola

Bateriju tehničkih sposobnosti (BTS) moguće je primijeniti na različite načine u selekciji i procjeni zaposlenika, u profesionalnom usmjeravanju i u istraživanjima. Najšira praktična primjena ovog testa je u selekciji inženjera, naučnika, tehničara ili mehaničara. BTS se sastoji od četiri subtesta preuzetih iz DAT baterije za profesionalno usmjeravanje i selekciju: 1. 2. 3. 4.

Test numeričkog rasuđivanja (30 minuta) Test apstraktnog rasuđivanja (20 minuta) Test mehaničkog rasuđivanja (25 minuta) Test prostornih odnosa (25 min)

Test ukupno sadrži 190 čestica, a BTS baterija uključuje i Test za uvježbavanje. Svaki od BTS testova može se primijeniti odvojeno od ostalih, a cijela baterija može se koristiti samostalno ili zajedno s Baterijom općih sposobnosti (BOS). Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 822 učenika (338 mladića i 484 djevojke) završnih razreda srednjih škola iz svih regija Hrvatske, prosječne dobi od 18 godina i 3 mjeseca. Obuhvaćene su gimnazije, te četverogodišnje i trogodišnje strukovne škole.

B JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

DAT-BTS Komplet za ručno bodovanje 028-50 100 kom. Testa za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik za DAT-BTS.............................................................................................................................. 2.750,00................. 3.367,50 DAT-BTS Komplet za elektroničko bodovanje 028-51 100 kom. Testa za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore, Priručnik za DAT-BTS i ePONS bodovanje 100 kredita................................................................................................. 3.250,00................. 3.992,50 DAT-BTS Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 028-52 Priručnik za DAT-BTS i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................... 850,00.................... 992,50 DAT Komponente 026-01 DAT Test za uvježbavanje 100 kom............................................................................................................. 500,00.................... 625,00 028-01 DAT Test 10 kom......................................................................................................................................... 900,00................. 1.125,00 028-02 DAT List za odgovore 100 kom................................................................................................................ 1.000,00................. 1.250,00 028-90 DAT za selekciju, Baterija tehničkih sposobnosti, Priručnik .......................................................................... 350,00.................... 367,50 DAT Dodatno 028-60 DAT ePONS bodovanje 100 kredita............................................................................................................. 500,00.................... 625,00 028-61 DAT ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................... 500,00.................... 625,00 028-70 DAT Internetsko testiranje 25 kredita.......................................................................................................... 750,00.................... 937,50

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

50

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement