Page 48

PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJA

CII

Inventar profesionalnih interesa (CII) za učenike osnovnih škola G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

obrazovne ciljeve i interese 13-15 godina individualna ili grupna 30 minuta ručno (upute u Priručniku) 194 učenika osmog razreda

B

Inventar profesionalnih interesa (CII) za učenike osnovnih škola pruža informacije o obrazovnim ciljevima, te interesima za pojedine obrazovne predmete i za pojedina područja rada. Namijenjen je za profesionalno usmjeravanje koje pomaže pojedincima u donošenju odluka o daljnjem obrazovanju i izboru zanimanja. CII se primjenjuje zajedno s Diferencijalnim testovima sposobnosti (DAT) za osnovne škole te se na taj način podaci o interesima kombiniraju s podacima o sposobnostima i znanjima pojedinca. Primjenjuje se i kod obrazovno zapuštenih osoba, osoba s invaliditetom i osoba koje dolaze iz drugih kultura. Inventar sadrži 136 čestica. Njih 120 sadrži izjave o karakterističnim radnim aktivnostima koje reprezentiraju 15 zanimanja, a preostalih 16 čestica su izjave o različitim predmetnim područjima (općeobrazovnim ili stručnim predmetima). Zadatak ispitanika je za svaku opisanu aktivnost, na ljestvici od 1 do 5, označiti koliko mu se sviđa ili ne sviđa, tj. koliko bi se želio baviti tom aktivnošću. Primjena testa može biti individualna ili grupna, nije vremenski ograničena, a u većini slučajeva traje oko 30 minuta. U Priručniku se nalaze upute za ocjenjivanje testa i za izračunavanje stupnjeva interesa, te postoji mogućnost da ispitanici vođeni ispitivačem sami izračunaju interese za pojedina zanimanja i stupanj sviđanja za 16 predmetnih područja. Na kraju Inventara ispitanicima se nude informacije o svim ispitivanim skupinama zanimanja. Hrvatska standardizacija uključivala je uzorak od 194 učenika osmog razreda (100 dječaka i 94 djevojčice), većinom u dobi od 14 godina. U uzorku su podjednako zastupljene različite regije Republike Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CII Komplet 029-50 100 kom. Oblika za ručno ispravljanje, 100 kom. Profila i CII Priručnik..................................................... 1.180,00................. 1.439,00 CII Komponente 029-01 CII Oblik za ručno ispravljanje 100 kom...................................................................................................... 800,00 ................ 1.000,00 029-02 CII Profil 100 kom....................................................................................................................................... 200,00 ................... 250,00 029-90 CII za učenike osnovnih škola, Priručnik...................................................................................................... 180,00 ................... 189,00

46

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement