Page 47

PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJA

DAT

Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za učenike osnovnih škola G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman

DAT za učenike osnovnih škola je baterija testova namijenjena za procjenu sedam različitih vrsta sposobnosti koje su povezane s uspjehom u različitim područjima rada i mogu biti od pomoći učenicima prilikom definiranja profesionalnih ciljeva. Može biti prikladan i za neke odrasle ispitanike, osobito ako nisu završili školovanje. Test se sastoji od sljedećih sedam subtestova: 1. Test verbalnog rasuđivanja (VR) Sastoji se od 40 zadataka koji ispituju sposobnost razumijevanja odnosa među riječima. Vrijeme rješavanja je ograničeno na 25 minuta. 2. Test numeričkog rasuđivanja (NR) Sastoji se od 40 zadataka koji ispituju sposobnost izvođenja matematičkih zadataka rasuđivanja. Za njegovo rješavanje potrebna je niska razina računanja jer nije namijenjen za procjenu vještine računanja, a vrijeme rada je ograničeno na 30 minuta. 3. Test apstraktnog rasuđivanja (AR) Sastoji se od 40 zadataka kojima se procjenjuje koliko dobro pojedinci mogu rasuđivati na osnovi geometrijskih likova ili crteža. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta.

SAŽETAK Što mjeri

7 sposobnosti povezanih s uspjehom u radu

Dob

13-15 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

146 minuta za svih 7 testova

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Norme

282 učenika osmih razreda osnovne škole

Kategorizacija

B

4. Test perceptivne brzine i točnosti (PBT) Sastoji se od 2 dijela po 100 zadataka, a vrijeme rada je ograničeno na 3 minute za svaki dio. Ispituje sposobnost brzog i točnog uspoređivanja i označavanja pisanih propisa, pri čemu naglasak nije na vještini rasuđivanja, već na brzini. 5. Test mehaničkog rasuđivanja (MR) Sastoji se od 60 zadataka kojima se mjeri sposobnost razumijevanja osnovnih mehaničkih načela strojeva, oruđa i kretanja, a vrijeme rada je ograničeno na 25 minuta. Zadaci ne zahtijevaju specifična znanja. 6. Test prostornih odnosa (PO) Sastoji se od 50 zadataka kojima se mjeri sposobnost vizualiziranja trodimenzionalnog objekta na temelju dvodimenzionalnog nacrta, te njegova vizualiziranja nakon rotacije u prostoru. Vrijeme rada je ograničeno na 25 minuta. 7. Test gramatike i pravopisa (GP) Sastoji se od 40 zadataka kojima se mjeri sposobnost otkrivanja gramatičkih i pravopisnih grešaka. Vrijeme rada je ograničeno na 15 minuta. DAT uključuje i test za uvježbavanje, koji daje opće informacije i savjete u vezi s odgovaranjem na testove, te posebne primjere i pitanja za uvježbavanje. Svaki test može se primijeniti i odvojeno od ostalih, jedino se za Test perceptivne brzine i točnosti to ne preporučuje. Kombinirani rezultat u testovima verbalnog i numeričkog rasuđivanja predstavlja mjeru obrazovne sposobnosti ili sposobnosti učenja iz knjiga i od učitelja, te uspješnosti u studiranju. Hrvatska standardizacija DAT-a za osnovne škole uključivala je uzorak od 282 učenika (139 dječaka i 143 djevojčice) osmih razreda osnovne škole iz svih regija Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

DAT Komplet za učenike osnovnih škola 025-50 100 kom. Testova za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik................................................................................................................................................. 3.650,00................. 4.472,50 DAT Komponente 025-01 DAT Test za uvježbavanje 100 kom............................................................................................................. 500,00 ................... 625,00 025-02 DAT Test 10 kom...................................................................................................................................... 1.200,00 ................ 1.500,00 025-03 DAT List za odgovore 100 kom................................................................................................................ 1.500,00 ................ 1.875,00 025-90 DAT za učenike osnovnih škola, Priručnik.................................................................................................... 450,00 ................... 472,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

45

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement