Page 40

TESTOVI SPOSOBNOSTI

TOS

Testovi općih sposobnosti Pauline Smith i C. Whetton SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

opću sposobnost od 15 godina nadalje individualna ili grupna

Trajanje

75 minuta za sva 4 testa; s uputama i uvježbavanjem oko dva sata

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Norme Kategorizacija

prema izvorniku

B

Testovi općih sposobnosti (TOS) ispituju razinu općih intelektualnih sposobnosti, uglavnom neovisno o ranijem školskom uspjehu. Sadržaj testova prilagođen je različitim skupinama ljudi unutar populacije mogućih ispitanika, a prvenstveno su namijenjeni za selekciju i odabir kandidata. TOS uključuje četiri testa, koji se mogu koristiti i zasebno. 1. Verbalni test Sastoji se od 36 zadataka koji zahtijevaju traženje analogija među ponuđenim riječima. Vrijeme rada je ograničeno na 15 minuta. 2. Neverbalni test Sadrži 36 zadataka podijeljenih u dvije vrste: zadaci koji traže svrstavanje oblika i zadaci koji uključuju analogije, nizove i sklopove. Ispitanik treba otkriti po čemu su postojeći likovi slični i među predloženima naći onaj koji ima ista obilježja ili treba postojeće prazno polje popuniti jednim od predloženih odgovora. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta. 3. Numerički test Uključuje ukupno 36 zadataka koji uključuju samo četiri osnovne računske operacije s cijelim brojevima. Mogu se razlikovati zadaci tipa analogija i zadaci nizova, a zadatak ispitanika je otkriti kako su postojeći brojevi u mreži međusobno povezani i između 6 ponuđenih mogućnosti odabrati onu koja nedostaje u zadatku. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta. 4. Spacijalni test Uključuje zadatke s mrežom likova kojima se ispituje sposobnost stvaranja, zadržavanja i baratanja mentalnim slikama. U ovom tipu zadataka ispitanik treba zamisliti rezultat savijanja plošnog lika u trodimenzionalni oblik te za svaki od predložena četiri odgovora označiti može li on ili ne nastati savijanjem zadane mreže. Test ima 20 likova sa po 4 ponuđena odgovora. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta. Za primjenu sva četiri subtesta zajedno s uputama, primjerima za vježbu, rješavanjem i odmorom između testova potrebna su otprilike dva sata. Materijal za TOS uključuje Vodič za ispitanika koji pomaže ispitanicima pri pripremanju za samo testiranje.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TOS Komplet 019-50 10 kom. TOS/V testa, 10 kom. TOS/NV testa, 10 kom. TOS/NU testa, 10 kom. TOS/S testa, 100 kom. TOS/V Listova za odgovore, 100 kom. TOS/NV Listova za odgovore, 100 kom. TOS/NU Listova za odgovore, 100 kom. TOS/S Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/V Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/NV Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/NU Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/S Uputa za primjenu i Priručnik............................................................................................ 3.500,00................. 4.335,00 TOS Verbalni Test Komplet 019-01 10 kom. TOS/V testa, 100 kom. TOS/V Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/V Uputa za primjenu i TOS Priručnik.................................................................................... 1.400,00................. 1.710,00 TOS Neverbalni Test Komplet 019-02 10 kom. TOS/NV testa, 100 kom. TOS/NV Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/NV Uputa za primjenu i TOS Priručnik ................................................................ 1.400,00................. 1.710,00 TOS Numerički Test Komplet 019-03 10 kom. TOS/NU testa, 100 kom. TOS/NU Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/NU Uputa za primjenu i TOS Priručnik ................................................................................. 1.400,00................. 1.710,00 TOS Spacijalni Test Komplet 019-04 10 kom. TOS/S testa, 100 kom. TOS/S Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/S Uputa za primjenu i TOS Priručnik..................................................................................... 1.400,00................. 1.710,00 TOS Komponente 019-01 TOS/V - Verbalni Test 10 kom...................................................................................................................... 300,00.................... 375,00 019-02 TOS/NV - Neverbalni Test 10 kom............................................................................................................... 300,00.................... 375,00 019-03 TOS/NU - Numerički Test 10 kom................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-04 TOS/S - Spacijalni Test 10 kom.................................................................................................................... 300,00.................... 375,00 019-05 TOS/V List za odgovore 100 kom................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-06 TOS/NV List za odgovore 100 kom.............................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-07 TOS/NU List za odgovore 100 kom.............................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-08 TOS/S List za odgovore 100 kom................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-33 TOS Vodič za ispitanika 100 kom................................................................................................................ 500,00.................... 625,00 019-34 TOS/V Upute za primjenu 10 kom............................................................................................................... 100,00.................... 125,00 019-35 TOS/NV Upute za primjenu 10 kom............................................................................................................. 100,00.................... 125,00 019-36 TOS/NU Upute za primjenu 10 kom............................................................................................................. 100,00.................... 125,00 019-37 TOS/S Upute za primjenu 10 kom................................................................................................................ 100,00.................... 125,00 019-90 TOS Priručnik.............................................................................................................................................. 200,00.................... 210,00

38

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement