Page 36

TESTOVI SPOSOBNOSTI

Ravenove matrice

Teški testovi

Testovi prosječne težine

Lagani testovi

Oblik testa inteligencije

Oblik ljestvice rječnika

Priručnici

CPM ili CPM Paralelni

CVS

Opći pregled + CPM Priručnik (+ CVS Priručnik)

SPM ili SPM Paralelni

MHV ili MHV-S

Opći pregled + SPM Priručnik (+ MHV Priručnik)

SPM Plus

MHV ili MHV-S

Opći pregled + SPM Priručnik (+ MHV Priručnik)

MHV-8

Opći pregled + APM Priručnik (+ MHV Priručnik)

APM I i APM II

CPM i SPM oblici progresivnih matrica imaju svoje paralelne oblike koji sadrže jednak broj zadataka i jednake su težine, s potpuno usporedivim normama pa se odabir jednog ili oba oblika temelji na karakteristikama situacije u kojoj se provodi. SPM Plus oblik ima jednak broj zadataka kao SPM, ali s većom proporcijom težih zadataka u odnosu na lake, pa je težinom SPM Plus oblik zapravo „između“ SPM i APM oblika. Omogućava bolju diskriminativnost rezultata u svim obrazovnim skupinama nego SPM oblik. APM I i APM II setovi koriste se zajedno, dakle nisu paralelni oblici. Preporučuje se korištenje željenog oblika Progresivnih matrica u kombinaciji s odgovarajućim oblikom Ljestvice rječnika, kako bi se dobila kombinacija rezultata eduktivne i reproduktivne sposobnosti ispitane osobe i time stekla potpunija slika o pojedincu.

34

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement