Page 35

TESTOVI SPOSOBNOSTI Lista se ponavlja četiri puta, ali drugačijim redoslijedom. PVA II - u uvjetu s odgodom procjenjuje se dugoročno dosjećanje verbalnih uparenih informacija zadacima dosjećanja uz znak, prepoznavanja te zadatkom slobodnog dosjećanja. Obrasci OB I – ovim se subtestom procjenjuje prostorno pamćenje za nepoznati vidni materijal. Ispitaniku se na 10 sekundi pokaže stranica na kojoj je nacrtana mreža s 4-8 obrazaca, te se potom ukloni. Ispitanik zatim bira obrasce iz špila karata i smješta karte u mrežu na ista mjesta na kojima su se obrasci nalazili na slici. OB II - u uvjetu s odgodom procjenjuje se dugoročno prostorno i vidno pamćenje, zadacima slobodnog dosjećanja i prepoznavanja. Ispitanik treba pomoću mreže i karata ponovo složiti slike pokazane u neposrednom uvjetu. Vidna reprodukcija VR I – ovim se subtestom procjenjuje pamćenje za neverbalne vidne podražaje. Ispi-

taniku se pokaže pet slika, jedna po jedna, svaka u trajanju od 10 sekundi. Nakon prikazivanja svake pojedine slike, od ispitanika se traži da je nacrta po sjećanju. VR II - u uvjetu s odgodom procjenjuje se dugoročno vidno-prostorno pamćenje zadacima slobodnog dosjećanja i prepoznavanja, te prema potrebi zadatkom precrtavanja. Prostorno zbrajanje Ovim se subtestom procjenjuje vidno-prostorno radno pamćenje korištenjem zadatka vidnog zbrajanja. Ispitaniku se, jedna za drugom, pokažu dvije mreže s plavim i crvenim krugovima. Od njega se zatim zatraži da zbraja ili oduzima položaj krugova na osnovi niza pravila. Raspon pamćenja simbola Ovim se subtestom procjenjuje vidno radno pamćenje korištenjem novih vidnih podražaja. Ispitaniku se nakratko pokaže niz apstraktnih simbola nacrtanih na jednoj stranici, a zatim se od njega traži da među simbolima na drugoj stranici pokaže one s prethodne stranice, istim redoslijedom kojim su bili prikazani.

Od sedam subtestova šest se smatra primarnim subtestovima koji se koriste za dobivanje kompozitnih rezultata. Subtest kratka provjera kognitivnog statusa pruža opću sliku o kognitivnom funkcioniranju, no nije obavezan za primjenu niti uključen u ijedan od kompozitnih rezultata. Na osnovi skaliranih rezultata primarnih subtestova izračunava se pet indeksa: Indeks slušnog pamćenja, Indeks vidnog pamćenja, Indeks vidnog radnog pamćenja, Indeks neposrednog pamćenja i Indeks odgođenog pamćenja. WMS-IV se od prethodne verzije razlikuje po novim subtestovima te novim pravilima i bodovanju postojećih subtestova. Novost je i postojanje dvije baterije, od kojih je jedna namijenjena za primjenu na starijim odraslim osobama. Hrvatska standardizacija provedena je na stratificiranom uzorku od 330 odraslih osoba u dobi od 16 do 74 godine. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

WMS-IV-HR Komplet 522-50 Torba (Svezak s podražajima 1, Svezak s podražajima 2, 25 kom. WMS-IV-HR Obrazaca za odgovore .– Baterija za odrasle, 25 kom. Obrazaca za odgovore – Baterija za starije odrasle, 25 kom. WMS-IV Knjižica za .odgovore, Kartice za prostorno zbrajanje, Predložak za bodovanje, Mreža pamćenja i WMS-IV-HR Priručnik)............................................................ 7.300,00................. 8.945,00 WMS-IV-HR Komponente 522-02 WMS-IV-HR Obrazac za odgovore – Baterija za odrasle 25 kom.................................................................. 550,00.................... 687,50 522-03 WMS-IV-HR Obrazac za odgovore – Baterija za starije odrasle 25 kom........................................................ 550,00.................... 687,50 522-04 WMS –IV-HR Knjižica za odgovore 25 kom.................................................................................................. 350,00.................... 437,50 522-90 WMS-IV-HR Priručnik .................................................................................................................................. 900,00.................... 945,00 WMS-IV-HR Dodatno 522-60 WMS-IV-HR CD - Program za ocjenjivanje 25 kredita .................................................................................. 375,00.................... 468,75 522-61 WMS-IV-HR CD - Program za ocjenjivanje neograničen ........................................................................... 1.000,00................. 1.250,00 WMS-IV-HR Edukacija 10740 Wechslerov test pamćenja za odrasle – četvrto izdanje – WMS-IV-HR - edukacija

George McCloskey i Lisa A. Perkins

Izvršne funkcije Osnove procjenjivanja • u potpunosti obrađena primjena, ocjenjivanje, interpretacija i izvještavanje • stručni savjeti za izbjegavanje zamki • optimalno formatiran radi brze provjere

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

33

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement