Page 29

TESTOVI SPOSOBNOSTI Zadaci serijalnog rasuđivanja (SR zadaci) uključuju niz oblika koji se unutar zadatka mijenjaju vodoravno uzduž redova i okomito uzduž stupaca. Istodobno s pojavljivanjem svakog od oblika u kvadratićima matrice prema dolje, taj se lik pojavljuje i pomaknut za jedan položaj udesno, stvarajući tako niz crteža koji se u matrici mijenjaju. Ti zadaci traže od djeteta da prepozna sekvencu oblika (npr. krug-kvadrat-trokut), te način na koji se ta sekvenca mijenja u nižim redovima. Zadaci prostorne vizualizacije (PV zadaci) traže od učenika da prepozna kako bi izgledala kombinacija dva ili više crteža. Tako, na primjer, jedan od zadataka može tražiti od djeteta da odluči kako bi izgledao crtež sastavljen od kruga i trokuta. Ta se logika tada proširuje na cijelu matricu. Sama matrica informira učenika o različitim kombinacijama tih krugova u okomitoj i vodoravnoj dimenziji. Dijete treba otkriti da se točan odgovor može dobiti kombiniranjem kućica iznad ili lijevo od prazne kućice. PV zadaci su tipično među najsloženijima, naročito kada uključuju rotacije ili oblike koji se presijecaju na načine koji se teško prepoznaju.

D C

Za rješavanje NNAT-a daje se 30 minuta vremena, što znači da je cjelokupno testiranje, uključujući upute, upisivanje podataka djeteta i primjere za uvježbavanje, moguće provesti u jednom školskom satu. Ocjenjivanje NNAT-a je brzo i jednostavno, a ukupan rezultat učenika izražava se u obliku Indeksa neverbalne sposobnosti (NAI), koji se može transformirati na centilnu ili stanine vrijednost.

B A

Hrvatska standardizacija provedena je na 3572-oje djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

NNAT Komplet 032-50 25 kom. Knjižica-A, 25 kom. Knjižica-B, 25 kom. Knjižica-C, 25 kom. Knjižica-D, 25 kom. Knjižica-E, 25 kom. Knjižica-F, 25 kom. Knjižica-G, 25 kom. Listova za odgovore, Ključ stranica do stranice A, Ključ stranica do stranice B, Ključ stranica do stranice C, Ključ stranica do stranice D, Šablona D, Šablona E, Šablona F, Šablona G, Uputa za primjenu i Priručnik ............................................................... 5.875,00................. 7.253,75 NNAT Komplet A/B ili C 032-51 25 kom. Knjižica [A/B ili C], Ključ stranica do stranice [A/ B ili C], Uputa za primjenu i Priručnik............................................................................................................................. 1.200,00................. 1.410,00 NNAT Komplet D *(ispunjavanje u knjižice) 032-52 25 kom. Knjižica D, Ključ stranica do stranice D, Uputa za primjenu i Priručnik......................................... 1.325,00................. 1.566,25 NNAT Komplet D/E/F ili G 032-53 25 kom. Knjižica [D/E/F ili G], 25 kom. Listova za odgovore, Šablona [D/E/F ili G], Uputa za primjenu i Priručnik................................................................................................................... 1.450,00................. 1.722,50 NNAT Komponente 032-01 NNAT Knjižica-A sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 032-02 NNAT Knjižica-B sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 032-03 NNAT Knjižica-C sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 032-04 NNAT Knjižica-D sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 625,00.................... 781,25 032-05 NNAT Knjižica-E sa zadacima 25 kom.......................................................................................................... 625,00.................... 781,25 032-06 NNAT Knjižica-F sa zadacima 25 kom.......................................................................................................... 625,00.................... 781,25 032-07 NNAT Knjižica-G sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 625,00.................... 781,25 032-08 NNAT List za odgovore 25 kom................................................................................................................... 125,00.................... 156,25 032-20 NNAT Ključ stranica do stranice A .............................................................................................................. 150,00.................... 187,50 032-21 NNAT Ključ stranica do stranice B ............................................................................................................... 150,00.................... 187,50 032-22 NNAT Ključ stranica do stranice C ............................................................................................................... 150,00.................... 187,50 032-23 NNAT Ključ stranica do stranice D .............................................................................................................. 150,00.................... 187,50 032-24 NNAT Šablona D ........................................................................................................................................ 150,00.................... 187,50 032-25 NNAT Šablona E ......................................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 032-26 NNAT Šablona F ......................................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 032-27 NNAT Šablona G ........................................................................................................................................ 150,00.................... 187,50 032-30 NNAT Uputa za primjenu ........................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 032-90 NNAT Priručnik............................................................................................................................................ 450,00.................... 472,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

Napomena Za korištenje NNAT-a nije potrebno naručivati cijeli komplet, mogu se kupiti samo pojedine razine. Knjižice za razine A, B, C i D su potrošne, tj. djeca svoje odgovore označavaju izravno u njih. Za razine D, E, F i G učenici odgovore označavaju na Listu za odgovore, pa se Knjižice mogu ponovno koristiti. Kod razine D moguće je odabrati hoće li se od učenika tražiti da odgovore označava izravno u Knjižici ili na Listu za odgovore.

27

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement