Page 28

TESTOVI SPOSOBNOSTI

NNAT

Naglierijev test neverbalne sposobnosti J. A. Naglieri ur. hrv. izd. Krunoslav Matešić, ml. SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

G

opću sposobnost od 5 do 17 godina individualna ili grupna 30 minuta ručno (ključ za bodovanje ili šablona) 3572 djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu

B

Karakteristike NNAT-a: • mjera opće sposobnosti djeteta • brza i jednostavna primjena • 38 zadataka u boji • jednostavno ocjenjivanje i interpretiranje rezultata • kulturalno nepristran • prigodan za učenike koji imaju različitu kulturološku i jezičnu pozadinu • prigodan za učenike s oštećenjima sluha, govora ili motorike • prebacivanjem rezultata na NAI indeks omogućeno praćenje djeteta od vrtića do kraja srednje škole • provedena hrvatska standardizacija na 3572-oje djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu NNAT se može koristiti za identifikaciju učenika čije slabo neverbalno rasuđivanje može upućivati na potencijalne probleme u školi, te za otkrivanje talentiranih i nadarenih učenika s visoko razvijenim sposobnostima rasuđivanja i rješavanja problema.

F

NNAT daje pouzdanu i valjanu procjenu učenikove sposobnosti, a može se grupno primijeniti na širok raspon različitih učenika. Kako bi ova mjera sposobnosti bila prikladna za učenike različitog porijekla, sadržaj testa je potpuno neverbalan, a upute su vrlo kratke. Sve informacije koje su pojedincu potrebne da bi mogao riješiti svaki od zadataka sadržane su u samom zadatku. Faktografsko znanje, rječnik, poznavanje matematike i vještina čitanja nisu preduvjeti za rješavanje NNAT zadataka.

D

Organizacija testa u 7 razina, u kojima su zadaci za svaku razinu pomno birani s obzirom na dob na kojoj se primjenjuju:

E

C B

A

Naglierijev test neverbalne sposobnosti (NNAT) je neverbalna mjera sposobnosti za školovanje, neovisna o kulturi. Temelji se na likovnim matricama koje su razvijene s ciljem ispitivanja sposobnosti bez zahtijevanja znanja čitanja, pisanja ili govora.

Razina A B C D E F G

Razred (i) Vrtić 1. razred osnovne škole 2. razred osnovne škole 3. i 4. razred osnovne škole 5. i 6. razred osnovne škole 7. i 8. razred osnovne, te 1. razred srednje škole 2., 3. i 4. razred srednje škole

Posebne razine testa za svaki razred, od vrtića do 2. razreda osnovne škole odražavaju strmi porast u sposobnostima do kojeg dolazi u tim prvim godinama školovanja. Iako je moguće dobiti informacije o uspješnosti učenika u različitim dijelovima testa, kombinacija rezultata u svim zadacima izražena Indeksom neverbalne sposobnosti (NAI) najpouzdaniji je prediktor školskog uspjeha nekog učenika i najbolji indikator njegove opće sposobnosti. Iako NNAT mjeri opću sposobnost, a ne specifične sposobnosti, četiri klastera, koje čine različite vrste zadataka, mjere tu opću sposobnost na donekle različit način. Zadaci dopunjavanja matrice (DM zadaci) zahtijevaju od djeteta da razmotri crtež unutar većeg pravokutnika kojem nedostaje jedan dio, te da odredi koji odgovor čini taj crtež cjelovitim. Zadaci te vrste zahtijevaju od djeteta da proširi crtež prikazan u većem pravokutniku i to određivanjem opće orijentacije (npr. gdje bi neka dijagonala trebala presjeći dio koji nedostaje) ili prostorne orijentacije crta unutar dijela koji nedostaje. Ovi se zadaci češće nalaze na razinama namijenjenima djeci u osnovnoj školi, jer su među najlakšim zadacima matrica. Zadaci rasuđivanja po analogiji (RA zadaci) zahtijevaju od učenika prepoznavanje logičnog odnosa između nekoliko geometrijskih oblika. Kako bi mogao odabrati točan odgovor, učenik mora shvatiti kako se neki objekt mijenja kad se pojavljuje u kvadratima uzduž redova i u stupcima nacrta. Ti zadaci zahtijevaju od učenika i brižljivo usmjeravanje pažnje na detalje matrice (npr. uočavanje da bijeli kvadrat postaje u sljedećem koraku osjenčan), te simultani rad s većim brojem dimenzija (npr. oblik i sjenčanje).

26

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement