Page 15

0-6 g.

6-15 g.

15-20 g. 20-50 g.

50+

UPITNICI ZA ISPITIVANJE LIČNOSTI (nastavak) MLQ MMPI-2 MMPI-A MMPI-2-RF NEO PI-R NEO-FFI PAI-A PAI PAS PIE PPI-R SAD SDD SIMS SKAD-62 STAI STAIC STAXI-2 SUO TSCC TSCYC TSI USA-r WOC

Višefaktorski upitnik rukovođenja Minnesota multifazični inventar ličnosti Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 - Restrukturirana forma Revidirani NEO inventar ličnosti NEO petofaktorski inventar Inventar za ispitivanje ličnosti - verzija za adolescente Inventar za ispitivanje ličnosti Trijažni instrument za procjenu ličnosti Indeks profila emocija Revidirani inventar psihopatske ličnosti Skala autodestruktivnosti Skala depresivnosti za djecu i adolescente Strukturirani inventar simuliranih simptoma Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente Ljestvica simptoma traume kod djece Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece Inventar simptoma traume Upitnik sramežljivosti i asertivnosti Upitnik o načinima suočavanja sa stresom

84 62 64 65 52 53 69 68 67 78 71 83 78

Ilustrirani projektivni upitnik Ujak Hrčak Projektivna tehnika Mozaik Rorschachove mrlje od tinte

88 89 88

72

79 80 80 81 82 74 74 75 81 82

PROJEKTIVNI POSTUPCI IPUES PTM Rorschach

NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI ADHDT ADOS-2 Bender-geštalt II CAPE GIBSON MMSE-2 RCFT Test precrtavanja Test učenja i pamćenja likova

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje Clifton postupci za procjenu starijih osoba Gibsonov spiralni labirint Kratko ispitivanje mentalnog statusa, 2. izdanje Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem Test precrtavanja Test učenja i pamćenja likova

99 96 93 100 100 95 92 94 94

TESTOVI ZNANJA TOI-2012 VerT

Testovi opće informiranosti - 2012 Test rječnika

102 102

PROCJENA JEZIČNIH SPOSOBNOSTI CAT-HR e-POTJEH KORALJE NRDLS-HR PPVT-III-HR predČiP TROG-2: HR

Sveobuhvatni test za procjenu afazije, hrvatsko izdanje Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti Komunikacijske razvojne ljestvice Nove Reynell razvojne jezične ljestvice, hrvatsko izdanje Peabody slikovni test rječnika - III, hrvatsko izdanje Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja Test razumijevanja gramatike, 2. verzija, hrvatsko izdanje

112 110 105 108 104 107 106

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement