Page 14

TABLICA ZA ORIJENTACIJU

0-6 g.

6-15 g.

15-20 g. 20-50 g.

50+

RAZVOJNI TESTOVI RPM RTČ TSŠ

Procjena psihomotoričkog razvoja Razvojni test Čuturić Test spremnosti za školu

23 22 23

Progresivne matrice za napredne Revidirani Beta test Progresivne matrice u boji Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije, ljestvica 1 Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije, ljestvica 2 Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije, ljestvica 3 Crichton ljestvica rječnika Test D-2000 Test D-48 Test D-70 Mill-Hill ljestvica rječnika Naglierijev test neverbalne sposobnosti Standardne progresivne matrice Test opterećenja pažnje Test nizova Test općih sposobnosti Wechslerov test inteligencije za odrasle, 4. izdanje Wechslerov test inteligencije za djecu, 4. izdanje Wechslerov test pamćenja, 4. izdanje

36 40 35 28 28 28 35 40 39 39 37 26 36 42 41 38 30 29 32

TESTOVI SPOSOBNOSTI APM Beta II CPM CTI 1 CTI 2 CTI 3 CVS D-2000 D-48 D-70 MHV NNAT SPM Test d2 TN TOS WAIS-IV-HR WISC-IV-HR WMS-IV-HR

PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJA DAT za osnovnu školu CII za osnovnu školu DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju CII za profesionalno usmjeravanje DAT - BOS DAT - BTS

Diferencijalni testovi sposobnosti za učenike osnovnih škola Inventar profesionalnih interesa za učenike osnovnih škola Diferencijalni testovi sposobnosti za profesionalno usmjeravanje i selekciju Inventar profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje

45 46 47 48

Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija općih sposobnosti Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti

49 50

Upitnik 16 faktora ličnosti Inventar motivacije za postignuće BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež Beckov inventar depresije-II Big Five upitnik Big Five upitnik za djecu Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente Crown-Crispov indeks iskustava Cornell indeks Eysenckov inventar ličnosti Eysenckov upitnik ličnosti Eysenckov upitnik ličnosti za djecu Eysenckove skale ličnosti Freiburški inventar ličnosti Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach

54 58 86

ISPITIVANJE LIČNOSTI 16PF AMI BarOn EQ-i:YV BDI-II BFQ BFQ-C BIP BYI-II CCII CI EPI EPQ EPQ Junior EPS FPI-R MBI

77 56 57 55 76 73 73 59 60 60 59 70 85

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement